Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 10 ][ 11 ][ 12 ]
rzewa20-09-2023 14:37:43   [#501]

NIE! Autopoprawka :-)

Jeśli ten n-l staż na stopień n-la mianowanego odbył w wymiarze 2 lat i 9 m-cy, to okres o jakim mowa w art 9ca 6 lub 7 KN ulega skróceniu o 2 lata

zatem n-l z postu #496 może złożyć wniosek na komisję awansową po 3 latach i 9 m-cach pracy, czyli najwcześniej w czerwcu 2027 roku

art 12 pkt 1 lit a ZKN

Jot28-09-2023 15:13:57   [#502]

Jeśli nauczyciel skończył staż na  mianowanego 21 sierpnia w czasie urlopu wypoczynkowego to termin złożenia sprawozdania liczy się od 21 sierpnia, czy  inaczej? Jak ma być prawidłowo?

Jacek28-09-2023 17:40:42   [#503]

Kwestie stażu nie mają związku z urlopem nauczyciela. Ma 7 dni na złożenie sprawozdania po zakończeniu stażu ale jak zrobi to później to nie ma konsekwencji oprócz tego, że potem wniosek do OP o powołanie komisji egzaminacyjnej może złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

Jot02-10-2023 21:39:07   [#504]

Jeśli nauczyciel zakończył staż na mianowanego i będzie składał wniosek do 31 października  to na ocenie dorobku zawodowego jaka ma być podstawa prawna KN.......DZ.u..... ile dni na odwołanie od projektu oceny dorobku zawodowego? Jakaś niemoc mnie ogarnęła:-)....Czy od projektu przysługuje odwołanie? Chyba nie?...Pogubiłam się. bo od oceny wiem, że 14 dni do organu nadz, pomóżcie

 

a on na wniosku jaką podstawę prawną daje?

joljol03-10-2023 10:21:07   [#505]

nie ma projektu oceny dorobku zawodowego

nie ma drogi odwoławczej od oceny dorobku zawodowego: pozytywna/negatywna

 

Ja mam tak jak poniżej

 

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

 

Działając na podstawie art. 9c ust. 5a pkt 2 i ust. 5c ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762, z 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700) w zw. z art. 10 ust. 1 / art. 11 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730) w oparciu o przedłożone przez Panią, w dniu ................... roku, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, projekt oceny dorobku zawodowego złożony przez opiekuna stażu ........................), obserwacje własne i po zasięgnięciu opinii rady rodziców ..............................) ustalam pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

 

 

 

Uzasadnienie:


post został zmieniony: 03-10-2023 10:23:44
Jot03-10-2023 15:42:22   [#506]

Dzięki joljol. Rozumiem, że nie powołuję się na KN (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) to ostatnie

joljol03-10-2023 16:04:31   [#507]

Przytoczyłam całą pp - powołujesz się na KN i ZKN

aga19605-10-2023 10:07:44   [#508]

Sporządzam ocenę dorobku zawodowego za okres jeden roku stażu (01.09.2022 - 31.08.2023) w związku z rozwiązaniem umowy (nauczyciel kontraktowy na mianowanego wg starych zasad). Nauczycielka przebywała w okresie tego roku na zwolnieniu (niespełna 3 miesiące: 11.11.2022 - 07.02.2023) Mam wątpliwości:

1) Jaki okres stażu powinnam wpisać w treści oceny dorobku?

2) Czy okres zwolnienia mam wykazać w wydanym zaświadczeniu o zatrudnieniu?

3) Czy w ocenie dorobku wpisuję aktualny stopień awansu: początkujący czy kontraktowy?

rzewa05-10-2023 13:37:57   [#509]

1) cały okres stażu, czyli 1.09.22 - 31.08.23

2) tak, należy wykazać

3) tak, n-l kontraktowy, bo to stary awans

Do Jot: powołujesz się na KN z dokładnie taką metryczką jaką podała joljol w poście #505

aga19605-10-2023 19:36:00   [#510]

Dziękuję 

malmar1512-10-2023 10:27:32   [#511]

nauczycielka mianowana (29.08.2018)

1) po jakim okresie może starać się o stopień dyplomowanego?

2) ocena pracy czy ocena dorobku?

3) jaka pp?


post został zmieniony: 12-10-2023 10:33:35
joljol12-10-2023 10:36:05   [#512]

ocena pracy zawodowej

i może składać:)

malmar1512-10-2023 10:42:39   [#513]

ok

na wzorze zaświadczenia ustalonego przez KO są dwie możliwości:

- art. 9ca ust. 6 albo 7 KN,

- art. 9g ust. 8 KN

 

 

rzewa12-10-2023 11:05:39   [#514]

art. 9ca ust. 6 KN

malmar1512-10-2023 13:46:13   [#515]

ok, dzięki Ewo

jeszcze tylko tak na szybko- ocena pracy za jaki okres?

joljol12-10-2023 18:51:27   [#516]

za ostatnie 3 lata

Margaretka213-11-2023 14:05:35   [#517]

Może już to było, ale mam mętlik i nie chciałabym popełnić błędu, bardzo proszę o pomoc. 

Nauczycielka kontraktowa -  rozumiem, że musi przepracować dwa lata od momentu uzyskania tego stopnia. Miała kilka miesięcy pracy w stowarzyszeniu od tamtego czasu . Teraz minęło jej dwa lata pracy w przedszkolu, odbywa staż 1 i 9 miesięcy ale czy może go rozpocząć w każdym momencie roku (jak początkujący) czy musi czekać do września 2024 ?

joljol13-11-2023 14:07:05   [#518]

po staremu, 

rozpoczyna w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć - wrzesień 2024

Iśka20-11-2023 09:17:40   [#519]

Dzień dobry

Bardzo proszę o pomoc :)

Nauczyciel na stopień awansu zawodowego mianowanego od 01.09.2019 r. do 31.05.2022 r.

od 31.01.2022 r. do 02.04.2023r tj. 62 dni zwolnienie lekarskie

od 03.04.2022 r. do 01.04.2023 r. tj. 52 tygodnie (364 dni) na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.

Powrót do pracy od 02.04.2023 r.

Do kiedy powinno być przedłużenie stażu?

Pozdrawiam

 


post został zmieniony: 20-11-2023 09:18:25
joljol20-11-2023 09:47:29   [#520]

moim zdaniem do 31 lipca 2023

bo 

od 1 czerwca 2022 do 30 maja 2023 - 364 dni

od 31 maja 2023 jeszcze 62 dni to będzie do 31 lipca 2023 

tak mi łatwiej policzyć

Iśka20-11-2023 09:57:16   [#521]

Bardzo dziękuję :)

rzewa20-11-2023 10:58:22   [#522]

Hm... powinno być tak:

w dniu 31.05.22 powinna otrzymać info o przedłużeniu stażu o 4 m-ce i 1 dzień czyli do 1.10.22

w tym dniu powinna otrzymać info o dalszym przedłużeniu  następne 4 m-ce i 1 dzień czyli do 2.02.23

i znowu w tym dniu info o następnym przedłużeniu o 4 m-ce i 1 dzień czyli do 3.06.23 w tym okresie była nieobecna przez 2 m-ce i 1 dzień, zatem staż trzeba przedłużyć jeszcze o ten okres -> staż zakończył się 4.08.2023

Iśka20-11-2023 11:24:54   [#523]

Bardzo dziękuję, poprawiłam :) Jeszcze raz bardzo dziękuję.

dariuszn722-11-2023 09:47:00   [#524]

Nauczyciel mianowany pracuje w szkole od 30 lat, stopień mianowany otrzymał automatycznie kiedy wprowadzano stopnie awansu. Pracuje cały czas czyli ma wymagane 5 lat i 9 miesięcy. Występuje do dyrektora o ocenę (z ostatnich 3 lat), po otrzymaniu co najmniej bardzo dobrej oceny składa wniosek wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu i oceną do KO o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. (mam nadzieję że to co napisałem do tej pory jest prawidłowo, jeżeli nie proszę o komentarz) Czy istotny jest termin złożenia dokumentów do kuratorium tak jak to było do tej pory (31  grudnia lub 30 czerwca) dla skutków finansowych (od kiedy zaszeregowania jako nauczyciel dyplomowany) czy nie ma to znaczenia? 

joljol22-11-2023 10:27:53   [#525]

Nauczyciel mianowany pracuje w szkole od 30 lat, stopień mianowany otrzymał automatycznie kiedy wprowadzano stopnie awansu. Pracuje cały czas czyli ma wymagane 5 lat i 9 miesięcy. - tak

Występuje do dyrektora o ocenę (z ostatnich 3 lat), po otrzymaniu co najmniej bardzo dobrej oceny składa wniosek wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu i oceną do KO o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. (mam nadzieję że to co napisałem do tej pory jest prawidłowo, jeżeli nie proszę o komentarz) - tak

 

Czy istotny jest termin złożenia dokumentów do kuratorium tak jak to było do tej pory (31  grudnia lub 30 czerwca) dla skutków finansowych (od kiedy zaszeregowania jako nauczyciel dyplomowany) czy nie ma to znaczenia? - tak, bo te terminy zapisane są w KN

Macia23-11-2023 09:07:43   [#526]

ale chyba ten drugi termin złożenia dokumentów to do 31 października a nie d 31 grudnia

art. 9 ust 3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. 


post został zmieniony: 23-11-2023 09:10:07
joljol23-11-2023 13:43:05   [#527]

jak najbardziej - do 31 października

eSKas27-11-2023 13:47:14   [#528]

Nauczyciel dostał akt nadania n-la kontraktowego z dniem zatrudnienia 2.09.2021. Czy teraz może zacząć staż i ile trwa?

 

izael28-11-2023 13:12:02   [#529]

jeśli cały czas był w zatrudnieniu, to mógł rozpocząć na początku tego roku szkolnego - od 3 września, bo minęło dwa lata

a teraz

musi czekać do następnego roku szkolnego i nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć złożyć wniosek wraz z planem rozwoju zawodowego i rozpocznie staż

 

Dan6705-12-2023 19:04:11   [#530]

 ktoś doradzi:

dyr pisze ocenę za okres stażu na dyplomowanego, ta podstawa prawna będzie właściwa?:

 art. 9c ust. 5a pkt 2 i ust. 5c ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762, z 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700) w zw. z art. 10 ust. 1 / art. 11 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730)

rzewa06-12-2023 06:28:53   [#531]

art. 9c ust. 5a pkt 2 i ust. 5c ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762, z 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700) w zw. z art. 11 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730 oraz 2023 poz. 1672)

eSKas13-12-2023 13:00:01   [#532]

A jak długo powinien trwać staż nauczyciela- obcokrajowca , który akt nadania nauczyciela kontraktowego otrzymał 2.09.2021, a zatrudniony jest na tym samy stanowisku od 1.09.2021 r?

 

rzewa14-12-2023 00:57:52   [#533]

1 rok i 9 m-cy

mógł rozpocząć staż 3.09.2023llub trochę później, ale jeśli tego nie zrobił, to może rozpocząć staż dopiero we wrześniu 2024

Antolka18-12-2023 14:08:06   [#534]

Dzień dobry

Nauczycielka pracowała w takim czasie:

01.09.2012-31.08.2013

18.10.2021 - 31.08.2022

01.09.2022 - trwa w zatrudnieniu

Jak poprawnie powinna wyglądać ścieżka awansu? Zgodnie z przepisami od 01 września 2022 r. nauczyciel początkujący, uznaje się wcześniejesze zatrudnienie, ale kiedy w takim razie pierwsza ocena? Po 1,9 wypada w lipcu 2022...

Pozdrawiam

rzewa18-12-2023 17:36:07   [#535]

rok szk. 2023/2024 to jej 4 rok pracy

zatem w tym roku powinna zrealizować to co zapisano w art 9fa ust 5 oraz ust 8 KN a także powinna zostać dokonana ocena pracy

jeśli opinia będzie pozytywna a ocena co najmniej dobra n-l może złożyć wniosek awansowy o jakim jest mowa w art 9b ust 2 KN

Antolka20-12-2023 11:01:57   [#536]

Bardzo Pani dziękuję.

Pozdrawiam serdecznie.

KaPi27-12-2023 11:29:26   [#537]

nauczycielka zakończyła staż na mianowanego w maju tego roku, ale do tej pory nie złożyła sprawozdania, nie mówiąc o wniosku o egzamin...

rozumiem, że przepada jej staż i musi rozpocząć na nowo od września 2024 r.

ile będzie trwał ten staż?

będzie miała jeszcze jakieś "ulgi" dotyczące skrócenia stażu?

 

rzewa27-12-2023 14:44:56   [#538]

w każdej chwili może złożyć sprawozdanie

wtedy dyrektor ma obowiązek sporządzić ocenę dorobku i n-l w roku dokonania tej oceny musi złożyć wniosek na komisję

jeśli tego wniosku nie złoży to musi rozpocząć staż od nowa trwający 1 rok i 9 m-cy -> ostatni termin rozpoczęcia tego stażu, by awansować "po staremu" to początek września 2025

joljol27-12-2023 14:46:24   [#539]

zależy w jakim wymiarze zrobiła kontraktowego - 9 czy 12 miesiecy?

ile lat pracuje po uzyskaniu stopnia kontraktowego - może ma już ponad 10 lat

a  jak sobie przypomni to złoży sprawozdanie i może nawet wniosek:)


post został zmieniony: 27-12-2023 14:48:02
KaPi27-12-2023 15:37:25   [#540]

kontraktowego zrobiła w lipcu 2018 r. i od września 2018r. pracje u nas

w zawodzie 13 lat, nie wiem, czy zawsze miała podstawy do rozpoczęcia stażu

wydłuży jej się wszystko... szkoda...


post został zmieniony: 27-12-2023 15:43:57
KaPi02-01-2024 13:08:47   [#541]

to teraz takie zapytanie mam:

Panie w grudniu 2023 zdobyły mianowanie - jak teraz dalej wygląda ich kariera zawodowa?

Leszek02-01-2024 13:17:34   [#542]

po nowemu KN po 1.09.2022 i rozporządzenie z 2022 r.

pozdrawiam

joljol02-01-2024 13:18:07   [#543]

3 lata i 9 miesiecy pracy

ocena bardzo dobra minimum

mozna składać wniosek o dyplomowanie

KaPi02-01-2024 13:20:31   [#544]

ok, a 3 i 9 liczy się od już czy od września?

 

Leszek02-01-2024 13:28:42   [#545]

a nie 5 lat i 9 miesięcy od daty aktu awansu?

pozdrawiam

KaPi02-01-2024 13:30:49   [#546]

no właśnie mam zaćmienie...

a do tego jedna miała skrócony staż do 9 miesięcy i teraz chyba też jakieś skrócenie jej się należy

joljol02-01-2024 13:40:24   [#547]

jesteśmy w okresie przejściowym


post został zmieniony: 02-01-2024 13:42:01
Leszek02-01-2024 13:43:54   [#548]

w tym przypadku uważam, że 5 lat 9 miesięcy

to są mianowani po 1.09.2022 r.

pozdrawiam

joljol02-01-2024 13:51:55   [#549]

Skrócony okres pracy na stopień nauczyciela dyplomowanego – kogo dotyczy

Okres pracy na stopień nauczyciela dyplomowanego jest jednak skrócony dla nauczycieli, którzy uzyskali lub uzyskają stopień nauczyciela mianowanego według przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 2022 r.  W ich przypadku okres pracy w szkole, o którym mowa w art. 9ca ust. 6 albo 7 (tj. 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub 4 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy):

1) skraca się o 2 lata – jeżeli:

    • odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze, o którym mowa m.in. w art. 9c ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub art. 9d ust. 9  Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym do 31.08.2022 r.  albo
    • uzyskali przed dniem 1 września 2022 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5 Karty Nauczyciela w brzmieniu do 31.08.2022 r. albo
    • uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem, o którym mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela w brzmieniu do 31.08.2022 r., po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

2) skraca się o rok, jeżeli:

KaPi02-01-2024 14:03:53   [#550]

chyba przychylam się do joljol...

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 10 ][ 11 ][ 12 ]