Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
koala05-09-2022 14:32:40   [#51]

Nauczyciel zatrudniony w ubiegłym roku - psycholog bez kwalifikcji ped. Kwalifikacje będzie miał w grudniu. Czy przydziela mu się mentora?

grzem05-09-2022 14:46:57   [#52]

Nauczyciel uzyskał stopień kontraktowego w sierpniu 2009.

Czy ten nauczyciel ma mieć skrócony staż na mianowanego?

 rok  i 9 miesięcy?

czy 9 miesięcy?

rzewa05-09-2022 15:00:30   [#53]

do #51: jeśli zatrudniony na podstawie art 10 ust 3 KN, to rozpoczyna przygotowanie do zawodu n-la i musi mieć mentora, jeśli to zatrudnienie na podstawie art 10 ust 9, to nie rozpoczyna przygotowania do zawodu, rozpocznie dopiero jak uzyska kwalifikacje i zmieni się pp jego zatrudnienia

do #51: tak, ma skrócony staż o rok -> czyli obowiązuje go staż w wymiarze rok i 9 m-cy, oczywiście o ile ten staż rozpoczął teraz lub we wrześniu 2021 bądź rozpocznie go później

do #48|: nie rozumiem pytania

do #49: 1. tak; 2. tak; 3. tak

do # 50: 1. nie mógł; 2. nie dotyczy; 2. tak, teraz ma prawo do stażu w wymiarze 9 m-cy


post został zmieniony: 05-09-2022 15:05:09
malmar1505-09-2022 20:36:36   [#54]

rzewa, dzięki

dobrze, że jesteś i ogarniasz :)

edithael05-09-2022 22:06:18   [#55]

Jeśli nauczyciel jest zatrudniony od 1.09.2022 (pierwsza praca) w dwóch szkołach, w każdej na min. 1/2 etatu (szkoła publiczna i niepubliczna) - czy w każdej z nich zaczyna przygotowanie do zawodu i w każdej ma przydzielonego mentora?

IkaP06-09-2022 08:46:42   [#56]

Jak zapisać podstawę prawną zmiany opiekuna stażu. Mam nauczyciela kontraktowego, muszę mu zmienić opiekuna stażu. Teraz 9c jest uchylony.

Czy tak będzie dobrze: "Działając na podstawie art. 9c ust. 4 ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730) przydzielam Pani opiekuna stażu"


post został zmieniony: 06-09-2022 08:57:12
joljol06-09-2022 09:31:19   [#57]
edithael05-09-2022 22:06:18   [#55]

Jeśli nauczyciel jest zatrudniony od 1.09.2022 (pierwsza praca) w dwóch szkołach, w każdej na min. 1/2 etatu (szkoła publiczna i niepubliczna) - czy w każdej z nich zaczyna przygotowanie do zawodu i w każdej ma przydzielonego mentora?

w publicznej zdecydowanie tak

KaPi06-09-2022 11:41:48   [#58]

mam dwóch "zasiedziałych" mianowanych, którzy mianowanie dostali daawno...

1. rozpoczynają okres pracy niezbędny do uzyskania st. n. dyplomowanego

2. mam ich o tym poinformować na piśmie, że rozpoczęli ten okres, czy mają sami to wiedzieć?

3. mają jakoś zadeklarować, że robią to przygotowanie?

4. jeżeli nie chcą robić - informują mnie o tym? - i co dalej?

 

joljol06-09-2022 12:03:59   [#59]

KaPi

1. pracują i już

2. nie

3. nie, może wystapia z wnioskiem o ocenę pracy, to bedzie dla Ciebie znak:)

4. nie, i nic, dyplomowanie nie jest obowiązkowe

KaPi06-09-2022 12:08:45   [#60]

dzięki ;)

KaPi06-09-2022 13:32:17   [#61]

a podpowiecie pp skrócenia stażu na mianowanego do 9 miesięcy?

plissss

bosia06-09-2022 18:15:59   [#62]

art. 10 ust. 3 ustawy z 5 sierpnia

bosia06-09-2022 18:18:28   [#63]

Ja bym nauczycieli poinformowała tych zasiedziałych mianowanych, jak obecnie wygląda sytuacja z uzyskaniem stopnia dyplomowanego - do #58 pkt 2

oczywiście nie ma takiego obowiązku, ale dyrektorzy się nie mogą często połapać w tych zmianach, a co dopiero nauczyciele

rzewa06-09-2022 20:01:02   [#64]

do #55; tak, w obu szkołach rozpoczyna przygotowanie do zawodu n-la i w obu szkołach powinien mieć przydzielonego mentora (w niepublicznej może tym mentorem być dyrektor)

do #56: tak, dobrze skonstruowana podstawa prawna

Paweł3207-09-2022 09:32:56   [#65]

Za men gov: "w przypadku nauczycieli, którzy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy" - kogo dotyczyła możliwość rozpoczęcia stażu?

tutitt7307-09-2022 10:17:41   [#66]

Dzień dobry.

Nauczyciel mianowany w 2007, nie przystępował nigdy do stażu na dyplomowanego, w całym okresie na etacie. Kiedy może złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne? Od razu? (pomijam ocenę), pytam tylko o termin.

Dziękuję za odpowiedź

bosia07-09-2022 10:20:42   [#67]

Paweł32, napisałam w #62

był taki nieszczęsny rok z wydłużeniem stażu na kontraktowego, który później skrócili w trakcie trwania i wyszło 12 miesięcy

Paweł3207-09-2022 13:43:59   [#68]

Dziękuję bosia, właśnie mam takiego nauczyciela i chyba sam się już zakręciłem. W 31.08.2019 skończył skrócony (12 miesięcy) staż. W grudniu 2019 nadałem mu kontraktowego, i wychodzi, że błędnie pozwoliłem mu rozpocząć staż  od 1.09.2021 (stąd zastanawiam się kto mógł rozpocząć przed 1 września 2022r.?) 

rzewa07-09-2022 14:50:36   [#69]

ale on ma w takim razie staż skrócony o rok, czyli 1 rok i 9 m-cy

z tego rok już zrealizował, więc zostało mu 9 m-cy stażu

czyli tyle samo, co wówczas, gdyby tego stażu w 2021 nie rozpoczął

na wszelki wypadek niech ten n-l przyniesie teraz wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z PRZ -> żeby potem ktoś nie kwestionował tego stażu

aga19607-09-2022 19:07:06   [#70]

Proszę o pomoc:

Nauczyciel logopeda zatrudniony na zastępstwo (na czas nieobecności za osobę na urlopie rodzicielskim). Pracuje od X.2021 a teraz złożył wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze 9 miesięcy ( do wniosku dołączył dokumenty potwierdzające posiadanie stopnia naukowego doktora i zaświadczenie o przepracowaniu trzech lat na uczelni. Akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego wydany w 2016r.

 Nauczyciel przebywający na rodzicielskim deklaruje, że nie wraca do pracy do końca roku szkolnego.

Czy są jakieś przeciwskazania?

 

martek07-09-2022 19:14:44   [#71]

Proszę o pomoc:

1.czy są jakieś przeciwskazania prawne żeby jeden nauczyciel był opiekunem dla 2 osób w tym samym czasie?( kontraktowy na stopień n-la mianowanego). U mnie mała szkoła, wielu nauczycieli ,, dochodzących na 2 lub 4 godziny, trudno zapewnić ,, sensowna opiekę":)

2. Czy do przydzielenia mentora dla nauczyciela,, początkującego" konieczne są zmiany w regulaminach OP(  chociażby dlatego żeby wypłacić dodatek) czy  wystarczą przepisy wyższego rzędu i opiekun stażu= mentor? Jak to rozwiązujecie u siebie?

 

rzewa07-09-2022 19:28:13   [#72]

do #70: nie ma przeciwwskazań - rozpoczyna staż

do #71: 1. nie ma przeiwwskazań

2. żeby przydzielić mentora wystarczające są zapisy KN, ale póki OP nie zmieni regulaminu nie można mu wypłaci dodatku, bo nie wiadomo w jakiej wysokości -> jak OP zmieni regulamin, to będzie trzeba dodatek wyrównać

martek07-09-2022 20:16:03   [#73]

Rzewa, bardzo dziękuję:)

tarek09-09-2022 10:40:42   [#74]

Nauczyciel uzyskał mianowanie 1.09.2018 r., ale do tej pory nie rozpoczął stażu na dyplomowanego. Od tego czasu minęło już 3 lata i 9 miesięcy (skrócenie okresu pracy o 2 lata - art. 12 ustawy zmieniającej). Czy po uzyskaniu bdb oceny pracy może już składać wniosek o postępowanie na dyplomowanego (w terminie do 31 października 2022)?


post został zmieniony: 09-09-2022 10:44:38
rzewa09-09-2022 11:19:21   [#75]

moim zdaniem, te 3 lata i 9 m-cy należy liczyć od 1.09.2022, gdyż przepisy przejściowe nie mówią nic o zaliczaniu lat dotychczasowej pracy do wymaganego okresu, ale... z tego co wisi na stronie ministerialnej wynika, że ten okres podlega zaliczeniu (taka jest interpretacja, choć nie do końca oficjalna)

na miejscu n-la złożyłabym wniosek o ocenę pracy i jeśli byłaby bardzo dobra, to złożyłabym papiery do KO -> a co z tego będzie, to czas pokaże...

KaPi09-09-2022 11:23:40   [#76]

zwariuję zaraz...

pp do decyzji o skrócenie stażu do 9 miesięcy - jak pomogła bosia - mam... atr. 10, ust. 3

a pp do przydzielenia opiekuna stażu? - atr. 9c już nie ma...

pomocy...

ewa09-09-2022 11:35:12   [#77]

 rozp. - Dz.U.z 2022 r. poz. 1798

§ 2. Do dnia 31 sierpnia 2027 r. do uzyskania dodatku funkcyjnego są uprawnieni również nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego, o których mowa w art. 10 ust. 1–5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. - ZKN (Dz. U. poz. 1730), przez okres sprawowania tej funkcji.


post został zmieniony: 09-09-2022 11:39:12
rzewa09-09-2022 11:52:08   [#78]

pp do przydzielenia opiekuna - art 9c ust. 4 KN w związku z art 10 ust 1 ZKN

co do skrócenia to zależy od powodu skrócenia - jeśli to skrócenie o jakim mowa w art 10 ust 2 i 3 ZKN, to żadnj decyzji nie trzeba - po prostu w odpowiedzi na wniosek n-la piszesz datę zakończenia stażu powołując się na ten przepis

Macia09-09-2022 12:32:07   [#79]

myślę, ze wiele wątpliwości rozwiałoby rozporządzenie bo póki co te wyjaśnienia na str. MEiN nie są pp

a rozporządzenia ni widu ni słychu a może jest gdzieś projekt?

KaPi09-09-2022 12:44:03   [#80]

ewo, ok... chyba moje myślenie dzisiaj już nie działa...

w art. 10 mam zapisa, że zgodnie według dotychczasowych przepisów

§ 2 jest mowa o dodatku

a jaką pp mam wpisać w piśmie dla opiekuna stażu, że on zostaje tym opiekunem - ten § 2???

tarek09-09-2022 12:55:45   [#81]

A jeszcze w sprawie #75 i licząc tak jak interpretuje MEiN. Do dokumnetów (wg projektu rozp.) na mianowanie nauczyciel składa zaświadczenie zawierające informację o wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć, w okresie, o którym mowa w art. 9ca ust. 6 albo 7 KN. Nie ma w zaświadczeniu informacji o przerwach dłuższych niż 30 dni? Jeśli nauczyciel pracował w innej szkole wcześniej, to skąd wziąć informację o poprzednim okresie w tamtej szkole? W świadectwie pracy nie ma informacji choćby o urlopie macierzyńskim. Nie ma też przepisu mowiącego o zaświadczeniach cząstkowych.

Dotychczas zaświadczenie wydawano na koniec stażu, więc dyrektor weryfikował, czy nauczyciel zrealizował w pełni okres stażu. Teraz o takie zaświadczenie może wystąpić po minimalnym okresie pracy wymaganym do awansu, ale może i później. Dyrektor powinien weryfikować, czy nauczyciel spełnił wymagania dotyczące okresów pracy (np. 3 lat i 9 miesięcy)?


post został zmieniony: 09-09-2022 13:03:43
KaPi09-09-2022 13:08:36   [#82]

a ja jeszcze dorzucę do mojego # 80

nauczyciel w trakcie stażu na mianowanie, po dwóch latach przychodzi do nas z pozytywną oceną dorobku za dwa lata, rok zostaje u nas i teraz:

- przynosi mi tamten plan rozwoju zatwierdzony przez tamtego dyrektora czy go modyfikuje i ja zatwierdzam realizację czy przynosi nowy na rok i zatwierdzam?

- u nas składa wniosek o rozpoczęcie stażu, ja po otrzymaniu oceny dorobku skracam ten staż do 9 miesięcy - plissss jaka pp???

- oczywiście przydzielam opiekuna stażu (jeszcze nie wie na jakiej pp)

 

ufff

rzewa09-09-2022 17:15:33   [#83]

w takim razie raz jeszcze: przydzielasz opiekuna na podstawie art 9c ust 4 KN w związku z art 10 ust 1 ZKN i taka sama pp w piśmie do tego n-la ustanawiającym go tym opiekunem

ten n-l rozpoczyna u was staż teraz -> składa wniosek wraz z PRZ (nowy) i ew. ocenę dorobku za 2 lata (tę ocenę może donieść później - wtedy trzeba będzie pisać 2 pisma :-)); Ty w odpowiedzi na ten wniosek piszesz mu pismo, że musi realizować staż w wymiarze 9 m-cy i jego zakończenie przewidziane jest na 31.05.23 (lub później, jeśli wniosek nie jest z 1.09 br) - pp art 9f ust 2 KN w związku z art 10 ust 1 ZKN i że przydzielasz mu opiekuna p. XY

tyle

aliszek09-09-2022 17:57:41   [#84]

01 września 2022r. rozpoczął u nas pracę nauczyciel, który w 2014 uzyskał stopień kontraktowego. Miał dwa lata ,,karencji", rozpoczął staż na mianowanie, ale nie zakończył z powodu dłuższych zwolnień lekarskich, urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Jak go potraktować do celów awansowych?  

rzewa09-09-2022 18:11:35   [#85]

jak n-la kontraktowego bez stażu -> czyli może teraz złożyć wniosek o staż wraz z PRZ

jego staż będzie trwa 1 rok i 9 m-cy

hania09-09-2022 22:49:14   [#86]

Kto pyta, podobno nie błądzi... To i ja:

Nauczycielka:

31.08 2017 – otrzymała akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Od września 2019 rozpoczęła staż na dyplomowanego, przy czym , w związku z ciążą od maja 2020r była najpierw na L-4 potem urodziła i na urlopie macierzyńskim. Do pracy wróciła w marcu 2022r. , dodatkowo od 1 września 2022- przeniesienie ze szkoły ( w której uprzednio pracowała) do przedszkola.

Pytanie 1: Czy jej staż na dyplomowanego uległ przerwaniu? ( wg mnie tak)

Pytanie 2: Czy od września 2022 obowiązuje ją tryb uzyskiwania stopnia nauczyciela dyplomowanego wg nowych przepisów, czyli bez stażu? ( uważam, że tak😊 Czy okres L4 i macierzyńskiego liczy się wg nowych przepisów i będzie jej przysługiwało skrócenie okresu 5 lat i 9 miesięcy o 2 lata i może w tym roku wystąpić o ocenę pracy i w 2023 składać wniosek o komisję na dyplomowanego?

rzewa10-09-2022 00:27:15   [#87]

hm... za mało danych by stwierdzić, że jej staż uległ przerwaniu...

jeśli do przedszkola została przeniesiona w trybie art 18 KN, a jej staż nie uległ przerwaniu, to realizuje go dalej w przedszkolu

ale jeśli staż uległ przerwaniu, to - z grubsza licząc ma ona przepracowane jakieś 3 lata i 2 m-ce w charakterze n-la mianowanego -> co oznaczałoby - wg interpretacji ministerialnej, o czym pisałam w poście #75 - że musi jeszcze przepracować 7 m-cy, oraz uzyskać bardzo dobrą ocenę pracy by móc ubiegać się o dyplomowanie

Grzesiek10-09-2022 08:07:54   [#88]
Nauczyciel pozostawał w stosunku pracy od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r. 
30. września 2019 r. otrzymał awansu zawodowego na n-la kontraktowego, czyli pozostawał w zatrudnieniu po otrzymaniu stopnia awansu zawodowego - 1 rok i 11 m-cy.
Przerwa w zatrudnieniu od 01.09.2021 do 5.09.2022. Zatrudniony w szkole 6.09.2022.
Czy dobrze myślę: do 14 września składa wniosek z PRZ i odbywa staż 1 rok 9 miesięcy
Jeżeli nie to kiedy rozpoczyna staż i ile trwa? 

post został zmieniony: 10-09-2022 08:09:27
KaPi10-09-2022 08:20:48   [#89]

dzięki Rzewo ;)

rzewa10-09-2022 08:34:11   [#90]

do #88: z treści postu wynika, że ten n-l otrzymał kontraktowego po odbyciu 12-miesięcznego stażu, czyli obecnie obowiązuje go staż w wymiarze 9 m-cy

ma przepracowane w szkole po uzyskaniu stopnia kontraktowego 1 rok i 11 m-cy, zatem obecnie nie może rozpocząć stażu, bo mu brakuje miesiąc do wymaganych 2 lat, będzie je miał 6.10.22

będzie mógł rozpocząć staż w wymiarze 9 m-cy 1.09.2023 (bo w październiku stażu nie można rozpocząć) -> o mianowanie będzie mógł się ubiegać w czerwcu 2024 r.


post został zmieniony: 10-09-2022 08:34:26
hania10-09-2022 14:02:34   [#91]

Rzewo- czemu za mało danych? Chodzi o to czy nieprzerwanie nie dłużej niż rok i 6 miesięcy L4 i macierzyński/ rodzicielski?  Dopytam...


post został zmieniony: 10-09-2022 14:12:08
rzewa10-09-2022 17:51:27   [#92]

bo jak tam po drodze był urlop wypoczynkowy to ta nieobecność nie jest ciągła - w czasieurlopu wypoczynkowego i uzupełniającego n-l realizuje staż

Macia11-09-2022 15:06:22   [#93]

Im więcej czytam tym mniej wiem. Mam 2 n-lki które uzyskały kontraktowego w czerwcu 2020r. (po 9m-cznym stażu)  Wcześniej Ewa napisała, że jak taki nauczyciel złoży wniosek, to może staż rozpocząć już teraz; wymiar stażu 1 rok i 9 m-cy

W KN usunięto art. 9c o stażu i o takich n-lach piszą, że odbywają przygotowanie zawodowe a z wyjaśnień MEiN wynika że mają działać po staremu czyli

  • odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego, w trakcie którego ma przydzielonego opiekuna stażu;
  • opracowuje plan rozwoju zawodowego na okres stażu oraz sprawozdanie z jego realizacji, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela;
  • może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
  • w przypadku nauczycieli, którzy przed 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego, skraca się o rok;

Czyli jeśli dobrze rozumiem taki n-el powinien:

złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu w wymiarze 1rok 9 m-cy (jaka pp) z planem rozwoju zawodowego  a ja przydzielam mu opiekuna stażu (jaka pp) no i czas do 14.09.

Nauczyciele mają wątpliwości i ja też bo KN sobie a jakieś tam wyjaśnienia MEiN (które nie są pp)sobie


post został zmieniony: 11-09-2022 15:13:40
AnnZyt11-09-2022 20:53:09   [#94]

Tak się zastanawiam, czy w szkole niepublicznej nauczyciele rozpoczynający pracę (spełniający wymagania) obligatoryjnie rozpoczynają przygotowanie do zawodu? Czy muszą mieć przydzielonych mentorów? Co jeśli mówią, że awansem nie są zainteresowani, bo nie wiąże się to z podwyżką wynagrodzenia. Co będzie z ich sytuacją zawodową po 2027 roku? Może mi rozjaśnicie...

rzewa11-09-2022 21:54:29   [#95]

do #93: zgodnie z art 10 ust 1 ZKN n-l mający w dniu 1.09.22 stopień n-la kontraktowego realizuje awans na n-la mianowanego wg przepisów dotychczasowych, czyli tych sprzed zmiany, która nastąpiła 1.09.22

wobec tego dla tych n-li dotychczasowe przepisy awansowe zachowują moc pomimo tego, że zostały 1.09.22 uchylone

czyli n-l, który uzyskał kontraktowego teraz, w czerwcu 2022, musi 2 lata przepracować jako kontraktowy i będzie mógł rozpocząć staż 1.09.2024

natomiast ten n-l, który już 2 lata przepracował w charakterze n-la kontraktowego, może normalnie rozpocząć staż teraz od 1.09.22

czyli n-l składa wniosek wraz z PRZ na tej samej pp jak dotychczas (z dopiskiem w związku z art 10 ust 1 ZKN) -> art 9d ust 1 KN w związku z art 10 ust 1 ZKN, dyrektor przydziela mu opiekuna na podstawie art 9c ust 4 KN w związku z art 10 ust 1 ZKN

(naprawdę, napisałam to już w tym wątku kilkakrotnie - moglibyście przeczytać...)

do #94: zgodnie z art 91b ust 2 pkt 3 KN art 9a-9i KN dotyczą każdego n-la zatrudnionego w szkole niepublicznej -> jeśli n-l nie ma stopnia awansu, to jest obligatoryjne przydzielenie mu mentora oraz wykonanie tego co napisano w art 9ca oraz 9fa, ale o awans na mianowanego już n-l może nie występować

natomiast ci, którzy mają już n-la kontraktowego, jeśli nie chcą awansować, to mogą tak pracować dowolnie długo

po 2027 roku po prostu nie złożą papierów by awansować na mianowanego i tak im zostanie do emerytury -> szkoły niepubliczne mogą swobodnie zatrudniać n-li (na k.p.) wobec czego będzie można takich n-li zatrudniać na taki okres na jaki będzie wygodnie dla OP

Macia11-09-2022 22:21:01   [#96]

Oczywiście Ewuniu czytałam ale jakoś nie mogę tego ogarnąć bo mam kilka różnych przypadków awansowych.

Wygląda na to, że nauczyciele, bez stopnia awansu zawodowego, bo takich też mam są w lepszej sytuacji bo idą nowymi przepisami a ponieważ mają już staż pracy 4 lata to wg wyjaśnień MEiN wliczam im 3 lata i co dalej:

1)on  wnioskuje o ocenę pracy,  

2) ja przydzielam mentora i robię ocenę

3) ja powołuję komisję do przeprowadzenia zajęć

4) on jeśli ma odpowiednią ocenę i pozytywna opinię komisji po przeprowadzeniu zajęć składa wniosek o wszczęcie postepowania egzaminacyjnego na stopień n-la mianowanego

Czy dobrze myślę?

rzewa12-09-2022 08:36:44   [#97]

Tak. Dobrze, ale ten awans to najwcześniej w czerwcu 2023

i trudno powiedzieć, czy są w lepszej sytuacji - nie ma jeszcze rozporządzenia awansowego, więc trudno wniknąć w szczegóły


post został zmieniony: 12-09-2022 08:38:37
matyldaa12-09-2022 11:44:27   [#98]

Nauczyciel kontraktowy, któremu umowa zakończyła się 16 sierpnia 2022 r. (placówka nieferyjna, umowa na zastępstwo) i który rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego  1 września 2019 r. Zatrudniony (w tej samej szkole, w której miał zastępstwo) 1 września 2022 r. Rozumiem, że ma starą ścieżkę awansu.

-  ten nauczyciel składa wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z nowym planem rozwoju?

- skracam mu staż do 9 miesięcy?

- robię mu ocenę dorobku za okres 1.09.2019- 16.08. 2022?

Czyli powinien staż zakończyć 31.05. 2023 plus 15 dni (kiedy nie pracował, tj. 17.08-31.08. 2022)

Alicja Szepelak12-09-2022 13:53:07   [#99]

Być może, że już to było, ale mam straszny mętlik w głowie.

1. Nauczyciel w grudniu 2021 zdał egzamin na mianowanego. Teraz rozpoczyna  po nowemu awans. Ale czy karencja jednego roku przepracowania jako mianowany obowiązuje, czy też nie? Ten nowy awans skrócony o 2 lata. Na rok przed końcem tego czasu zatrudnienia jako mianowany ocena pracy po nowemu?

2. Nauczyciel  w grudniu 2020 zdał egzamin na mianowanego. Rozpoczyna  po nowemu awans.  Ten nowy awans skrócony o 2 lata. Na rok przed końcem tego czasu zatrudnienia jako mianowany ocena pracy po nowemu? No i w obu przypadkach czy te 3lata i 9 miesięcy liczymy od 1.09 2022, czy od 1.01. 2021?

Pozdrawiam AS

tarek12-09-2022 15:26:40   [#100]

Nauczyciel do 31 sierpnia pacował w innej szkole. Ma już przepracowane ponad 5 lat od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Czy dyrektor poprzedniej szkoły powinen, na wniosek nauczyciela, dokonać jego oceny pracy za okres 3 lat w tamtej szkole (art. 6a ust. 1df KN)? I z taką oceną (o ile będzie bdb) składa wniosek do KO o postępowanie kwalifikacyjne?

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]