Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 5 ][ 6 ][ 7 ] - - [ 11 ][ 12 ]
rzewa03-04-2023 08:49:59   [#251]

zatem nieobecność o jaka trzeba przedłużyć staż trwała od 02.03.2020 do 13.05.2021 czyli 1 rok 2 m-ce i 12 dni

w dniu 14.05.21 n-lka powinna otrzymać informację, że jej staż ulega przedłużeniu o ten okres i nowa data jego zakończenia to 12.08.2023

urlop uzupełniający to urlop wypoczynkowy, w czasie którego n-l realizuje staż

margo1303-04-2023 09:22:20   [#252]

Dziękuję bardzo

 

Paweł3213-04-2023 10:50:31   [#253]

Proszę upewnijcie mnie:

Nauczyciel w grudniu 2019 uzyskał stopień kontraktowego po 12 miesięcznym stażu - korzysta z okresu przejściowego i staż na mianowanego 9 miesięcy od 1.09.2022r. ? 

joljol13-04-2023 11:48:50   [#254]

tak:)

Skimir18-04-2023 15:14:14   [#255]

Czy nauczyciel który uzyskał stopień kontraktowego w czerwcu 2022 (był zatrudniony do 31 sierpnia 2022) i rozpoczął pracę w nowej szkole od 1.09.2022 czeka z rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego 2 lata, czyli będzie mógł rozpocząć ten staż 1.09.2024?

rzewa18-04-2023 22:45:30   [#256]

tak

Skimir19-04-2023 11:23:25   [#257]

Dzięki.

Zatem jak będą traktowani nauczyciele, którzy uzyskali "kontraktowego" ale po dwóch latach pracy nie składają wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego? Niby nie muszą, ale czas leci i w pewnym momencie wyjdzie na to, że wypadają z systemu?

Mogą rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego tak aby najpóźniej do 2027 uzyskać ten awans. Czy jeśli nie złożą wniosku o rozpoczęcie stażu to należy ich zacząć w pewnym momencie traktować po nowemu?

majaaaa19-04-2023 13:48:13   [#258]

Proszę o rozwianie wątpliwości. Czy nauczycielowi, który w tym roku kończy staż na mianowanego mam robić ocenę dorobku zawodowego za okres stażu "po staremu", czy ocenę pracy wg nowego rozporządzenia?

joljol19-04-2023 14:56:58   [#259]

ocenę dorobku

rzewa21-04-2023 07:40:25   [#260]

Skimir: jak do 31.08.2027 nie uzyskają stopnia n-la mianowanego, to wpadają w nowy awans -> stają się n-lami początkującymi i obowiązkowo muszą awansować jeśli nie chcą stracić pracy

art 10 ust 5 ZKN

dwalcz24-04-2023 10:47:56   [#261]

znajoma mnie prosiła o zadanie pytania, bo chce się upewnić:

Jeżeli nauczyciel rozpoczął staż na dyplomowanego we wrześniu 2020 i kończy staż w maju br., to nauczyciel składa sprawozdanie i otrzymuje ocenę dorobku zawodowego, a nie ocenę pracy. Tak?

joljol24-04-2023 11:13:10   [#262]

tak

sprawozdanie w ciagu 7 dni

opinia rodziców - jeżeli przedstawią, czekamy 14 dni

ocena dorobku zawodowego

dwalcz24-04-2023 12:17:15   [#263]

dzięki joljol


post został zmieniony: 24-04-2023 12:17:24
Wiebo05-05-2023 08:51:38   [#264]

Proszę o pomoc. Nauczycielka rozpoczęła staż na n-la mianowanego 1.09.2019 r. Od 14.02.2022 r. do 5.06.2022 r. była na zwolnieniu lekarskim. Od 6.06.2022 r. do 4.06.2023 korzysta z rocznego urlopu rodzicielskiego.  Czy dobrze wyliczyłam datę zakończenia stażu, po jego przedłużeniu, tj. 20.09.2023 r.

rzewa05-05-2023 13:32:46   [#265]

od 14.02.2022 do 13.02.2023 -> 1 rok

od 14.02,2023 do 13.05.2023 -> 3 m-ce

od 14.05.2023 do 4.06.2023 -> 22 dni

czyli łączna nieobecność to 1 rok 3 m-ce i 22 dni, wobec tego zakończenie stażu powinno być przesunięte na 22.09.2023


post został zmieniony: 05-05-2023 13:33:01
Wiebo05-05-2023 13:47:31   [#266]

Bardzo dziękuję.

KaPi08-05-2023 18:33:40   [#267]

oświećcie mnie proszę...

nauczycielka kończy u nas staż na mianowanego - dwa lata w poprzedniej szkole i rok u nas

mam ocenę z tamtej szkoły i zaliczenie tych dwóch lat i na tej podstawie u nas tylko rok

egzamin w naszym OP

i teraz: sprawozdanie pisze z całego stażu czy tylko tego co u nas?

KaPi08-05-2023 18:58:35   [#268]

ok, już się sama oświeciłam przeglądając ten wątek...

sorki ;)

matyldaa12-05-2023 00:03:16   [#269]

1. Czy o pracach komisji do oceny lekcji nauczyciela początkującego w ostatnim roku przygotowania do zawodu powinnam zawiadomić ON? OP?

2. Jaki czas przed lekcją powinnam powołać komisję?

3. Czy tak może wyglądać zarządzenie?

Zarządzenie nr…… z dnia ……w sprawie powołania komisji do oceny zajęć  przeprowadzonych przez nauczyciela początkującego

na podstawie art. 9fa ust. 5 ustawy z dnia 26stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U.2021.1762) zarządza się,  co następuje:

  1. Powołuje się komisję do oceny zajęć  przeprowadzonych przez Panią …………………., nauczycielkę odbywającą przygotowanie do zawodu.
  2. W skład komisji wchodzą:
  3. Posiedzenie komisji odbędzie się …… dnia…………….. o godzinie…..

Rozumiem, że do tego przygotowuję protokół z posiedzenia komisji czy może wystarczy opinia komisji o przeprowadzonych zajęciach (zał. nr 1 z rozporządzenia)?


post został zmieniony: 12-05-2023 00:08:55
izael15-05-2023 08:15:22   [#270]

§ 12. 1. Z przebiegu pracy odpowiednio komisji egzaminacyjnej lub komisji kwalifikacyjnej sporządza się protokół zawierający:

1) datę i miejsce posiedzenia komisji;
2) imiona i nazwiska członków komisji obecnych na posiedzeniu komisji;
3) imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatorów, o których mowa w art. 9g ust. 4 ustawy;
4) informacje o przebiegu egzaminu, o którym mowa w § 10 ust. 1, lub rozmowy, o której mowa w § 11 ust. 1, w tym pytania zadane nauczycielowi przez komisję i informacje o udzielonych odpowiedziach;
5) uzyskane przez nauczyciela punkty przyznane przez członków komisji obecnych na posiedzeniu komisji, o których mowa w § 10 ust. 3 i § 11 ust. 3;
6) średnią arytmetyczną punktów, o której mowa w § 10 ust. 4 i § 11 ust. 4;
7) uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji;
8) podpisy członków komisji obecnych na posiedzeniu komisji.
Margaretka215-05-2023 10:21:21   [#271]

Proszę rozwiać moje wątpliwości. Będę wdzięczna za podpowiedź. Mamy pięć kończących awans i każda niemal z innego paragrafu.

Nauczycielka zatrudniona w naszej placówce od 1 listopada 2022r. Wcześniej ma świadectwo pracy, że pracowała w charakterze nauczyciela od lipca 2018 roku w niepublicznej placówce. Przeszła za porozumieniem stron, nie było przerwy. Nie miała stopnia awansu.  Teoretycznie można jej zaliczyć 3 lata pracy i teraz tylko 9 miesięcy pracuje , kończy staż, ale...

Okazuje się, że od lipca 2018 do stycznia 2020 roku pracowała bez kwalifikacji. W tym czasie kontynuowała studia I stopnia. Zatem moje pytanie brzmi czy do stażu zaliczyć można całe trzy lata w poprzednim miejscu pracy czy dopiero od 01.2020?   


post został zmieniony: 15-05-2023 10:21:42
Macia15-05-2023 11:26:25   [#272]

matyldaa oczywiście wystarczy opinia komisji o przeprowadzonych zajęciach (zał. nr 1 z rozporządzenia) a to co napisał izael dotyczy już komisji egzaminacyjnej

misji.

rzewa15-05-2023 11:28:22   [#273]

dopiero od 01.2020, ale ta n-lka nie realizuje stażu!

ona jest nauczycielem początkującym i dotyczy jej procedura opisana w art 9fa KN

Margaretka215-05-2023 11:32:59   [#274]

Dziękuję bardzo, tak oczywiście przygotowanie do zawodu. 

Dan6715-05-2023 18:35:20   [#275]

Witam

Mam pytanie - dyr pisze ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu /na dyplomowanego na starych zasadach/ - maj 23,

podstawa prawna: art. 9c ust. 5a,5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – KN (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) - ??

 

rzewa15-05-2023 20:27:40   [#276]

art 9c ust 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700) w związku z art 11 z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730)

Dan6715-05-2023 20:51:21   [#277]

Wielkie dzięki Rzewa

matyldaa15-05-2023 22:32:31   [#278]

Zatrudniłam w marcu zastępstwie nauczycielkę w przedszkolu, która miała za sobą 1 rok 3 miesiące i 18 dni pracy w innym przedszkolu/szkole (jako pedagog specjalny i jako nauczyciel) i nigdy nie uzyskała wyższego stopnia awansu, czyli jest nauczycielem początkującym, aktualnie w drugim roku przygotowania do zawodu  i mam obowiązek dokonać oceny jej pracy. Jeśli będzie nadal pracowała, to dwa lata jej pracy miną 26.11.23 r.  Kiedy powinnam rozpocząć procedurę oceny jej pracy? Wystarczy, jeśli zrobię to 1 września? Przy czym nie wiem, jak długo będzie pracowała w zastępstwie. Co w sytuacji, kiedy rozpocznę procedurę a zastępstwo zakończy się?

rzewa16-05-2023 00:25:27   [#279]

a na jak długo została zatrudniona?

bo i tak i tak trzeba będzie dokonać oceny pracy po rozwiązaniu się umowy o pracę

ale ponieważ jest to jej drugi rok pracy dyrektor, na podstawie art 9fa ust 2 KN, powinien ustalić wymiar zajęć, o jakich jest mowa w art 9fa ust 1 KN

Dan6716-05-2023 07:47:11   [#280]

jeszcze jedno pytanie:

daję n-lowi projekt oceny za okres stażu na dypl /po staremu/ np

1.    07.06.23r.

2.   to czy kartę oceny mogę dać 09.06.23 /czy trzeba jakąś określoną ilość dni odczekać/, i

3.   09.06.23 - zaświadczenie i w tym samym dniu n-l może składać dokumenty do KO ?

czy takie terminy zgodne z przepisami?

 

rzewa16-05-2023 09:24:19   [#281]

a po co projekt oceny dorobku?

w przypadku n-la mianowanego, dyrektor sporządza ocenę dorobku po otrzymaniu sprawozdania n-la z realizacji stażu w ciągu 21 dni i jedyne co musi zrobić, to wystąpić do RR o opinię i na nią 14 dni poczekać

potem po prostu dokonuje oceny i wręcza ją n-lowi

n-l może od razu tego samego dnia składać dokumenty na komisję, o ile nie zamierza się od oceny odwołać

czyli termin dokonania oceny zależy od tego kiedy dyrektor wystąpi do RR o opinię -> jeśli zrobi to odpowiednio wcześnie (ale nie za wcześnie :-)), to jest jak najbardziej możliwe wystawienie oceny i zaświadczenia 9.06

Paweł3216-05-2023 12:25:45   [#282]

Od 1.09.2022 został uchylony Art.9d ust.1 KN mówiący, że nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, - rozumiem, że nl, który uzyskał stopień nla kontraktowego przed 31 sierpnia 2022 i korzysta ze skróconego 9 miesięcznego stażu, również miał czas do 14 września 2022 aby złożyć wniosek (Art.10 ustawy z 5 sierpnia)?

Robcio16-05-2023 12:30:22   [#283]

Tak


post został zmieniony: 16-05-2023 12:38:20
Robcio16-05-2023 12:52:36   [#284]

Mam nauczyciela, który pracowała w Stowarzyszeniu, Specjalnym Ośrodku Sz. W dla dzieci niepełnosprawnych stanowisko instruktor nauki zawodu 01.03.1999 r. 06.09.2022 r. Nie uzyskał tam żadnego stopnia awansu zawodowego. U mnie zatrudniony na stanowisku nauczyciela od 01.09.2022 r. Czy dobrze rozumiem, że przygotowanie do zawodu odbywa od 01.09.2022 r. w wymiarze 3 lat i 9 m-cy.?

Macia17-05-2023 11:32:58   [#285]

Nauczycielowi zaliczyłam 3 lata do stażu pracy, uzyskał już  ocenę pracy, pozytywną opinię o przeprowadzonym zajęciu i w czerwcu będzie składał wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Powinnam wystawić mu zaświadczenie. Czy jest jakiś wzór, bo rozporządzenie mówi tylko o skróceniu okresu przygotowania zawodowego. 

Czy może być w takiej formie:                                                                                                     

 ZAŚWIADCZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA

dla nauczyciela składającego wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego

 Niniejszym zaświadcza się, że Pani XXXX  ur. ........  w .......... odbyła przygotowanie do zawodu nauczyciela      w Przedszkolu ........... w okresie od 01.09.2022r. do 31.05.2023r.   W wymienionym okresie była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy (20/20):

18/20 – współorganizowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych,

2/20 – zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem o SPE  (autyzm).

  1. Na podst. Art. 10 ust 6 pkt 1 USTAWY z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.1730 z dnia 2022.08.18)         

do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela został zaliczony  okres dotychczasowego zatrudnienia w wymiarze 3 lat tj.

  • 17.10.2016r.-30.06.2018r. 40/40 nauczyciel  -STOWARZYSZENIE ............. (18 miesięcy 13 dni) 
  • 01.09.2018r.-30.06.2019r. 18/18 nauczyciel Publiczna Szkoła .............  (9 miesięcy 27 dni)
  • 01.11.2021r.-31.08.2022r. 20/20 nauczyciel PRZEDSZKOLE .................. (10 miesięcy)

 Zaświadczenie wydaje się na podstawie § 4 ust. 1, pkt. 2 rozporządzenia MEiN  z dnia 6 września 2022r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli   (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914 ze zm.).

ewa17-05-2023 12:09:12   [#286]

dopisz wymiar zatrudnienia i rodzaj zajęć w każdym z tych zaliczanych i będzie super :-)

Macia17-05-2023 12:16:04   [#287]

wymiar zatrudnienia jest (40/40, 20/20)  może dopiszę jeszcze "pełny etat" ale na świadectwach pracy brak informacji o rodzaju zajęć jest tylko stanowisko nauczyciel


post został zmieniony: 17-05-2023 12:16:39
halinah17-05-2023 13:45:32   [#288]

40/40. 18/18, 20/20 - to są pełne etaty. Nie ma potrzeby dopisywać.

rzewa17-05-2023 13:55:17   [#289]

należy dopisać: "w wymiarze pełnego etatu"

to wystarczy

Macia17-05-2023 14:25:47   [#290]

dziękuję za podpowiedzi

Macia17-05-2023 18:46:49   [#291]

Czy nauczycielka na urlopie macierzyńskim realizuje przygotowanie do zawodu i co z mentorem czy ma płacone 

rzewa18-05-2023 03:37:29   [#292]

nie

art 9ca ust 9 KN

mentor nie otrzymuje dodatku funkcyjnego, bo nie pełni swojej funkcji

XatenkaX30-05-2023 14:07:59   [#293]

Jaka jest podstawa prawna do skrócenia stażu dla nauczyciela kontraktowego, który rozpoczął staż 01.09.2021r. wiem, że należy mu się staż 1 rok i 9 m-cy.

 

rzewa30-05-2023 14:58:16   [#294]

art 10 ust 2 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730) - zwanej czasem na forum ZKN

olekjurek31-05-2023 08:30:25   [#295]

Przypomnijcie, albo oświećcie:)

Jaka podstawa prawna do wydłużenia stażu na mianowanego po staremu?

rzewa31-05-2023 15:28:45   [#296]

art 9d ust 5 lub 5a KN w związku z art 10 ust 1 ZKN

olekjurek01-06-2023 08:45:59   [#297]

Bardzo dziękuję

gula02-06-2023 12:07:54   [#298]

Proszę o pomoc, jaka będzie podstawa prawna oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu /na mianowanego/ na starych zasadach - staż 2 lata i 9 miesięcy -  koniec 31 maja 2023.?

rzewa02-06-2023 13:44:03   [#299]

art. 9c ust. 5a pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762, z 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700) w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730

i wiem, że KN ma już nowy tekst jednolity, ale w tym wypadku trzeba podać ten publikator o napisałam wyżej i

nie może być wyrażenia "ze zmianami" bo nie wszystkie zmiany powinny być uwzględnione

matyldaa02-06-2023 14:40:55   [#300]

Chcę napisać pismo do RR o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Czy tak będzie poprawnie?

Na podstawie art. 9a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Karta Nauczyciela ... i dalej, jak rzewa pisze: (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762, z 2022 r., poz. 935, poz. 1116, poz. 1700) w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 5 ][ 6 ][ 7 ] - - [ 11 ][ 12 ]