Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
Ala10-03-2020 09:10:48   [#101]

moim zdaniem ona ma przygotowanie pedagogiczne

ale powinno to być wpisane w suplemencie więc wystarczy sprawdzić :)

majaaaa10-03-2020 09:34:37   [#102]

Dziękuje :) Poprosiłam o suplement.

majaaaa10-03-2020 11:07:09   [#103]

Ala podpowiedz mi jeszcze czy dobrze myślę:? zatrudniam w trakcie roku szkolnego do końca sierpnia na czas określony Art.10 pkt 7, potrzebuję na 9/20 wynagrodzenie jak stażysta nie ma stopnia awansu. W nowym roku od września chyba tak samo ?

 

rzewa10-03-2020 13:23:49   [#104]

zatrudniasz w trakcie roku szk na 9/20 -> jeśli od dzisiaj to do 30.06 (lub 31.07 jeśli masz przerwę dopiero w sierpniu)

a w nowym roku od 1.09 na staż o ile będzie pół etatu


post został zmieniony: 10-03-2020 13:24:39
rzewa10-03-2020 13:27:12   [#105]

Jot (#98): jak ma orzeczenie to może mieć indywidualny wf na podstawie orzeczenia (wystarczy odpowiednio napisać IPET) -> zindywidualizowana ścieżka nie jest dla uczniów z orzeczeniem, gdyż oni mogą mieć dokładnie taką samą organizację nauki na podstawie orzeczenia

Jot10-03-2020 19:48:40   [#106]

Dzięki rzewo. Właśnie pisałam wyżej, że w jej przypadku nie ścieżka zindywidualizowana. Co do indywidualnego - nie chcę jej odłączać od reszty klasy. Ona bardzo fajnie w niej funkcjonuje, to dla niej ważne. Na jakich zasadach ten indywidualny wf jest? Myślę, że nie chodzi o IN, bo to ma być w domu od września 2018 ...chyba, że źle zrozumiałam?

Jot10-03-2020 21:24:05   [#107]

rzewo, tak przy okazji- Czy umowa zawierana w trakcie roku może być do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych?

rzewa10-03-2020 22:19:54   [#108]

w przedszkolu powinna być do końca ostatniego m-ca pracy

w szkole: jeśli n-l ma pracować do ostatniego dnia zajęć, umowa powinna być zawarta tak, by n-l mógł wykorzystać cały przysługujący urlop w naturze

co do organizacji wf: po prostu ona będzie ćwiczyć na wf indywidualnie z n-lem w szkole na sali gimnastycznej, o ile dostaniesz godziny od OP

 a to, że w tym samym czasie, będzie także ćwiczyć cała klasa z drugim n-lem nie ma tu formalnie żadnego znaczenia

- o to Ci chyba chodziło

Jot10-03-2020 23:20:05   [#109]

Dziękuję:-)

majaaaa12-03-2020 09:39:19   [#110]

Proszę o pomoc, mam suplementy dyplomów i dalej nie wiem czy jest przygotowanie pedagogiczne, zatrudnienie jako nauczyciel wspomagający do dziecka z niepełnosprawnością sprzężona :( i tak - licencjat kierunek pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna w suplemencie jest napisane, że możne pełnić funkcje wychowawcy w żłobkach,świetlicach szkolnych, internatach.... i studia magisterskie kierunek Pedagogika specjalna, specjalność terapia zajęciowa z psychomotoryką profil ogólnoakademicki w suplemencie jest napisane że absolwent zrealizował moduł przedmiotów specjalnościowych z zakresu terapii z psychomotoryką i przygotowany jest do podejmowania zadań z zakresu rozpoznawania potrzeb i prowadzenia zajęć z zakresu terapii zajęciowej.Ma jeszcze studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną ( oligofrenopedagogika) gdzie było przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne i w zakresie dydaktyki specjalnej 470 godz. w tym 120 praktyki.

AnJa12-03-2020 09:56:51   [#111]

Nauczyciel zatrudniony w świetlicy i internacie musi mieć przygotowanie pedagogiczne.

Jeśli w suplemencie licencjackim stwierdzono, ze może być w nich wychowawcą- to- może nie wprost- ale potwierdzono posiadanie pp.

178824-03-2021 21:32:56   [#112]

Czy coś się zmieniło w kwestii kwalifikacji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć komputerowych w klasach I-III? Czy trzeba teraz przejrzeć suplement takiego nauczyciela, by stwierdzić, że zdobył na studiach przygotowanie (bo np. KO podnoszą brak kwalifikacji)?


post został zmieniony: 24-03-2021 21:33:23
rzewa25-03-2021 09:09:51   [#113]

wszystko zależy od tego czy zajęcia te są wydzielone z EW czy nie -> jeśli prowadzi je ten sam n-l co EW w danym oddziale (czyli nie są wydzielone), to kwalifikacje do EW są wystarczające

a jeśli prowadzi je n-l, który w tym oddziale nie ma zajęć EW, to są wydzielone i n-l musi mieć wyszczególnione kwalifikacje do zajęć komputerowych

analogicznie rzecz ma się z językiem obcym

często dyrektorzy tworząc arkusz wypisują odrębnie edukacje, które mogą być wydzielone z EW choć przydzielają je n-lowi prowadzącemu w tym oddziale EW-> jeśli arkusz zawiera takie zapisy, to KO ma jak najbardziej podstawę do tego by sie "czepiać" kwalifikacji

Marcin25-03-2021 09:20:05   [#114]

Jeśli w EW wszystko prowadzi ten sam nauczyciel (oprócz np. angielskiego i religii) to proponuję wpisać bez wyszczególniania - edukacja wczesnoszkolne. Tylko w sytuacji przydzielenia poszczególnych zajęć (np. edukacja muzyczna, plastyczna, WF) wskazujemy ilość godzin na to przeznaczoną a co za tym idzie innego nauczyciel. Ilość tą określa wtedy ramowy plan nauczania

iksik30-03-2021 14:48:08   [#115]

Czy nauczyciel który ukończył studia I i II stopnia z fizyki może mieć uznane kwalifikacje do matematyki w SP? Na fizyce jest dużo godzin matematyki. Podpowiedzcie jak to formalnie opisać.

Marcin30-03-2021 15:42:31   [#116]

"Dydaktyka przedmiotu" - do tego może się kuratorium przyczepić. Brak jej bowiem na kierunku fizyka. Chyba że w suplemencie dyplomu jest ujęta dydaktyka matematyki.

AnJa31-03-2021 10:41:03   [#117]

Moim zdaniem nie ma kwalifikacji.

rzewa31-03-2021 13:17:11   [#118]

ma kwalifikacje na podstawie §3 ust 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289)

iksik31-03-2021 19:10:57   [#119]

Dziękuję

iksik31-03-2021 19:16:44   [#120]

Jeszcze jedna sprawa z kwalifikacjami, tym razem w przedszkolu. Nauczycielki zatrudnione na podstawie mianowania, pracę rozpoczynały x lat temu. Na dzień dzisiejszy nie mają kwalifikacji do j. angielskiego, w momencie zatrudniania miały kwalifikacje do wychowania przedszkolnego i mają je nadal, podobno mają mieć przyznane 21/22 lub 24/25 w zależności od grupy, bo nie mają kwalifikacji do języka angielskiego. Co wy na to? 

rzewa01-04-2021 00:24:27   [#121]

w ramach 25 godzin tygodniowo realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie można realizować języka obcego - podstawa nie zawiera takich zajęć

a nawet gdyby można było to i tak dla tej z pensum 22 byłoby dość godzin na pełny etat

a na miejscu tej z pensum 25 w razie zmniejszenia na 24 nie zgodziłabym się i poszła do sądu

bobi36702-04-2021 10:25:03   [#122]

Jakie kwalifikacje trzeba mieć do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole podstawowej?

Czy tylko studia albo kurs kwalifik. z terapii pedagogicznej dają takie kwalifikacje?

ergo02-04-2021 10:52:46   [#123]

Tylko terapia pedagogiczna.

 

rozp. w sprawie kwalifikacji:

§22.Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w§3, §4 i§1517, posiada osoba, która ukończyła:

1)studia w zakresie terapii pedagogicznej, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2))studia na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, i studia pierwszego stopnia, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie terapii pedagogicznej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

 

rozp. w sprawie zasad udzielania pomocy pp:

§ 27. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 


post został zmieniony: 02-04-2021 10:54:24
joljol02-04-2021 20:04:52   [#124]

kwestia gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych

tak czy nie?

i na jakiej podstawie, kto ma kierować dziecko i wskazywać zakres usprawniania? 

kilka lat temu było takie stanowisko MEN, że nie, tylko podmioty lecznicze (skierowanie wydaje lekarz, zajęcia prowadzi specjalista służby zdrowia: rehabilitant, fizjoterapeuta)

w rozporządzeniu o kwalifikacjach nie ma słowa o takim nauczycielu (chyba, że po kamuflażu można go podpiąć pod zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)

a takie zajęcia w szkołach/przedszkolach są

więc tak czy  nie i dlaczego???

 

Serdeczności świąteczne:))

Jacek02-04-2021 20:33:33   [#125]

mamy u nas w ramach dodatkowych godzin z OP. Prowadzi wuefista i wg mnie ma wystarczające kwalifikacje.

Ala03-04-2021 16:32:51   [#126]

jeśli OP daję kasę to czemu nie, i wuefista, który ma kwalifikacje może prowadzić

ale na pewno nie można tego podciągnąć pod korekcyjno-kompensacyjne

joljol06-04-2021 10:26:16   [#127]

Ala, Jacek

 

to kieruje dzieci na te zajęcia?

 

Ala06-04-2021 13:16:00   [#128]

u mnie ośrodek diagnostyki kręgosłupa przeprowadza co roku badania finansowane przez radę dzielnicy

a rodzice informowali jak było coś od lekarza

KaPi06-04-2021 13:24:28   [#129]

u nas dziecko w orzeczeniu miało zapis o gimnastyce korekcyjnej - orzeczenie ze względu na niepełnosprawność ruchową

Jacek07-04-2021 13:58:19   [#130]

u nas nikt nie kieruje. pielęgniarka zrobiła przegląd kart zdrowia, obejrzała dzieciaki i dała listę, które z dzieci powinny czy też zalecane by było aby chodziły.

OP dał kilka godzin, rodzice wyrazili zgody i dzieciaki chodzą.

Roman Langhammer13-04-2021 10:12:31   [#131]

Temat, który od czasu do czasu do mnie wraca. Temat pedagoga w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi.

Wg rozporządzenia:

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, posiada osoba, która ukończyła:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1, i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia pierwszego stopnia na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

Co rozumieć przez słowa "specjalność odpowiadająca prowadzonym zajęciom"?

W mojej szkole mam pełny etat pedagoga. Wiadomo, że pedagog zajmuje się różnymi sprawami uczniów/rodziców, a nie tylko prowadzi zajęcia. Czy pod pojęciem "prowadzone zajęcia" należy rozumieć zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami? Czy np. osoba z kwalifikacjami do prowadzenia rewalidacji z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie może być równocześnie pedagogiem? Bo przecież takie zajęcia prowadzi. 

Proszę, rozjaśnicie mi ten temat. :)

Roman Langhammer14-04-2021 10:18:55   [#132]

Podnoszę. :)

kaef14-04-2021 10:43:26   [#133]

Nie tylko tu jest ten problem, podobnie jest z psychologiem. Tam też pojawia się rzeczony zapis o tajemniczej specjalności odpowiadającej nie mniej zagadkowym zajęciom. Czy psycholog bez wpisanej specjalności na dyplomie, a posiadający przygotowanie pedagogiczne z innych przedmiotów może być szkolnym psychologiem?

rzewa14-04-2021 13:25:22   [#134]

jak najbardziej może

te tajemnicze zajęcia to w przypadku pedagoga zadania/zajęcia pedagoga a w przypadku psychologa zadania/zajęcia psychologa z rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1552)

Roman Langhammer14-04-2021 14:13:21   [#135]

Rzewo, to była odpowiedź na #133 czy na #131? :) Przypuszczam, że na #133.

 

To w takim razie, szczegółowo ws. pedagoga:

Edukacja wczesnoszkolna - magisterskie
Filologia angielska - licencjackie
Oligofrenopedagogika - podyplomowe
Autyzm (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) - podyplomowe

Na wszystkim dużo zajęć z pedagogiki, wsparcia uczniów, dodatkowe kursy itp.

Co myślisz?

kaef14-04-2021 14:35:14   [#136]

A Rzewa, dziękuję. Nie doczytałem nigdy, że w tym rozporządzeniu jest słowo "zajęcia". Ba, uważam, że jest to określenie niefortunne i dwuznaczne - do tamtego katalogu bardziej odpowiada mi "czynności" lub "działania" niż "zajęcia", które w szkole mają jednak z reguły inne znaczenie. Tak czy siak, jak zawsze dzięki!

matyldaa27-04-2021 22:32:50   [#137]

1. Czy nauczyciel muzyki i nauczyciel plastyki mogą prowadzić zajęcia dodatkowe (rytmika, plastyka) w przedszkolu? Czy muszą dodatkowo mieć kwalifikacje do wychowania przedszkolnego?

2. #130 i kto prowadzi te zajęcia (gimnastyka korekcyjna)? ON ma wątpliwości, czy może je prowadzić nauczycie wychowania fizycznego. 


post został zmieniony: 27-04-2021 22:35:29
rzewa28-04-2021 00:45:49   [#138]

1. może

2. też mam wątpliwości, ale z tego powodu, że nie ma pp by takie zajęcia mogły być w szkole prowadzone

joljol28-04-2021 08:25:52   [#139]
matyldaa27-04-2021 22:32:50   [#137]

1. Czy nauczyciel muzyki i nauczyciel plastyki mogą prowadzić zajęcia dodatkowe (rytmika, plastyka) w przedszkolu? Czy muszą dodatkowo mieć kwalifikacje do wychowania przedszkolnego?

co rozumiesz pod pojęciem zajęć dodatkowych? czy organizowanych po pp?

czy też są to zajęcia w pp prowadzone przez specjalistów?

matyldaa28-04-2021 08:48:12   [#140]

#137 tak, po pp. 

noe1928-04-2021 09:37:22   [#141]

czy nauczyciel po kierunku Pedagogika specjalność praca socjalno-opiekuńcza i wychowawcza oraz podyplomowe Pedagogika specjalna - edukacja i wspomaganie osób z autyzmem ma kwalifikacje do pracy w świetlicy i bycie nauczycielem współorganizującym kształcenie w klasie integracyjnej.

Dla mnie jest OK.

Pytam się dla pewności bo moja delegatura czasami ma dziwne decyzje.

AnJa28-04-2021 09:55:06   [#142]

Dowiesz siewiec za najpoźniej 2 tygodnie z najbardziej dla Ciebie miarodajnego źródła:-)

noe1928-04-2021 10:00:14   [#143]

teraz się nie dowiem, bo będę go umieszczał w Aneksie 1. :)

matyldaa24-08-2021 22:15:08   [#144]

#137 Czy nauczyciel muzyki i nauczyciel plastyki mogą prowadzić zajęcia dodatkowe (rytmika, plastyka) w przedszkolu? Czy muszą dodatkowo mieć kwalifikacje do wychowania przedszkolnego?

KO zakwestionowało prowadzenie zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania plastyką/muzyką, w przedszkolu przez nauczycieli specjalistów (zajęcia poza pp), ponieważ nauczyciele ci nie mają kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu. Nie bardzo mam pomysł, co dalej. Od wielu lat  nas tak było (że te zajęcia prowadzili).

rzewa25-08-2021 09:26:29   [#145]

zgodnie z §4 ust 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289) taki n-l ma jak najbardziej kwalifikacje by prowadzić takie zajęcia w przedszkolu

Ania Sz26-08-2021 13:44:26   [#146]

Proszę o pomoc w kwestii przygotowania pedagogicznego.

Nauczyciel w 2013 r. ukończył studia licencjackie z filologii angielskiej, w 2015 r. uzyskał mgr z filologii angielskiej, w 2013 r. ukończył "Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego dla Polonistyki, Historii i Języków Obcych". W czerwcu tego roku ukończył studia podyplomowe w zakresie "Nauczanie przyrody i biologii". Czy on ma przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii? Czy ma pp TYLKO do nauczania polonistyki, historii i języków obcych?

Bardzo dziękuję za pomoc.

AnJa26-08-2021 13:54:32   [#147]

Ma. 

 

Jot30-08-2021 13:53:08   [#148]

Nauczyciel mgr wych fizycznego ukończył kurs  /.nie ma słowa "kwalifikacyjny" na dokumencie/111 godzin z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Czy ma kwalifikacje do gimnastyki korekcyjnej?/dziecko z orzeczeniem tylko o niepełnosprawności ruchowej/


post został zmieniony: 30-08-2021 13:54:02
AnJa30-08-2021 15:13:11   [#149]

Dla mnie kazdy nauczyciel wf ma do tej gimnastyki kwalifikacje.

Jot30-08-2021 20:00:26   [#150]

Ja też bym tak myślała, tylko zastanawiam się, czy ma to znaczenie względem rozporządzenia z 2017, że nauczyciela tego chcę zatrudnić od 1 września i nie jest to na zasadzie kwalifikacji uznanych, ten nauczyciel nie prowadził gimnastyki korekcyjnej w naszej szkole. Potwierdźcie lub zaprzeczcie proszę:-) Może ktoś z Was miał podobną sytuację?

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]