Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]
Leszek10-04-2020 21:17:17   [#1101]

10 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 657 rozporządzenie MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie z 10 kwietnia 2020 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/657

pozdrawiam

rzewa10-04-2020 21:32:00   [#1102]

Dokładnie chodzi o:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz 657)

Leszek14-04-2020 10:38:06   [#1103]

tak

pozdrawiam

MKJ18-04-2020 15:48:03   [#1104]

17 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 695 Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – weszła w życie (w większości) 18 kwietnia 2020 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695

Art. 49 ww. ustawy zmienia ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej dodając w niej art. 6a:

W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części na podstawie art.30b ustawy Prawo oświatowe minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.30b ustawy Prawo oświatowe, w szczególności w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych SIO, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłowość i kompletność danych systemu informacji oświatowej.

Zaraz się zacznie...

Leszek18-04-2020 18:52:32   [#1105]

brawo za czujność

to przepis z grupy, które na rcl-u ukazują się w takiej porze, kiedy ludzie w moim wieku już śpią :-)))

pozdrawiam

Leszek21-04-2020 20:00:50   [#1106]

20 kwietnia 2020 r. opublikowano w M. P. – poz. 373 uchwałę SENATU RP z dnia 16 kwietnia 2020 r. wzywająca Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020


http://monitorpolski.gov.pl/M2020000037301.pdf

pozdrawiam

MKJ25-04-2020 10:59:11   [#1107]

24 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 742 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie 24 kwietnia 2020 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/742

Przedłużenie "zamknięcia szkół" do 24 maja 2020 r.

Kasia201230-04-2020 11:35:41   [#1108]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780

 


post został zmieniony: 30-04-2020 11:36:47
Leszek30-04-2020 12:51:51   [#1109]

29 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 781 rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie z 29 kwietnia i częściowo 4 maja 2020 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781

pozdrawiam

DYREK03-05-2020 09:03:21   [#1110]

boiska  (w tym szkolne, wielofunkcyjne, typu Orlik):

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 792) 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/792 

Leszek04-05-2020 19:04:15   [#1111]

4 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 759 rozporządzenie MEN z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli - wchodzi w życie z 19 maja 2020 r.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/795

pozdrawiam

Leszek08-05-2020 09:05:18   [#1112]

7 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 813 rozporządzenie MKiDN z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych - weszło w życie z 8 maja 2020 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000081301.pdf

pozdrawiam

malmar1508-05-2020 15:52:15   [#1113]

Leszku, podkreślę ;-)

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000081301.pdf

pozdrawiam

Leszek08-05-2020 16:00:39   [#1114]

Dzięki

pozdrawiam

Leszek15-05-2020 20:50:21   [#1115]

15 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 871 rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wchodzi w życie z 18 maja 2020 r. z wyjątkami

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/871

pozdrawiam

Leszek15-05-2020 20:50:55   [#1116]

15 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 872 rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wchodzi w życie z 18 maja 2020 r. z wyjątkami

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/872

pozdrawiam

MKJ20-05-2020 10:23:38   [#1117]

20 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 891 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie 20 maja 2020 r.:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/891

 

ergo20-05-2020 23:26:27   [#1118]

Skąd w rozporządzeniu egzamin gimnazjalny w 2020 roku?


post został zmieniony: 20-05-2020 23:27:25
Ala21-05-2020 00:19:13   [#1119]

jest taki w gimnazjach dla dorosłych, którzy zaczęli naukę w lutym 2017

ergo21-05-2020 00:38:13   [#1120]

Dziękuję :)

Leszek23-05-2020 13:57:27   [#1121]

22 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 910 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 maja 2020 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe.

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000091001.pdf

pozdrawiam

Leszek26-05-2020 11:16:27   [#1122]

25 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 923 rozporządzenie MEN z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie z 26 maja 2020 r.

http://monitorpolski.gov.pl/D2020000092301.pdf

pozdrawiam

Nosia29-05-2020 09:22:38   [#1123]

Nowe:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa. Poz. 952 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2020
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19. Poz. 953
Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r
bosia29-05-2020 11:54:06   [#1124]

Podświetlę: 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/953 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/952 

 

w szczególności dotyczą szkół prowadzących kształcenie zawodowe

MKJ30-05-2020 14:14:35   [#1125]

29 maja 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 960 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2020/2021 – weszło w życie 30 maja 2020 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/960

Dotyczy programu dostarczania do szkół owoców i warzyw, bananów oraz mleka (tak ,tak, to nie pomyłka - wg UE banany to osobna kategoria; zresztą nasza młodzież coś wie na ten temat...)

Leszek02-06-2020 16:39:53   [#1126]

2 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 977 rozporządzenie MON z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego - wchodzi w życie z 3 czerwca 2020 r.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/977

pozdrawiam

jakabe03-06-2020 13:39:56   [#1127]

Dziękujęęęęę

Leszek03-06-2020 14:51:30   [#1128]

3 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 983 obwieszczenie MEN z dnia 28 maja 2020 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/983

pozdrawiam

Leszek04-06-2020 09:18:42   [#1129]

3 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 990 rozporządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie z 4 czerwca 2020 r. z wyjątkami.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/990

pozdrawiam

Leszek05-06-2020 18:34:22   [#1130]

5 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1004 rozporządzenie MEN z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - weszło w życie z 6 czerwca 2020 r.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1004

pozdrawiam

Leszek08-06-2020 17:30:11   [#1131]

8 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1008 rozporządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół  - wchodzi w życie z 9 czerwca 2020 r.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1008

pozdrawiam

MKJ12-06-2020 14:41:36   [#1132]

10 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar – wchodzi w życie 13 czerwca 2020 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1024

Dla fizyków i nie tylko... :-)

MKJ12-06-2020 14:46:23   [#1133]

12 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1036 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – wchodzi w życie 13 czerwca 2020 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1036

 

Leszek19-06-2020 18:02:47   [#1134]

19 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1060 rozporządzenie MRiRW z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół - wchodzi w życie z 20 czerwca 2020 r. z mocą od dnia 12 marca 2020 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1060

pozdrawiam

 

Leszek23-06-2020 12:40:33   [#1135]

22 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1070 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1070

pozdrawiam

malmar1523-06-2020 12:52:51   [#1136]

Leszku, podświetlę ;-)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1070

 

Leszek23-06-2020 13:02:00   [#1137]

super

pozdrawiam

Leszek26-06-2020 15:59:10   [#1138]

26 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1110 rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wchodzi w życie z 29 czerwca 2020 r.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1110

pozdrawiam

Leszek26-06-2020 16:00:01   [#1139]

26 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1111 rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wchodzi w życie z 29 czerwca 2020 r.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1111

pozdrawiam

Leszek30-06-2020 08:43:56   [#1140]

29 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1137 rozporządzenie RM z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - weszło w życie z 30 czerwca 2020 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1137

pozdrawiam

Leszek01-07-2020 09:25:47   [#1141]

30 czerwca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1154 rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - wchodzi w życie z 1 września 2020 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie 15 lipca 2020 r.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1154

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 01-07-2020 09:25:57
MKJ01-07-2020 16:12:14   [#1142]

1 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1166 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1166

 

Leszek16-07-2020 16:36:40   [#1143]

10 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1223 rozporządzenie MKiDN z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych - wchodzi w życie z 1 września 2020 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1223

pozdrawiam

Leszek16-07-2020 16:37:10   [#1144]

10 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1227 rozporządzenie RM z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 - weszło w życie z 25 lipca 2020 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1227

pozdrawiam

Leszek16-07-2020 16:38:36   [#1145]

16 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1248 rozporządzenie MEN z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia - wchodzi w życie z 1 września 2020 r. - wchodzi w życie z 1 września 2020 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1248

pozdrawiam

Leszek23-07-2020 10:11:51   [#1146]

22 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1280 obwieszczenie MEN z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1280

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 23-07-2020 10:12:19
Leszek23-07-2020 15:48:26   [#1147]

23 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1283 obwieszczenie MEN z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1283

pozdrawiam

Leszek25-07-2020 13:37:17   [#1148]

24 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1289 obwieszczenie MEN z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1289

pozdrawiam

Leszek27-07-2020 15:18:05   [#1149]

27 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1302 obwieszczenie MEN z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe.

http://monitorpolski.gov.pl/D2020000130201.pdf

pozdrawiam

Leszek27-07-2020 19:40:53   [#1150]

27 lipca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1303 obwieszczenie MEN z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/1303

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]