Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
bosia12-09-2022 15:30:55   [#101]

 

#99

W obydwu przypadkach nauczyciel może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień dyplomowanego po 3 latach i 9 miesiącach od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego (nie od 1 września), czyli pierwszemu nauczycielowi liczysz od grudnia 2021, a drugiemu od grudnia 2020

Ocenę pracy dokonuje się na wniosek nauczyciela, ocena dotyczy ostatnich 3 lat pracy przed dokonywaniem oceny


post został zmieniony: 12-09-2022 15:31:19
bosia12-09-2022 15:35:14   [#102]

Tarek, dyrektor poprzedniej szkoły nie może dokonać oceny na podstawie art. 6a ust. 1df KN, bo ten przepis obowiązuje od 1 września, a wówczas nauczyciel nie pracował już w tej szkole

tarek12-09-2022 16:53:48   [#103]

Do #102. A obecny nie ma wiedzy, żeby dokonać oceny za 3 lata wstecz. Czyli możliwość awansowania, mimo odpowiedniego okresu pracy, jest czysto teoretyczna, a w praktyce zablokowana na kolejne 3 lata? 

malmar1512-09-2022 20:57:50   [#104]

nauczyciel kontraktowy (szkoła niepubliczna o uprawnieniach publicznej)- stopień nadany w 2017 roku

chce rozpocząć staż na stopień n-a mianowanego

w jakim wymiarze?

link12312-09-2022 21:27:11   [#105]

Nauczycielka uzyskała kontraktowego w 2019. Zgodnie z przepisami przysługuje jej staż 9 mies. od 1.09.2022 r. Czy długotrwale zwolnienia lekarskie oraz zmiana w wymiarze zatrudnienia po uzyskaniu nauczyciela kontraktowego mają wpływ na prawo do 9 miesięcznego stazu?

Czy ważny jest  tylko i wyłącznie wymiar zatrudnienia na dzień 1 września 2022, wniosek + PRZ 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć?


post został zmieniony: 12-09-2022 21:31:15
bb1713-09-2022 11:31:41   [#106]

Nauczycielka uzyskała kontraktowego w 2012 roku.

Zatrudnienie miała od września 2011 do sierpnia 2016

Obecnie zatrudnienie od września 2022.

Pani złożyła wniosek na starych zasadach na mianowanego. Czy mogła? wg mnie zbyt długa przerwa w zatrudnieniu. Powinna przepracować rok bez stażu

GAŁKA13-09-2022 15:05:57   [#107]

nauczycielka uzyskała kontraktowego 30.08.2018 roku, od września 2019 przebywała na długim L4 oraz na macierzyńskim (+zaległe urlopy), z dniem 01 września 2022 powróciła do pracy i złożyła wniosek na starych zasadach na mianowanego….

 

według mnie, powinna przepracować w szkole jeszcze rok i dopiero w 2023 rozpocząć staż na starych zasadach…czy mam rację?

joljol13-09-2022 15:31:26   [#108]
GAŁKA13-09-2022 15:05:57   [#107]

nauczycielka uzyskała kontraktowego 30.08.2018 roku, od września 2019 przebywała na długim L4 oraz na macierzyńskim (+zaległe urlopy), z dniem 01 września 2022 powróciła do pracy i złożyła wniosek na starych zasadach na mianowanego….

 

według mnie, powinna przepracować w szkole jeszcze rok i dopiero w 2023 rozpocząć staż na starych zasadach…czy mam rację?

nie, była w stosunku pracy - minęło dwa lata

matyldaa13-09-2022 15:56:02   [#109]

Nauczyciel mianowany - staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęty 1. 09. 20 r.

Nieobecności: Razem 19 miesięcy, tj. 28.10.2020 - 27.05.2021 - 7 miesięcy – choroba; Od 28.05.2021 do 26.05.2022 - 12 miesięcy - urlop macierzyński

Ten nauczyciel nie ma możliwości przedłużenia stażu (stare zasady). Jest nauczycielem mianowanym – mianowanie uzyskał 22.08.2018 r. I co dalej? Obowiązują go przepisy przejściowe? Nowe?

GAŁKA13-09-2022 16:40:11   [#110]

joljol DZIĘKI :)

czyli nie miała przerw w zatrudnieniu lub przerw w świadczeniu pracy?...bo tego się obawiałam 

rzewa13-09-2022 17:00:05   [#111]

do #104: 1 rok i 9 m-cy

do #105: długotrwale zwolnienia lekarskie oraz zmiana w wymiarze zatrudnienia po uzyskaniu nauczyciela kontraktowego nie mają wpływ na prawo do 9 miesięcznego stażu, ani nie wpływają na długość 2 letniego okresu "przerwy"

Ważny jest  tylko i wyłącznie to że jaki kontraktowy była w zatrudnieniu min 2 lata, wymiar zatrudnienia na dzień 1 września 2022, wniosek + PRZ 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

do #106: mogła, jest obowiązana do odbycia stażu w wymiarze 1 rok i 9 m-cy (po uzyskaniu stopnia kontraktowego przepracowała w szkole 2 lata i tylko to ma znaczenie

do #107: jak najbardziej może rozpocząć teraz staż w wymiarze 1 rok i 9 m-cy

do #109: wchodzi w nowy awans - występuje o ocenę pracy i, jeśli ta ocena będzie bardzo dobra, to może (wg tego co na ministerialnej stronie) złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne w KO ale nie obiecuję, że KO wniosek przyjmie

malmar1513-09-2022 19:22:08   [#112]

Ewo, jaka jest pp takiego stażu (#104) ?

za diabła nic nie rozumiem z tej ichniej tabelki

bb1713-09-2022 21:18:53   [#113]

nauczyciel mianowany, mianowanie otrzymał w 2018 roku. W jakim wymiarze staż na dyplomowanie?

stare czy nowe zasady ( tu chyba jeszcze musi poczekać 1 rok i 9 miesięcy?

rzewa13-09-2022 22:03:28   [#114]

do #112: art 10 ust 2 ZKN

do #113: on wchodzi w nowy awans, czyli nie odbywa stażu a musi przepracować 3 lata i 9 m-cy (po skróceniu okresu na podstawie art 12 pkt 1 lit a ZKN

pytanie tylko od kiedy należy ten okres liczyć -> wg tego co znalazło się na stronie MEN, to ten n-l już ten okres przepracował, zatem po otrzymaniu b. dobrej oceny pracy może on spróbować składać wniosek o postępowanie kwalifikacyjne do KO

malmar1513-09-2022 23:08:30   [#115]

Ewo, dzięki, rozszyfruj mi skrót ZKN :(

nie wiem co się dzieje, ale siedzę nad budżetem i mam jakąś przepaść w mózgu :(

już sama nie wiem nawet czy pisze plan, czy nie, czy ma opiekuna czy mentora :(

czy u nas nic nie może być normalne :(

 

rzewa14-09-2022 09:16:20   [#116]

ustawa z dnia 5.08.2022 o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (D.U.poz 1730)

Oskisu14-09-2022 12:00:06   [#117]

Dzień dobry, proszę o pomoc w wyliczeniu az.

Nauczyciel uzyskał stopień awansu  - kontraktowego 10.10.2019 r. , rozpoczyna staż w tym roku na mianowanie, ile ma obecnie stażu?:)

barbara7114-09-2022 12:49:28   [#118]

Nauczycielka zatrudniona od 1.09.2019-31.08.2020. Kontraktowego uzyskała 9 lipca 2020r, potem: zatrudnienie od 1 09 2020 do 31 08 2021 , 1.10.2021 do 31.08.2022, od 1 09 jest już na czas nieokreślony. Jaką ma mieć ścieżkę awansu wg nowego rozporządzenia?

rzewa14-09-2022 13:42:00   [#119]

do #117: 9 m-cy stażu, bo uzyskał kontraktowego po stażu trwającym 12 m-cy - art 10 ust 3 ZKN

do #118: robi awans po staremu -> jeśli złoży dzisiaj wniosek o staż wraz z PRZ, będzie miała przed sobą 1 rok i 9 m-cy stażu, a potem egzamin na mianowanego wg starych zasad

barbara7114-09-2022 14:14:10   [#120]

rzewo, ta przerwa w zatrudnieniu nic nie zmienia?  zatrudnienie po uzyskaniu kontraktowego od 1 09 2020 do 31 08 2021 , 1.10.2021 do 31.08.2022

rzewa14-09-2022 15:02:18   [#121]

zatrudnienie po uzyskaniu stopnia kontraktowego od 1.08.2020 do 31.08.2021 i od 1.10.2012 do 31.08.2022, no i od 1.09.2022 do teraz => to zdecydowanie ponad 2 lata, czyli

nie, nic nie zmienia

:-)

barbara7114-09-2022 15:59:15   [#122]

rzewo, też tak teraz sądzę, w przepisach nie ma mowy o latach tzw. szkolnych, ale o latach po prostu :) Dziękuję

Maciek15-09-2022 14:07:03   [#123]

To i ja onieśmielam się zapytać.

Nauczyciel uzyskał kontraktowego w sierpniu 2016 roku. Pracował w zawodzie do końca sierpnia 2016. Potem prowadził swoją działalność. Teraz zatrudniłem na pół etatu. Czy taki nauczyciel powinien odbyć staż na mianowanego 9 mcy, czy rok i 9 mcy?

Pozdrawiam wszystkie dobre duszyczki.

joljol15-09-2022 14:34:55   [#124]

rok i 9 miesięcy

bosia15-09-2022 14:38:59   [#125]

rok i 9 miesięcy, jeśli uzyskał stopień kontraktowego po odbyciu stażu,

ale staż może rozpocząć dopiero po przepracowaniu w szkole 2 lat od nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - dotyczą go dotychczasowe przepisy

w tym roku nie rozpoczyna stażu


post został zmieniony: 15-09-2022 14:39:28
Jaga16-09-2022 12:01:56   [#126]

1) Nauczycielka uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego 8 listopada 2019 roku (dwunastomiesięczny staż). Kiedy rozpoczyna nowy staż i jak długi będzie? Co zapisać w SIO?

2) Nauczycielka uzyskała mianowanie 1 lipca 2021 r. Co z jej dyplomowaniem? Ponad 10 lat pracy w zawodzie. 

3) Nauczycielka kontraktowa realizuje bez przerwy trzeci rok stażu na mianowanego (2 lata i 9 miesięcy). Kończy wszystko po staremu - postępowanie do 30 czerwca 2023 r. ?

joljol16-09-2022 13:34:49   [#127]

1. mogła już rozpocząć w tym roku do 14 września, staż 9 miesięczny

2. ona juz idzie nową ścieżką - 3 lata i 9 miesięcy pracy od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego czyli do 31 marca 2025 koniec tego okresu

w ostatnim roku (kwiecień 2024 - marzec 2025) ocena pracy - min bardzo dobra i składa wniosek do KO

3. tak po staremu, jak napisałaś

 

jolka717-09-2022 00:09:39   [#128]

Nauczyciel pracuje w mojej szkole na 3/18. Pracuje jeszcze w drugiej szkole gdzie ma 12/18 etatu. Tam rozpoczął przygotowanie zawodowe. Jak ma go wpisać do SIO . Czy? Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego nieodbywający przygotowania do zawodu nauczyciela????????

rzewa17-09-2022 08:21:52   [#129]

Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego nieodbywający przygotowania do zawodu nauczyciela

link12319-09-2022 08:27:47   [#130]

rzewo - bardzo dziękuję [#105] Jaka będzie pp przydzielenia opiekuna stażu w tym przypadku?

rzewa19-09-2022 10:07:13   [#131]

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65339&pst=95#pst95

gosiaes219-09-2022 11:28:44   [#132]

Nauczycielka zatrudniona w następujących latach

01.10.2018 - 21.06.2019

01.09.2019 - 31.08.2020

01.07.2020 - akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego

01.09.2020 - zatrudniona do chwili obecnej 

Czy może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego w wymiarze 1 rok i 9 miesięcy???

 

link12319-09-2022 12:31:32   [#133]

Bardzo dziękuję. Z jaką datą wyznaczacie opiekuna stażu, jeżeli nauczyciel złożył PRZ 12 września?

 

Macia19-09-2022 12:32:46   [#134]

od 01.09.2022

joljol19-09-2022 17:28:22   [#135]

od 13 września czyli od następnego dnia po złożeniu

Magdalena Binek19-09-2022 21:11:08   [#136]

Proszę o pomoc: nauczyciel robił 12-miesięczny staż na kontraktowego i (2018/19) i 13.09.2019 uzyskał awans na nauczyciela kontraktowego . 14.09.2021 roku nauczyciel rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego. Staż zaliczony został do 30.06.2022r., 01.07.2022 - wygasła umowa w szkole, w której nauczyciel ropoczął staż. Teraz od 1 .09.22 chciał kontynuować staż w naszej placówce. Umowę ma na czas określony z uwagi na potrzebę wynikającą z organizacji (n-l współorganizujący.) Po przedstawieniu dokumentów okazało się , że od 3.01.22 do 8.04.22 przebywał na zwolnieniu lekarskim. Po uzyskaniu informacji w kuratorium złożył wniosek o przerwanie stażu, a następnie nowy wniiosek o otwarcie stażu od 5.09.22 w wymiarze 9 miesięcy. Taką uzyskał informację. i z przepisów niby też tak wynika.  Czy faktycznie należy mu się ten skrócony staż. Bo chcąc zarejestrować go w SIO - awans zawodowy wyskakuje informacja , ze staż ma odbyć w wymiarze  1,9 miesięcy. Czy  jest ktoś kto mógłby pomóc w rozwiązaniu tego problemu? Będę wdzięczna. Z góry dziękuję

JarTul20-09-2022 10:40:17   [#137]

Bo ktoś tworzący/modyfikujący aplikację SIO nie zauważył/przegapił zapis zawarty w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz..U. poz. 1730):

W przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 1, którzy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

Ale wcale się nie dziwię. Kto ogrania te wszystkie zmiany wprowadzane przez MEiN.


post został zmieniony: 20-09-2022 10:41:23
Macia20-09-2022 16:36:25   [#138]

Czy naucz. poczatkującego bez stopnia awansu ze stażem 3lata i 2 m-ce informuję o okresie zaliczenia czy on wnioskuje do mnie bo to jest podstawą na jaki okres mu przydzielić mentora

izael20-09-2022 16:39:51   [#139]

Ty mu zaliczasz max 3 lata, jeśli są podstawy, i przydzielasz mentora. Chyba nie musi wnioskować. Robisz to na podstawie świadectw pracy.

Macia20-09-2022 16:50:05   [#140]

tak ale jeśli nie będzie w stanie w ciągu roku spełnić wymagań to co?  

 

a czy w ogóle taki naucz. musi wnioskować o ocenę i prowadzić zajęcia jeśli już ma wymagany staż?


post został zmieniony: 20-09-2022 16:51:42
Malwoz21-09-2022 09:31:26   [#141]

Czy  psycholog bez przygotowania pedagogicznego rozpoczyna przygotowanie do zawodu?

Czy wypłacam mu świadczenie na start?

katarzs21-09-2022 14:25:13   [#142]

Trzeba mieć pełne kwalifikacje, aby stać się początkującym. Wtedy dopiero wypłacić, według mnie, dodatek na start.

katarzs21-09-2022 14:30:28   [#143]

Mam takie wątpliwości.

Nauczyciel dawno uzyskał mianowanie (7 lat temu) i nie rozpoczął stażu na dyplomowanie. Obecnie, według mnie, może do mnie wystąpić o ocenę pracy (po nowemu), a następnie do KO o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. Tylko, że wtedy dołącza się różne dokumenty, m. in. dotyczące spełnienia wymagań kwalifikacyjnych (opis i analiza...), rozumiem że według rozporządzenia z 2018 r. Czy tak? Za okres od uzyskania mianowania, czy tak?

bosia21-09-2022 15:57:23   [#144]

nauczyciel stara się o stopień n-la dyplomowanego wg nowych przepisów - dokumenty też wg nowych

okres od uzyskania mianowanego do dyplomowanego wynosi 5 lat i 9 miesięcy (jeśli nie podlega skróceniu do 4 lat i 9 miesięcy)

nauczycielowi, którego dotyczy pytanie można skrócić ten okres o 2 lata na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z 5 sierpnia 2022r.

czyli dopiero za 3 lata i 9 miesięcy może składać wniosek

joljol21-09-2022 16:29:54   [#145]

nie, bosiu

on już przepracowała 3 lata i 9 miesięcy od nadania stopnia mianowanego

występuje z wnioskiem o ocenę

jeżeli dostanie co najmniej bardzo dobrą może składać wniosek do KO o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

dokumenty po nowemu

bosia21-09-2022 16:36:07   [#146]

art. 9ca ust. 6 KN

Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Art. 12 ustawy zmieniającej Nauczycielom, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczaso- wych i do dnia 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, okres pracy w szkole, o którym mowa w art. 9ca ust. 6 albo 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, skraca się o:

1) 2 lata – jeżeli:

a) odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 lub art. 9d ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., albo

b) uzyskali przed dniem 1 września 2022 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., albo

c) uzyskali stopień nauczyciela mianowanegobędąc nauczycielem, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy zmienia- nej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;

2) rok – jeżeli odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze skróconym na podstawie art. 10 ust. 2 lub 3 albo uzyskali stopień nauczyciela mianowanegobędąc nauczycielem, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy zmie- nianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

joljol21-09-2022 17:50:03   [#147]

no właśnie tak:)

ona już przepracowała 3 lata i 9 miesięcy

Magdalena Binek21-09-2022 20:07:15   [#148]

Dla zainteresowanych, gdyby ktoś miał taki sam problem jak ja z rejestracją  w SIO  kontraktowego po 12 miesięcznym stażu. i rozpoczynającym staż 9 miesięczny Otrzymałam takie info Niedogodności związane z planowaniem awansu zostaną usunięte niebawem. Na teraz prosimy o prawidłowe wpisanie awansu zawodowego nauczyciela zgodnie z nowymi przepisami, co ma wpływ na naliczenie subwencji oświatowej na rok 2023, a planowanie awansu można wypełnić w terminie późniejszym. Czylii  dokładnie tak, jak  w  odpowiedzi # 137

Oskisu22-09-2022 10:01:50   [#149]

Pytanko, zatrudniłam nauczycielkę 1-3 na zastępstwo (urlop na poratowanie z.), dziewczyna młoda, zaczyna pracę i staż, jak w "nowym awansie" ją umiejscowić?, nie wiem czy uda się w przyszłym roku ją zatrudnić. 

joljol22-09-2022 11:26:36   [#150]

zatrudniasz ja na zastępstwo

jest nauczycielem początkującym

trzeba wypłacić jej dodatek na start

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]