Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zajęcia wspomagające dla uczniów
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
mimka15-09-2021 08:40:36   [#201]

Mam dylemat - czy mogę przydzielić np. 2 godziny zajęć wspomagających nauczycielowi, który ma już 1,5 etatu zajęć dydaktycznych w szkole?

Roman Langhammer15-09-2021 10:30:26   [#202]

No cóż... według "pytań i odpowiedzi" MEiN - nie. Ale życie nie jest łatwe i tak kolorowe. ;)

AnJa15-09-2021 10:37:46   [#203]

Tak naprawdę obawiać się powinno tylko PIP. Choć też nie wiem, czy argument, ze to w zasadzie doraźne i nie ma przekroczenia 40 godzin tygodniowo do nich nie trafi.

PioKaz7315-09-2021 12:13:59   [#204]

#200 Odpowiadam na pytanie Romana.

Tajemna wiedza pochodzi z mojego biurka :-) Jestem pracownikiem organu prowadzącego.

Leszek15-09-2021 12:29:27   [#205]

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/samorzady-dostana-pieniadze-z-rezerwy-oswiatowej-subwencji-ogolnej,312146.html

 

pozdrawiam

Masza15-09-2021 12:41:20   [#206]

W pytaniach i odpowiedziach MEiN powołuje się na art.35 KN, gdzie jest zapis dotyczący czasu pracy nauczycieli: „w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych (…) w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć".

Zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie są realizacją programu nauczania, więc nie powinny podlegać temu zapisowi KN. Nauczyciel 1,5 etatowy wyraża zgodę na prowadzenie takich zajęć i może to wystarczy, aby rozwiązać problem.

matyldaa15-09-2021 18:27:49   [#207]

W czerwcu rodzice składali deklaracje. Na tej podstawie wnioskowaliśmy o określoną liczbę godzin, również łącząc klasy. Co w sytuacji, kiedy teraz rodzic nie chce, żeby dziecko brało udział w zajęciach, a w grupie było 10 uczniów (jak uczeń /uczniowie wypiszą się będzie 9 lub mniej.., a wymogiem, żeby grupa była, było 10 uczniów ). 

AnJa15-09-2021 18:42:58   [#208]

Pozmieniały się czasy jednak.

Za moich było tak, ze na liście w dzienniku były np. 32 osoby- ale na lekcji przeciętnie 26-28.

A były to lekcje z planu- czyli i frekwencja miała znaczenie.

Na takich nieco wymuszonych, z zapisami w poprzedim roku  i żadnymi konsekwencjami w przypadku nieobecnosci niezagrożonymi - ciezyłbym sie jakby fizycznie połowa zaszczycała obecnością.

Marcin16-09-2021 09:26:14   [#209]

Co powiecie na ten temat:

https://chetkowski.blog.polityka.pl/2021/09/14/godziny-czarnkowe-wstrzymane/?fbclid=IwAR3_AldWD_4J5Xsj8_EdiwtXAoGLL6HidPhWtRsrNG2T6nKq-7ke2HWpUx4

 

mirzer16-09-2021 09:43:13   [#210]

tekst z 14 września

Natomiast z 15 września: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/mf-do-17-wrzesnia-samorzady-dostana-srodki-z-rezerwy-subwencji-oswiatowej-na

Maro7716-09-2021 21:58:35   [#211]

Zainteresowanie młodzieży zajęciami w mojej szkole jest znikome. Jedynie kl.IV przed maturą wyraziły większą chęć. W kl.II mogą powstać jedynie międzyoddziałowe (w oddziałach brak min.). Co z godzinami w klasach, gdzie nie ma zainteresowania i nie można zrobić nawet międzyoddziałowych?

Nauczyciele będą mieć płacone co miesiąc czy po zrealizowaniu wszystkich?

Andrzej z P20-09-2021 10:04:30   [#212]

Ze strony MEiN

"Dyrektor szkoły powinien poinformować rodziców uczniów wszystkich oddziałów o możliwości uczestnictwa w planowanych przez szkołę zajęciach wspomagających, a dopiero w przypadku  braku zainteresowania udziałem w zajęciach w danym oddziale klasowym, można planować przeznaczanie tych godzin dla innych klas czy grup (oddziałowych, międzyoddziałowych). "

robson20-09-2021 12:02:08   [#213]

A jak jest z płaceniem za te godziny? Na zasadzie nadgodzin i kiedy?

Jot20-09-2021 14:12:51   [#214]

Nie mogę się już w tym połapać- proszę napiszcie, jeśli łączę tylko na te zajęcia kl.5 i 6 , bo w jednej mam za mało uczniów tj poniżej 10, a w szkole w klasach 4-8 więcej, niż 60 uczniów, to czy przysługuje nam 15 godzin na tę połączoną na zajęcia wspomagające grupę, czy 30 godzin do rozdysponowania?

Pilne, prosze

Jot20-09-2021 14:14:12   [#215]

I jeszcze- czy dokumentujecie te zajęcia w e-dziennikach, czy został założony papierowy?

Leszek20-09-2021 18:50:49   [#216]

Wyjaśnienie MEN

W przypadku zorganizowania zajęć wspomagających w szkole, nauczyciele realizują je zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z późn. zm.) w zakresie czasu pracy nauczycieli i odpowiednio do powyższego są wynagradzani.

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, zajęcia wspomagające realizują w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy – Karta Nauczyciela. Za realizację tych zajęć otrzymują wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, które zgodnie z powołanym przepisem wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. W myśl art. 35 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Powołane przepisy określające maksymalny tygodniowy wymiar godzin ponadwymiarowych, które może realizować nauczyciel, będą miały zastosowanie również w przypadku realizacji zajęć wspomagających.

Natomiast nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć, zajęcia wspomagające realizują w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (pensum). W przypadku zaistnienia takiej konieczności do realizacji zajęć wspomagających można również zatrudnić nauczyciela, który nie pracował dotychczas w danej szkole. Zatrudnienie nowego nauczyciela powinno nastąpić zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela. Nauczyciele, którzy zajęcia wspomagające realizują w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, za realizację tych zajęć otrzymają wynagrodzenie takie jak za realizację innych zajęć w ramach pensum, tj. ustalone odpowiednio do poziomu ich wykształcenia oraz stopnia awansu zawodowego.

Wynagrodzenie nauczycieli za realizację zajęć wspomagających będzie, więc wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe lub za realizację tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, a zatem będzie ono uwzględniane przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

MKJ20-09-2021 19:35:38   [#217]

Zatem nie ma siły - te godziny powinny znaleźć się w arkuszu i na tej podstawie być przydzielane nauczycielowi.

Jot20-09-2021 20:00:53   [#218]

MEN wyjaśniał, że te zajęcia nie muszą być w arkuszu. U nas w arkuszu nie poszły. Ma się to nijak do godzin ponadwymiarowych i realizowanego przez nauczycieli pensum. Miało by iść za tym SIO, które ma być odzwierciedleniem arkusza w takim razie.

Kolejna sprawa, o której pisałam wyżej- co  z nauczycielem, który akurat wyjątkowo w tym roku ma 1,5 etat, jest jedynym przedmiotowcem w szkole. Kto ma te godziny realizować, jeśli jest ich np 10? Zawrzeć umowę z nauczycielem spoza szkoły na zrealizowanie  1O godzin? z nauczycielem, który nie zna uczniów? Zanim się rozpatrzy, co ma robić, to będzie kończył. Powinno być jakieś inne rozwiązanie. Człowiek chciałby jak najlepiej dla uczniów przede wszystkim, bo robić je po to, żeby były odfajkowane nie ma sensu.

Fajnie, że takie godziny są, ale w przypadku tych akurat godzin powinna obowiązywać inna zasada, bo dyr chciałby zgodnie z przepisami, a nie zawsze się da. Nie rozumiem, dlaczego mamy zatrudnić nauczyciela z zewnątrz, który gdzie indziej może mieć 1,5 etatu, a nie można dać tych godzin nauczycielowi, który ma w danej szkole 1,5 etatu. To przecież nie jest na cały rok tylko na kilka tygodni. Może coś jeszcze się zmieni w tej kwestii? Może ktoś z Was ma gdzieś bliżej do źródła i zapyta>?

A jeszcze...Co z nauczycielami, którzy uzupełniają etat w innej szkole- zgodnie z przepisami nie mogą mieć tych zajęć w szkole macierzystej. W tej, w której uzupełniają muszą mieć kilka godzin na umowę np na dwa tyg. ..Chyba to jest dla mnie za trudne jednak.

Roman Langhammer20-09-2021 20:37:27   [#219]

Program wrzucony na tzw. chybcika, to i nie do końca pewne opcje przemyślane. Zgadzam się z MKJ, że jeśli tak je mamy rozliczać, jak pisze MEiN, to powinny być w arkuszu. Ale równocześnie MEiN pisze, że w arkuszu nie powinny być... i w zasadzie, nie wiadomo dalej jak je traktować.

Natka20-09-2021 21:00:54   [#220]

U nas KO twierdziło na spotkaniach z dyrektorami, że te godziny mogą być ponad 1,5 etatu;

ciekawe, co będzie teraz w razie kontroli :(

MKJ20-09-2021 21:09:07   [#221]

Wystarczyłoby wrzucić te zajęcia w arkusz na wakat i przydzielić zastępstwa doraźne.

Natka20-09-2021 21:58:00   [#222]

Owszem, gdyby nie to, że nie mogą być w arkuszu :-)

Natka20-09-2021 21:59:15   [#223]

A swoją drogą na naradzie mówiłam o tym zapisie MEiN, ale KO miało odmienne zdanie

malmar1520-09-2021 22:03:02   [#224]

Natka, dokładnie tak (chociaż mieszczę się do 1,5 etatu)

MKJ, my robimy jako doraźne, ale bez wrzucania w arkusz. Mimo, że na chwilę obecną nic nie wiadomo o pieniądzach (a miało być do 17.09), to nasz OP zdecydował się wypłacić.

 

Na stronie MEN wisi:

Czy godziny zajęć wspomagających powinny zostać umieszczone w arkuszu organizacji pracy szkoły?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które przewiduje możliwość organizacji w szkołach zajęć wspomagających dla uczniów, nie nakłada obowiązku zamieszczania zajęć wspomagających w arkuszu organizacji. Rozporządzenie określa natomiast zakres informacji, którą dyrektor szkoły będzie przedkładał organowi prowadzącemu. Informacja ta ma uwzględniać m.in.: liczbę godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w danym okresie oraz listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć. W rozporządzeniu zostały także określone zasady dokumentowania zajęć wspomagających.

Jot20-09-2021 22:17:44   [#225]

jako doraźne co? Zastępstwa? Za kogo te zastępstwa malmar?

Jot20-09-2021 22:19:38   [#226]

podnoszę post 214. Proszę... ktoś wie ile godzin wobec tego?

Skimir20-09-2021 22:44:51   [#227]

Miało być tak pięknie a wyszło…

Czerwiec - akcja, zbieramy deklaracje. Zajęcia wspomagające potrzebne, będziemy robić, kto chętny… nawet byli. Wniosek na maksymalny limit x10.

Lipiec - środek wakacji, trudno powiedzieć jak się to organizacyjnie poskleja. No ale warto uczniów wesprzeć - lepiej złożyć korektę wniosku niż póżniej nie mieć możliwości. Więc x15.

Sierpień - zaczynają się problemy z zatrudnieniem. Nowi nauczyciele na zastępstwa. Układanka rozkładu zajęć aby wszystko posklejać. Jedziemy… Aaa, zajęcia wspomagające - ekwilibrystyka jak by to poukładać aby uczniom pasowało, aby w tym czasie była wolna sala, aby nauczyciel był dostępny. Jest! - propozycja zajęć dla różnych klas - łącznie 10 godzin w tygodniu. 15 godzin już nijak nie dało się ułożyć bo albo w planie ucznia nie pasuje albo nauczyciel niedostępny.

Informacja do rodziców z harmonogramem… Uruchamiamy w tygodniu 2 godziny zajęć bo na pozostałe nie ma chętnych nawet jak się uwzględni grupy międzyoddziałowe lub międzyklasowe…

A dyskusji, interpretacji, chyba więcej niż te zajęcia będą trwać do grudnia.

Takie pytanie techniczne: Po propozycji zajęć zgłasza się 8 uczniów, więc ich nie uruchamiam. Jeśli zbierze się grupa np. za dwa tygodnie to będzie je można uruchomić? Patrząc na odpowiedzi MEiN to raczej tak, jak tylko są chętni to powinny te zajęcia być. Tylko co z rozliczaniem - jest mowa o przekazywaniu do OP informacji o planowanych zajęciach... Jak widać planowane były ale jak co do czego…

robson21-09-2021 10:32:08   [#228]

A ja ponawiam zapytanie o to jak je płacić. Nadgodziny - ok i według stawki zaszeregowania nauczyciela. Ale pozostaje jeszcze pytanie kiedy bo przecież szkoła tych środków jeszcze nie ma. 

AnJa21-09-2021 11:17:03   [#229]

Szkoła niesamorzadowa ma - bo do 20 wrzęsnia dostała dotację.

Szkoła samorzadowa ma- bo ma plan finansowy i nawet jeśli on ze stycznia i w momencie jego konstruowania tych godzin nie przewidziano- to zwykle we wrzęsniu jeszcze coś na paragrafach płacowych jest. Więc trzeba uwzględnic wydatki na zrealizowane godziny wspomagania w zapotrzebowaniu na środki na wynagrodzenia za ponadwymiarówki.


mimka23-09-2021 09:41:45   [#230]

Kochani pomóżcie - gdzie znajde zapis, że mamy płacic nauczycielom za te zajęcia wg stawki zaszeregowania? Już się zatraciłam.

mala123-09-2021 09:49:58   [#231]

Zajęcia wspomagające zostały wpisane do arkusza. Muszę teraz wprowadzić zmiany w SIO.  Jakie obowiązki przydzielić nauczycielowi?  Wprowadzić zajęcia ogólnokształcące, wybrać przedmiot np.j.polski?

gimnazjum23-09-2021 10:08:56   [#232]

 do mimki :https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dodatkowe-zajecia-wspomagajace-w-szkole--najczestsze-pytania-i-odpowiedzi- ostatnie pytanie

olaszyma23-09-2021 10:11:34   [#233]

mala1. Tych zajęć nie wpisuje się do arkusza.

mimka23-09-2021 10:17:07   [#234]

#232 Dziękuję bardzo!

Dante23-09-2021 10:23:01   [#235]

do olaszyma : zajęcia mają być w arkuszu

Jakie są zasady dotyczące wynagradzania nauczycieli za prowadzenie zajęć wspomagających?

W przypadku zorganizowania zajęć wspomagających w szkole, nauczyciele realizują je zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z późn. zm.) w zakresie czasu pracy nauczycieli i odpowiednio do powyższego są wynagradzani.

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, zajęcia wspomagające realizują w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy – Karta Nauczyciela. Za realizację tych zajęć otrzymują wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, które zgodnie z powołanym przepisem wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. W myśl art. 35 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Powołane przepisy określające maksymalny tygodniowy wymiar godzin ponadwymiarowych, które może realizować nauczyciel, będą miały zastosowanie również w przypadku realizacji zajęć wspomagających.

Natomiast nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć, zajęcia wspomagające realizują w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (pensum). W przypadku zaistnienia takiej konieczności do realizacji zajęć wspomagających można również zatrudnić nauczyciela, który nie pracował dotychczas w danej szkole. Zatrudnienie nowego nauczyciela powinno nastąpić zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela. Nauczyciele, którzy zajęcia wspomagające realizują w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, za realizację tych zajęć otrzymają wynagrodzenie takie jak za realizację innych zajęć w ramach pensum, tj. ustalone odpowiednio do poziomu ich wykształcenia oraz stopnia awansu zawodowego.

Wynagrodzenie nauczycieli za realizację zajęć wspomagających będzie, więc wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe lub za realizację tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, a zatem będzie ono uwzględniane przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

 


post został zmieniony: 23-09-2021 10:25:12
gimnazjum23-09-2021 11:24:06   [#236]

ze strony MEN : Czy godziny zajęć wspomagających powinny zostać umieszczone w arkuszu organizacji pracy szkoły?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które przewiduje możliwość organizacji w szkołach zajęć wspomagających dla uczniów, nie nakłada obowiązku zamieszczania zajęć wspomagających w arkuszu organizacji. Rozporządzenie określa natomiast zakres informacji, którą dyrektor szkoły będzie przedkładał organowi prowadzącemu. Informacja ta ma uwzględniać m.in.: liczbę godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w danym okresie oraz listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć. W rozporządzeniu zostały także określone zasady dokumentowania zajęć wspomagających.

AnJa23-09-2021 11:33:32   [#238]

Wy naprawdę uwazacie, ze to czy wspomagające są w arkuszu albo gdzie je zaewidencjonujecie ma jakieś znaczenie- czy to takie przekomarzanki forumowe?

olaszyma23-09-2021 12:30:19   [#239]

AnJa ma to o tyle znaczenie że w przypadku umieszczenia tych zajęć w arkuszu , nauczyciel nie może ich realizować jeżeli ma już 1,5 etatu. A jeżeli zajęcia potraktowane zostaną jako doraźne - bo czasami potrwają tylko 5 tygodni, to nauczyciel może je zrealizować tak , jak zastępstwa.

Dłuższa dyskusja na ten temat odbywała się wcześniej , e tym samym wątku forum. 

gosiaes223-09-2021 12:31:35   [#240]

u mnie u jednego nauczyciela wymiar zajęć z pensum + godziny ponad wymiarowe + godziny wspomagające przekraczają 1,5 etatu.

Co wtedy???

- bo to jakaś karuzela informacyjna się zrobiła :( :( 


post został zmieniony: 23-09-2021 12:32:07
AnJa23-09-2021 13:01:10   [#241]

Nikt nie zatwierdzi arkusza, który zawiera informację o tak drastycznym naruszeniu prawa jak zatrudnienie w wymiarze ponad 1,5 etatu.

Bo chyba zgadzamy sie, ze przekroczenie 1,5 etatu jest tym naruszeniem?

Jesli tak- to jakie to ma znaczenie czy dyrektor łamie prawo umieszczając przydział w arkuszu czy też przydzielając w procedurze pozaarkuszowej? Poza dowodowym oczywiście.


Dante23-09-2021 13:13:34   [#242]

Na wakat i jako zast. doraźne.

olaszyma23-09-2021 13:42:12   [#243]

No i kolejny smutny wniosek- rzucone hasło o pomocy dla uczniów poszło w eter, a projekt jest tak niedopracowany, że głowa mała i to dyrektorzy i OP muszą się z tym mierzyć

Ania Sz23-09-2021 13:44:09   [#244]

Dostaliśmy w piątek całość środków na zajęcia wspomagające. Wypłacamy co miesiąc na podstawie zrealizowanych godzin wynikających z dziennika. Nie wpisujemy w arkusz.

rzewa23-09-2021 13:49:35   [#245]

wystarczy je potraktować jako zajęcia projektowe (kasa na nie nie jest kasą OP) -> czy będą w arkuszu czy nie, to można wówczas do nich zastosować art 35a KN i wtedy, zgodnie z prawem, można je przydzielić n-lowi pomimo, że powodują przekroczenie 1,5 etatu


post został zmieniony: 23-09-2021 13:50:06
olaszyma23-09-2021 14:28:43   [#246]

Taka propozycja jak Rzewy już tutaj padła. Wydaje się że można to tak potraktować  i pozwala nie wpisywać tego do arkusza. Ale pieniądze pochodzą ze zwiększonej subwencji więc...

AniuSz , czy jesteście szkoła publiczną?


post został zmieniony: 23-09-2021 14:29:15
matyldaa25-09-2021 20:59:26   [#247]

Mamy nie wpisywać w arkusz, w takim razie, jak je traktować? Bo najłatwiej by było wpisać wakat i zastępstwa doraźne (choć  mi KO zarzuciło brak nauczyciela we wrześniowym aneksie). Z drugiej strony nauczyciel w jednym miesiącu będzie miał 5 tych godzin, w drugim 10. To co z aneksem? 

Gdzieś (oprócz dziennika) powinny być zapisane te zajęcia? Zgoda nauczyciela na nie? Traktować, jak projektowe? 


post został zmieniony: 25-09-2021 21:01:07
Jacek27-09-2021 22:03:27   [#248]

olać jak to traktować.

Nie ujmować w arkuszu, ale trzeba buchalterię prowadzić czyli ewidencjonować jakoś. Odpuściłem sobie e-dziennik, bo pozakładam ileś tam tych zajęć, które dla danego nauczyciela będą trwać 5 godz. i koniec.

Wymyśliłem sobie papierowy dziennik 2 stronny dla nauczycieli prowadzących te zajęcia. Pierwsza strona dla nauczyciela to rodzaj zajęć (u mnie to polski, anglik i matma) i druga strona strona to ewidencja obecności z datami.

A potem całość zepnę pierwszą stroną w linku jako Dziennik zajęć wspomagających do kupy jak wszyscy złożą swoje :-)

Jacek Dziennik zajęć wspomagających. Jak ktoś chce :-)
Pobierz: Dziennik zajęć wspomagających.zip* (14 KB)

post został zmieniony: 27-09-2021 22:10:43
AnJa27-09-2021 22:25:10   [#249]

Jakoś tak podobnie miałem dawno temu karcianki - jeszcze przed ich formalnym wprowadzeniem. Bo potem coś macherzy pokombinował i się to zaczęło rozrastać papierowo.

Jacek27-09-2021 22:26:28   [#250]

no karcianki przerobiłem na wspomagające :-)

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]