Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zajęcia wspomagające dla uczniów
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
Roman Langhammer12-06-2021 09:43:32   [#51]

Grupy międzyklasowe można tworzyć w zakresach 4, 5-6 i 7-8.

Co w przypadku, gdy na zajęcia z przyszłorocznych klas 8 zgłosiło się więcej niż 10, a z przyszłorocznych klas 7 mniej niż 10?

Przyszłorocznej 7 nie można połączyć z przyszłoroczną 6. Czyli dla 7 nie można zrobić zajęć? Bo mniej niż 10.

178812-06-2021 11:23:35   [#52]

Dziękuję malmar15 za #33.

malmar1512-06-2021 16:37:47   [#53]

1788 a proszę ;-)

po to jest forum, aby sobie pomagać ;-)

wspólnie- metodą prób i błędów- łatwiej nam będzie ;-)

zawsze to jakiś pomysł, który można zmodyfikować i dostosować do siebie :)

a w obecnych czasach, przy nawale obowiązków i ciągłych zmian, warto dzielić się swoimi pomysłami, które ktoś inny może skorygować (nikt z nas nie ma monopolu na mądrość, a nie myli się ten, kto nic nie robi)

zmykam, bo się narażę :)))

 

matyldaa14-06-2021 11:27:36   [#54]

Co w sytuacji, jeśli w szkole jest jedna klasa IV i liczy ona 9 uczniów? 

zemi14-06-2021 12:05:28   [#55]

Może dotyczyć Twojej szkoły zapis pkt 7 Rozporządzenia, że jeśli w klasach IV - VIII liczba uczniów jest mniejsza niż 60 - to w grupie może być co najmniej 5 uczniów.

 

zemi14-06-2021 12:08:33   [#56]

§ 10i. Zajęcia wspomagające są dokumentowane zgodnie z:

1) § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664)

 

Moje pytanie: zakładamy dzienniki do zajęć pozalekcyjnych, które będą zawierały wszystkie wymagane dane?

izael14-06-2021 17:21:22   [#57]

zgodnie z tym zapisem - tak

Roman Langhammer14-06-2021 18:15:53   [#58]

podnoszę swoje pytanie z #51

AgaM14-06-2021 19:32:57   [#59]

Jak jest forma przydziału tych zajęć poszczególnym nauczycielom? Arkusz? Umowa zlecenie? Może jeszcze coś innego?

 

BeaBor15-06-2021 10:54:02   [#60]

Pytanie to samo, ponieważ pensum maksymalne nauczyciela to 27 godzin tygodniowo= 1,5 etatu, to czy godziny mają być w arkuszu?? Jak ma wyglądać pensum nauczyciela, który ma już np; 25/18 ? ile godzin można mu dołożyć ??

Czy może to być umowa cywilno-prawna, czy inne opcje???

Dante15-06-2021 12:09:03   [#61]

Jednakowa kwota za godz. równa 70 zł pozwala przypuszczać, że będą to dodatkowe umowy, a nie w ramach etatu.

AnJa15-06-2021 12:44:57   [#62]

Nie bardzo widze przestrzeń prawną dla takich dodatkowych umów.

Na dzisiaj to raczej powinno być płacenie jako ponadwymiarówki, ze stawki zaszeregowania.

Nie wiem jak traktować limit 1,5 etatu.

rzewa15-06-2021 13:33:07   [#63]

powinno by płacone wg zasad zawartych w art 35a KN, ale musiałoby to być wpisane w rozporządznie

póki co musi być tak jak pisze AnJa, a wpisanie w arkusz powoduje uśrednienie limitu

AnJa15-06-2021 13:51:35   [#64]

Nie wpisywałbym tego w arkusz.

rzewa15-06-2021 14:29:35   [#65]

hm... moim zdaniem nie da rady nie wpisywać - nie wpisanie w arkusz powoduje, że nie można tych zajęć realizować

AnJa15-06-2021 14:57:29   [#66]

Się cholera czasy zmieniają jednak...

Za moich czasów do realizacji zajęć potrzebny był nauczyciel i uczeń, przydawała tematyka zajęć i dziennik- jako podstawa do zapłaty.

Zaś ad czasów dzisiejszych - to niejako tradycyjnie rozporządzenie jest ułomne (bublowate znaczy) - i wrzuca do szkoły chimerę nie tylko czasową, ale i fragmentarycznie opisaną - więc za bardzo bym sie formalnościami nie przejmował: zadbałbym o to, co jasno zapisano w przepisach (tryb ustalania potrzeb, informacja dla OP, terminy), faktyczna realizacja (hm... w zasadzie niekonieczna, no bo co sie stanie jak rodzice zadeklarują a dzieci nie przyjdą?), wypełnienie dokumentacji, wypłata.

W szkołach dotowanych jeszcze sprawozdawczosc i rozliczenie dotacji.

KaPi15-06-2021 16:46:49   [#67]

Przepraszam, pójdę trochę na skróty pytając...

czy ktoś ze szkoły niesamorządowej już przez to przebrnął?

zajęcia wszelakie, jeżeli już, planujemy od września... nie za bardzo wiem, dla jakich klas to dać, bo 7 i 8 mają tyle godzin, że od razu idą na autobus... dodatkowe godziny na polski i matematykę mam klepnięte z OP, to może na język?

czy muszę całą procedurę rozpocząć już teraz, czy mogę w wakacje lub początek września?

podpowiedzcie, proszę, bo styki mi się już przepalają...

malmar1515-06-2021 17:30:14   [#68]

§ 10j.

2. W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r., dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10f ust. 1, prowadzonej przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego – składa do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,

2) właściwego ministra – składa do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły

– w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. informację o zajęciach wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie.

 

§ 10l.

2. W przypadku organizowania zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r., dyrektor szkoły, o której mowa w §10f ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, składa w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r., odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w tym okresie.

 _____

KaPi, wniosek musisz złożyć już teraz, tzn. do następnego piątku


post został zmieniony: 15-06-2021 17:32:12
KaPi15-06-2021 21:28:57   [#69]

Dżizas... jeszcze i to...

dzięki ;)

Marcin16-06-2021 12:56:23   [#70]

Powiedzcie mi jasno: mogę przyznać w ramach puli godzin np. 14 godzin dla 7 klasy a 6 godzin dla 4 klasy?

Roman Langhammer16-06-2021 15:54:39   [#71]

Ja robie tylko zajecia dla przyszlorocznych klas 8. W mlodszych nie bylo zainteresowania. Wg mnie mozna.

Eland616-06-2021 17:03:27   [#72]

Czy jest gdzieś wzór wniosku na te zajęcia?

malmar1516-06-2021 17:14:28   [#73]

Eland6,

zależy o co pytasz?

deklarację dla uczniów wrzuciłam do wymiany,

pozostałe znajdziesz na stronie

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zajecia-wspomagajace-dla-uczniow--mamy-gotowe-przepisy


post został zmieniony: 16-06-2021 17:14:56
Dan6716-06-2021 20:51:59   [#74]

Witam!

Bardzo proszę o radę:w SOSW do SIO marzec 21 wykazujemy w:

1. SP - oddział kl. V - VI /w którym mamy uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i umiarkowaną/,

          - oddział kl. VII - VIII /tylko lekko/

2. Szkoła branżowa Ist - kl. I i kl. III

czyli mogę planować 40 godz /od września do grudnia 2021/

 

sońka16-06-2021 21:31:35   [#75]

Czy rada ped. ma wyrazić swoją opinię uchwale - jakie zajęcia będą realizowane, czy też wystarczy dyskusja rady i zarządzenie dyrektora?

dawdaw17-06-2021 07:19:05   [#76]

"w uzgodnieniu z radą pedagogiczną,..." - moim zdaniem wystarczy dyskusja, a zarządzenie (jaka podstawa prawna)?

Jot17-06-2021 09:50:00   [#77]

 

Bardzo proszę, odpowiedzcie

Co w przypadku, gdy w klasie 7 jest poniżej 10 osób chętnych/8-9/, a w klasie 8 za dużo uczniów, aby połączyć?

Analogicznie, co w przypadku, gdy wymagana jest liczba minimum 10 w grupie, a w klasie 4 będzie chętnych 8?- ich nie można łączyć, więc czy mogę zorganizować zajęcia?

Ile godzin dla połączonych klas tj, gdy  klasa V 13 ucz  zostanie połączona z klasą VI 7 ucz? 20 godzin do podziału, bo dwa oddziały, czy 10 godzin do podziału?

BeataGie17-06-2021 22:19:07   [#78]

Proszę o upewnienie: obecnie (czuli stan na 31.03. mam 2 klasy 4, 1 -5, 2-6, 3-7 i 1-8 razem 9 oddziałów, wnioskuję o zajęcia prowadzone od września, czyli od wrześniowych klas 5 - 8, razem 8 oddziałów. Wnioskuję o80 godzin. Czy tak???

Jot17-06-2021 23:58:44   [#79]

Ja chyba też się w tym pogubiłam.

Zajęcia we wrześniu organizujemy dla obecnych klas III też, tak?

Podnoszę post 77- ma ktoś taką sytuacje?/ liczba uczniów powyżej 60 w sumie w 4-8/

dawdaw18-06-2021 07:49:40   [#80]

Wrzuciłem w pliki uaktualniony dokument, troszkę rozszerzyłem treść informacji - może Wam pomoże ;-)

malmar1518-06-2021 09:55:38   [#81]

dawdaw, czyżbyś poprawiał na moim?

trudno to nazwać uaktualnieniem


post został zmieniony: 18-06-2021 09:56:57
dawdaw18-06-2021 14:04:12   [#82]

tak i wg mnie jest to uaktualnienie, pozdrawiam

malmar1518-06-2021 19:29:28   [#83]

dawdaw,

pozwól, że wyjaśnię Ci znaczenie słowa uaktualnić

uaktualnić- uczynić aktualnym, dostosować do współczesności; zaktualizować, uwspółcześnić, zmodernizować, unowocześnić

 

jestem na tym forum od 17 lat, Ty zaledwie od 4, zatem pozwolę sobie na małą dygresję,

forum służy nam do wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy, do ułatwiania sobie życia

jeżeli ktoś zamieszcza w wymianie plików materiały to zgadza się na to, aby inni z tego korzystali do własnych celów (np. modyfikowali do własnych potrzeb i wykorzystali w swojej placówce)

powyższe nie jest tożsame z tym, że ktoś inny ma "przerabiać" pobrany materiał i umieszczać jako swój dodając dodatkowo słowo "uaktualnienie"

niczego w mojej propozycji nie uaktualniłeś, bo tam wszystko było aktualne

po prostu dopisałeś, pozmieniałeś i wrzuciłeś jako swoje, co zajęło ci 10 dni (łatwo pracuje się na czymś, co wytworzył ktoś inny)

jakoś nikt na ponad 470 pobrań nie wpadł na pomysł "uaktualnienia", a podejrzewam, że sporo osób po korekcie wykorzystało w swoich szkołach

idąc Twoim tokiem myślenia, następnym razem zrobisz to samo z materiałami otrzymanymi na szkoleniu i uznasz to za zabawne,

niestety, to nie jest zabawne

moja prośba- szanujmy siebie nawzajem i szanujmy to, co robimy i czym się dzielimy (nawet, jeżeli to nie jest doskonałe)

pozdrawiam

 

 


post został zmieniony: 18-06-2021 19:31:45
AnJa19-06-2021 12:18:10   [#84]

W wymianie czesto było (i pewnie jest- teraz nie korzystam, bo nie mam potrzeby), ze pojawiały się pliki o bardzo podobnej zawartości, zamieszczane przez różne osoby - nie wiem na ile klony były inspirowane wcześniej wrzucanymi plikami a na ile powstawały od podstaw (gdybym miał jednak zakładać sie- stawiałbym na inspirację).

Owszem - zwrot uaktualnienie nie jest w tej sytuacji zbyt adekwatny- coś w stylu: moja wersja, inna wersja, wersja 2, trochę inaczej - bardziej oddawałoby status tego dokumenciku. Także dodanie dopisku: insprowane/ z wykorzystaniem pliku malmar 15 (o ile tak faktycznie było) - nie zawadziłoby (no, jakoś się tak zrobiliśmy wyczuleni na prawa autorskie- choć w zasadzie w takich dokumencikach trudno prawa dociekać, bo proch wymyślić przy tej okazji trudno;-)

Ale powodu dla kruszenia kopii nie widzę.

Aha - nie wiem, czy to ma znaczenie dla sprawy;-), ale sprawdziłem: przed miesiącem osiągnąłem pełnoletność jako forumowicz.

malmar1519-06-2021 12:27:06   [#85]

AnJa, ważne, boś pełnoletni

gratulacje :-) 

Leszek19-06-2021 15:35:09   [#86]

jeżeli ktos jeszcze nie dotarł

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dodatkowe-zajecia-wspomagajace-w-szkole--najczestsze-pytania-i-odpowiedzi

pozdrawiam

KaPi21-06-2021 08:56:22   [#87]

błagam, przekierujcie mnie w miejsce gdzie znajdę wniosek do jednostki rejestrującej (nie jesteśmy szkołą samorządową) o dotację na te zajęcia

znalazłam na KO, ale z projektem rozporządzenia i nie mogę namierzyć innego...

malmar1521-06-2021 09:10:57   [#88]

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zajecia-wspomagajace-dla-uczniow--mamy-gotowe-przepisy

 

na dole strony są wnioski


post został zmieniony: 21-06-2021 09:11:51
KaPi21-06-2021 09:42:48   [#89]

Dzięki :)

KaPi21-06-2021 09:47:40   [#90]

malmar15... ale tam są tylko dla szkół artystycznych, a ja potrzepuję "normalne"...

 

ok, wróć już mam


post został zmieniony: 21-06-2021 09:48:22
malmar1521-06-2021 10:29:27   [#91]

czwarte od góry ;-)


post został zmieniony: 21-06-2021 10:29:42
alis21-06-2021 22:09:00   [#92]

Czy ja dobrze zrozumiałam intencję rozporządzenia, jeśli w mojej szkole zajęcia odbywają się w klasach łączonych, to mogę organizować zajęcia wspomagające np. dla klasy V, w której uczy się 4 uczniów a na zajęcia np. z matematyki zgłosi się 2 uczniów i prowadzone są zajęcia dla tej dwójki (ust.8 rozp.)

gimnazjum22-06-2021 10:50:50   [#93]

Prowadzimy owe zajęcia już teraz w czerwcu- organ prowadzący robi zmiany w budżecie - stawka 70 zł/1 godzinę skąd ta stawka?

 

KaPi22-06-2021 11:01:38   [#94]

stawka z rozporządzenia

gimnazjum22-06-2021 11:41:46   [#95]

a cos więcej nie wiem gdzie szukać - dyrekcja nieobecna

KaPi22-06-2021 11:45:57   [#96]

ostatnie rozporządzenie, jest w wymianie, paragraf 10m


post został zmieniony: 22-06-2021 11:46:22
Jot22-06-2021 11:56:39   [#97]

alis -w szkołach, gdzie liczba uczniów w klasach 4-8 nie przekracza 60 minimalna liczba do utworzenia grupy wynosi 5. chyba, że czegoś nie doczytałam... Ja też mam problem. Bardzo duży 25  zespół klasy 8ej- na tyle duży, że nie dołączę do nich klasy 7, a w klasie 7 ośmiu uczniów. Co zrobić z 7 klasą?

alis22-06-2021 12:23:06   [#98]

Jot, z rozp.

,,8. W przypadku szkoły podstawowej, w której liczba uczniów klas IV–VIII jest mniejsza niż 60 uczniów i w której nauczanie jest organizowane w klasach łączonych, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu mogą być organizowane w grupie liczącej mniej niż 5 uczniów. Przepisów ust. 5–7 nie stosuje się"

 

 

Jot22-06-2021 12:37:07   [#99]

Dzięki alis , analizuję jeszcze raz

 

Jot22-06-2021 12:42:29   [#100]

A co zrobić w przypadku naszej siódmej klasy? W kl. 4-8 jest więcej, jak 60

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]