Forum OSKKO - wątek

TEMAT: świadectwa szkolne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
Jot21-06-2020 21:56:45   [#101]

Dzięki MKJ:-)

Karolina21-06-2020 22:10:12   [#102]

cdn wpisów na świadectwa a co w takim wypadku - zawody sportowe; ujęte w wykazie KO, w tej dyscyplinie nie organizuje się etapu powiatowego tylko eliminacje wojewódzkie - tak jest rozgrywanych parę dyscyplin

co jeśli na dodatek nie było finału - bo pandemia - a na eliminacjach miejsca było np 4 - mam na myśli wpis uczniom nie tyle klas 8 ale innych, można?

MKJ22-06-2020 07:37:35   [#103]

Skoro ma być "co najmniej na szczeblu powiatowym", to na szczeblu wojewódzkim tym bardziej. Jeśli nie ma w wykazie, to można wpisać na świadectwo promocyjne.

olaszyma22-06-2020 09:41:13   [#104]

Trochę z innej beczki. Wyniki egzaminów ósmoklasisty pojawią się 31 lipca. Czy uczeń(a właściwie jego rodzice) mogą upoważnić kogoś (np babcię dziecka) do odbioru zaświadczenia o wynikach egzaminu?

bardu22-06-2020 10:14:44   [#105]

Witam,  osiągnięcia ucznia :czy wpisujemy klasie ósmej z etapu edukacyjnego  (np z 7, 6) czy z ostatniej klasy

olaszyma22-06-2020 10:30:33   [#106]

I jeszcze jedno pytanie. Czy wydajemy uczniom kończącym klasę ósmą kopię świadectwa ?

bobi36722-06-2020 11:43:10   [#107]

Czy doradztwo zawodowe wpisujemy na świadectwie albo arkuszu?

ewa22-06-2020 11:53:07   [#108]

nie

malmar1522-06-2020 11:55:34   [#109]

jeszcze w kwestii arkuszy

arkusze elektroniczne- wpis: wyniki egzaminu

1) drukujemy teraz i dopisujemy ręcznie jak przyjdą

2) drukujemy w sierpniu w całości

?

osobiście jestem za tym drugim rozwiązaniem

a wy jak myślicie?

puma22-06-2020 12:19:38   [#110]

Czy udział w realizacji innowacji wpisujemy na świadectwie? Ewentualnie gdzie?

eleonora22-06-2020 12:36:21   [#111]

w arkuszach ocen szkoły branżowej nie wopisujemy doradztwa zawodowego?

mychase22-06-2020 13:02:38   [#112]

jaki symbol języka wpisuje się na świadectwie  i arkuszu ucznia lo 

i jaka jest pp ? bardzo proszę o pomoc 

malmar1522-06-2020 13:08:58   [#113]

przejrzyj wątek, jest tam napisane, post 81


post został zmieniony: 22-06-2020 13:09:42
MKJ22-06-2020 13:10:39   [#114]

To zależy, czy po gimnazjum, czy po SP i jaki jest poziom języka.

Proponuję zajrzeć do:

1) załącznika nr 1 (po SP)

2) załącznika nr 5 (po gim)

rozporządzenia ws. świadectw:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1700

zał. 1 jest w pliku 2, zał. 5 jest w pliku 4

mychase22-06-2020 13:31:50   [#115]

dziękuję, znalazłam:)

olaszyma22-06-2020 13:36:50   [#116]

Ponownie pytam o upoważnienie kogoś z rodziny do odbioru zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Czy można ? 

A co z kopią świadectwa ukończenia szkoły? Dajemy ja w tym roku?


post został zmieniony: 22-06-2020 13:37:07
margo1322-06-2020 13:44:24   [#117]

Klasa obecna 8 miała w klasie 6 dodatkowo język niemiecki z godzin organu prowadzącego, jest on wpisany na świadectwie i w arkuszu. Czy teraz na świadectwie końcowym ja wpisuję ten język. Nadmienię że ta klasa uczyła się języka niemieckiego w klasie 7 i 8 jako drugiego obowiązkowego.

basja1022-06-2020 14:30:21   [#118]

Witam, uczeń w trakcie roku szkolnego otrzymał orzeczenie ppp o niepełnosprawności w st.umiarkowanym, co z arkuszem ocen? Zmienić? Jak? On realizuje inna podstawę programową. Proszę o radę.

rzewa22-06-2020 17:09:57   [#119]

margo13: wpisujesz ten język w zajęciach dodatkowych i w arkuszu (w klasyfikacji końcowej) i na świadectwie

basja10: zmieniasz arkusz na właściwy - po prostu zakładasz nowy (z właściwym numerem) od tego roku szkolnego, w którym uczeń otrzymał orzeczenie a dotychczasowy arkusz dołączasz to tego nowego jako załącznik nr 1

pamiętaj, że o promocji takiego ucznia musi zdecydować rp - art 44o ust 5 u.s.o.

graża22-06-2020 18:48:32   [#120]

Mam dysonans myślowy jeżeli chodzi o zajęcia dodatkowe, czy wpisywać je na świadectwie czy nie,bo  czytam w załączniku do Rozp.:

11.W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie dodatkowych zajęć edukacyjnych należy wpisać dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 1700 – 3 – z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 czyli np. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

i czy jeżeli uczniowie  uczestniczyli w  takich zajęciach jak Kreatywna matematyka i nauczyciel opracował program tych zajęć i jest on w szkolnym zestawie programów to taki wpis umieszczamy?

Z drugiej strony są to zajęcia nieoceniane, z godzin DDD i rozwijają kreatywność. wiem,że o tym było wcześniej, ale wciąż tego nie rozumiem.

Dziękuję .

Jacek22-06-2020 18:49:26   [#121]

nie wpisuje się

rzewa22-06-2020 19:03:06   [#122]

zajęcia dodatkowe to zajęcia charakteryzujące się 2 istotnymi cechami: są obowiązkowe dla uczniów danego oddziału oraz podlegają ocenianiu

jeśli zajęcia nie spełniają jednego z tych warunków, to nie są dodatkowe w rozumieniu przepisów oświatowych

pp na obowiązkowe uczestnictwo to §3 ust 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania

pp na obligatoryjność oceniania to art 44a u.s.o.

wiwi22-06-2020 19:15:18   [#123]

Czy uczniowi Szkoły Przysposabiającej do Pracy, który w Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej zdobył nagrodę Grand Prix, wpisujemy na świadectwie tę informację w miejscu szczególnych osiągnięć. Organizatorem Festiwalu jest stowarzyszenie działające w Placówce i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy?

basja1023-06-2020 10:36:22   [#124]

Dziękuję za wczorajsze wyjaśnienia. A czy uczniowi z niepełnosprawnością w st.lekkim wpisuje się na świadectwie adnotację. Szukam w rozporządzeniu i nie mogę znaleźć. Na pewno na arkuszu się wpisuje.

graża23-06-2020 10:50:10   [#125]

basja10: tylko w arkuszu :)

Również dziękuję za wczorajsza pomoc,ale przez noc zrodziło mi się kolejne pytanie:

 Czy na świadectwie w miejscu  :indywidualny program lub tok nauki wpisujemy adnotację dotyczącą  zajęć indywidualnych (kilka godzin poza klasą)  przyznanych dziecku na podstawie Orzeczenia. A jeśli tak , to w jakiej formie? 

krzyśk23-06-2020 11:02:21   [#126]

Czy do arkusza wypełnianego ręcznie w klasach 1-6 można dołączyć arkusz wydrukowany w klasie 7 jak i w ka. 8? /MEN-I/63m/2, czy dalej muszą wypisać ręcznie do końca. 

basja1023-06-2020 11:34:33   [#127]

Dziękuję.

rzewa23-06-2020 13:10:35   [#128]

graża: indywidualny program lub tok nauki dotyczy TYLKO uczniów, których obejmuje rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. poz. 1569)

krzyśk: moim zdaniem nie można - w takim wypadku dołącza się arkusz na wzorze MEN-I/53b/1


post został zmieniony: 23-06-2020 13:10:52
katarzs23-06-2020 14:26:33   [#129]

Mam nietypowy problem.

Klasa przez cały rok realizowała przedmiot "Edukacja regionalna". Godziny na to wynikają z Uchwały Rady Miasta; każda szkoła w naszym mieście ma taki przydział godzin. U nas jest to obowiązkowe dla wszystkich uczniów i uczniowie uzyskują z tego oceny. Ale przedmiiot ten nie pochodzi z rozporządzenia o ramowych planach. 

Uczeń miał w tym roku NI i nie realizował tego przedmiotu.

Myślę, że na jego świadectwie niczego nie wpisuję. Czy mam rację? 

Inną opcją byłoby, aby wpisać w "Inne" ten przedmiot i napisać: zwolniony, ale tak chyba nie może być, bo aby zwolnić, musi być wydana decyzja dyrektora.

Proszę o poradę

rzewa23-06-2020 14:58:46   [#130]

wszyscy wasi uczniowie mają ten przedmiot wpisany na świadectwo (i do arkusza) w zajęciach dodatkowych

a uczeń, który miał NI nie ma tego przedmiotu, gdyż go nie realizował -> moc mu się nie wpisuje w zajęciach dodatkowych -> on był w takim oddziale, który tego przedmiotu nie miał

kaef23-06-2020 19:15:33   [#131]

Czyli jeżeli w szkole jest dodatkowo język niemiecki z grantów w wymiarze jednej godziny, to należy go wpisać w "Zajęcia dodatkowe"? Czy ocenę też wpisujemy?

rzewa23-06-2020 23:33:53   [#132]

tak

oczywiście razem z oceną

w końcu po to się ją wystawia

kaef24-06-2020 07:03:28   [#133]

Dzięki. Jeszcze jedna wątpliwość: uczeń rokrocznie uzyskiwał miejsca na podium na tym samym etapie w tej samej dyscyplinie. Raz pierwsze, raz drugie na rejonie. Wpisujemy oba osiągnięcia, czy to z wyższą lokatą?

graża24-06-2020 16:12:05   [#134]

Mam nadzieję,ze ostatnie pytanie :) Czy uczeń ,który był zwolniony  z egzaminu ósmoklasisty z powodu sprzężenia i decyzja przyzła szmat czas temu również ma mieć wydane świadectwo z datą lipcową?

MKJ24-06-2020 16:14:26   [#135]

Skoro nie musiał przystępować, to powinien mieć wydane świadectwo z datą 26 czerwca.

olaszyma01-07-2020 09:11:49   [#136]

Mam pytanie: jaka datę wpisujemy na świadectwie ucznia, któremu zmieni się ocena zachowania po ponownym ustaleniu przez komisję ? (rodzice zgłosili zastrzeżenia, dyrektor stwierdził niezgodność z prawem wystawienia oceny, komisja pewnie ja zmieni)

Czy na świadectwie data po posiedzeniu czy data zakończenia zajęć dydaktycznych?


rzewa01-07-2020 11:12:02   [#137]

data posiedzenia komisji

olaszyma01-07-2020 14:13:46   [#138]

Dziękuję.

Skimir07-06-2021 08:31:48   [#139]

Czas wydawania świadectw już bliski...

Tak dla pewności. Świadectwa na drukach jak rok temu? Nic się nie zmieniło w przepisach co mogło umknąć w natłoku ostatnich wydarzeń?

alis07-06-2021 13:09:04   [#140]

W SP bez zmian.

klagor07-06-2021 17:22:02   [#141]

Proszę o inform w jaki sposób dokonać zmiany nazwiska rodzica ( mama zmieniła nazwisko) ucznia na arkuszu i w księgach. Problem dotyczy  również zmiany adresu zamieszkania.

rzewa07-06-2021 20:28:02   [#142]

stare wziąć w nawias, nadpisać właściwe i oznaczyć wpis datą (od kiedy zmiana) oraz podać na podstawie czego tej zmiany dokonano

klagor07-06-2021 21:23:22   [#143]

Dziękuję

 

juasia09-06-2021 20:04:39   [#144]

co wpisać w arkuszu ocen, jeżeli jeden z rodziców nie żyje lub jest pozbawiony praw rodzicielskich:

1.tylko imię i nazwisko bez adresu zamieszkania

2. adnotację nie żyje, pozbawiony praw rodzicielskich?

margo1309-06-2021 21:21:18   [#145]

Czy uczeń, który na koniec roku na 4 jedynki (klasa 8) dostaje świadectwo z tymi jedynkami, czy jak zostaje na 2 rok w klasie 8 to nie wypisuje się mu świadectwa.

Ala09-06-2021 21:48:36   [#146]

nie dostaje żadnego świadectwa


post został zmieniony: 09-06-2021 21:49:04
klagor09-06-2021 21:51:38   [#147]

Uczeń w kl. 8 ma  dziś 1 ocenę niedostateczny . Czy  przesyłamy dane takiego ucznia do OKE w czerwcu ?

margo1309-06-2021 22:04:35   [#148]

Czy uczeń, który na koniec roku na 3 jedynki (klasa 7) dostaje świadectwo z tymi jedynkami i że nie otrzymuje promocji, czy jak zostaje na 2 rok w klasie 7 to nie wypisuje się mu świadectwa.


post został zmieniony: 09-06-2021 22:16:33
klagor09-06-2021 22:36:11   [#149]

Dostaje świadectwo z tymi jedynkami bez promocji

Zwojka10-06-2021 09:19:36   [#150]

Wzory świadectw takie jak w ubiegłym roku?

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]