Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zajęcia wspomagające dla uczniów
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
Dorotas20-05-2021 20:27:28   [#01]

Dzień dobry, podzielcie się Państwo informacją, jak będziecie organizować zajęcia wspomagające dla uczniów. Wiem, na ten moment mamy tylko projekt rozporządzenia, ale zapewne pojawi się na dniach już podpisane rozporządzenie. Czy planujecie jeszcze w czerwcu zajęcia z tego zakresu, a jeżeli tak, to jakie? W których klasach?  Myślałyśmy o klasach ósmych- zajęcia sportowe. Dziękuję i pozdrawiam.

178820-05-2021 20:45:19   [#02]

Ja czekam na przebudzenie organu prowadzącego ;)

AnJa20-05-2021 21:36:31   [#03]

Ja bym sie raczej obawiał, że jest obudzony. I może być mocno podk... czekaniem na zapowiadane ruchy centrali.

A że centrali nie podskoczy a potrzebę wyżycia się mieć moze, to....

178820-05-2021 21:52:07   [#04]

"Każda szkoła do dyspozycji maksymalnie pulę godzin stanowiącą iloczyn liczby oddziałów
szkolnych (wynikającej z danych systemu informacji oświatowej według stanu na 31 marca
2021 r) oraz liczby godzin (10 godzin) przypadającej na oddział"

"(...) proponuje się, aby tygodniowa liczba zajęć wspomagających organizowanych w szkole nie była wyższa niż liczba oddziałów w szkole"

Taki drobny rozrzut... I jak tu planować?

A co do budzenia się, to jest zagrożenie, że nastąpi po czasie planowania i przyjmie postać "jak żeście to zrobili, przecież lepiej można było" 


post został zmieniony: 20-05-2021 21:58:18
ejkej20-05-2021 22:02:11   [#05]

Ja poczekam do września i wezmę całą pulę - 100%. Termin 1 czerwca jest moim zdaniem za krótki, biorąc pod uwagę dokumenty do wypełnienia i zorganizowanie rozsądnie zajęć. Ósme klasy i tak już nie skorzystają, bo będzie po egzaminach. Na spokojnie sobie zaplanuję wrześniowe zajęcia. Wf-u raczej nie przewiduję 

mariz21-05-2021 12:13:52   [#06]

10 godzin dla klasy w okresie wrzesień- grudzień ( jeśli nie organizuje się w czerwcu)?

ejkej21-05-2021 13:09:41   [#07]

Zgodnie z projektem każda szkoła będzie miała do dyspozycji maksymalnie pulę godzin stanowiącą iloczyn liczby oddziałów szkolnych (wynikającej z danych systemu informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2021 r.) oraz liczby godzin (10 godzin) przypadającej na oddział (przeliczeniowo). 

Dyrektorzy szkół – w zależności od potrzeb uczniów oraz możliwości organizacyjnych – będą mogli organizować zajęcia wspomagające w dwóch okresach:

  • od 31 maja 2021 r. do 24 czerwca 2021 r.,
  • od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.
grzem21-05-2021 22:14:30   [#08]

od 31 maja 2021 r. do 24 czerwca 2021 r - maksymalnie 40% całej puli godzin

mika22-05-2021 10:10:59   [#09]

Jak wyszło Ci 40%?

ejkej22-05-2021 21:40:39   [#10]

Z uzasadnienia do projektu MEiN:

"Wniosek składany w pierwszym terminie będzie dotyczył dofinansowania zajęć wspomagających prowadzonych w roku szkolnym 2020/2021 (maksymalnie będzie można zawnioskować o 40% przysługującej szkole dotacji celowej). Drugi wniosek będzie dotyczył zajęć w pierwszych czterech miesiącach roku szkolnego 2021/2022 (jeśli dyrektor szkoły nie złożył wniosku w pierwszym terminie to w drugim będzie mógł zawnioskować o 100% przysługującej szkole dotacji celowej, a jeśli złożył wniosek w pierwszym terminie to będzie mógł wnioskować o pozostałą, niewykorzystaną w pierwszym terminie, część dotacji)."

 

grzem22-05-2021 21:42:25   [#11]

Taki jest zapis w aneksie Kryterium VII. podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021

2) liczba godzin wnioskowana na szkołę w terminie I (do 7 czerwca 2021 r.) może stanowić maksymalnie 40 % ww. iloczynu;

mika22-05-2021 22:26:22   [#12]

Bardzo dziękuję:)

mou01-06-2021 08:51:41   [#13]

Do 25 czerwca mamy złożyć OP wniosek o udzielenie dotacji. Z Radą przegadamy i ustalimy jakie przedmioty.

Powiedzcie mi jednak, czy do tego czasu muszę już mieć pisemne deklaracje rodziców udziału w tych zajęciach?

rzewa01-06-2021 09:29:40   [#14]

hm... raczej to nie powinny być przedmioty...

olaszyma01-06-2021 12:14:24   [#15]

Pomóżcie mi bo mnie zaćmiło 10 h na oddział oznacza że dany oddział ma mieć 10 godzin tych zajęć tygodniowo , czy też w sumie 10 h przez kilka tygodni?

mou01-06-2021 12:37:56   [#16]

Dostajesz pulę godzin do wykorzystania: 10 godz x liczba oddziałów. Max liczba godz. tygodniowo to liczba oddziałów.

A o przedmiotach właśnie piszą nawet w rozporządzeniu :(

Anna Kat01-06-2021 15:23:29   [#17]

W jakiej formie planujecie Państwo zatrudnienie nauczyciela prowadzącego zajęcia wspomagające dla uczniów?

KN i stawka wynagrodzenia wynikająca z zaszeregowania, czy inna/jaka - z uwzgl.stawki 70 zł za godzinę zajęć ?

Z uzyskanych dotąd informacji - kuratorium potwierdza, że godziny nie wymagają wprowadzenia do arkusza organizacji.

Niestety co do zatrudnienia i wynagrodzenia - informacji i wyjaśnień brak.

 

Zak01-06-2021 18:55:30   [#18]

Czy 10 godzin na oddział to tylko wskaźnik przeliczeniowy? Czy mogę zaplanować np. 15 lub 20 godzin matematyki w jednym oddziale?

tusia101-06-2021 19:18:26   [#19]

Pytania:

1. Skoro wyliczenia robione są na podstawie danych na dzień 31.03.2021 i nie wlicza się do liczby oddziałów klas I-III, czy po 2 września zajęcia będą mogły być prowadzone w IV klasie?

2.Jeśli do wyliczenia brane są pod uwagę obecne klasy VIII, czy przypadającą na nich obecnie liczbę godzin będzie można zrealizować w innych klasach, tj. IV-VIII (w zależności od odpowiedzi na pytanie 1.) lub V-VIII?

Kaz02-06-2021 13:14:21   [#20]

Skoro jest 10 godzin na oddział, czy mogę zaplanować dla tego oddziału np. 5 godz. na język polski, 3 godz. na matematykę i 2 godz. na j. angielski? Czy też całą pulę należy przeznaczyć na jeden przedmiot?

ejkej02-06-2021 13:20:12   [#21]

Możesz sobie podzielić na różne zajęcia, nie ma potrzeby przeznaczania całej puli na jeden przedmiot. Planuję podobnie, tylko większy nacisk będzie na matematykę. 

Roman Langhammer02-06-2021 17:50:37   [#22]

Czy z rozporządzenia wynika, że każda klasa musi mieć zajęcia? Rozumiem, że jeśli dyrektor wraz z nauczycielami uzna, że np. klasy czwarte nie potrzebują zajęć, bo jeszcze przez kilka lat zdążą wszystko nadrobić, to godziny można zwiększyć w klasie ósmej (przyszłorocznej), bo mają mniej czasu? Czy dobrze rozumuję?

Jacek03-06-2021 14:26:18   [#23]

Przymierzamy się by zajęcia te przydzielić tylko klasom 7 i 8 jak niżej.

Podział godzin na zajęcia wspomagające w okresie
2 września – 22 grudnia 2021 r.

Klasa

Liczba godzin
z języka polskiego

Liczba godzin
z matematyki

Liczba godzin
z języka angielskiego

Liczba godzin
z zajęć wybranych przez uczniów

Razem

8a

7

7

4

-

18

8b

7

7

4

-

18

8c

7

7

4

-

18

8d

7

7

4

-

18

8e

7

7

4

-

18

7a

6

6

3

3

18

7b

6

6

3

3

18

7c

6

6

3

3

18

7d

6

6

3

3

18

7e

6

6

3

3

18

7f

6

6

3

3

18

Razem

71

71

38

18

198*

W klasach 7 wybór dodatkowych zajęć edukacyjnych może być dokonany tylko w obrębie biologii, geografii lub historii w związku z planowanym od 2022 r. egzaminem ósmoklasisty z 4 przedmiotu. Fizykę i chemię zaczynają od 1 września 2021 r.

* pozostające do wykorzystania 2 godz. przydzielić do najsłabszej klasy 7 zwiększając o te 2 godz. któreś z zajęć.

 


post został zmieniony: 03-06-2021 14:54:56
Roman Langhammer03-06-2021 17:10:48   [#24]

Jeżeli mnie pamięć nie myli, to dodatkowy przedmiot ma być dopiero dla obecnych piątoklasistów, a nie szóstoklasistów.

https://www.prawo.pl/oswiata/egzamin-osmoklasisty-2022-bez-czwartego-przedmiotu,507801.html

 

Jacek03-06-2021 17:44:15   [#25]

to się skoryguje i będzie tak :-)

Klasa

Liczba godzin
z języka polskiego

Liczba godzin    z matematyki

Liczba godzin
z języka angielskiego

Razem

8a

7

7

4

18

8b

7

7

4

18

8c

7

7

4

18

8d

7

7

4

18

8e

7

7

4

18

7a

7

7

4

18

7b

7

7

4

18

7c

7

7

4

18

7d

7

7

4

18

7e

7

7

4

18

7f

7

7

4

18

Razem

77

77

44

198*

 

* pozostające do wykorzystania 2 godz. przydzielić do najsłabszej klasy 7 zwiększając o te 2 godz. któreś z zajęć.


post został zmieniony: 03-06-2021 17:54:50
Roman Langhammer03-06-2021 18:25:47   [#26]

Dokładnie tak samo my planujemy. Uznaliśmy, że obecne klasy 6 i 7 potrzebują największego wsparcia. :)

basiaj03-06-2021 19:20:11   [#27]

 witam jeżeli według sio mam 15 oddziałów- to zn  do 22 grudnia mogę wykorzystać 150 godzin?

 

 

Jacek03-06-2021 19:26:44   [#28]

tak

Zak03-06-2021 22:43:18   [#29]

Czy mogę zaplanować więcej niż 10 godzin matematyki w jednym oddziale?

laostic04-06-2021 10:40:51   [#30]

A czy można te godziny w szkole ponadpodstawowej przydzielić  od września klasom pierwszym, by zniwelować braki po podstawówce?

klagor08-06-2021 17:15:20   [#31]

Pomóżcie. Najpierw pismo do organu czy pismo do rodziców...?

malmar1508-06-2021 19:36:04   [#32]

§ 10g. 3. Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, informuje rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających oraz o możliwości uczestnictwa w nich uczniów, wskazując przedmiot lub przedmioty, z których zajęcia wspomagające będą prowadzone, oraz planowane terminy tych zajęć z poszczególnych przedmiotów.

4. W terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają dyrektorowi tej szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.

najpierw rodzice, potem organ

możesz zaplanować zajęcia, a potem nie mieć na nie chętnych, a w informacji do OP należy podać m. in. listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć


post został zmieniony: 08-06-2021 19:40:37
malmar1508-06-2021 22:06:12   [#33]

w wymianie zamieściłam przykładową deklarację rodzica

klagor08-06-2021 22:22:03   [#34]

Dziekuję

marmar4909-06-2021 09:04:24   [#35]

Czy można organizować zajęcia w grupie mniejszej niż 5 uczniów.

Co w sytuacji gdy na dzień 31 marca 2021 r. w szkole były tylko klasy I- III.

KahaM09-06-2021 12:17:15   [#36]

Nie ma znaczenia ile dzieci było w szkole stacjonarnie w szkole. Pozostałe (na zdalnym) też korzystały z edukacji chociaż w innej formie i były uczniami szkoły. No chyba, że szkoła ma tylko klasy I-III??

juasia09-06-2021 13:55:18   [#37]

czy obecne klasy III (przyszłe IV) mogą uczestniczyć w  zajęciach wspomagających?

juasia09-06-2021 18:52:06   [#38]

podnoszę wątek

Jacek09-06-2021 18:59:00   [#39]

mogą, tylko po co?

bobi36709-06-2021 19:15:25   [#40]

Nie wiem po co w rozporządzeniu że deklaracje rodziców muszę zebrać już w czerwcu. Przecież one ani rodziców ani uczniów do niczego nie zobowiązują. Dzisiaj rodzic chce wszystko, co mu się zaoferuje, a we wrześniu może już nie chcieć nic.

Miał być spokojny i bezstresowy powrót do szkół, a nie znowu ktoś coś wymyślił a ty dyrku na chybcika diagnozuj, analizuj, zbieraj deklaracje bo czasu już mało, bo przecież w czerwcu i tak nic innego nie masz do roboty

Skimir09-06-2021 20:42:47   [#41]

Z drugiej strony, jeśli się zaplanuje maksymalną ilość godzin a finalnie rozliczy mniej to…??

W poprzednich wpisach pojawił się pomysł aby pulę godzin przeznaczyć na różne zajęcia dla klas starszych a nie realizować ich w młodszych. Dla przykładu - mogę zaplanować maksymalnie 110 godzin z rachunku wskazanego w rozporządzeniu z uwzględnieniem wszystkich klas IV - VIII. Te godziny mógłbym realizować w klasach VI - VIII. Czy tak faktycznie można? Mój OP twierdzi, że raczej nie - jeśli nie mam zamiaru realizować tych godzin w klasach IV - V to mam zmniejszyć wnioskowaną pulę. 

Druga sprawa - czy można dla danej klasy zmienić rodzaj zajęć np. w październiku? (do października język polski a później matematyka…)

Dobrze, że jest możliwość realizacji tych zajęć jednak (jak zwykle) skomplikowali rozporządzenie.

matyldaa09-06-2021 23:03:34   [#42]

#40, #41 Mam identyczne wątpliwości. Przy czym uznałam, że właśnie powinnam w jednej klasie zmienić po miesiącu przedmiot (np. wrzesień- j. polski, październik - matematyka, listopad- j. angielski).

juasia10-06-2021 10:41:51   [#43]

czy jeden odział np. 5a może mieć 8 godzin zajęć, a 7a 15 godzin zajęć? Cz§y raczej każdy oddział po 10 godzin?

Jokan10-06-2021 13:34:48   [#44]

Dzień dobry

1.Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel prowadzący zajęcia wspomagające?  Czy dla państwa oczywiste jest, że jeśli prowadzi zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - np. matematyki, to musi posiadać kwalifikacje do nauczania matematyki?

2. Czy dobrze rozumiem, że rada pedagogiczna wybiera nie tylko przedmiot lub  przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, ale również decyduje o tym, które oddziały potrzebują tych zajęć, a w których zajęcia nie będą realizowane? (m.in.  #22, #23)

AnnZyt10-06-2021 14:27:59   [#45]

Czy zajęcia wspomagające w szkole specjalnej dotyczą tylko uczniów w normie intelektualnej (oraz niepełnosprawność w stopniu lekkim)? Czy wobec tego pula godzin liczona jest tylko na te oddziały? Np. mamy ogółem 10 oddziałów, ale tylko trzy z uczniami w normie - to oznacza, że dysponujemy tylko 30 godzinami. 

Zak10-06-2021 15:53:02   [#46]

Podnoszę pytanie.

Czy mogę zaplanować więcej niż 10 godzin matematyki w jednym oddziale?

Roman Langhammer10-06-2021 16:34:15   [#47]

Moim zdaniem tak. Dyrektor w uzgodnieniu z RP ma ustalic rodzaj zajec. Z rozporzadzenia nie wynika, oczywiscie moim zdaniem, zaden limit. :-)

Zak10-06-2021 20:37:28   [#48]

Dzięki. Też tak to widzę i cieszy mnie, że nie tylko ja:)

Zwojka11-06-2021 08:15:34   [#49]

Przyznałam więcej niż 10 godzin języka angielskiego w klasach 8, też nie doczytałam się limitu ;-)

bobi36711-06-2021 14:24:00   [#50]

limit dotyczy tylko tygodniowej realizacji godzin zaj. wspomagających w szkole par. 10g.9

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]