Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
an21-03-2018 08:18:58   [#01]

Witam i proszę o pomoc.

Nauczyciel skończył studia z geografii, a następnie studia podyplomowe "Człowiek - Środowisko". Na zaświadczeniu z uczelni ma informację, że uzyskała kwalifikacje do "nauczania geografii i ochrony i kształtowania środowiska zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami zewnętrznymi".

Czy nauczyciel ten ma uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ochrony środowiska? (przedmioty: monitoring środowiska i badanie komponentów środowiska?)

 

 

 

 

 

 

/

rzewa21-03-2018 11:23:49   [#02]

ja bym uznała, ale jeśli masz wątpliwości, to zapytaj w KO

an21-03-2018 14:52:19   [#03]

Dziękuję za odpowiedź

gronostaj21-03-2018 18:52:23   [#04]

a KO odpowie ze wskazanie czy nauczyciel ma kwalifikacje czy ich nie posiada nalezy do dyrektora :)

bosia21-03-2018 19:06:12   [#05]

Porównaj podstawę programową kształcenia w tym zawodzie, a właściwie to z podstawy co przypisaliście do danego przedmiotu, ze standardami kształcenia na kierunku geografia i tej podyplomówki

możesz sobie to nawet napisać, żeby mieć w razie czego szybką odpowiedź

studia podyplomowe dają właściwie kwalifikacje do tego czego dotyczą, ale w kształceniu zawodowym po pierwsze dyrektor określa nazwy przedmiotów, a po drugie bardzo mało studiów tak się nazywa jak dane zajęcia z kształcenia zawodowego

Ania Sz22-03-2018 12:26:54   [#06]

Podepnę się tutaj.

Nauczyciel - mgr fizyki (1988 r.), zatrudniony od 01.09.1988 r. na podstawie mianowania.

Posiada świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z informatyki zorganizowany przez CODN w wymiarze 300 h (1993 r.). Zaistniała potrzeba by od 1.09.2018 mógł uczyć informatyki (do tej pory miał tylko fizykę). Czy można uznać ten kurs za wystarczający i powołać się na:

§  27. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
Czy jednak musi mieć podyplomówkę z informatyki żeby dziś uczyć informatyki?
bosia22-03-2018 14:34:25   [#07]

wg mnie to zależy, co ma w akcie mianowania

jeśli wpisaną tylko fizykę, (zatrudniony na stanowisku nauczyciela fizyki), to nie można stosować §  27

ale jeśli ma też informatykę, albo ma wpisane tylko: "zatrudniony na stanowisku nauczyciela" - to zaryzykowałabym §  27

 

rzewa23-03-2018 07:47:10   [#08]

bez względu na zapisy aktu mianowania (nie powinno tam być nic o fizyce ale jeśli jest to nie ma to znaczenia) ten n-l ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć z informatyki w szkole podstawowej - §4 ust 1 pkt 2 lit c rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

Malgos10108-05-2018 11:22:31   [#09]

Mam duży problem z nauczycielem chemii - ma studia magisterskie ochrona środowiska, podyplomową biologię i zaświadczenie z uczelni, że w trakcie studiów równolegle nabyła uprawnienia do nauczania przyrody w SP i chemii W GIMNAZJUM (wymieniona ilość godzin, około 700, działy) - i to jest ten problem. Gdy gimnazjum przekształcono nam w SP - z automatu (już wiem, że błąd) - przydzieliłam jej także chemię w kl. 7, arkusz został zatwierdzony. W tym roku dopatrzono się, że to nie są odpowiednie kwalifikacje. Kiedy rzeczona Pani robiła te uprawnienia, w SP nie było chemii, więc to ograniczenie (że w gimnazjum) dotyczyło raczej liceum. Wiemy, że chemia w kl. 7 i 8 to przeniesienie zakresu materiału z gimnazjum. Co można zrobić w takiej sytuacji, bo po pierwsze szkoda mi jej (traci godziny także w sąsiedniej podstawówce), a po drugie - trudno o chemików.

AnJa08-05-2018 11:36:56   [#10]

Zaświadczenie z uczelni (o ile nie jest to suplement) jest wyłącznie dokumentem pomocniczym, ułatwiającym dyrektorowie uznanie kwalifikacji.

Jeśli dobrze zrozumiałem- dopatrzyło się KO?

Malgos10108-05-2018 12:09:56   [#11]

tak, właśnie, nawet nie do mnie - na razie dzwonili - tylko do dyrektora tej drugiej szkoły

noe1908-05-2018 22:43:58   [#12]

i to jest moim zdaniem, czepianie się. KO uznaje tylko zapis wprost, zero myślenia logicznego. Jak mawiają prawnicy, brakuje tu ducha prawa :(

Ile się musiałem natłumaczyć w mojej delegaturze, że oligofrenopedagogika jest w zakresie pedagogiki specjalnej (jest częścią szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej)

Roman Langhammer17-05-2018 20:01:31   [#13]

A ja Was poproszę o wskazówkę dotyczącą ustalenia czy nauczyciel ma uprawnienia do nauczania przedmiotu EDB. Nauczyciel ma magisterkę z wychowania fizycznego i przygotowanie pedagogiczne. Zrobił również licencjat z "bezpieczeństwa wewnętrznego". Suplement nie mówi, że może uczyć EDB, ale analizując przebieg studiów (ćwiczenia, wykłady, praktyki) wydaje mi się, że może tego przedmiotu uczyć.

 

Jak to teraz powinno wyglądać prawnie z mojej strony, żeby nikt nie miał wątpliwości w KO, gdy będę miał opiniowany aneks? Nasze KO wymaga podania nazwy uczelni, kierunku/specjalności studiów oraz uzupełnienia kolumny "uwagi". Co muszę zrobić, żeby ten nauczyciel był "zaopiniowany" pozytywnie? Wydać jakiś dokument, pismo? Proszę o pomoc, gdyż nigdy takiej sytuacji nie miałem.

AnJa17-05-2018 20:43:00   [#14]

Nic.
Albo zdanie, ze analiza dokumentacji przebiegu studiów wskazuje, ze nauczyciel na wystarczające kwalifikacje merytoryczne do nauczania edb.

Problem jest w czym innym- otóż o ile podyplomówka (1,5 roku) daje magistrowi prawo nauczania przedmiotu tożsamego z tą podyplomówką to licencjat (3 lata)- nie.

Nie pamiętam jednak, czy w sp i gimnazjum potrzebna jest już magisterka czy wystarczy licencjat?

Roman Langhammer18-05-2018 05:14:45   [#15]

Jeżeli dobrze czytam par. 4 ust. 1 rozporządzenia, to wystarczą studia I stopnia:

"4. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, z zastrzeżeniem § 12–24, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 lub

2) ukończyła: a) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub"

 

Dzięki AnJa i powiedz czy dobrze czytam? :)

AnJa18-05-2018 08:47:27   [#16]

Jeśli to cytat z właściwego aktu prawnego- to dobrze czytasz i ten ktoś , moim zdaniem, ma kwalifikacje.

A co do właściwych i niewłaściwych aktów prawnych, czyli okresu i zakresu ich obowiązywania to straciłem rachubę gdzieś ok. 100 zmienianego rozporządzenia- czyli jakieś 30 rozporzadzeń temu:-)

Roman Langhammer18-05-2018 09:04:23   [#17]

Ja też...;) I właśnie zauważyłem, że skopiowałem z poprzedniego rozporządzenia ze zmianami, a mnie dotyczy nowe rozporządzenie... ale na szczęście jest to w tym zakresie dokładnie to samo. ;)

Dante30-12-2018 12:36:49   [#18]

Nauczyciel po Akademii Rolniczej z podyplomówką do nauczania przyrody. Czy ma on kwalifikacje do nauczania biologii w szkole podstawowej?


post został zmieniony: 30-12-2018 12:38:04
fordek30-12-2018 13:05:24   [#19]

Dyrektor powinien ocenić czy kierunek na Akademii Rolniczej ,który skończył ten nauczyciel zawiera zakres nauczania biologii w szkole podstawowej.Kierunek Rolnictwo zawiera na pewno.Jest na nim cały zakres przedmiotów biologicznych.

jota12331-12-2018 19:01:01   [#20]

Czy nauczyciel po resocjalizacji z interwencją kryzysową i pomocy społecznej - miał na studiach zajęcia z pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, ma przygotowanie pedagogiczne może być nauczycielem współorganizującym kształcenie  - dziecko z Zespołem Aspergera???

Dante31-12-2018 19:06:10   [#21]

Z mojego doświadczenia-nie ma kwalifikacji. Ja miałem za zgodą kuratora oświaty do Aspergera.

 

malmar1516-01-2019 20:33:34   [#22]

Czy nauczycielka biologii (mgr biologii ze specjalizacją zoologia plus przygotowanie pedagogiczne oraz studia podyplomowe z chemii) zatrudniona w niepełnym wymiarze (dyplomowana) może uczyć w zastępstwie przyrody w kl. 4 i 6 (n-lka przyrody na l-4)?

KaPi16-01-2019 20:48:47   [#23]

chyba za zgodą kuratorium może

AnJa16-01-2019 21:18:28   [#24]

Dla mnie tak.

malmar1516-01-2019 21:53:56   [#25]

AnJa

tak, tzn. za zgodą

czy bez zgody?

AnJa16-01-2019 21:59:25   [#26]

Bez zgody. Dla mnie ma kwalifikacje.

izael18-01-2019 09:01:38   [#27]

się zgadzam z AnJą:)

a tak sobie napisałam:)))

Jot02-04-2019 20:03:00   [#28]

Jakie kwalifikacje trzeba mieć do rewalidacji do ucznia z niepełnosprawnością ruchową- tylko z niepełnosprawnością ruchową? Szkoła ogólnodostępna. Czy ktoś ma taką sytuację?

Roman Langhammer02-04-2019 20:17:30   [#29]

Dużo też zależy od zaleceń w orzeczeniu. U nas KO puszcza terapeutę pedagogicznego (ale w zaleceniach jest np. grafomotoryka, motoryka mała, itp.). Musisz przeanalizować orzeczenie. I jeśli potrzeba, to dobrze uzasadnić.

KaPi02-04-2019 20:18:49   [#30]

ja mam ucznia z miopatia, ma orzeczenie o nauczaniu specjalnym właśnie ze względu na niepełnosprawność ruchową - ma nauczyciela wspomagającego, który ma zrobioną edukację wczesnoszkolną i licencjat z fizjoterapii i ten nauczyciel ma rewalidację

Jot03-04-2019 14:58:14   [#31]

Dzięki za odpowiedzi. A jeszcze inne pyt. Czy nauczyciel, który ukończył studium nauczycielskie, a potem mgr z pedagogiki opiekunczo- wych  i studia podyplomowe z wczesnoszkolnej ma kwalifikacje do edukacji wczesnoszkolnej? Znajoma zasiała mi wątpliwości. Nauczycielka pracuje od wielu lat w klasach młodszych, kilka lat do emerytury. 

rzewa03-04-2019 17:21:23   [#32]

oczywiście, że ma kwalifikacje

Jot03-04-2019 17:55:22   [#33]

Dzięki Rzewo. Odrzucałam jej interpretację, ale wolałam się upewnić.

Marla04-04-2019 21:35:04   [#34]

czy Waszym zdaniem ma kwalifikacje do pracy w przedszkolu niepublicznym nauczyciel, który:

ukończył studium wychowania przedszkolnego,

zatrudniony w tym miejscu od prawie 15 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony,

ma nadany stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa,

ale nie ma wyższego wykształcenia.

 

rzewa04-04-2019 22:49:23   [#35]

ale nadal ma kwalifikacje na mocy §27 rozp. MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 oraz z 2019 r. poz. 465)

Marla05-04-2019 07:24:51   [#36]

a zatrudnienie na podstawie umowy o pracę a nie mianowania nie ma tu znaczenia?

z drugiej strony w niepublicznych nikt nie zatrudnia przez mianowanie...

 

rzewa05-04-2019 09:09:14   [#37]

hm... co nagle to po diable :-)

ona ma kwalifikacje, gdyż spełnia warunki wymienione w §4 ust 1 pkt 2 lit d powyżej wymienionego rozporządzenia (z powodu ukończenia zakładu kształcenia n-li), zatem nie ma znaczenia co robiła w dniu wejścia w życie tego rozporządzenia

majaaaa08-04-2019 10:44:05   [#38]

Nauczyciel przedszkola kontraktowy25/25, prowadził j.angielski za zgoda kuratora na osobnej umowie 3/23 zatrudniony jako stażysta do wynagrodzenia, obecnie dostarczył świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z stycznia 2019 oraz Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International – ocena B1czyli ma kwalifikacje, czy można zmienić 2 umowy w jedną? Jak i od kiedy ? Proszę poradźcie :)

rzewa08-04-2019 10:49:00   [#39]

rozwiązać tę umowę na 3/23 za porozumieniem stron

tyle

pensum nie ulegnie zmianie (po przeliczeniu zgodnie z art 42 ust 5c KN wychodzi pensum 25), zatem ten n-l będzie realizował 28 godzin z pensum 25, czyli etat i 3 ponadwymiarowe

majaaaa08-04-2019 10:54:10   [#40]

Dziękuję Rzewa :) ale od kiedy jak dyplom ze stycznia,czy od następnego jak dostarczył ?

 

majaaaa08-04-2019 11:01:21   [#41]

No chyba już przemyślałam, od następnego miesiąca bo przecież wstecz nie mogę rozwiązać umowy :) Dzięki :)

Dorota ZZ09-04-2019 06:52:18   [#42]

Witam, czy nauczyciel z kwalifikacjami do uczenia biologii w szkole ponadpodstawowej ma uprawnienia do uczenia przedmiotu: zasady żywienia?

fordek08-05-2019 06:32:00   [#43]

Nauczyciel ma kwalifikacje do różnych przedmiotów w tym do jednego ,którego uczy od 25 lat i do tego przedmiotu ma w dokumentach tzw.zbliźoność kierunku uznaną przez ówczesnego dyrektora na podstawie rozporządzenia o kwalifikacjach ,które obowiązywało wówczas.Uczy cały czas w tej samej szkole.Zmienil się dyrektor ,który absolutnie nie podważa tych kwalifikacji.Czy może podważyć te kwalifikacje KO czy obowiązuje zapis z rozporządzenia obecnego ,że takie kwalifikacje są dalej aktualne?

fordek09-05-2019 12:53:34   [#44]

Rzewo czy mogłabyś  odpowiedzieć bo w takich sprawach  jesteś nieoceniona.Proszę :)

Ala10-05-2019 07:48:08   [#45]

ma kwalifikacje w tej szkole :)

rzewa10-05-2019 09:50:41   [#46]

potwierdzam :-)

an10-05-2019 09:50:43   [#47]

Dorota Witoszyńska nie wydaje mi się, żeby miał kwalifikacje. Może za zgodą...

KahaM14-05-2019 16:52:04   [#48]

Pomocy!

Nauczyciel po technologii chemicznej na Politechnice + Studium pedagogiczne uczy chemii w SP. W ubiegłym roku nie dopatrzono się problemu, dzisiaj przy analizie kwalifikacji przez panią wizytator zakwestionowano kwalifikacje merytoryczne. Po analizie suplementu (320 godz chemii różnego typu) napisałam oświadczenie powołując się na rozporządzenie, że według mnie posiada kwalifikacje. Pani wizytator stwierdziła, ze to za mało i że to wygląda jak zbliżenie (sic!) a tegoż jak wiadomo od dawna nie ma. W zeszłym roku miałam taki sam problem (z innym nauczycielem) i oświadczenie wystarczyło. Zadzwoniłam na uczelnie, załatwiłam że przyślą mi program studiów z tego okresu (2005-2009) ale nie wiem czy to wystarczy.... Szlag mnie trafia, bo ewidentnie się czepiają :( A poza tym nie wiem czy to im wystarczy. Jeszcze mam nagle problem z kwalifikacjami pedagoga... ale jeszcze muszę to sprawdzić :/ Pedagog uczy u mnie od 2011 i jak dotąd problemu nie było...

flisegi24-05-2019 13:18:32   [#49]

Czy nauczyciel po podyplomowej biologii może uczyć przyrody w szkole ponadgimnazjalnej?

AnJa24-05-2019 14:10:53   [#50]

A co ma na dyplomie ukończenia studiów?  

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]