Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocena pracy nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
joljol20-09-2023 13:22:20   [#101]

ja bym tak zrobiła  i wskazała okresy, które nie weszły do oceny

2b.  Do okresów, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni, oraz okresów ferii szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne - okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Ewa T21-09-2023 09:02:21   [#102]

Bardzo dziękuję

Antolka28-09-2023 16:16:35   [#103]

Dzień dobry.

Nauczycielka (n. początkujący od 01 września 2022 r.) rozpoczęła pracę w naszej szkole 27 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.  i następnie od 01 września 2022r do 31 sierpnia 2023 r. bo  - niestety - w związku ze zmiana miejsca zamieszkania i  pracy - złożyła wypowiedzenie.

Jak powinna wyglądać ścieżka oceny pracy w tym przypadku. Na pewno w ciągu 21 dni, ale:

1. za jaki okres? (od 01 wrzesnia 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.?)

2. na Jej wniosek? jesli nie, to w którym momencie powinna wskazać wybrane przez siebie kryterium? Czy juz w pismie dotyczącym wypowiedzenia czy odrebnie, podczas powiadomienia przez dyrektora o rozpoczeciu procedury oceny pracy i wskazaniu "dyrektorskiego" kryterium?

Pozdrawiam i liczę a pomoc.

 

rzewa28-09-2023 22:06:50   [#104]

1. 1.09.22 - 31.08.23

2. może być pierwsze lub drugie -> jak poinformuje w wypowiedzeniu to dyrektor już nie musi pytać ale musi poinformować n-la o tym jakie kryterium wybrał, a jak n-l sam z siebie nie poda tego kryterium to dyrektor zapytać musi jednocześnie informując o własnym

obojętne kiedy i jak się to stanie -> termin dokonania oceny liczy się od rozwiązania stosunku pracy

Antolka29-09-2023 06:19:52   [#105]

Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

 

barkuk08-10-2023 20:38:43   [#106]

Jak  ocenić nauczyciela początkującego, który przepracował  1 miesiąc. Nie odbyła się żadna obserwacja, bo była zaplanowana na październik i inne sprawy  też się nie zadziały. Proszę o podpowiedź, bo mam problem. 

joljol08-10-2023 21:04:42   [#107]

niestety, takie prawo

ocena obowiązkowa:(

izael09-10-2023 13:49:07   [#108]

oceniasz z tego, co wiesz

jakie prawo taka ocena

 

Macia22-01-2024 13:19:59   [#109]

czy nauczyciel dyplomowany może nie zgodzić się na ocenę pracy dokonaną z mojej inicjatywy

Leszek22-01-2024 13:21:03   [#110]

nie ma oceny "za zgodą nauczyciela"

pozdrawiam

Macia22-01-2024 13:24:11   [#111]

tak myślę tylko co zrobić jeśli w ciągu 3 dni nie zaproponuje kryterium dodatkowego sama mam wybrać drugie?

joljol22-01-2024 14:09:18   [#112]

wpiszesz tam zero punktów i już

Macia23-01-2024 10:25:42   [#113]

już jest efekt przekazania pisma informującego o ocenie. N nie zgadza się na ocenę bo jej jest niepotrzebna, oskarża mnie że chcę jej coś udowodnić i szukam na nią haka no i oczywiście straszy sądem pracy. Postawiłam sprawę jasno, że nie może się nie zgodzić, a ja dokonam oceny w ramach sprawowanego nadzoru. Ma przygotować coś na piśmie zobaczymy co ale na razie mam dylemat z tym jej kryterium dodatkowym  bo pewnie od niej go nie dostanę.

rzewa23-01-2024 20:47:36   [#114]

cóż... jej wybór

jak nie poda Ci kryterium dodatkowego, to ocenisz go na 0 punktów i tyle

bobi36704-02-2024 09:50:24   [#115]

Psycholog szkolny zatrudniony jako n-l początkujący od 1 X 2023, zwalnia się z pracy z porozumieniem stron z dn. 29 II 2024, czy za okres zatrudnienia trzeba mu wystawić ocenę pracy?

rzewa04-02-2024 12:08:18   [#116]

tak, jak najbardziej

bobi36705-02-2024 11:24:01   [#117]

Ewo a czy ma znaczenie, że jest zatrudniony poniżej 0,5 etatu?

Też muszę zrobić ocenę?

joljol05-02-2024 11:59:03   [#118]

Ocena pracy dotyczy każdego nauczyciela, niezależnie od wymiaru zatrudnienia.

Skimir05-02-2024 12:10:35   [#119]

Niestety. Ciekawe czy ten element prawa oświatowego jest dyskutowany w obecnych zmianach?

Robienie oceny komuś kto popracował na zastępstwie kilka miesięcy i na kilku godzinach mija się z celem. Rozumem, że nauczyciel składa okresy pracy do ewentualnego awansu wtedy to mu się przyda. Jak ocenić nauczyciela, który np. pracował 3 miesiące w wymiarze 2 godzin rewalidacji w tygodniu?

PS: Odpowiedź na pytanie "jak" może być prosta: "szybko" :-)


post został zmieniony: 05-02-2024 12:10:46
joljol05-02-2024 12:48:59   [#120]

ja robiłam ocenę w grudniu za 5 dni:(

malchow07-02-2024 09:27:47   [#121]

Jesli n-el w przygot. do zawodu mial ocene w drugim roku tj kwietniu 2023 teraz nastepuje zmiana pracy. Czy nalezy mu wystawic kolejna ocene jesli od poprzedniej nie minal rok? 

joljol07-02-2024 10:48:30   [#122]

tak

1db. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli nauczyciel zmienił miejsce zatrudnienia:

1) w pierwszym lub drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela - ocenę tę uwzględnia się przy dokonywaniu oceny pracy w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela;
2) po drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela - ocenę tę uwzględnia się przy dokonywaniu oceny pracy w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela;
3) w okresie odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela - ocenę tę uwzględnia się przy dokonywaniu oceny pracy w ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela.

post został zmieniony: 07-02-2024 10:52:54
gwiazdka777M16-02-2024 11:16:39   [#123]

Czy jeżeli odeszłam ze szkoły w 2019 r. i miałam ocenę pracy, a teraz chcę wrócić do pracy w szkole. To czy moja ocena pracy jest ważna?

joljol16-02-2024 11:36:29   [#124]

ocena nie ma terminu ważności

jest istotna w przypadku ubiegania się o stanowisko dyrektora - musi być z ostatnich 5 lat

Dan6719-02-2024 07:24:50   [#125]

Witam

Nauczyciel od września 2024 ma być powołany na stanowisko wicedyr. szkoły, w czerwcu 2023 miał ocenę za okres stażu na dyplomowanego, czy przed powołaniem na stanowisko wice musi być oceniony /jaka pp/

Bardzo proszę o radę

rzewa19-02-2024 07:53:36   [#126]

ta ocena dorobku jest wystarczająca -> nie tylko nie musi być oceniony ale nawet nie może... :-)

§2 ust. 2. Do dnia 31 sierpnia 2027 r. za spełnienie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed:
1) przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1-4 rozporządzenia, albo przed powierzeniem tego stanowiska w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy, uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1-4 rozporządzenia, albo przed powierzeniem tego stanowiska w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy;
2) powierzeniem stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, o których mowa w § 8, § 9 i § 11 rozporządzenia, uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed powierzeniem odpowiednio stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

Rozporządzenie MEiN z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 108)

Macia05-04-2024 10:18:22   [#127]

za jaki okres jest dokonywana ocena pracy n-la?

1de. Oceny pracy nauczyciela, o którym mowa w ust. 1dd (nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego) dokonuje się za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny

a dyplomowanemu też za 3 lata?

rzewa05-04-2024 10:31:33   [#128]

dyplomowanemu za tyle ile upłynęło od ostatniej oceny, z tym że im coś było dawniej tym ma mniejsze znaczenie

joljol05-04-2024 12:27:56   [#129]

a jak mianowany miał dwa lata temu ocenę i teraz chce do awansu to też za trzy lata czy raczej te dwa ostatnie?

 

rzewa05-04-2024 13:53:01   [#130]

za 3

joljol05-04-2024 14:26:01   [#131]

dzięki:)

jolka708-04-2024 23:49:55   [#132]

Nauczycielka 21.06.2022r. miała ocenę dorobku nauczyciela za okres odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego.

Jest już nauczycielem dyplomowanym. Będzie startować w konkursie na dyrektora szkoły. Czy musi mieć teraz ocenę pracy .? Z góry dziękuję za pomoc. 


post został zmieniony: 08-04-2024 23:50:26
joljol09-04-2024 10:03:45   [#133]

Do dnia 31 sierpnia 2027 r. za spełnienie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora.

czyli ta którą ma do konkursu straciła już ważność w czerwcu 2023 roku

teraz ocena pracy zawodowej

Macia12-04-2024 12:42:30   [#134]

chyba że konkurs będzie w maju to jeszcze ocena ważna

joljol12-04-2024 12:50:14   [#135]

ocena dorobku zawodowego była w 2022 - więc juz jest rok po terminie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]