Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] - - [ 11 ][ 12 ]
Mawa22-09-2022 14:27:49   [#151]

Nietypowa sytuacja, proszę o podpowiedź (RZEWO)

Nauczyciel uzyskał stopień kontraktowego w 2014, w tym samym roku rozwiązała się umowa. Potem pracował jeszcze w szkole dwa razy: II 2018 - VI 2018 i IX 2019 - VIII 2020 (łącznie około 1,5 roku). Od 1 września pracuje w szkole i złożyła wniosek o awans na stopień mianowanego w wymiarze 1 rok i 9 miesięcy.

W jakim wymiarze czasu ma odbyć staż i czy może zacząć w tym roku?

izael22-09-2022 17:19:12   [#152]

odbywa dojście do mianowania na dotychczasowych zasadach, więc powinna przepracować od uzyskania stopnia kontraktowego dwa lata, by rozpocząć staż

przepracowała w tym czasie łącznie 1,5 roku, więc nie może zacząć stażu

dopiero w następnym roku

nieRZEWA (nawet nie śmiałabym, ewooo):)))

 

mała re23-09-2022 10:24:24   [#153]

Nauczycielka pracuje w mojej szkole już 20 lat,  ocenę ma aktualna z maja 2022 r.  postanowiła wreszcie zrobić awans na nauczyciela dyplomowanego.   Czy już po nowemu składa wnosek do KO i pisze sprawozdanie , bez planu rozwoju. I jeżeli złoży do 20.10.2022 to od stycznia będzie miała wyższe wynagrodzenie? 

Czy ocena pracy powinna być z obecnego roku szklonego?

joljol23-09-2022 10:43:15   [#154]

jeżeli po nowemu, to wg mnie, powinna ocenić się po nowemu

ale .... poczekam na inne zdania:)

subar23-09-2022 11:51:43   [#155]

art 9b ust.1apkt 3 mówi: posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

zatem moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, by złożyć dokumenty, a KO się do tego odniesie

Bona Fide23-09-2022 13:06:06   [#156]

Nauczyciel początkujący rozpoczął pracę 1 września br. Pracował wcześniej w punkcie przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenie od września  2021 r. do stycznia 2022 (umowa na 5 miesięcy na czas określony), potem miesiąc przerwy w zatrudnieniu i następna praca od marca do czerwca 2022 r.  w przedszkolu wchodzącym w skład zespołu szkół (4 miesiące na czas określony).

Czy te okresy 5 i 4 miesiące zgodnie z 9ca ust. 8 KN nie mogą być sumowane na poczet wymaganego okresu przygotowania do zawodu, ponieważ w ustępie tym jest mowa o pracy w szkole, a nie w przedszkolu?

Czy może zgodnie z definicja szkoły bliżej nieokreśloną zawartą art. 3 pkt 2 KN przedszkole traktować, jako szkołę i sumować?


post został zmieniony: 23-09-2022 13:11:05
Iśka26-09-2022 13:10:57   [#157]

Mam nauczycielkę która rozpoczęła awans zawodowy na nauczyciel mianowanego od 01.09.2018 r. Awans powinien zakończyć się 31.05.2021 r.

W 2020 r. - 124 dni (zwolnienie lekarskie w czasie ciąży)

W 2021 r. - 365 dni (zwolnienie lekarskie, zasiłek macierzyński, urlop rodzicielski)

W 2022 r. - 51 dni (cd urlopu rodzicielskiego). Powrót do pracy od 21.02.2022 r.

W sumie 540 dni. Czyli przedłużenie awansu do 22.11.2022 r. (wyliczenie pracownika, z moich wynika że 15.08.2023 r.)?

 

Proszę mi pomóc.

 


post został zmieniony: 26-09-2022 13:15:27
joljol26-09-2022 17:17:56   [#158]

i tak jest jak wyliczyłaś:)

matyldaa27-09-2022 23:30:03   [#159]

Nauczyciele mianowani, którzy przed 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, realizują go na dotychczasowych zasadach.

I teraz: staż rozpoczęty 1.09.20 r;  28.10.2020 - 27.05.2021 - 7 miesięcy – choroba; Od 28.05.2021 do 26.05.2022 - 12 miesięcy - urlop macierzyński

Nieobecności: Razem 19 miesięcy

Ten nauczyciel, jeśli staż został przerwany (19 miesięcy przerwy) realizuje go na nowych zasadach? Moja wątpliwość powstała po przeczytaniu odpowiedzi na portalu oświatowym.

joljol28-09-2022 07:42:08   [#160]

wg mnie rozpoczyna na nowych zasadach

muza28-09-2022 08:18:42   [#161]

Nauczyciel rozpoczął pracę 1 września 2021 r., zobowiązał się do uzupełnienia kwalifikacji - brak przygotowania pedagogicznego. Rozpoczął staż, który został mu przedłużony do grudnia, ponieważ wtedy uzyska przygotowanie pedagogiczne.  Organizuję dla niego komisję, odbywa egzamin i.... otrzymuje stopień nauczyciela kontraktowego? Następnego dnia znów zostaje nauczycielem początkującym? Czy jest sens, żeby w ogóle kontynuował staż?

joljol28-09-2022 09:18:29   [#162]

on zostaje początkującym do celów płacowych

normalnie ma stopień nauczyciela kontraktowego

po dwuletniej przerwie może przystąpić do awansu na mianowanie po staremu

Moltena28-09-2022 10:45:03   [#163]
Dostałam dwie sprzeczne informacje i nie wiem czy należy się skrócenie stażu czy nie. Pomożecie?
Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo w okresie 01.09.2012-31.08.2013 odbywał staż na nauczyciela kontraktowego w okresie 01.09.2012-31.05.2013.
Uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego (akt nadania z datą 26.08.2013).
Ponownie był zatrudniony w okresie 18.09.2019-26.06.2020 (11/18), 01.09.2020-31.08.2021 (8/18, 11/18, 12/18,18/18) i od 01.09.2021 na czas nieokreślony (20/20).
Rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego 01.09.2021, który miał trwać 2 lata i 9 miesięcy i zakończyć się 31.05.2024. 
Czy ww. nauczyciel, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz. U. z 2022, Poz. 1730) może mieć skrócony wymiar stażu na nauczyciela mianowanego do 1 roku i 9 miesięcy?
 
 
joljol28-09-2022 13:01:59   [#164]

tak

Iśka28-09-2022 14:45:15   [#165]

26-09-2022 13:10:57   [#157] cd...

A może pracownik tak liczył i jest to prawidłowo…

Awans trwał od 01.09.2018 r. do 31.05.2021 r.

01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. brak zwolnień lekarskich

01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. brak zwolnień lekarskich

01.09.2020 do 31.05.2021 r. zwolnienia lekarskie

od 30.08.2020 r. do 21.01.2021 r. 176 dni chorobowego w ciąży

od 22.02.2021 r. do 31.05.2021 r. zasiłek macierzyński 99 dni

razem 275 dni

 

Powrót do pracy 22.02.2022 r.

Przedłużenie awansu zawodowego o 9 miesięcy i 2 dni czyli przedłużenie trwało by od 22.02.2022 r. do 23.11.2022 r. ?

cynamonowa29-09-2022 17:53:19   [#166]

Proszę o radę.....

Nauczycielka ukończyła staż na mianowanego w lipcu tego roku. Staż był przedłużony ze względu na zwolnienie lekarskie w ubiegłym roku. Złożyła sprawozdanie, 15 sierpnia otrzymała ocenę....i co teraz?

Jakoś obie byłyśmy pewne, że w październiku odbędzie się egzamin. Czy w obecnej sytuacji prawne jest aby ta nauczycielka zaczynała wszystko od nowa....tzn. nauczyciel początkujący bez prawa do skróconego stażu ? ( Przecież staż odbyła, zwolnienie dawało jej możliwość wydłużenia stażu....nie zdążyła tylko do 1IX z egzaminem?

Jest jakaś furtka, rozwiązanie....?  :(

bosia29-09-2022 21:32:13   [#167]

Złożyła wniosek do OP? Wniosek powinna złożyć do końca roku kalendarzowego, a najkorzystniej do 31 października

art. 9b

3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Jej awans odbywa się na dotychczasowych zasadach - art. 10 ustawy z 5 sierpnia

Iwona Walas30-09-2022 09:19:38   [#168]

Dzień dobry

Proszę o pomoc w sprawie obliczenia, kiedy nauczyciel odbywający staż na stopień
nauczyciela dyplomowanego staż ten kończy. Sytuacja przedstawia się to
następująco:

III nauczyciel – mianowany na dyplomowanego
1. Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego: 02.07.2015 r.
2. Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego: 20.08.2020 r.
3. Okres pracy w szkole wymagany do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:
5 lat 9 miesięcy
4. Skrócenie okresu pracy (wg przepisów przejściowych) o 2 lata
5. Wątpliwości:
Przerwy w pracy:
20.08.2020 r. – 17.12.2020 r. – L4;
18.12.2020 r. – 06.05.2021 r. – urlop macierzyński;
07.05.2021 r. – 16.12.2021 r. – urlop rodzicielski;
17.12.2021 r. – 31.01.2022 r. – L4;
01.02.2022 r. – 17.03.2022 r. – urlop wypoczynkowy
18.03.2022 r . – 18.05.2022 r. – L4;
19.05. 2022 r. – 19.08.2022 r. – urlop wypoczynkowy
20.08.2022 r. – 21.08.2022 r. – praca
22.08.2022 r. – 26.08.2022 r. – urlop wypoczynkowy
Od 27.08.2022 r. – praca

Moje wątpliwości dotyczą sposobu liczenia okresu nieobecności i okresu wydłużenia stażu. Czy liczymy nieobecność w miesiącach i dniach, potem sumujemy i wydłużamy okres stażu o miesiące i dni.

Czy sumujemy nieobecność tylko w dniach i wydłużamy okres stażu o liczbę dni nieobecności.

beba130-09-2022 19:48:03   [#169]

chwila, jaki staż? Kiedy rozpoczęła staż na dyplomowanego?

maniana02-10-2022 10:49:12   [#170]

nauczyciel kontraktowy realizuje staż 9 m-cy, czyli według starych zasad awansu (skrócony), ale obowiązują go wymagania z 2022 r., czy mam rację?

joljol02-10-2022 13:23:45   [#171]

nie,

wg rozporządzenia z 2018 roku ze zm. w 2019

maniana02-10-2022 13:59:36   [#172]

ale ono, na mocy rozporządzenia z 2022 utraciło moc, tak wynika ze stopki pod rozporządzeniem, stąd moje pytanie

bosia02-10-2022 15:45:16   [#173]

ale na podstawie ustawy zmieniającej z 5 sierpnia nadal stosuje się to rozporządzenie w przypadkach określonych w przepisach przejściowych

maniana02-10-2022 16:09:12   [#174]

dziękuję, chyba trzeba w to uwierzyć, ale jednak to dziwne, że w ustawie z 5 sierpnia nakazuje się stosować przepisy dotychczasowe, a w rozporządzeniu odnoszącym się do ustawy kasuje się całe rozporządzenie (czyli przepisy dotychczasowe) z informacją, że dzieje się to w związku z wejściem w życie art. 1 pkt 10 lit.m ustawy, a tu mowa o tym, że minister ustali zakres wymagań, do tego nie zostawiono furtki mówiącej, które zapisy mają nadal moc prawną

bosia02-10-2022 16:41:03   [#175]

tak działają przepisy przejściowe

§ 30 i 31 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej"

Iwona Walas03-10-2022 07:38:20   [#176]

Chodzi o to kiedy się skończy okres wymagany do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Stopień nauczyciela mianowanego nauczyciel uzyskał 20.08.2020r.

joljol03-10-2022 10:35:05   [#177]

3 lata i 9 miesięcy od tej daty:)

Bona Fide04-10-2022 10:22:21   [#178]

Pomóżcie:

Nauczyciel kontraktowy - uzyskanie stopnia awansu - 30 lipca 2001 r.
Potem praca w szkole przez rok, 3 miesiące i 28 dni.
Pracę zakończył 24-06-2005 r.
Teraz nauczyciel ten będzie zatrudniony od 01-10-2022 r. na zastępstwo.

1. Rozpoczyna staż/przygotowanie do zawodu, w jakim wymiarze?

2. Dostaje opiekuna, czy mentora?

 


post został zmieniony: 04-10-2022 10:22:40
Iwona Walas04-10-2022 11:04:30   [#179]

Dziękuję, 3 lata i 9 miesięcy od tej daty to będzie 19.05.2024. Jednak do tego okresu muszę doliczyć okresy nieobecności:

20.08.2020 r. – 17.12.2020 r. – L4;
18.12.2020 r. – 06.05.2021 r. – urlop macierzyński;
07.05.2021 r. – 16.12.2021 r. – urlop rodzicielski;
17.12.2021 r. – 31.01.2022 r. – L4;
01.02.2022 r. – 17.03.2022 r. – urlop wypoczynkowy
18.03.2022 r . – 18.05.2022 r. – L4;
19.05. 2022 r. – 19.08.2022 r. – urlop wypoczynkowy
20.08.2022 r. – 21.08.2022 r. – praca
22.08.2022 r. – 26.08.2022 r. – urlop wypoczynkowy
Od 27.08.2022 r. – praca

Moje wątpliwości dotyczą sposobu liczenia okresu nieobecności. Czy liczymy nieobecność w miesiącach i dniach, potem sumujemy i wydłużamy okres o miesiące i dni.

Czy sumujemy nieobecność tylko w dniach i wydłużamy okres o liczbę dni nieobecności.

Bona Fide04-10-2022 11:16:37   [#180]

W nawiązaniu do postu [#178] - czy zatrudnienie od 1 października wyklucza rozpoczęcie odbywania stażu?

joljol04-10-2022 20:59:36   [#181]

Bona Fide

nie rozpoczyna stażu - musi mieć przepracowane dwa lata od nadania stopnia, jeszcze mu trochę brakuje do rozpoczęcia stażu na mianowanego

jest nauczycielem kontraktowym

do celów płacowych traktowany jako początkujący

zatrudnienie od 1 października wyklucza możliwość rozpoczęcia stażu idących starą ścieżką, czyli właśnie jego

jak będzie mógł rozpocząć staż - dostaje opiekuna

Bona Fide05-10-2022 08:44:10   [#182]

Dodatkowo miał on przerwę w zatrudnieniu, ponad 17 lat.

Na starych zasadach powinien staż robić chyba od początku (jeśli będzie miał możliwość).

 

joljol05-10-2022 11:19:21   [#183]

ale dlaczego ma robić od początku skoro ma stopień nauczyciela kontraktowego?

przerwa nie jest istotna

istotny jest wymagany czas pracy pomiędzy kolejnymi stopniami

Bona Fide05-10-2022 13:09:25   [#184]

Ze względu na poprzednie brzmienie art. 9d ust. 5 KN uchylonego przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Bona Fide05-10-2022 13:25:28   [#185]

Chyba już rozumiem, on nie przerwał stażu na mianowanego, bo jeszcze go nie rozpoczął.

Mógł go rozpocząć po przepracowaniu w szkole 2 lat.

Tak, to o to chodzi?


post został zmieniony: 05-10-2022 13:25:44
Bona Fide05-10-2022 13:46:43   [#186]

Jeśli będzie zatrudniona w następnym roku szkolnym i do 14 września 2023 r. będzie miał już te 2 lata, to może rozpocząć staż na mianowanego (2 lata i 9 miesięcy skrócone do 1 rok i 9 miesięcy)?

joljol05-10-2022 14:52:03   [#187]

tak, nie mógł rozpocząć stażu bo nie ma wymaganego czasu pracy czyli dwóch lat pomiędzy kontraktowym a rozpoczęciem stażu na mianowanego

jeżeli do 14 września 2023 będzie miała 2 lata pracy to może rozpocząć na swój wniosek staż, trwający 1 rok i 9 miesięcy

Bona Fide05-10-2022 15:08:29   [#188]

No i stała się światłość:-)

Dziękuję bardzo:-)


post został zmieniony: 05-10-2022 15:09:12
AnnZyt06-10-2022 18:46:33   [#189]

Mam nauczyciela, który stopień mianowanego otrzymał kilkanaście lat temu. Pracuje u mnie od 1 września 2022. Wcześniej wystąpił do poprzedniego pracodawcy o ocenę pracy. Otrzymał ocenę bardzo dobrą za ostatnie trzy lata. Czy może wystąpić np. w czerwcu 2023r. do KO o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień n-la dyplomowanego? Wydaje się, że tak. Proszę o Wasze opinie.

joljol06-10-2022 19:32:38   [#190]

a dlaczego nie teraz?

AnnZyt06-10-2022 20:32:28   [#191]

Moim zdaniem brakuje 9 miesięcy. Zaliczone 3 i 2 lata. Ale mogę się mylić?

joljol07-10-2022 07:39:34   [#192]

no tak, w Twoim poście nie ma informacji o stażu

MałaGosia10-10-2022 21:32:34   [#193]

Nauczycielka w VIII 2021 r. uzyskała st. n-la kontraktowego. Staż na n-la mianowanego może rozpocząć we IX 2023 r. w wymiarze 1 rok 9 m-cy. Czy ze względu na posiadany tytuł naukowy (dr) może mieć staż skrócony do 9 m-cy?

rzewa11-10-2022 15:16:42   [#194]

nie

rzewa11-10-2022 15:57:42   [#195]

TAK, staż skraca się do 9 m-cy

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=65479&ux=14&pst=5#pst5

 

GAŁKA12-10-2022 20:43:51   [#196]

NAUCZYCIELKA UZYSKAŁA STOPIEŃ N-LA MIANOWANEGO 30.08.2021 roku,

-ubiega się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów,

-aby uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego musi przepracować w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego co najmniej 5 lat i 9 miesięcy, ale okres jej pracy w szkole skraca się o 2 lata, bo odbyła staż na stopień nauczyciela mianowanego w dotychczasowym wymiarze,

-stąd od 01 września 2022 liczy się dla niej bieg 3 lat i 9 miesięcy na dyplomowanego, po drodze ocena i może zakończyć ten awans 30.05.2026? czy 31.05.2026?

 

wobec tego, dlaczego w SIO nie mogę DODAĆ PLANOWANEGO AWANSU ZAWODOWEGO?

kd3514-10-2022 13:49:35   [#197]

Czy nauczyciel rytmiki, j.angielskiego bez stopnia awansu zatrudniony w kilku przedszkolach, na kilka godzin w każdym, nigdzie nie ma 1/2 etatu rozpoczyna przygotowanie do zawodu? Na jakiej podstawie zatrudnić takiego nauczyciela - n-l bez stopnia awansu?

rzewa15-10-2022 13:48:53   [#198]

art 10 ust 2 lub 7 KN - zatrudniasz jako n-la początkującego, ale o tym czy rozpocznie awans decyduje fakt czy "pozbiera" on swoje stosunki pracy w myśl art 22 ust 4 KN

dwalcz18-10-2022 14:40:04   [#199]

Psycholog z kwalifikacjami ale bez przygotowania pedagogicznego jest zatrudniony w 3 szkołach w każdej po 8 godzin. Może rozpocząć staż?

terdab25-10-2022 21:59:05   [#200]

Bardzo proszę pomóżcie rozwiązać problem.

Nauczycielka w VIII 2012 r. uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego. Po dłuższej przerwie nadal pracując w szkole rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego (1 IX 2019 - 31 V 2022), ukończyła staż, ale niestety nie złożyła sprawozdania, nie starała się zamknąć tego etapu awansu (ze względów rodzinnych). Co dalej z takim nauczycielem, co można podpowiedzieć. Czy może wchodzić w nową ścieżkę awansową, czy zaczyna staż od początku po staremu?  (oczywiście jeżeli będzie w stanie). 

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] - - [ 11 ][ 12 ]