Forum OSKKO - wątek

TEMAT: świadectwa szkolne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
rzewa10-06-2021 09:29:31   [#151]

tak

BeataGie10-06-2021 19:17:19   [#152]

Czy ocenę z przyrody wpisuje się na świadectwie klasy 8

klagor10-06-2021 19:38:21   [#153]

tak

Dan6711-06-2021 10:46:20   [#154]

Witam!

czy dla klasy 8 wzór świadectwa:

1. zwykłego to MEN-I/8/1

2. ukończenia szkoły z wyróżnieniem - MEN-I/9-w/1

   
   
Dan6711-06-2021 10:49:59   [#155]
 do[#154]
Pytam bo zetknęłam się z taka informacją
Wzory

MEN-I/9-w/1

 | Wzór nieaktualny
Wersja od: 19 maja 2018 r. do: 5 września 2019 r.
a nic nowego nie mogę znaleźć
rzewa11-06-2021 11:21:55   [#156]

ten wzór jest nadal aktualny -> w rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780) jest ten sam wzór oznaczony tym samym numerem

wobec czego nadal obowiązują wzory MEN-I/8/1 i MEN-I/9-w/1

Roman Langhammer14-06-2021 13:23:42   [#157]

W programie V w dodawaniu wzorów świadectw mamy wzory z dopiskiem "od roku 2019/2020"? bo są te same wzory z dopiskiem "od roku 2018/2019". Które należy wybrać? Na logię te od roku 19/20, ale wolę się upewnić. ;)

alis14-06-2021 13:57:30   [#158]

Te od roku 19/20, zmiana dotyczy usunięcia miejsca urodzenia, wcześniejsze wzory miały. Jest tylko data urodzenia, w klasie 8 dodatkowo pojawia się PESEL.

Roman Langhammer14-06-2021 18:15:05   [#159]

Dzięki.

eleonora17-06-2021 12:39:17   [#160]

Mam pytanie, czy na świadectwie w Szkole Branżowej (specjalnej) wpisujemy w "innych" zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Chyba nie, ale nie jestem pewna. A doradztwo zawodowe? Myślę o świadectwie ukończenia szkoły

rzewa17-06-2021 14:01:57   [#161]

zajęć ppp nie wpisuje się na żadne świadectwa

również brak jest pp do wpisywania zajęć doradztwa zawodowego

eleonora17-06-2021 23:43:10   [#162]

Dziękuję

Jot21-06-2021 09:29:35   [#163]

Proszę chcę się upewnić- eletronicznie z dziennika v świadectwa kl. II MEN I/1/1 od 2019, a kl. III MEN I/1/1 od 2017?Są do wyboru obydwie wersje, więc pewnie tak?


post został zmieniony: 21-06-2021 09:38:11
rzewa21-06-2021 10:05:59   [#164]

tylko te z rozp. z 2019 roku -> wszystkie klasy

to z 2019 roku jest jedynym obowiązującym rozporządzeniem w sprawie świadectw

muza21-06-2021 11:14:44   [#165]

Czy nadal wpisujemy adnotację o poziomie nauczania jezyka??

olaszyma21-06-2021 11:29:14   [#166]

Tak. W załączniku nr 1 do rozporządzenia na str. 39 jest tabelka.

Jot21-06-2021 11:29:23   [#167]

Dziękuję

muza21-06-2021 11:35:00   [#168]

Olszyna, dziękuję; nie pojawia mi się numeracja w dzienniku v i zwątpiłam

barkuk21-06-2021 12:04:54   [#169]

Gdzie wpisać na świadectwie przedmiot ,,Historia sztuki" w liceum czteroletnim , czy w przedmiotach uzupełniających czy dodatkowe zajęcie uzupełniające

?

bobi36721-06-2021 12:41:03   [#170]

Nie wiem czy dobrze pamiętam:

1. Język angielski (nauka w szkole od kl I) -  wpisujemy poziom II.1

2. Język niemiecki (nauka od kl VII) - wpisujemy poziom II.2

3. Wdżwr - nie wpisujemy na świadectwie ani w arkuszu

muza21-06-2021 12:47:33   [#171]

A jaki symbol języka niemieckiego uczonego od klasy 4?

noe1921-06-2021 12:56:28   [#172]

bobi367

wdż jest na świadectwie (rozp. plus załącznik nr 1 pkt.12)

olaszyma21-06-2021 13:06:59   [#173]

To zależy czy nauka tego języka jest finansowana przez OP, czy to język mniejszości. Jeżeli mniejszość, to na końcu zajęć obowiązkowych  pod nazwą "język mniejszości narodowej - niemiecki", jeżeli przez OP to w zajęciach dodatkowych - bez symbolu.

muza21-06-2021 13:17:13   [#174]

OP, ale obowiązkowy dla wszystkich w szkole; czyli nie w obowiazkowych, a dodatkowych?

olaszyma21-06-2021 13:27:57   [#175]

Moim zdaniem tak. Jeżeli to nie jest klasa 8 to mniejszy problem.

 

Promyk21-06-2021 16:42:10   [#176]

świadectwo 8 klasy - technika czy zajęcia techniczne?

Jacek21-06-2021 20:57:01   [#177]

Technika... przepisać ocenę z zajęć technicznych z 6 klasy

muza22-06-2021 11:37:48   [#178]

#173 Olaszyma, bardzo dziekuję; masz 100% racji..

Poproszę jeszcze tlko o podpowiedź w kwestii świadectwa dla dziecka z neipełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym. Uczeń uczęszczał na religię; czy wpisujemy ocenę na swiadectwie, czy ujmujemy te zajecia w ogółnym opisie?

MMM22-06-2021 12:24:36   [#179]

Bardzo proszę o potwierdzenie arkusze drukowane

Arkusze ocen 2020/2021

1 MEN-I/44/I

2 MEN-I/44/I

3 MEN-I/45/I

4 MEN-I/44/I

5 MEN-I/44/I

6 MEN-I/45/I

7 MEN-I/45/I

8 MEN-I/63m/I

dwalcz22-06-2021 13:24:56   [#180]

Ze szkolenia OSKKO:

Świadectwa i arkusze w roku szkolnym 2020/2021

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780)

Szkoła podstawowa

Świadectwa

Klasy 1-3                     – MEN-I/1/1

Klasy 4-7                     – MEN-I/3/1

                                     MEN- I/4-w/2 z wyróżnieniem

Klasy 8                        – MEN-I/8/1

                                     MEN-I/9-w/1 z wyróżnieniem

Arkusze wypełniane elektronicznie

Numer

wzoru

Symbol

Przeznaczenie

44

MEN-I/44/1

Klasy 1 (nowy druk)

45

MEN-I/45/1

Klasy 2, 3, 5 i 6 (drukujemy kolejną stronę nadając jej kolejny numer licząc od ostatniej wypełnionej w dotychczasowym arkuszu)

44

MEN-I/44/1

Klasy 4 w roku szkolnym 2020/2021. (Nowy druk na wskazanym obok wzorze, który dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza i prowadzi w następnych latach. Drukujemy tylko stronę z ocenami nadając jej kolejny numer licząc od ostatniej wypełnionej w dotychczasowym arkuszu)

63m

MEN-I/63m/2

Klasa 8 stosujemy dla uczniów, którzy byli w szkole (dołącza się do dotychczasowego arkusza nadając stronie z ocenami kolejny numer licząc od ostatniej wypełnionej w dotychczasowym arkuszu)

63n

MEN-I/63n/1

Klasa 7 i 8

w przypadku gdy uczeń zmienił szkołę w roku szkolnym 2019/2020 lub w roku szkolnym 2020/2021 i został uczniem klasy 7 lub 8 (nowy druk)

rzewa22-06-2021 14:14:39   [#181]

#178 - zgodnie ze wzorem świade4ctwa z religii/etyki należy wpisać ocenę ustaloną w postaci stopnia

grażka22-06-2021 16:26:24   [#182]

Na świadectwie data 25 czerwca czy data rady klasyfikacyjnej?

elrym22-06-2021 17:04:27   [#183]

Data zakończenia roku szkolnego

elrym22-06-2021 20:22:34   [#184]

Sprostowanie- data zakończenia zajęć :))))

grażka22-06-2021 20:50:42   [#185]

Dziękuję!

bardu23-06-2021 05:50:34   [#186]

Jakie świadectwo dla ucznia  klas II z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym w SP?

rzewa23-06-2021 09:19:16   [#187]

MEN-I/1/1 - takie samo jak dla każdego innego ucznia klasy 2 szkoły podstawowej

ewawa23-06-2021 10:50:06   [#188]

Rzewo,

 a nie  MEN-I/6/1?

rzewa23-06-2021 13:44:51   [#189]

ups! faktycznie....

MEN-I/6/1

tak to jest jak się odpowiada z niczego czyli z głowy

dziękuję za czujność :-)

Momi08-12-2021 22:02:23   [#190]

Zakładamy arkusze nowym uczniom w różnych klasach SP
Czy w tym roku obowiązują te same numery i symbole arkuszy?

rzewa08-12-2021 22:56:16   [#191]

nadal obowiązuje to co pisałam tu:

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64233&pst=3#pst3

z tym, że trzeba odnieść to do obecnego roku szk. tj. "przesunąć " o jedną klasę w górę

:-)

Momi09-12-2021 09:17:52   [#192]

Dziękuję

Jerzykk23-05-2022 10:20:30   [#193]

 

Witam. Proszę o jaśniejszą interpretację tego zapisu na świadectwie. Z wychowania fizycznego w SP ocena za 4h i pod spodem wpis np. "uczestniczyła w zajęciach sportowych realizowanych w oddziale sportowym" ? - bez oceny

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Dz.U.2019.1700 z dnia 2019.09.05

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTW, CERTYFIKATÓW, ZAŚWIADCZEŃ, ANEKSÓW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH DRUKÓW DLA PRZEDSZKOLI, INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

19.

Udział uczniów w zajęciach sportowych realizowanych w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części "Obowiązkowe zajęcia edukacyjne" na kolejnej wolnej pozycji. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć należy wstawić poziomą kreskę.

 

 

Jerzykk23-05-2022 11:43:14   [#194]

Czy info z #193 dotyczy oddziałów sportowych w szkole powszechnej SP 

rzewa24-05-2022 08:46:52   [#195]

tak

należy na ostatniej pozycji w części "Obowiązkowe zajęcia edukacyjne" wpisać po stronie nazw przedmiotów "Zajęcia sportowe" a po stronie ocen poziomą kreskę

Jot07-06-2022 13:14:25   [#196]

Czy to jest ok?

Arkusze wypełniane elektronicznie

Numer

wzoru

Symbol

Przeznaczenie

44

MEN-I/44/1

Klasy 1,2 (nowy druk)

45

MEN-I/45/1

Klasy  3 i 6 (drukujemy kolejną stronę nadając jej kolejny numer licząc od ostatniej wypełnionej w dotychczasowym arkuszu)

44

MEN-I/44/1

Klasy 4 i 5 w roku szkolnym 2020/2021. (Nowy druk na wskazanym obok wzorze, który dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza i prowadzi w następnych latach. Drukujemy tylko stronę z ocenami nadając jej kolejny numer licząc od ostatniej wypełnionej w dotychczasowym arkuszu)

63m

MEN-I/63m/2

Klasa 8 stosujemy dla uczniów, którzy byli w szkole (dołącza się do dotychczasowego arkusza nadając stronie z ocenami kolejny numer licząc od ostatniej wypełnionej w dotychczasowym arkuszu)

 

Świadectwa bez zmian?

Klasy 1-3                     – MEN-I/1/1

Klasy 4-7                     – MEN-I/3/1

                                     MEN- I/4-w/2 z wyróżnieniem

Klasy 8                        – MEN-I/8/1

                                     MEN-I/9-w/1 z wyróżnieniem

rzewa07-06-2022 15:41:40   [#197]

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=64233&pst=49#pst49

Malmar6407-06-2022 18:17:38   [#198]

Czy średnią ocen dla ucznia klasy ósmej obliczamy na podstawie przedmiotów realizowanych w klasie ósmej czy ze wszystkich przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły? 

 

Zawsze mam z tym problem a chodzi mi o wskazanie uczniów do stypendiu .

KaPi07-06-2022 18:44:18   [#199]

stypendium jest za pierwsze i drugie półrocze, czyli z ocen z tego roku

do świadectwa ukończenia z wyróżnieniem liczymy średnią ze wszystkich przedmiotów w szkole

AnJa07-06-2022 19:04:40   [#200]

A to nie są stypendia samorządowe? Bo jeśłi tak- decyduje regulamin.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]