Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
Jacek30-08-2021 20:39:17   [#151]

Każdy nauczyciel wf miał podczas studiów gimnastykę korekcyjną przez rok. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej nie są ujęte w ramowych planach nauczania podobnie jak u mnie szachy. Wprowadzone do arkusza trzeba przypisać nauczycielowi, więc przypisuje się wuefiście, który kwalifikacje posiada.

A na szachy to szachistę z dyplomem mgr lub podyplomówką mam zatrudnić?

Jot30-08-2021 21:05:15   [#152]

Jeśli o mnie chodzi to nie mam nic przeciwko, chodzi o to, aby KO zaopiniowało pozytywnie:-). Dzięki:-)

Dan6708-09-2021 06:41:49   [#153]

Witam

Jeżeli nauczyciel ukończył w 2021r  licencjat z wczesnoszkolnej to może być zatrudniony na stanowisku n-la edukacji wczesnoszkolnej?:

1 po licencjacie

2 po licencjacie z wczesnoszkolnej i magisterce z terapii ped

3 po licencjacie wczesnoszkolnej i magisterce wczsnoszkolnej

bardzo proszę o radę

rzewa08-09-2021 08:57:53   [#154]

1.

Ala08-09-2021 20:35:17   [#155]

moim zdaniem zatrudniony może być we wszystkich 3 przypadkach :)

w każdym ma co najmniej licencjat z ew

rzewa08-09-2021 21:31:15   [#156]

chodziło mi o to, że ten licencjat z ew. całkowicie wystarcza

:-))

Ala08-09-2021 22:11:59   [#157]

tak też zrozumiałam i doprecyzowałam :)

Moltena17-09-2021 14:42:31   [#158]

Nauczyciel ukończył

 Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

czy mogę przydzielić mu zadania nauczyciela wspomagającego/wspierającego?

rzewa18-09-2021 00:47:27   [#159]

tak

Moltena18-09-2021 07:01:14   [#160]

Dziękuje. 

Oskisu21-10-2021 14:45:13   [#161]

Porada, nauczyciel- pierwsza praca w szkole, po pedagogice z resocjalizacja, mgr, podyplomowe x2: oligo, korekcy-komp. zatrudniony w charakterze nauczyciela współorganizującego kształcenie., etat - 20g.+ 2 rew. ,  od 1 .09. rozpoczyna staż na kontr.

Pytanie: Jaką stawkę ma mieć taki nauczyciel. Chodzi mi o poziom wykształcenia, wg. mnie do pracy z dzieckiem - oligo, ma pełne kwalifikacje.

joljol21-10-2021 14:54:46   [#162]

mgr z pp

rewalidację, wg mnie, powinien mieć w etacie


post został zmieniony: 21-10-2021 14:55:52
Oskisu22-10-2021 10:53:14   [#163]

I o to pp chodzi, jak zakwalifikować czy ma dany nauczyciel pp czy nie, jeżeli jest to specjalista do danego dziecka, a niekoniecznie kończył studia nauczycielskie. 

Czy wszyscy macie w etacie rewalidację u nauczycieli wspomagających do dziecka up. (oligo)?

joljol22-10-2021 11:41:34   [#164]

jeżeli jest po pedagogice z resocjalizacją? to nie studia nauczycielskie?

to sprawdź w suplemencie jeszcze

rewalidacja powinna być, zgodnie z rozporządzeniem w etacie

 

klagor27-10-2021 17:34:44   [#165]

Czy Pani pedagog po pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, która ma ukończony certyfikowany kurs trener umiejętności społecznych TUS SST  18 godzinny  ma uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych? 

 


post został zmieniony: 27-10-2021 17:35:08
ergo27-10-2021 19:31:37   [#166]

Nie ma uprawnień do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, powinna ukończyć socjoterapię lub resocjalizację.

 rozporządzenie w sprawie kwalifikacji

§ 22 ust. 2 Kwalifikacje do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów odpowiednio niedostosowanych społecznie

lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 i § 4, posiada osoba,

która ma kwalifikacje określone w § 16 ust. 2

§ 16 ust.2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii posiada osoba, która ukończyła:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii, oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i studia pierwszego
stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie

resocjalizacji lub socjoterapii, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub socjoterapia, lub

4) zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności i kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii.


post został zmieniony: 27-10-2021 19:33:25
AnJa27-10-2021 19:38:35   [#167]

A dlaczego masz mieć w szkole akurat socjoterapię?

Roman Langhammer04-01-2022 04:50:31   [#168]

Czy w szkole podstawowej nauczycielem współorganizującym (dziecko z autyzmem) może być osoba mająca:

- licencjat, magister: politologia

- podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne

- podyplomowe: Pedagogika Specjalna- edukacja, terapia i wspieranie osób ze spektrum autyzmu

Dzięki za odpowiedź i jeszcze pomóżcie to znaleźć w rozporządzeniu ws. kwalifikacji. Bo nie mogę odnaleźć współorganizujących. ;)

Ala04-01-2022 09:29:37   [#169]

może być współorganizującym

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

(Dz. U. 2020 poz. 1309)

§ 7

2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub

2) (uchylony)

3) pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


post został zmieniony: 04-01-2022 09:41:51
Roman Langhammer04-01-2022 11:20:34   [#170]

Ok. Ten fragment rozporządzenia znam. Myślałem, że jeszcze w rozporządzeniu ws. kwalifikacji jest coś dodatkowego. Pozdrawiam.

Ala04-01-2022 15:03:18   [#171]

o współorganizującym nie ma :)

jest tylko o rewalidacji


post został zmieniony: 04-01-2022 15:04:34

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]