Materiały są przeznaczone do swobodnego wykorzystania do celów oświatowych - lecz w postaci niezmienionej.
Uwaga techniczna
- część prezentacji może wymagać posiadania wersji MS PowerPoint 2007, zaś część - MS PowerPoint 1997-2003. Posiadacze starszych wersji oprogramowania mogą pobrać pakiet zgodności korygujący tę niedogodność ze strony producenta

Materiały z modułów - samorządowego i dyrektorskiego

Amerykańskie doświadczenia w zakresie restrukturyzacji sieci szkół – studium przypadku na podstawie stanu Maine, USA.
John Baldacci, b. gubernator stanu Maine.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Restrukturyzacja sieci szkół w Polsce – wyzwania i propozycje rozwiązań.
Łukasz Nowak,
Christen Hunter, Public Consulting Group.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Praca z danymi w celu poprawy pracy szkoły i osiągnięć uczniów – Projekt UE DATAUSE.
Małgorzata Marciniak, Josh Romaneo, Public Consulting Group.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

EdPlan, system do zarządzania indywidualną dokumentacją uczniów z SPE.
Marta Chrzanowska, Christen Hunter,  Public Consulting Group.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

E-dziennik jako narzędzie budujące kompetencje informacyjne.
Marek Konieczniak, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów VULCAN.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Zasady finansowania oświaty w Polsce i ich skutki dla budżetów samorządów.
Mariusz Tobor, menedżer ds. doradztwa oświatowego. VULCAN.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Zmiany demograficzne i organizacyjne w szkolnictwie a finanse JST – sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom.
Wojciech Magdoń, Ekspert ds. Rozwoju Produktów, VULCAN.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole - zadania dyrektora i nauczycieli.
Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak. RAABE.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu - zadania dyrektora i nauczycieli.
Katarzyna Leśniewska. RAABE.
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Wykorzystanie wyników ewaluacji szkół do budowania polityki oświatowej na poziomie lokalnym.  
Dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ.
 
 

Pobierz prezentację (pdf)

 

Rola dyrektora szkoły w przygotowaniu i wprowadzeniu do zawodu nauczycielskiego.
Dr Robin Precey, Canterbury Christ Church University, Wielka Brytania.
     
 

Pobierz prezentację (pdf)