Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]
ewa28-08-2023 22:04:14   [#451]

1) i 2) - tak

3) tak, opiekun

4) staż  trwa 1 rok 9 m-cy

5) ocena dorobku

malmar1528-08-2023 22:46:36   [#452]

Ewo, bardzo dziękuję :-)

Iśka29-08-2023 08:01:25   [#453]

Dzień dobry

Mam nauczyciela który pracuje na uczelni 17 lat, jest w trakcie doktoratu. W 2017 r. nauczyciel kontraktowy.

Czy od września awans zawodowy jego będzie trwał 1 rok i 9 miesięcy?

rzewa29-08-2023 08:19:27   [#454]

tak

jeśli obroni doktorat, to mu się staż skróci o rok

jolka730-08-2023 01:58:15   [#455]

Nauczycielka w 2021r. uzyskała stopien zawodowy nauczyciela kontraktowego. Pracowała w róznych szkołąch na zastepstwach:

15.092021-14.01.2022- opiekunka dziecięca w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej

01.09.2022-10.02.2023- nauczyciel szkoła podstawowa

01.03.2023 do 05.05.2023- nauczyciel przedszkola niepublicznego

Od 1 wrzesnia 2023r. zatrudniam  ja na czas określony do 31 sierpnia 2024 na zastępstwo za nauczycielką która przebywa na urlopie zdrowotnym

Czy może złozyć wniosek na staż na nauczyciela mianowanego ( po staremu)- warunek ,że przepracowała 2 lata

Od chwili uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego przepracowała lącznie  11 miesięcy i 15 dni.

Czyli może czy nie ?


post został zmieniony: 30-08-2023 01:59:11
ewa30-08-2023 14:16:31   [#456]

z tego co napisałaś wynika, że nie może, bo nie spełnia warunku 2 lat

rzewa30-08-2023 15:12:47   [#457]

ale ja widzę, że w charakterze n-la kontraktowego przepracowała: 5 m-cy i 10 dni + 2 m-ce i 5 dni i jeszcze max 3 m-ce po uzyskaniu kontraktowego (jeśli otrzymała go 1.06.2021) w roku szk. 2020/2021, co daje łącznie max 10 m-cy i 15 dni

okres pracy 15.09.2021 - 14.01.2022 nie był w charakterze n-la


post został zmieniony: 30-08-2023 15:13:29
dariuszn701-09-2023 12:51:22   [#458]

Nauczyciel stopień kontraktowy 17 sierpnia 2021. u mnie pracuje od 1 lutego 2022, (od 1 września 21 do 31 stycznia 22 zarejestrowany w UP) czy może rozpocząć staż 1rok i 9 miesięcy na stopień nauczyciela mianowanego? (w przepisach jest po przepracowaniu 2 lat)

rzewa01-09-2023 14:49:08   [#459]

nie może

będzie mógł rozpocząć staż dopiero 1.09.2024

matyldaa06-09-2023 11:17:13   [#460]

Nauczycielka pracowała  w publicznym przedszkolu do 30 czerwca 2021 roku, nauczycielem kontraktowym została 28 czerwca 2021 r. Od 1 września 2021 do 8 września 2023 r. pracuje w przedszkolu niepublicznym, zatrudniona z KP.

1. Czy pracę  w niepublicznym przedszkolu traktujemy jako  przepracowanie w szkole co najmniej dwóch lat (konieczne do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego)?

2. Zatrudniam nauczycielkę, o której wyżej,  od 11 września 23 r. Czy może ona odbywać staż, skrócony o rok, od 11 września 23 do 11 czerwca 2025 r.?

rzewa06-09-2023 12:58:06   [#461]

2 x tak

jolka707-09-2023 00:03:42   [#462]

Zwracam się z prośbą o pomoc 

 Nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela dyplomowanego 1 września 2019r.Staż miał się zakończyć 31.05.2022r.

Od 10.01.2022 do 23.05.2023r. była na zwolnieniu lekarskim(ciąża zagrożona).

Od 24.05.2022r. do 22.05.2023r przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.

Od 23.05.2023 r.  do 17.07.2023r.przebywała na urlopie uzupełniającym.

Pytanie co mam robić. 

1) zbyt długi okres ponad rok nieobecna- od nowa zaczyna staż 

czy

2) Przedłużyć nauczycielce staż o okres   zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego . Mnie wyszło że 498 dni( w tym 133 zwolnienie lekarskie i 365 dni urlop macierzynski i rodzicielski) to przedłużyc by było od 01.06.2023r. do 11.10.2024r

 

 

rzewa07-09-2023 00:28:58   [#463]

rozumiem, że to n-l nieferyjny, bo w szkole nie mogłaby mieć uzupełniającego urlopu w okresie 24.06.2023 - 17.07.2023

ale nie jest to istotne, gdyż na urlopie uzupełniającym, tak jak na bieżącym urlopie wypoczynkowym n-l normalnie realizuje staż

wobec tego, ta n-lka powinna w dniu 31.05.2022 otrzymać informacje o przedłużeniu stażu o 4 m-ce i 22 dni, czyli do 22.10.2022

ale w tym czasie dalej nie realizowała stażu, więc w dniu 22.10.2022 powinna otrzymać informację o dalszym przedłużeniu do 16.03.2023

i znowu w marcu trzeba było przedłużyć staż znowu o 4 m-ce i 22 dni, czyli do 7.08.2023

w tym ostatnim okresie była nieobecna przez 2 m-ce i 7 dni (16.03 - 23.05), czyli staż należało przedłużyć, już po raz ostatni, do 14.10.2023

i w tym dniu zakończy ona definitywnie staż

a staż nie uległ przerwaniu, gdyż cały okres nieobecności w trakcie stażu nie trwał 1,5 roku - art 9d ust 5a zdanie drugie KN w związku z art 11 ZKN

3 x 4 m-ce i 22 dni + 2 m-ce i 7 dni = 14 m-cy i 73 dni = 1 rok 4 m-ce i 13 dni


post został zmieniony: 07-09-2023 00:33:00
jolka707-09-2023 01:58:44   [#464]

Jest to nauczyciel j. polskiego czyli feryjny

rzewa07-09-2023 09:09:40   [#465]

w takim razie jesteś mu winna jeszcze 3 tygodnie i 3 dni urlopu uzupełniającego, który powinien być udzielony do 30.09 br

XatenkaX07-09-2023 13:36:48   [#466]

Nauczycielka była zatrudniona w przedszkolu zgodnie z kwalifikacjami w okresie 01.09.20213-31.08.2014r. i w tym czasie zdobyła stopień awansu nauczyciela kontraktowego. Od 1.09.2014 nie pracowała w zawodzie nauczyciela. Od 1.11.2022r. i nadal jest zatrudniona w przedszkolu na stanowisku nauczyciela, zgodnie z kwalifikacjami. Kiedy i w jakim trybie może złożyć wniosek o egzamin na stopień awansu zawodowego  nauczyciela mianowanego? jaki wymiar stażu i jakie przepisy maja do niej zastosowanie?

Proszę o pomoc - Aneta

rzewa07-09-2023 15:24:20   [#467]

może rozpocząć staż dopiero 1.09.2025

chyba, że otrzymała tego kontraktowego w czerwcu 2014 -> wtedy prawdopodobnie będzie mogła rozpocząć staż rok wcześniej

długość stażu 1 rok i 9 m-cy

zastosowanie do stażu mają przepisy obowiązujące do 31.08.2022; egzamin wg obecnego rozp.

XatenkaX11-09-2023 09:54:47   [#468]

Bardzo dziękuję :-)

XatenkaX11-09-2023 09:59:45   [#469]

nauczycielka była zatrudniona 12.09.2017-31.08.2018 na stanowisku nauczyciela zgodnie z kwalifikacjami. po tym czasie nie pracowała. Obecnie jest zatrudniona od 01.09.2023 - czy można jej skrócić staż? o ile można jej skrócić staż. Jaki przepisy maja do niej zastosowanie?

proszę o pomoc Aneta

joljol11-09-2023 11:19:12   [#470]

jaki ma stopień

kiedy zrobiła awans?

XatenkaX11-09-2023 11:26:38   [#471]

nie ma żadnego stopnia awansu

joljol11-09-2023 13:09:14   [#472]

ona odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela

można jej max zaliczyć 3 lata pracy - art 10 ust 6 ustawy o zmianie ustawy KN i innych ustaw z 5 sierpnia 2022 roku


post został zmieniony: 11-09-2023 13:10:54
rzewa11-09-2023 13:55:10   [#473]

ale pracowała tylko niecały rok więc jej tyle można zaliczyć

XatenkaX11-09-2023 16:03:50   [#474]

Czyli mogę jej skrócić staż o 11 miesięcy i 19 dni? Czy dobrze rozumiem?

joljol11-09-2023 16:10:39   [#475]

ona nie ma stażu, zaliczasz ten okres pracy do przygotowania zawodowego

musi mieć 3 lata i 9 miesięcy łącznie

w drugim roku obserwacja zajęć i ocena pracy zawodowej

i w ostatnim

XatenkaX12-09-2023 09:29:57   [#476]

bardzo dziękuję :-)

Zbigniew14-09-2023 17:38:16   [#477]

RZEWA

na przestrzeni lat pisałaś kilka razy o dacie rozpoczęcia stażu, a temat nie jest jednoznaczny. W kraju KO i OP mają różne zdania. A jak teraz uważasz? 

Czy nauczyciel, który złożył wniosek o staż 4 września br. odbywa staż w okresie od 1 września br. do 31 maja, czy też od 4 września do 3 czerwca ?

 

Prawo oświatowe

Art. 94. Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.

 Rozporządzenie  o organizacji roku szkolnego

§ 2. 1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

KN

Art. 9d.  1.  Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.


post został zmieniony: 14-09-2023 17:39:01
rzewa14-09-2023 19:23:55   [#478]

jeśli staż rozpoczyna się na wniosek, to nie można go rozpocząć zanim się ten wniosek złoży, czyli staż rozpoczyna się w dniu złożenia wniosku tak jak staż pracy rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia pracy

zatem, jeśli n-l złoży wniosek 4.09, to staż rozpoczyna 4.09 -> ustawa zezwala na złożenie wniosku po 1.09, ale staż ma trwać ściśle określony czas, np 9 m-cy (1 rok i 9 m-cy)

wobec tego jeśli rozpoczął się 4 września, to kończy się 3 czerwca, bo tego dnia upływa 9 m-cy w rozumieniu KN, bo KN odwołuje się do k.p. a w tym zakresie k.p. odwołuje się do k.c.

a prawo oświatowe nic do tego nie ma...


post został zmieniony: 14-09-2023 19:24:23
margo1317-09-2023 08:29:41   [#479]

Nauczyciel kończy staż 30 sierpnia 2023 roku, które rozporządzenie go obowiązuje, bo to z 2018 roku jest napisane, że uchylone.

 

joljol17-09-2023 11:37:24   [#480]

jeżeli kończy staż to to z 2018 roku ze zmianami

 

margo1317-09-2023 12:02:46   [#481]

dziękuję

 

malmar1517-09-2023 19:37:55   [#482]

nauczyciel kontraktowy (szkoła niepubliczna o uprawnieniach publicznej)- staż pracy w zawodzie 10 lat,  stopień nadany w 2017 roku (staż w wymiarze 9 miesięcy)

staż na stopień n-a mianowanego odbywa w wymiarze 1 i 9 miesięcy (po staremu, z opiekunem stażu)

dobrze myślę?

rzewa17-09-2023 23:19:37   [#483]

dobrze

malmar1517-09-2023 23:21:39   [#484]

dziękuję :)

Mirosław Doring18-09-2023 10:36:58   [#485]

Dzień dobry, proszę o pomoc w rozgryzieniu takiego przypadku

nauczyciel zatrudniony 01.09.2018 rozpoczął staż na kontraktowego z dniem 3.09.2018r, zakończył go 30.09.2019 r i otrzymał kontaktowego.

Czy 1 września 2022 r. mógł zacząć awans na mianowanego? po staremu czy po nowemu i ile taki awans powinien trwać?

Dodajac, że ten nauczyciel był nieobecny w pracy z powodu choroby od 21.04 do 30.06.2023.

Pozdrawiam! 

rzewa18-09-2023 11:48:14   [#486]

mógł rozpocząć awans 1.09.2022, czyli staż

jeśli nie rozpoczął wtedy, to może teraz rozpocząć staż na mianowanego w wymiarze 9 m-cy

cały awans po staremu

jego L4 w 2023 roku nie ma tu żadnego znaczenia

Mirosław Doring18-09-2023 11:52:31   [#487]

Rzewa - jest Pani niezastąpiona:)

No właśnie tak rozpoczął ten nauczyciel 01.09.2022r. i teraz zastanawiamy się z jaką datą skończy awans.

Bez chorobowych skończył by w maju 2023. a teraz z jaką datą?

 

rzewa18-09-2023 11:59:02   [#488]

zatem jest to nieobecność w trakcie trwającego stażu -> czyli 31.05.23 n-l powinien otrzymać informację, że jego staż został przedłużony o 1 m-c i 11 dni (21.04 do 31.05), czyli do 11.07.2023

30.06.23 należało poinformować n-la o kolejnym przedłużeniu o miesiąc (1.06 - 30-.06) czyli do 11.08.2023

staż tego n-la zakończył  się 11.08.2023 r.

Mirosław Doring18-09-2023 12:14:18   [#489]

Dziękuje Rzewa za pomoc.

margo1318-09-2023 12:33:17   [#490]

Nauczyciel początkujący (pierwsze praca w szkole). Od 03.10.2022 do 31.08.2023r w dniu 31.08.2023 zrezygnowała z pracy. Muszę napisać ocenę pracy. Czy robię ją tak jak ocene pracy innych nauczycieli. Czy robię ocenę dorobku zawodowego.

joljol18-09-2023 12:46:43   [#491]

ocena pracy zawodowej

Mirosław Doring19-09-2023 10:09:46   [#492]

Nauczycielka oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej zatrudniona 01.09.2020r. uzyskała stopień kontraktowego 1.06.2021r. czy dobrze myślimy, że teraz we wrześniu może podjąć awans na mianowanego w wymiarze 1 roku i 9 mcy? po staremu:)

rzewa19-09-2023 10:33:36   [#493]

tak, dobrze

po staremu -> art 10 ust 1 ZKN

mak19-09-2023 21:45:03   [#494]

Mam pytanie, czy nauczyciel rozpoczyna staż w pełnym wymiarze, czy skrócony. Jeśli skrócony to w jakim wymiarze?

Nauczyciel zatrudniony od 2013r.

Mianowanie 2016r.

04.09.2018 - 10.12.2018 - urlop uzupełniający

11.12.2018 - 23.05.2019 - niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy

24.05.2019 - 13.06.2019 - niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy

14.06.2019 - 04.07.2019 - niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy

05.07.2019 - 01.08.2019 - niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy

02.08.2019 - 29.08.2019 - niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy

30.08.2019 - 10.09.2019 - niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy

11.09.2019 - 10.09.2020 - urlop macierzyński,

11.09.2020 - 28.09.2020 - urlop uzupełniający

29.09.2020 - 09.10.2020 - niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy

10.10.2020 - 22.11.2020 - urlop uzupełniający

23.11.2020 - 04.12.2020 - niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy

05.12.2020 - 17.01.2021 - urlop uzupełniający

18.01.2021 - 22.01.2021 - niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy

02.02.2021 - 21.03.2021 - urlop wychowawczy

22.04.2021 - 30.04.2021 - niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy

01.09.2021 - 31.08.2023 - urlop wychowawczy

izael20-09-2023 09:09:42   [#495]

https://kalkulatory.gofin.pl/kalkulatory/kalkulator-obliczania-okresu-zasilkowego

tu sobie policz:)

musi przepracować 3 lata i 9 miesięcy ( co najmniej 1/2 etatu zgodnie z kwalifikacjami) i dostać pod koniec tego okresu co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy

Do okresów, przy wyliczaniu tego zatrudnienia , nie wlicza się okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego.

XatenkaX20-09-2023 11:33:12   [#496]

Kiedy nauczyciel mianowany (otrzymał mianowanie wg starych przepisów w dniu 21.08.2023r..) może najwcześniej złożyć wniosek do KO o dyplomowanie? Ile musi jeszcze przepracować?

rzewa20-09-2023 11:57:36   [#497]

art 9b ust 1a pkt 2 KN  - po 5 latach i 9 m-cach, czyli w czerwcu 2029 r.

XatenkaX20-09-2023 13:03:03   [#498]

Czyli nic im nie mogę skrócić? Bo wszystko po nowemu? Dobrze rozumiem?

joljol20-09-2023 13:10:33   [#499]

musi przepracować 3 lata 9 miesięcy od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego - ale to dotyczy tych co uzyskali mianowanie przed 31 sierpnia 2022:)

więc tak jak napisała rzewa wyżej


post został zmieniony: 20-09-2023 13:13:17
XatenkaX20-09-2023 13:38:43   [#500]

dziękuję

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]