Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]
Macia29-06-2023 09:14:29   [#401]

dziękuję Ewuniu bo myślałam, że te 7 dni jest obligatoryjne 

rzewa29-06-2023 09:56:01   [#402]

no... jest taki termin ale... nie ma sankcji za jego niedotrzymanie

:-)

Leszek29-06-2023 16:55:48   [#403]

jedynie dociekanie komisji czy nauczyciel zna przepisy...

pozdrawiam

majaaaa30-06-2023 14:43:16   [#404]

Proszę o pomoc 🙏

Jaką mam podać podstawę prawną: 1) odbywania stażu oraz 2) ustalenia oceny za okres stażu nauczycielowi przedszkola, który odbywał staż do awansu na nauczyciela mianowanego w terminie od 01.09.2020r. do 31.05.2023r., bez żadnych przerw, zgodnie ze "starymi" przepisami.

Po raz pierwszy piszę ocenę (jestem dyrektorem-świeżynką) i utknęłam tylko na tych nieszczęsnych przepisach prawnych.

Wiem, że podstawą jest Ustawa KN z 26 stycznia 1982r., ale mam problem z podaniem artykułów, ustępów, Dz. Ustaw, pozycji, itp., czyli tych wszystkich szczegółów...

Będę wdzięczna za pomoc

rzewa30-06-2023 15:09:19   [#405]

pp wystawienia oceny dorobku za okres stażu (n-l kontraktowy ubiegający się o awans na mianowanego):

art. 9c ust. 5a pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762, z 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730)

majaaaa30-06-2023 15:38:46   [#406]

Bardzo dziękuję

joljol10-07-2023 21:23:49   [#407]

sytuacja:

nauczyciel, rozpoczął mianowanie 1 września 2021 roku po stażu 9 miesięcznym

wg nowych przepisów, powinien mieć staż skrócony do 1 roku i 9 miesięcy i kończyć teraz

dyrektor nie uwzględnia zmiany prawa i nie zgadza się by nauczyciel teraz złozył sprawozdanie,

skoro zatwierdził staż na 2 lata i 9 miesięcy to nauczyciel ma go odbyć i koniec dyskusji

 

co może zrobić w tej sytuacji nauczyciel?

rzewa11-07-2023 09:46:46   [#408]

złożyć sprawozdanie i czekać na ocenę dorobku

dyrektor nie może nie przyjąć sprawozdania -> w ostateczności można je przesłać pocztą

matyldaa12-07-2023 10:41:56   [#409]

Czy dyrektor może delegować wicedyrektora na posiedzenie komisji kwalifikacyjnej a jednocześnie być wtedy w pracy (ma w tym dniu zaproszenie do udziału w sesji rady powiatu i prośbę o uczestniczenie)? Czy nieobecność moze być usprawiedliwiona jedynie urlopem/L4? 

Jacek12-07-2023 11:12:28   [#410]

a kto to będzie sprawdzał, dlaczego nie dyrektor się pojawił

rzewa12-07-2023 13:32:47   [#411]

zawsze może, nawet na stałe

Macia13-07-2023 14:24:42   [#412]

do joljol czy n-elka modyfikowała plan i dyrektor go zatwierdził  

Czy w przypadku takiego nauczyciela pisać w zaświadczeniu  informację o dacie zatwierdzenia planu pierwszego czy również zatwierdzenia zmienionego

joljol13-07-2023 16:11:20   [#413]

z mojego podwórka

nasza nauczycielka dokonała zmian w planie rozwoju zawodowego, bo musiała się zastanowić z czego rezygnuje, co musi zrobić wcześniej - zgodnie z zapisem, ze plan zmieniać można: 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni, lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.

4. W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian. Przepis § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

nie, w zaświadczeniu jest data zatwierdzenia planu we wrześniu 2021 a nie modyfikacji - ja tak robię

Macia13-07-2023 18:07:28   [#414]

dzięki joljol

KaTW14-07-2023 13:32:49   [#415]

Moje pytanie:

Nauczycielka uzyskała status kontraktowego w 2020r. Mogła rozpocząć staż na mianowanego do 14 września 2022r. Zatrudniona jednak została od 20 października 2022r. do 30 czerwca 2023 r. Czyli nie rozpoczęła stażu.

Czy muszę jej pisać ocenę pracy?

Rozumiem, że staż na mianowanego rozpocznie tylko wtedy, gdy zawrę z nią umowę ( lub inny dyr.) do 14 września 2023 r.

 

joljol14-07-2023 13:37:29   [#416]

nie, ona idzie starą ścieżką

musi rozpocząć staż najpóźniej do 18 września w tym roku

KaTW14-07-2023 14:04:20   [#417]

Dziękuję za pomoc.

178819-07-2023 11:48:57   [#418]

Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc.

Nauczycielka rozpoczęła awans na stopień nauczyciela dyplomowanego 1.09.2019 r. 

Od 2.08.21 do 26.01.22 r. przebywała na chorobowym.

Od 27.01.22 do 15.06.22 r. przebywała na macierzyńskim.

Od 16.06.22 do 25.01.23 r. przebywała na rodzicielskim.

Potem opieka, chorobowe, urlop uzupełniający i wypoczynkowy do 31 sierpnia 2023 (ten wypoczynkowy od 24.06.2023 do 31.08.2023)

Czas nieobecności przekroczył 1 rok i 6 miesięcy.  Akt mianowania wydano 11 lipca 2017 r.

Więc:

1. Czy od 1.09.2023 r. rozpoczyna staż na nowych zasadach?

2. Ile ten staż będzie trwał? 

Od 11 lipca 2017 (uzyskanie aktu mianowania) do 2.08. 21 (początek nieobecności) minęło 4 lata i 22 dni... Może ten okres odejmujemy od 5 lat i 9 miesięcy... I Pani musi złożyć wniosek dopiero po upływie różnicy, czyli po 1 roku 8 miesiącach i 9 dniach (8 dniach?).

Proszę o pomoc. 

 

rzewa19-07-2023 13:29:01   [#419]

na nowych zasadach n-l mianowany nie realizuje stażu -> zatem nie może go rozpocząć

za mało danych by móc ocenić, czy staż tej n-lki uległ przerwaniu -> do tego potrzebne są daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu uzupełniającego oraz tego kiedy u was były ferie zimowe i czy n-lka wówczas była na urlopie czy na L4, bo rozumiem, że od 2.08.21 do teraz ta n-lka nie przepracowała czynnie ani jednego dnia

178820-07-2023 11:17:19   [#420]

Dziękuję. Od 2.08.2021 nauczycielka nie świadczyła czynnie pracy. Ferie zimowe przypadały od 16.01.23 do 29.01.2023.  W czasie ferii: nauczycielka przebywała na rodzicielskim (od 16.01.23 do 25.01.23, potem na opiece (od 26.01 do 29.01). Następnie: chorobowe (od 30.01.23 do 24.04.23), potem urlop uzupełniający (od 25.04.23 do 23.06.23), wreszcie urlop wypoczynkowy (od 24.06.23 do 31.08.23). Jeśli mogę, to proszę o pomoc...

rzewa20-07-2023 14:23:07   [#421]

po co ona miała tę opiekę w dniach 26.01-29.01 skoro były wówczas ferie? Gdyby nie to jej staż by się nie przerwał i mogłaby go kontynuować, a także awansować na starych zasadach...

a tak jeśli się chce dyplomować to tylko po nowemu -> do okresu jaki musi przepracować zaliczają się te 4 lata i 22 dni, które ew. należy pomniejszyć o nieobecności trwające ponad 30 dni z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego plus 2 m-ce i 7 dni wakacji w 2023 r.

okres jaki jest dla niej wymagany to 3 lata i 9 m-cy, oznacza to, że ta n-lka może zaraz po 1.09 wystąpić o ocenę pracy a jak ją otrzyma, to złożyć wniosek na komisję awansową w KO

178820-07-2023 14:52:40   [#422]

Dopytałem o skrót w dokumentacji. Ten okres od 26.01 do 29.01 to było zwolnienie lekarskie na dziecko... 

rzewa20-07-2023 15:14:31   [#423]

Hm... ale to nawet dobrze, bo staż uległ przerwaniu, zatem może się awansować już, a nie realizować jeszcze ok 6 m-cy stażu

178820-07-2023 15:18:56   [#424]

Przerwa w pracy trwała 2 lata i 29 dni.  Urlop macierzyński i rodzicielski trwał od 27.01.22 r. do 25.01.23. Czyli mniej niż rok i sześć miesięcy. Jak więc potraktować pozostałe nieobecności? Przepraszam za zawracanie głowy...


post został zmieniony: 20-07-2023 15:22:33
178820-07-2023 16:22:49   [#425]

Do #421 - a nie 5 lat i 9 miesięcy?

rzewa20-07-2023 17:12:57   [#426]

Rzeczywiście, w przypadku tej n-lki nie ma mowy o skróceniu okresu na podstawie art 12 ZKN, zatem ona musi przepracować czynnie 5 lat i 9 m-cy

jeśli w okresie do 2.08.21 nie miała ona nieobecności dłuższych niż 30 dni to poczynając od 1.09.23 musi ona przepracować jeszcze 6 m-cy i 1 dzień, tj. do 1.03.24 włącznie by móc składać wniosek na komisję

oczywiście o ocenę pracy może wystąpić na 3 m-ce przed tym terminem

178820-07-2023 17:51:32   [#427]

Bardzo dziękuję.

matyldaa21-07-2023 13:56:35   [#428]

Może obok tematu, ale ... Nauczycielka jest po rozmowie na stopień nauczyciela dyplomowanego. Czy od razu wpisuję do SIO informację, czy czekam, aż przyniesie stosowny dokument?

rzewa21-07-2023 13:59:23   [#429]

czekasz na dokument

Nomi26-07-2023 11:38:49   [#430]

Czy nauczyciele kontraktowi, którzy składają wnioski z planem rozwoju od września 2023 mogą złożyć je 1 września 2023 czy powinni od 4 września tak jak rozpoczyna się rok szkolny?  

Macia26-07-2023 13:05:56   [#431]

mogą 

Ala26-07-2023 13:32:35   [#432]

rok szkolny zawsze rozpoczyna się 1 września

zajęcia dyd-wych w tym roku rozpoczynają się 4 września :)

rzewa26-07-2023 19:42:18   [#433]

ale jeśli n-l kontraktowy złoży wniosek 4 września, to staż rozpocznie 4 września a nie 1 września - i staż zakończy się 3 czerwca odpowiedniego roku a nie 31 maja

KaPi27-07-2023 09:59:00   [#434]

1. nauczycielka ma kontraktowego z czerwca 2019 r., cały czas zatrudniona, w międzyczasie był macierzyński, rodzicielski, wraca od 1 września 2023 r. i rozpoczyna staż na starych zasadach w wymiarze rok i 9 miesięcy?

2. nauczycielka z kontraktowym z czerwca 2021 r., cały czas zatrudniona rozpoczyna staż 1 września 2023 r. na starych zasadach w wymiarze rok i 9 miesięcy?

joljol27-07-2023 10:26:59   [#435]

2x tak

KaPi27-07-2023 10:42:07   [#436]

ufffff

dzięki ;)

i dostają mentorów?

i obowiązują je uchylone paragrafy z KN dotyczące ich awansu, mimo uchylenia, bo okres przejściowy?

 i dostają ocenę dorobku a nie ocenę pracy?

 


post został zmieniony: 27-07-2023 10:51:57
rzewa27-07-2023 11:37:53   [#437]

dostają opiekunów stażu

obowiązują je wszystkie stare zasady awansowe pomimo ich uchylenia - art 10 ust 1 ZKN (Dz. U. z 2022 r. poz 1730)

KaPi27-07-2023 12:14:18   [#438]

oki, dzięki

dwalcz16-08-2023 09:46:16   [#439]

Nauczyciel kończy staż na stopień nauczyciela mianowanego w listopadzie (staż na starych zasadach). Od 1 września nauczyciel będzie pracował w innej szkole. Pisząc cząstkową ocenę dorobku zawodowego powinienem zasięgnąć opinię rady rodziców?

joljol16-08-2023 10:28:28   [#440]

z dniem 31 sierpnia kończy u Ciebie

pisze i składa sprawozdanie w ciągu 7 dni

opiekun stażu piszę i składa projekt oceny dorobku zawodowego w ciągu 7 dni

występujesz do rr i czekasz 14 dni na opinię

dokonujesz oceny dorobku zawodowego w ciagu 21 dni

tam zaczyna nowy staż a dyrektor mając ocenę ustala mu odpowiedni okres, by miał wymagany 

 

dwalcz16-08-2023 11:27:12   [#441]

joljol dziękuję myślałem, że jeżeli nauczyciel będzie kontynuował i kończył staż w innej szkole to RR tamtej szkoły wydaje opinię.

rzewa16-08-2023 15:10:13   [#442]

nie ma i nigdy nie było czegoś takiego jak kontynuacja stażu

dwalcz18-08-2023 08:51:10   [#443]

Czyli wskazuję w zaświadczeniu, że nauczycielowi do pełnej realizacji stażu w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy zabrakło 80 dni. Nauczyciel w nowej szkole składa nowy plan rozwoju. Po otrzymaniu z obecnej szkoły cząstkowej oceny dorobku zawodowego i zaświadczenia, nauczyciel przekazuje ww. dokumenty nowemu dyrektorowi. Na ich podstawie dyrektor ustala nowy termin zakończenia stażu. Tak?

joljol18-08-2023 08:59:59   [#444]

wskazujesz ile odbył u Was

wystawiasz ocenę dorobku za ten okres - nie ma czegoś takiego jak ocena cząstkowa, tylko za okres stażu

dalej tak jak napisałaś:)

nauczyciel składa wniosek i plan rozwoju

dyrektor ustala okres trwania stażu po uwzględnieniu dokumentów: oceny i zaświadczenia

później robi to samo co Ty


post został zmieniony: 18-08-2023 09:01:46
Iśka22-08-2023 12:26:56   [#445]

Proszę o pomoc, nie do końca wiem czy dobrze...Proszę podpowiedzcie jak jest źle jak ma być. Plisssss

 

Nauczyciel

Zatrudnienie obecne – nauczyciel wychowawca

Staż pracy jako nauczyciel

Awans zawodowy

Rozpoczęcie awansu

Nauczyciel A

Od 01.11.2014-nadal

8 lat

Brak

3 lata 9 miesięcy

Nauczyciel B

Od 24.11.2020-31.12.2020 i od 01.10.2021-nadal

3 lata

Brak

3 lata 9 miesięcy

Nauczyciel C

01.09.2019 - nadal

13 lat

Brak

3 lata 9 miesięcy

Nauczyciel D

Od 20.08.2020-nadal

14 lat

n. kontraktowy-26.08.2011

1 rok 9 miesięcy

Nauczyciel E

Od 01.09.2019-31.08.2021 i od 01.09.2022-nadal

Nie pracowała

Brak

3 lata 9 miesięcy

Macia24-08-2023 09:22:08   [#446]

nauczyciel E wpisane zatrudnienie w kolumnie drugiej to dlaczego w kolumnie 3jest że nie pracowała

Iśka24-08-2023 10:29:24   [#447]

Nauczyciel E pracuje u nas od 2019 a wcześniej nie był nigdzie zatrudniony w Oświacie.

Skimir24-08-2023 21:00:52   [#448]

Dzień dobry.

Taka sytuacja, chciałbym się upewnić.

Nauczyciel 1.09.2018 rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego.

Staż uległ przerwaniu z uwagi na długie nieobecności - ponad 1,5 roku (związane z dziećmi).

Nauczyciel wraca do pracy od 1.09.2023. Czy jeśli złoży wniosek o rozpoczęcie stażu i przedstawił plan rozwoju zawodowego to idzie starą ścieżką ze skróceniem stażu o 1 rok?

 

rzewa24-08-2023 21:37:09   [#449]

tak

malmar1528-08-2023 21:10:03   [#450]

to jeszcze ja dorzucę

nauczycielka uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego w 2007 roku w innej szkole

w ostatnich dwóch latach miała przerwę od pracy w szkole

u mnie będzie miała umowę na pełen etat od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2024 (potrzeba związana z organizacją szkoły- kształcenie specjalne) z możliwością ewentualnego przedłużenia

Czy:

1) rozpoczyna awans na mianowanego

2) pisze wniosek i składa plan rozwoju?

3) przydzielam opiekuna, nie mentora?

4) czy ma staż skrócony, jeżeli tak, to jak długi?

5) robię ocenę dorobku czy ocenę pracy?

 

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]