Forum OSKKO - wątek

TEMAT: świadectwa szkolne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
bb1717-06-2020 10:02:19   [#51]

Jacku, można prosić o wyjaśnienie kwestii nieprzystąpienia ucznia do egzaminu, co trzeba w tej sytuacji zrobić?

Uchwała klasyfikacji wszystkich innych uczniów i wydanie świadectw

dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu, zwołanie RP i podjęcie uchwały po 7 lipca i kiedy wydanie świadectwa?

Jak powinno być prawidłowo?

MKJ17-06-2020 10:06:06   [#52]

Jeśli uczeń nie przystąpił do egzaminu, to nie otrzymuje świadectwa.

Jeśli przystąpi w terminie dodatkowym, to datą wydania świadectwa będzie ostatni dzień egzaminu - § 11kv specrozporządzenia covidowego.

RP powinna podjąć uchwałę do końca sierpnia. Jeśli tego nie zrobi, to dyrektor powinien podjąć rozstrzygnięcie, cokolwiek ten idiotyczny zapis oznacza.

bb1717-06-2020 10:12:22   [#53]

RP do końca sierpnia dla tego ucznia w celu podjęcia uchwały o ukończeniu przez niego szkoły, dla pozostałych można wcześniej.

I jeszcze jedno, można wydać świadectwo (chodzi o rekrutacje do szkół ponadpodst) zaraz po ostatnim egzaminie, a uchwałę podjąć w sierpniu?

MKJ17-06-2020 10:20:45   [#54]

Nawet trzeba wydać świadectwo. Uchwała RP w tym przypadku nie jest konieczna (niezbędna jest w przypadku egzaminu poprawkowego).

bb1717-06-2020 10:24:49   [#55]

a jeszcze inaczej, uchwała o klasyfikacji uczniów, oceny końcoworoczne ma wszystkie pozytywne, można podjąć uchwałę z tym uczniem? 

MKJ17-06-2020 10:31:21   [#56]

Można, bo to jest uchwała w sprawie wyników klasyfikacji, tylko po co sobie utrudniać, skoro w sierpniu można podjąć jedną zbiorczą uchwałę? Ale, jak kto woli...

bb1717-06-2020 10:33:44   [#57]

ok, dziękuję.

Jeszcze prośba może ktoś ma wykaz wzorów świadectw i arkuszy 2019/2020

Jacek przedstawiał, ale ponoć jest pomyłka

Jacek17-06-2020 10:37:29   [#58]

a gdzie ta pomyłka?

Wzory świadectw i arkuszy w SP

w roku szkolnym 2019/2020

Druki świadectw

Klasy I – III                   – MEN-I/1/1

Klasy IV – VII               – MEN-I/3/1

                                     – MEN-I/4-w/1 z wyróżnieniem

Klasy VIII                      – MEN-I/8/1

                                     – MEN-I/9-w/1 z wyróżnieniem

Arkusze wypełniane ręcznie

Numer

wzoru

Symbol

Przeznaczenie

33

MEN-I/33/1

dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży (od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej, a w klasie IV w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 dołącza do dotychczasowego, który był prowadzony w klasach I-III i prowadzi w kolejnych latach)

35

MEN-I/35/1

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

36

MEN-I/36/2

dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

53b

MEN-I/53b/1

dla uczniów klasy VII i VIII (dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas VII szkoły podstawowej
i prowadzi w następnym roku szkolnym również w klasie VIII szkoły podstawowej.

 

Arkusze wypełniane elektronicznie

Numer

wzoru

Symbol

Przeznaczenie

44

MEN-I/44/1

dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej, a w klasie IV w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 dołącza do dotychczasowego, który był prowadzony w klasach I-III i prowadzi w kolejnych latach)

46

MEN-I/46/1

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

47

MEN-I/47/2

dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

63m

MEN-I/63m/2

dla uczniów klasy VII i VIII (dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas VII szkoły podstawowej i prowadzi w następnym roku szkolnym również w klasie VIII szkoły podstawowej.

W przypadku przejścia w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej do innej szkoły

 Arkusz wypełniany ręcznie

Numer

wzoru

Symbol

Przeznaczenie

53c

MEN-I/53c/1

dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej w przypadku przejścia do innej szkoły

 Arkusz wypełniany elektronicznie

Numer

wzoru

Symbol

Przeznaczenie

63n

MEN-I/63n/1

dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej w przypadku przejścia do innej szkoły


post został zmieniony: 17-06-2020 10:39:00
bb1717-06-2020 10:45:00   [#59]

Jacek, Sam w poście niże napisałeś pomyłka, rzewa coś chyba w klasie IV podała inaczej

Jacek17-06-2020 10:50:22   [#60]

eee.. ja nic nie pisałem o jakiejś pomyłce

MKJ17-06-2020 11:09:16   [#61]

Najlepiej sięgnąć do źródła:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1700

 

graszka8217-06-2020 16:00:03   [#62]

Czy wpisujemy na świadectwie klasy ósmej przyrodę i liczymy do średniej?

Ala17-06-2020 16:27:21   [#63]

tak

graszka8217-06-2020 16:38:13   [#64]

Dziękuję

djb18-06-2020 06:19:33   [#65]

Zaćmienie totalne. Wiem, że już to gdzieś było, jednak proszę o podpowiedź.

Uczniowie uczęszczają na religię i etykę: jak zapisać oceny na świadectwie: średnią, czy obie; jak obie, to czy jedna pod drugą, czy jedna obok drugiej?

martek18-06-2020 09:14:23   [#66]

podpowiedzcie proszę, czy mogę wykorzystać,, stare druki świadectw" tzn z miejscem urodzenia? numer się zgadza symbol też? czy kategorycznie musi być nowe?

malmar1518-06-2020 09:55:05   [#67]

do [#65]

13. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w
miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:
1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;
2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;
3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki

 


post został zmieniony: 18-06-2020 09:55:35
margo1318-06-2020 10:32:02   [#68]

Proszę o radę.

W roku szkolnym klasy 2 i 3 SP miały zajęcia szachowe z godziny dyrektorskiej (uczestniczyli wszyscy z oddziału). Czy te zajęcia wpisuje się na świadectwo w zajęciach dodatkowych?

rzewa18-06-2020 10:47:40   [#69]

do #66: nie można w ten sposób wykorzystać starych druków -> należy je zutylizować (jeszcze przez 3 lata można na nich wystawiać duplikaty)

do #68: to nie są zajęcia dodatkowe w rozumieniu §2 ust 3 pkt 5 ramowego planu nauczania, gdyż są to zajęcia organizowane a) w ramach godzin do dyspozycji dyrektora (a to się wyklucza) oraz b) nie podlegają ocenianiu -> to, że na nie uczęszczali wszyscy uczniowie nie ma znaczenia, gdyż nie musieli tego robić

zatem nie można tych zajęć wpisywać ani w arkusz ocen, ani na świadectwo.

a uczniowie mają oceny z tych zajęć szachowych ??!

margo1318-06-2020 11:44:11   [#70]

Nie, nie było ocen

gona18-06-2020 12:54:26   [#71]

Dyrektor na długim zwolnieniu z powodu choroby do kończ roku szkolnego. Zgodnie z treścią art. 39 ust. 7 u.s.o., w przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, (...).

Czy wicedyrektor podpisuje świadectwa, a jeśli tak czy stosuje pieczątkę z upoważnienia dyrektora? Czy może podpisać świadectwa. W rozporządzeniu w sprawie świadectw zapis mówi,  że świadectwa podpisuje dyrektor szkoły.

MKJ18-06-2020 13:41:12   [#72]

Stosuje swoją pieczątkę, ponieważ podpisuje te świadectwa z upoważnienia ustawowego, a nie z upoważnienia dyrektora.

rzewa18-06-2020 15:39:47   [#73]

margo13: no to właśnie dlatego nie były to zajęcia dodatkowe - zgodnie z treścią art 44a u.s.o. zajęcia dodatkowe podlegają ocenianiu

Afraniuk18-06-2020 17:17:21   [#74]

przepraszam ale łopatologicznie  - religia i etyka - wpisuję obydwie oceny obok siebie ?

Ala18-06-2020 19:48:59   [#75]

ocena z religii/ocena z etyki

np.:  bardzo dobry/bardzo dobry

margo1318-06-2020 20:13:08   [#76]

rzewa: bardzo dziękuję

wiwi19-06-2020 08:46:44   [#77]

Czy w szkole specjalnej na świadectwach uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim także umieszczamy adnotację dotyczącą języka?

w szkole podstawowej (klasy IV–VIII):

II.1. kontynuacja z klas I–III

w branżowej  szkole I stopnia

III.BS1.1

 

rzewa19-06-2020 09:11:35   [#78]

tak

wiwi19-06-2020 12:07:50   [#79]

Bardzo dziękuję

 

zoza19-06-2020 13:58:56   [#80]

Uczeń przyjęty do szkoły w klasie siódmej. Wcześniej uczęszczał do szkoły w Hiszpanii.

Na jakiej podstawie, na świadectwie ukończenia szkoły (klasa 8) wystawić temu uczniowi oceny z przedmiotów: przyroda i zajęcia techniczne.

Adaa19-06-2020 15:17:44   [#81]

Wzorem lat ubiegłych wklejam. Może naniesiemy zmiany (o ile są).  Proponuję wklejać całośc ze zmianami.Przekreślamy to co błędne i dopisujemy poprawne. Potem to zbiorę w miare normalny tekst.

Ściągawka dla nauczycieli :-)

Świadectwa :

-   W świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej;

-   Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym;

-   Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły;

-    W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się wyraz "zwolniony(a)". W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski;

-    Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę;

-   Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu - datę ustalonego przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów;

-   Świadectwo i dyplom wydawane przez szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły;

-   W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa nad "Wynikami klasyfikacji rocznej" i "Wynikami klasyfikacji końcowej" umieszcza się adnotację "uczeń / uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .........", wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

-   Świadectw nie trzeba „collować”;

-   W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:

1) uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

Arkusze

-    Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano;

-   W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny końcoworoczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen;

-    Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia;

-     Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wypełnia się słowami w pełnym brzmieniu. W rubryce, która nie jest wypełniana, wpisuje się poziomą kreskę, a w przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest wypełnianych, można je przekreślić ukośną kreską, przy czym w pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się poziome kreski. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, wpisuje się „zwolniony/a”;

-    W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i jego odpisu, duplikatu świadectwa, o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia;

-   W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia;

-    W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen ucznia.

-    Wpisów do arkusza ocen ucznia można dokonywać pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym;

-     Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, założone na drukach według „starych” wzorów, prowadzone są na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole z tym, że  w tytule rubryk przeznaczonych na wpisanie wyników klasyfikacji końcoworocznej przekreśla się wyraz "końcoworoczna" i wpisuje się odpowiednio wyraz "roczna" albo "końcowa";

-   W skali ocen umieszczonej w „starych” arkuszach ocen należy przekreślić dotychczasowe oceny zachowania i wpisać oceny zachowania zgodnie ze skalą ocen określoną w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Obok należy umieścić adnotację "Skala ocen obowiązuje od dnia 13 września 2004 r.", datę oraz pieczęć i podpis dyrektora szkoły;

-    W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskanych w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) szkoły danego typu należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej;

- Na arkuszach ocen uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nad tabelą w części dotyczą­cej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) pro­gram nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .....”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa ze­spół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Inne :

-     Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć;

-    Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo osobę upoważnioną przez dyrektora do dokonania sprostowania;

-    Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”.J ak ktoś nie uczestniczył to sie nie odnotowuje nigdzie.

-    Uczniowi klasy VIII, który nie ukończył szkoły nie wydaje się żadnego świadectwa;

-    W klasach I-III j. angielski zawiera się w ocenie opisowej;

-    Wpis „zwolniony”, w dokumentacji, może mieć miejsce tylko wtedy gdy jest wydana decyzja dyrektora w tej sprawie;

-    Uczniom przewidzianym do poprawek/promowanych z jedną jedynką o ile spełniają warunek określony w rozporządzeniu świadectwa wydajemy na koniec sierpnia (do 31.08);

-    Upoważnionym przez dyrektora  do prostowania błędu w dzienniku(ocena roczna) i arkuszu ocen jest wyznaczony nauczyciel, który dokonanie wpisu poświadcza czytelnym podpisem;

-    Uczeń może(a nie musi) nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania (nauczyciel podaje uzasadnienie ze wskazaniem ilości godzin nieobecności w stosunku do zajęc, które się odbyły zgodnie ze szkolnym planem nauczania)

-    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych i religii/etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem spełniając te same warunki ale do średniej wlicza mu się także oceny z przedmiotów które zakończyły się wcześniej;

-   Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły;

-   Wszystkie oceny do arkusza w naszej szkole wpisuje wychowawca (w przypadku nieobecności wychowawcy, dyrektor wyznacza innego nauczyciele i upowaznia go do dokonania odpowiednich wpisów);

-   Odbiór wyników E8 następuje wraz ze świadectwem „za pokwitowaniem odbioru”;

-   Wychowawcy klas III rozdają uczniom wraz ze świadectwem ew.wyniki testu kompetencji.

 -  W przypadku przyrody należy więc wpisać ocenę uzyskaną przez ucznia z tych zajęć na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej, a w przypadku techniki wpisać ocenę, którą uczeń otrzymał z zajęć technicznych.

-  Nie należy dopisywać na świadectwie zajęć komputerowych oraz historii i społeczeństwa - uczeń realizował w VIII klasie odpowiednio informatykę, historię oraz wiedzę o społeczeństwie, z których to obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał oceny.

- Poziom języka okreslamy:

w szkole podstawowej (klasy IV–VIII):

II.1. kontynuacja z klas I–III

II.1.DJ dla oddziałów dwujęzycznych

II.2. od początku w klasie VII

II.2.DJ od początku w klasie VII w oddziałach dwujęzycznych

- Jeśli uczeń nie przystąpił do egzaminu, to nie otrzymuje świadectwa. Jeśli przystąpi w terminie dodatkowym, to datą wydania świadectwa będzie ostatni dzień egzaminu - § 11kv spec rozporządzenia covidowego.RP powinna podjąć uchwałę do końca sierpnia. Jeśli tego nie zrobi, to dyrektor powinien podjąć rozstrzygnięcie.

- aktualne wzory świadectw i arkuszy w #58 (Jacek)
- Podstawa prawna uchwały na koniec roku: art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910)edithael20-06-2020 13:16:37   [#82]

Poziomy języka - taka sytuacja:

  • wszyscy mają j. ang. od kl. I
  • wszyscy mają j. niem. od kl. IV (dodatkowy obowiązkowy przedmiot)
  • nieliczni dołączyli do klasy VII - uczą się j. niem. od kl. VII

Oznaczenia tak?

  1. język angielski w IV - VIII – wszyscy II.1
  2. język niemiecki w IV-VI – bez oznaczeń czy II.2...?
  3. język niemiecki w VII-VIII – II.2
rzewa20-06-2020 15:44:37   [#83]

1. język angielski w IV - VIII – wszyscy II.1

2. język niemiecki w IV - VI – zajęcia dodatkowe bez oznaczeń

3. język niemiecki w VII - VIII – II.2

i na świadectwie ukończenia szkoły dwie oceny z j. niemieckiego: jedna uzyskana w klasie VIII z języka niemieckiego jako drugiego języka obcego i druga uzyskana w klasie VI z języka niemieckiego jako przedmiotu dodatkowego ta bez oznaczeń

i dotyczy to wszystkich uczniów, z tym, że ci, którzy dołączyli w klasie VII lub VIII nie będą mieli wpisanych tych zajęć dodatkowych z j. niemieckiego (chyba, że z dokumentacji przebiegu nauczania wynika, że wcześniej, w poprzedniej szkole również takie zajęcia mieli)


post został zmieniony: 20-06-2020 15:47:15
Jot21-06-2020 00:11:50   [#84]

Upewnijcie mnie proszę, czy wielkość i styl czcionki czcionki jest dowolny na świadectwie elektronicznym?

rzewa21-06-2020 10:55:40   [#85]

tak

edithael21-06-2020 11:31:28   [#86]

[#83] rzewa, dziękuję

Tyle, że kłóci mi się to ze zdrowym rozsądkiem, bo ci, którzy uczyli się niemieckiego od kl. IV na świadectwie będą mieć w obowiązkowych II.2, co oznacza, że zaczęli uczyć się drugiego języka w kl. VII...

rzewa21-06-2020 13:38:49   [#87]

bo i zaczęli się tego języka uczyć w klasie VII - jako drugiego obowiązkowego języka obcego - wcześniej nie mogli zacząć się uczyć drugiego obowiązkowego języka obcego

mundi21-06-2020 15:06:40   [#88]

Bardzo proszę o pomoc, bo już przestaję ogarniać. W dzienniku V są do wyboru dwa szablony świadectw z takimi samymi numerami, tylko jeden od 2017/18 a drugi 2019/20. Pomóżcie proszę, który wybrać. Z góry bardzo dziękuję.

Aleks21-06-2020 16:14:25   [#89]

Proszę o informacje dotyczące wpisywania lub nie wpisywania na świadectwie uczestnictwa w zajęciach rozwijających zainteresowania (chodzi o godziny do dyspozycji dyrektora).

jmz21-06-2020 16:26:19   [#90]

Ja jeszcze zapytam o osiągnięcia na świadectwie ósmoklasisty. MKO napisało, że tylko 1, 2 i 3 miejsca wpisujemy  i wielkie rozczarowanie dzieciaków, bo mnóstwo laureatów 5 i 7 i dalszych miejsc oraz wyróżnień np. w Kangurze. I długiej listy osiągnięć nic nie zostaje. Rodzice naciskają, "bo w niektórych szkołach punkty będą" i co robic?

 

KaPi21-06-2020 16:59:22   [#91]

Kangur nigdy nie był na liście punktowanych konkursów

jest lisya KO konkursów punktowanych w rekrutacji i te się wpisuje

Jot21-06-2020 17:47:51   [#92]

Mam ten sam problem. Nie widzę Kangura na liście, czy rzeczywiście nie ma tego konkursu wymienionego? Rozumiem że ta lista dotyczy klas ósmych. Jak w przypadku klas młodszych? 

edithael21-06-2020 17:54:22   [#93]

Z tymi osiągnięciami jest tak:

w rozporządzeniu (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001700/O/D20191700-c2.pdf):

21. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

- i nic tu nie ma o tabelkach, które publikują KO.

To, co w tabelce KO, jest punktowane w procesie rekrutacji. Ale dzieci mają różne osiągnięcia a z rozporządzenia wynika, że wpisuje się "uzyskane wysokie miejsca..." a nie "konkursy z tabelki KO".

My wpisujemy wszystkie osiągnięcia. Szkoły średnie przyznają punkty za te, za które mogą przyznać. 

jmz21-06-2020 18:04:10   [#94]

Cytat ze strony MKO (zał. 1 i 2 to lista rożnych zawodów - warto zerknąć z ciekawości)

"Jednocześnie informuję, że za wysokie miejsca w zawodach (zał. 1 i zał. 2) określa się maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki) w zawodach wymienionych w wykazie na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym.

Należy podkreślić, że otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, wyróżnienia określonego przez organizatora konkursu, a niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji."

i reszta https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/14537,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-na-rok-szkolny-20192020.html

MKJ21-06-2020 18:11:45   [#95]

Ust. 21 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków:

Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół.

Art. 148 Prawa oświatowego:

Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, (...), oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

Wpisywanie wszystkich osiągnięć jest naruszeniem prawa. Szkoła ma prawo wpisywać osiągnięcia tylko w tych zawodach, które znajdują się w wykazie i tylko za te miejsca, które zostały uznane przez kuratora za wysokie.

Poza tym jest to nie fair zarówno w stosunku do swoich uczniów, jak i do komisji rekrutacyjnych w szkołach ponadpodstawowych i dyrektorów tych szkół. W stosunku do uczniów, bo daje im złudne nadzieje, że otrzymają punkty w rekrutacji, a w stosunku do komisji i dyrektorów, bo muszą odpowiadać na odwołania i pytania, dlaczego nie zostały zaliczone punkty. Bardzo dziękuję za dodatkową pracę wszystkim dyrektorom szkół podstawowych, którzy wpisują wszystkie osiągnięcia na świadectwo. Ukłony.


post został zmieniony: 21-06-2020 18:15:10
rzewa21-06-2020 18:24:42   [#96]

do #89: nie można wpisywać tych zajęć, bo brak jest pp do ich wpisywania

Jot21-06-2020 18:44:58   [#97]

A tak dosłownie proszę... Gubię się w tym.. "organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół" Co tu np? Czy np miejsca 1-3 w powiatowych konkursach artystycznych organizowanych przez placówki typu Pałac Dzieci Młodzieży  nie możemy wziąć pod uwagę? 

MKJ21-06-2020 18:48:40   [#98]

Jeszcze raz - art. 148 PO:

Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, (...), oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

Szkoła (wychowawca, dyrektor) najpierw powinna sprawdzić, czy dane zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe znajdują się w wykazie kuratora. Jeśli tak, to uzyskany w nich wysoki wynik, określony przez kuratora!, może być wpisany na świadectwo.

Moja komisja rekrutacyjna odrzuca zawody, które nie znajdują się w wykazie oraz wtedy, gdy nie jest wpisane miejsce, które uczeń uzyskał.

Jot21-06-2020 19:08:04   [#99]

MKJ, to ok, dzięki. Czyli TYLKO  takie wpisujemy które są organizowane przez KO lub wpisane na wykazie KO także  w pozostałych klasach tj młodszych?

MKJ21-06-2020 20:53:50   [#100]

Ten przepis dotyczy tylko świadectw ukończenia szkoły. Dla świadectw promocyjnych zastosowanie ma tylko ust. 21 pkt 1 z załącznika do rozporządzenia ws. świadectw, więc co dyrektor uzna wysokie miejsce, to będzie wpisane. Ale muszą być organizowane przez kuratora albo inne podmioty działające na terenie szkół, co oznacza praktycznie wszystko.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]