Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 24 ][ 25 ][ 26 ] - - [ 31 ][ 32 ]
Leszek25-11-2020 17:42:03   [#1201]

25 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2087 rozporządzenie MEiN z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2087

pozdrawiam

Leszek28-11-2020 15:35:25   [#1202]

27 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2111 rozporządzenie MEiN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 30 listopada 2020 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2111

pozdrawiam

Leszek02-12-2020 18:13:18   [#1203]

2 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2138 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2138

pozdrawiam

Leszek02-12-2020 18:13:41   [#1204]

2 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2143 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2143

pozdrawiam

Leszek07-12-2020 14:51:31   [#1205]

7 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2170 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowe,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2170

pozdrawiam

Leszek07-12-2020 16:58:13   [#1206]

7 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2181 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2181

pozdrawiam

Leszek07-12-2020 16:59:03   [#1207]

7 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2182 rozporządzenie MEiN z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą – wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2020 r. 

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2182

pozdrawiam

Leszek09-12-2020 18:18:42   [#1208]

9 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2198 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2198

pozdrawiam

Leszek09-12-2020 18:19:00   [#1209]

9 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2200 obwieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2200

pozdrawiam

Leszek21-12-2020 19:31:19   [#1210]

21 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2314 rozporządzenie MEiN z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19 – wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2020 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2314

pozdrawiam

MKJ23-12-2020 12:54:18   [#1211]

22 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2332 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół – weszło w życie 23 grudnia 2020 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2332

Dotyczy programu owoce, warzywa i mleko w szkołach podstawowych.

MKJ23-12-2020 12:58:56   [#1212]

22 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2334 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2334

Od 1.01.2021 r. mamy Ministerstwo Edukacji i Nauki zamiast Ministerstwa Edukacji Narodowej.

MKJ29-12-2020 12:37:44   [#1213]

28 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2366 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów – wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2366

Nowe rozporządzenie jest skutkiem zmiany przepisu delegującego przez jedną z ustaw covidowych. Prawdopodobnie druki zusowskie i kody pozostały takie same, ale dobrze, żeby kadry były na bieżąco.

 


post został zmieniony: 29-12-2020 12:39:56
Leszek29-12-2020 14:19:51   [#1214]

28 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2382 rozporządzenie MEiN z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19 – weszło w życie (poza wyjątkami) z dniem 1 stycznia 2021 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2382

pozdrawiam

Leszek29-12-2020 20:31:05   [#1215]

29 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2384 rozporządzenie MEiN z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/2384

pozdrawiam

Leszek29-12-2020 20:31:36   [#1216]

29 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2400 ustawę z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.,

Zmienia ustawę o finansowaniu zadań oświatowych,

Oświaty dotyczą art. 1 – 4 i art. 89

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2400

pozdrawiam

Leszek04-01-2021 13:47:58   [#1217]

4 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 4 ustawę z dnia 19 listopada 2020 r o zmianie ustawy –Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – wchodzi, za wyjątkiem art. 5, w życie z dniem 19 stycznia 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/4

pozdrawiam

rzewa04-01-2021 14:05:45   [#1218]

podświetlam:

 https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/4

malmar1504-01-2021 22:52:42   [#1219]

4 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U.- poz. 12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii- wchodzi w życie 5 stycznia

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/12


post został zmieniony: 04-01-2021 22:54:06
MKJ14-01-2021 16:06:43   [#1220]

14 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 88 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół – wchodzi w życie 15 stycznia 2021 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/88

 

Leszek15-01-2021 18:22:58   [#1221]

15 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 92 rozporządzenie MEiN z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/92

pozdrawiam

Leszek15-01-2021 18:23:29   [#1222]

15 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 98 rozporządzenie MKDNiS z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych – wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/98

pozdrawiam

Leszek21-01-2021 17:34:03   [#1223]

jeszcze jeden ważny urzędnik w oświacie

21 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 142 rozporządzenie RM z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego – wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/D2021000014201.pdf

pozdrawiam

Leszek22-01-2021 18:04:39   [#1224]

22 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 150 rozporządzenie MEiN z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/150

pozdrawiam

Leszek23-01-2021 12:31:05   [#1225]

22 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 153 rozporządzenie RM z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło w życie z dniem 22 stycznia 2021 r. - art. 1 pkt 3b dotyczy oświaty i ustala, że w § 28 rozporządzenia w ust. 13 dodano pkt 15 i 16 określające, że zakaz zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju nie obejmuje organizacji:

15) konkursów, olimpiad i turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

16) próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/153

pozdrawiam

Leszek29-01-2021 18:09:55   [#1226]

29 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 190 ustawę z dnia 20 stycznia 2021  r. ustawa budżetowa na rok 2021 – weszła generalnie w życie z dniem 19 stycznia 2021 r. - nauczyciele - art. 9 ust. 2 i ust. 3 pkt 3,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/190

pozdrawiam

Leszek29-01-2021 18:10:31   [#1227]

29 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 202 rozporządzenie MEiN z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/202

pozdrawiam

Leszek29-01-2021 18:11:13   [#1228]

29 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 207 rozporządzenie RM z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – wchodzi (z wyjątkami) w życie z dniem 1 lutego 2021 r. - ,

- oświaty dot. zmiany w § 28 ust. 13 pkt 16 i 17 rozporządzenia

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/207

pozdrawiam

MKJ01-02-2021 17:17:17   [#1229]

1 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 211 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie 1 września 2021 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/211

 

Leszek02-02-2021 08:07:18   [#1230]

1 lutego 2021 r. opublikowano w M. P. – poz. 122 obwieszczenie MEiN z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy,

https://monitorpolski.gov.pl/M2021000012201.pdf

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 02-02-2021 08:07:31
Leszek10-02-2021 12:10:07   [#1231]

5 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 242 rozporządzenie MEiN z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 6 lutego 2021 r.,

5 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 253 rozporządzenie RM z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii weszło w życie z dniem 6 lutego 2021 r.,

- zmieniono brzmienie  § 28a w ust. 1 pkt 10 w sprawie kolejności szczepień nauczycieli,

5 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 254 rozporządzenie MEiN z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 6 lutego 2021 r.,

pozdrawiam

Leszek12-02-2021 16:58:32   [#1232]

12 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 283 rozporządzenie MEiN z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/283

pozdrawiam

Leszek23-02-2021 08:27:43   [#1233]

7. 22 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 336 rozporządzenie RM z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii weszło w życie z dniem 6 lutego 2021 r.,

- kolejna zmieniana brzmienia  § 28a w ust. 1 pkt 10 w sprawie kolejności szczepień już nie tylko nauczycieli ale pracowników systemu oświaty:

NOWOŚCI WYTŁUSZCZONYM DRUKIEM

10) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa wart.15 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.910 i1378 oraz z2021r. poz.4), pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także inne osoby zatrudnione w wyżej wymienionych jednostkach, nauczyciele skierowani do pracy za granicą i instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/336

pozdrawiam

malmar1526-02-2021 21:59:57   [#1234]

26 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. poz. 370 rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- weszło z dniem ogłoszenia

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/370


post został zmieniony: 26-02-2021 22:01:50
malmar1526-02-2021 22:02:49   [#1235]

26 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. poz. 366 rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- wchodzi 1 marca 2021

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/366

Leszek27-02-2021 12:39:05   [#1236]

26 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 367 rozporządzenie RM z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii weszło w życie z dniem 27 lutego 2021 r.,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/367

 

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. o tym samym tytule

pozdrawiam

malmar1527-02-2021 14:02:35   [#1237]

Leszku, muszę okulary przetrzeć :) przegapiłam 367 

Leszek27-02-2021 14:08:42   [#1238]

:-)))

pozdrawiam

Leszek03-03-2021 14:13:16   [#1239]

3 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 390 rozporządzenie MEiN z dnia 2 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 3 marca 2021 r.,

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/390

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 03-03-2021 14:13:25
Leszek11-03-2021 16:44:54   [#1240]

10 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 436 rozporządzenie RM z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii weszło w życie z dniem 11 marca 2021 r. z małym wyjątkiem,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/436

pozdrawiam

Leszek12-03-2021 14:25:43   [#1241]

12 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 446 rozporządzenie RM z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r. z małym wyjątkiem,

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/446

pozdrawiam

MKJ12-03-2021 17:37:23   [#1242]

12 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 448 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie 15 marca 2021 r.:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/448

 

Leszek17-03-2021 18:46:55   [#1243]

17 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 482 rozporządzenie MEiN z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r., z wyjątkiem § 6 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/482

pozdrawiam

Dante18-03-2021 10:14:51   [#1244]

Z zasobów RCL z 18 marca 2021 r.:

Mając na względzie potrzebę zahamowania rozwoju epidemii COVID-19 oraz z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, konieczne jest od dnia 22 marca 2021 r. ponowne ograniczenie funkcjonowania wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju oraz przedłużenie trwającego ograniczenia dla szkół ponadpodstawowych, szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schroniska młodzieżowych –
do dnia 11 kwietnia 2021 r. Ograniczenie polega na kontynuowaniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Utrzymane zostają dotychczasowe regulacje dotyczące organizacji praktycznej nauki zawodu.

Ograniczenie dotyczy również szkół podstawowych
i ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego oraz szkół z oddziałami sportowymi
i oddziałami mistrzostwa sportowego.

Dodatkowo, szkoły podstawowe będą obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Opieką będą objęte dzieci uczęszczające do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej, których rodzice zawnioskują
o taką opiekę. Ponadto, dyrektor szkoły będzie obowiązany umożliwić dzieciom objętym opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Niezmienione pozostają zasady dotyczące funkcjonowania szkół i placówek specjalnych. Ponadto w przypadku dziecka niepełnosprawnego lub dziecka, które nie ma możliwości nauczania w domu również utrzymuje się dotychczasowe rozwiązania.

izael18-03-2021 10:16:49   [#1245]

Dante, poproszę o link, bo nie mogę tego znaleźć.

 

Dante18-03-2021 10:34:28   [#1246]

Rozporządzenie

MINISTRA EDUKACJI i NAuki1)

z dnia …………………………….. 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 1a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w § 2b w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „Od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.”;

2)     w § 1a:

a)     w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)   szkół podstawowych;”,

b)     uchyla się ust. 1a,

c)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku:

1)     szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,

2)     szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,

3)     szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

– zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.”;

3)     w § 2:

a)     w ust. 3a wyrazy „ust. 3ba pkt 1, ust. 3f pkt 1” zastępuje się wyrazami „ust. 3f pkt 1”,

b)    uchyla się ust. 3ba i 3bb,

c)     w ust. 3f wyrazy „szkół podstawowych w zakresie klas I–III, o których mowa w § 1a ust. 1a, szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII i” zastępuje się wyrazami „szkół podstawowych oraz”,

d)    w ust. 3fa wyrazy „szkół podstawowych w zakresie klas I–III, o których mowa w § 1a ust. 1a, szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII i” zastępuje się wyrazami „szkół podstawowych oraz”,

e)     uchyla się ust. 3k;

4)     w § 2a we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „§ 1a ust. 1 i 1a” zastępuje się wyrazami „§ 1a ust. 1”;

5)     w § 2b:

a)     w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „klas IV–VIII”,

b)    uchyla się ust. 1a–1c,

c)     w ust. 3 wyrazy „ust. 1 i 1a” zastępuje się wyrazami „ust. 1”,

d)    w ust. 4 wyrazy „ust. 1 i 1a” zastępuje się wyrazami „ust. 1”;

6)     po § 2c dodaje się § 2d w brzmieniu:

„§ 2d. 1. W okresie ograniczenia, o którym mowa w § 1a ust. 1 pkt 1 i § 2b ust. 1 pkt 2, szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

2. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, o której mowa w ust. 1, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 r.

 

MINISTER EDUKACJI I NAUKI1)    Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

2)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 oraz z 2021 r. poz. 92, 202, 283, 366 i 448.

============================

 

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.), wprowadzony art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), wynika z potrzeby określenia sposobu realizacji zadań jednostki systemu oświaty w bieżącym roku szkolnym w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii.

Mając na względzie potrzebę zahamowania rozwoju epidemii COVID-19 oraz z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, konieczne jest od dnia 22 marca 2021 r. ponowne ograniczenie funkcjonowania wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju oraz przedłużenie trwającego ograniczenia dla szkół ponadpodstawowych, szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schroniska młodzieżowych – do dnia 11 kwietnia 2021 r. Ograniczenie polega na kontynuowaniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Utrzymane zostają dotychczasowe regulacje dotyczące organizacji praktycznej nauki zawodu.

 

Ograniczenie dotyczy również szkół podstawowych i ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego oraz szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego.

 

Dodatkowo, szkoły podstawowe będą obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Opieką będą objęte dzieci uczęszczające do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej, których rodzice zawnioskują o taką opiekę. Ponadto, dyrektor szkoły będzie obowiązany umożliwić dzieciom objętym opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

 

Dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS.

 

Niezmienione pozostają zasady dotyczące funkcjonowania szkół i placówek specjalnych. Ponadto w przypadku dziecka niepełnosprawnego lub dziecka, które nie ma możliwości nauczania w domu również utrzymuje się dotychczasowe rozwiązania.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 22 marca 2021 r.

Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego i jest uzasadniony ważnym interesem państwa i jego obywateli.

Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt nie zawiera przepisów technicznych wymagających notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) oraz nie podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w tym rozporządzeniu.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia.

Odnosząc się do § 12 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), należy stwierdzić, że rozporządzenie uwzględnia regulacje, w stosunku do których nie ma możliwości, aby mogły być podjęte za pomocą alternatywnych środków.

 

 

 

 

 

 

 

 


post został zmieniony: 18-03-2021 10:43:55
ReniaB18-03-2021 11:18:52   [#1247]

Ale rozporządzenia jeszcze nie ma?

Ala18-03-2021 11:28:47   [#1248]

nie ma,  jest projekt tu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344801/katalog/12773435#12773435 

Marcin18-03-2021 11:31:22   [#1249]

A znalazł ktoś projekt rozporządzenia prezesa rady ministrów? Wim że nas interesuje głównie MEN ale chciałem coś sprawdzić względem rozgrywania zawodów sportowych

AnJa18-03-2021 11:41:07   [#1250]

Tylko sport zawodowy i bez udziału publiczności- to info od naszego speca od sportu (amatorskiego)

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 24 ][ 25 ][ 26 ] - - [ 31 ][ 32 ]