Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kwalifikacje nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
flisegi24-05-2019 15:41:28   [#51]

Kwalifikacje do nauczania biologii

AnJa24-05-2019 15:53:06   [#52]

Uznałbym, że ma.
Ale po co mu była ta podyplomówka? Tak z ciekawości pytam.

Jot24-05-2019 18:12:52   [#53]

Nauczyciel w 90tych latach ukończył pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą. Jest zatrudniony na umowie o pracę, jako pedagog na pół etatu w szkole podstawowej. Czy to prawda, że zgodnie z nowymi przepisami nie posiada kwalifikacji do bycia pedagogiem nadal, mimo, że uczelnia, na której studiował nawet wydała zaświadczenie, że je ma??? Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna???

ergo24-05-2019 21:43:06   [#54]

Nie, to nieprawda.

Nie ma takich przepisów.

Popatrz np na plan pracy szkoły i oceń, ile zadań z obszaru opieka i wychowanie ma pedagog. W mojej szkole sporo.

Obowiązuje:

§ 19. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, posiada osoba, która ukończyła:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1, i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz po-siada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia pierwszego stopnia na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

Jot24-05-2019 21:52:10   [#55]

Dzięki ergo. Ja też czytam rozporządzenie i jakoś tego nie umiem wyczytać, że ten nauczyciel kwalifikacji nie ma.  Zdziwiłam się, gdy usłyszałam, że znajomy ma taki problem...

elkap24-05-2019 22:00:23   [#56]

Rozpoczynałam studia na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza w roku 1978. Podanie składałam na pedagogikę szkolną (która przygotowywała pedagogów szkolnych), ale właśnie połączono ten kierunek z pedagogiką opiekuńczą. Ponad połowa moich kolegów i koleżanek ze studiów pracuje do dzisiaj na stanowiskach pedagogów szkolnych. Nikt nigdy nie kwestionował ich kwalifikacji. Wprawdzie nie analizowałam późniejszych zmian w standardach kształcenia, ale myślę, że nie zmieniły się tak radykalnie, by ten kierunek nie dawał kwalifikacji do bycia pedagogiem szkolnym.

Jolanta Pawlak27-05-2019 23:09:37   [#57]

Nauczycielka ukończyła studia na kierunku nauczanie początkowe, a druga studia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i studia podyplomowe z nauczania początkowego. Która ma kwalifikacje do  nauczania w oddziale przedszkolnym?

rzewa27-05-2019 23:19:50   [#58]

pierwsza

Jolanta Pawlak28-05-2019 10:06:45   [#59]

Dziekuję

Dan6710-06-2019 17:50:12   [#60]

 

Dylematy przed awansem

Nauczyciel mianowany /zatrudniony przez mianowanie w 2016r./

Ukończył:

  1.  liceum zawodowe – kierunek gastronomiczny /świadectwo dojrzałości/,
  2. Dyplom licencjat  - oligofrenopedagogika z informatyką,
  3. Dyplom mgr – pedagogika społeczno – opiekuńcza,
  4. Świadectwo – studia podyplomowe – technika w kształceniu

Czy ma kwalifikacje /od 2016r./ do prowadzenia:

1         Kształcenie zawodowe – zajęcia  praktyczne  w zawodzie kucharz – ZSZ i Branżowa szkoła I ST /specjalnej/

2         Zajęcia  kulinarne i biurowo – komputerowe szkole przysposabiającej do pracy /dla umiarkowanych/

3         Zajęcia  techniczne  - w gimnazjum i w szkole podstawowej specjalnej,

4         Zajęcia  komputerowe w  kl. I – III SP specjalnej

5         Informatyka  w klasie ZSZ specjalnej

bardzo proszę o pomoc

an10-06-2019 19:44:10   [#61]

Trzeba tu pamiętać że określenie "..... z informatyką" nie daje kwalifikacji do informatyki (musiałoby być napisane" .... i informatyka"), więc wg mnie nie ma kwalifikacji do nauczania informatyki czy zajęć komputerowych.

zajęcia techniczne - wydaje mi się, że tak.

z tym liceum zawodowym to nie bardzo wiem...jaki tytuł miał po jego ukończeniu? czy miał konkretny zawód jak po ukończeniu technikum?

rzewa11-06-2019 06:47:39   [#62]

1. - zależy ile lat przepracował w zawodzie kucharz

2. - moim zdaniem ma kwalifikacje

3. - ma kwalifikacje

4. i 5. - zależy jaka to specjalna - jeśli dla umiarkowanych, to ma kwalifikacje, ale z rodzaju zajęć wygląda, że tu chodzi o lekkich bądź w normie - wtedy niestety nie ma kwalifikacji do tych zajęć, jak napisano wyżej

Dan6711-06-2019 07:03:31   [#63]

Bardzo dziękuje za pomoc, ale mam jeszcze ogromną prośbę o  przepis, który wskazuje iż:

1 "z informatyką" nie ma kwalifikacji

2   "i informatyka" - ma kwalifikacje.

proszę...

rzewa11-06-2019 07:58:46   [#64]

errata: 4 i 5 - też ma kwalifikacje, gdyz były to studia I stopnia a nie podyplomowe

(nie zauważyłam poprzednio, że to oligo jest z informatyką -> sądziłam, ze ta informatyka z powodu techniki... :-()

malmar1527-08-2019 20:54:46   [#65]

nauczycielka ukończyła filologię polską (mgr)

zrobiła studia podyplomowe z historii

czy może uczyć w sp historii i wos-u?

AnJa27-08-2019 21:46:59   [#66]

Różnie może być.

Formalnie tylko do historii ale z odpowiedzi wiceMENa Kopcia na interpelację wnikało, że kto ma kwalifikacje do historii ma i do wosu

czy miał na myśli także uprawnionych na podstawie podyplomówki z historii- nie wiem

znając programy studiów podyplomowych z historii - nie dałbym takiemu nauczycielowi wos

Aleks28-08-2019 19:26:44   [#67]

Dziś otrzymałam orzeczenie, w którym wskazano potrzebę zapewnienia indywidualnego wsparcia uczniowi z niepełnosprawnością sprzężoną niedowidzenie i niedosłuch pomocy nauczyciela. Cz nauczyciel posiadający studia magisterskie - pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i podyplomowe oligofrenopedagogika oraz będący  w trakcie studiów podyplomowych tyflopedagogika (zaliczone 2 semestry z 3 ) ma wystarczające kwalifikacje.

majaaaa05-09-2019 11:05:58   [#68]

Nauczyciel wspomagający w przedszkolu wg orzeczenia oligofrenopedagog, mam kandydata nauczyciel wychowania fizycznego i oligofrenopedagog, wydaje mi się że muszę za zgodą kuratora, czy dobrze myślę?

rzewa05-09-2019 22:34:40   [#69]

a po co zgoda skoro n-l ma kwalifikacje?!

Dan6701-10-2019 16:54:50   [#70]

Czy można pisać do KO o zgodę na zatrudnienie na stanowisko wychowawcy w SOSW osobę, która posiada licencjat z resocjalizacji  i rozpoczyna studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki czy może powinna rozpocząć studia magisterskie?

KaPi01-10-2019 17:11:18   [#71]

Przypomnijcie, proszę, jak jest z kwalifikacjami do języka w przedszkolu?

Ostatnio nasza nauczycielka przedszkola usłyszała na zajęciach na podyplomówce, że wszyscy nauczyciele przedszkola muszą mieć zrobiony certyfikat z języka (nie wiem jaki) i również zrobione wczesne wspomaganie rozwoju do któregoś tam roku...

Coś przegapiłam???

Dan6702-10-2019 09:31:35   [#72]

proszę - [#70]

matyldaa07-11-2019 16:13:38   [#73]

Co się zmieniło, jeżeli chodzi o podyplomówki? Ten rok jest ostatnim jeśli chodzi o... No właśnie, jakie kierunki? 

Bona Fide20-01-2020 14:00:04   [#74]

Na dyplomie (licencjat) studia na kierunku "Filologia" w zakresie "j. angielski z j. rosyjskim".

Czy taki zapis jest wystarczający do nauczania j. rosyjskiego w szkole podstawowej?

 

 

AnJa20-01-2020 14:31:54   [#75]

A co w suplemencie?

Jakieś 15 lat temu dawało kwalifikacje nawet do LO - ale jekieś dodatkowe papierzyska z uczelni były potrzebne.

Bona Fide20-01-2020 14:35:51   [#76]

A co miałoby być w suplemencie, aby uznać kwalifikacje na obecny stan prawny?

Ewidentnie napisane uprawnienie do nauczania j. rosyjskiego, czy jakaś liczba godzin?


post został zmieniony: 20-01-2020 14:38:47
AnJa20-01-2020 16:51:24   [#77]

Uprawnienia- czyli wprost napisane.

Choć technika pisania suplementów bywa rózna i może to być bardziej mętnie.

renusia20-01-2020 16:57:50   [#78]

Jak sądzicie, jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do zatrudnienia jako nauczyciel zajęć tanecznych w placówce wychowania pozaszkolnego?

rzewa20-01-2020 23:55:44   [#79]

wychowanie przedszkolne

Bona Fide21-01-2020 08:42:10   [#80]

Ponawiam, proszę o pomoc:-)

Na dyplomie (licencjat) studia na kierunku "Filologia" w zakresie "j. angielski z j. rosyjskim".

Czy taki zapis jest wystarczający do nauczania j. rosyjskiego w szkole podstawowej?

rzewa21-01-2020 09:44:11   [#81]

aco jest w suplemencie?

renusia21-01-2020 09:58:48   [#82]

Jak  nauczyciel po wychowaniu przedszkolnym [#79] może uczyć na etacie tańca? Nie pojmuję ...

rzewa21-01-2020 10:37:38   [#83]

nauczyciel, który ma wychowanie przedszkolne może uczyć w przedszkolu wszystkich zajęć poza tymi, które ewidentnie są przypisane do innego stanowiska (np. zajęcia logopedyczne)

natomiast osoba mająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć tanecznych aby móc je prowadzić w przedszkolu musi także mieć kwalifikacje do wychowania przedszkolnego

renusia21-01-2020 10:47:15   [#84]

Rozumiem, ale tu chodzi o placówkę wychowania pozaszkolnego jak np MDK Pałac Młodzieży, ognisko pracy pozaszkolnej. Takie instytucje w systemie oświaty jeszcze funkcjonują. Jeszcze,...


post został zmieniony: 21-01-2020 10:47:36
rzewa21-01-2020 10:53:52   [#85]

aaaa przepraszam -> przeczytałam, że chodzi o wychowanie przedszkolne :-))

w takim razie osoba taka powinna mieć uprawnienia instruktora tańca

renusia21-01-2020 17:32:41   [#86]

Instruktor nie wystarczy. Chyba że wydany przed 2013 rokiem. Po zmianie rozporządzenia studia podyplomowe albo kurs kwalifikacyjny. I tu właśnie nie jestem do końca przekonana czy mam rację...

rzewa21-01-2020 19:09:39   [#87]

§9 rozp. o kwalifikacjach n-li

renusia21-01-2020 21:08:42   [#88]

a nie paragraf 3 rozporządzenia? Bo 9 raczej do sportu a nie do rozwijania zainteresowań

malmar1521-02-2020 12:01:47   [#89]

nauczycielka mianowana ukończyła:

1) studia magisterskie- filologia słowiańska (2001)

2) studia podyplomowe- logopedia z terapia pedagogiczną (2011)

3) studia podyplomowe- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (2014)

 

w chwili obecnej pracuje jako logopeda w szkole podstawowej

czy może pracować jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej od września 2020?

Ala21-02-2020 12:04:44   [#90]

może :)

malmar1521-02-2020 12:47:28   [#91]

Alu, dzięki :-)

też tak myślałam,

ale ktoś zasiał mi wątpliwości w głowie ;-)

Jot09-03-2020 16:22:18   [#92]

 Jaki zapis musiałby się znaleźć w orzeczeniu  z uwagi na niepełnosprawność ruchową funkcjonującego intelektualnie bardzo dobrze, ale wymagającego pomocy dodatkowego nauczyciela TYLKO na wych.fiz? Jego rola będzie polegała na m.in. podtrzymaniu pod pachy przy wstawaniu, bieganiu, przemieszczaniu się po sali itp. Chodzi o to, żeby nie zakwestionowane zostały  kwalifikacje i żeby ten nauczyciel mógł mieć te godziny w etacie. Nie mamy drugiego nauczyciela wych fiz. to będzie II etap, czyli 4 godziny tyg. W I-III był to n-l po ed wczesnoszkolnej i pedagogice leczniczej, ale będzie dłuższa nieobecność. Kiedyś funkcjonował asystent nauczyciela, ale to było kiedyś...Teraz jak to zrobić? Chciałabym "ogarnąć" to swoimi nauczycielami, żeby nie generować dodatkowych kosztów, a po drugie ciężko znaleźć kogoś po pedagogice leczniczej na to, aby dojeżdżał 4 razy w tyg po jednej godzinie.. Mam nauczyciela po oligofenopedagogice, ale  w tym przypadku nie ma to uzasadnienia. Doradźcie proszę, może ktoś ma podobny przypadek?

AnJa09-03-2020 17:28:48   [#93]

Jesteście pewni, ze osoba z takim stopniem niepełnosprawności powinna uczestniczyć w zajęciach wf inaczej niż na wózku?

Czy jednak nie rehabilitacja by się jej przydała?

Jot09-03-2020 19:00:28   [#94]

Tak. Zrobiła bardzo duże postępy przez te 3 lata:-). Wybór ćwiczeń w porozumieniu z rehabilitantem.

Jot09-03-2020 19:02:01   [#95]

Nie korzysta z wózka.

Jot09-03-2020 19:05:52   [#96]

Rehabilitację ma poza szkołą. A jest możliwość, żeby ją miała w szkole?


post został zmieniony: 09-03-2020 19:09:22
AnJa09-03-2020 20:04:56   [#97]

Nie. Ale może jakąs gimnastykę korekcyjną? 

Mam kiepskawą wyobraźnie niestety- więc nie wystarcza mi jej na dziecko, którr uczestniczy w wf podtrzymywane przy bieganiu.

Ale jesłi zrobiła postepy to - czemu nie.

Może zindywidualizowna ściezka z wf? Wtedy byłaby podstawa do dodatkowych godzin dla innego nauczyciela- a jesłi w tym samym czasie i miejscu ta ściezka byłaby realizowana co wf ma grupa to mógłby to być przypadek.

Jot09-03-2020 20:38:34   [#98]

Ma gimnastykę korekcyjną . Źle się wyraziłam pisząc w" bieganiu". Bardziej myślałam o zabawach ruchowych- typowych dla młodszych klas. Dzięki AnJa, ale nie wzięłam pod uwagę ścieżki...bo wydaje mi się, że to forma ppp i nie dotyczy uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Poczytam jeszcze i porozmawiam w poradni. Jakiś rozwiązanie najlepsze z możliwych dla ucz być musi:-)

AnJa09-03-2020 21:02:44   [#99]

Jeśli ma orzeczenie to ściezka odpada. 

majaaaa10-03-2020 08:31:09   [#100]

Potrzebuje zatrudnić w przedszkolu nauczyciela wspomagającego, mam dziewczynę która ma studia podyplomowe oligo i specjalne czyli ma kwalifikacje ale nie wiem jak z przygotowaniem pedagogicznym ma skończone studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, specjalność terapia zajęciowa z psychomotoryką i licencjat kierunek pedagogika specjalność pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją. Proszę pomóżcie!

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]