Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocena pracy nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
BeataGie05-06-2023 08:16:45   [#51]

Nauczycielka złożyła wniosek 28.05. 2023 o dokonanie oceny pracy. Poprzednia ocena to ocena dorobku zawodowego z dnia 08.06.2022r. Upewniam się, że wniosek nauczycielki powinien zostać oddalony.

BeataGie05-06-2023 08:22:03   [#52]

W lutym zostały zatrudnione na zastępstwo do końca grudnia 2 nauczycielki każda na pół etatu. Jedna z nich w chwili zatrudnienia nie posiadała przygotowania pedagogicznego. Obie to nauczycielki początkujące - nie został im przydzielony mentor. Jak postąpić w związku z tym teraz?

rzewa05-06-2023 11:26:31   [#53]

Nie ma podstaw do oddalenia wniosku o dokonanie oceny pracy -> trzeba tylko napisać n-lce, że ocena zostanie dokonana po dniu 8.06.2023, gdyż zgodnie z art 8 ust 2 ZKN musi minąć rok od dokonania oceny dorobku zawodowego

co do tych n-lek za zastępstwo -> nic nie robić dopóki nie uzyskają przygotowania pedagogicznego -> jak uzyskają należy im przydzielić mentora

tyle

Nomi06-06-2023 12:24:42   [#54]

Nauczyciel początkujący zakończył pracę 31 maja. Przed upływem umowy poszedł na  zwolnienie lekarskie.  Obowiązuje mnie ocena jego pracy, której muszę dokonać do 21 czerwca.  Rada Rodziców nie przedstawi swojej opinii więc muszę czekać 14 dni od jej odebrania przez przewodniczącego 2.06.  Czy mogę e-mailem wysłać projekt oceny? Jeżeli będę to robić za pomocą poczty wtedy nie zachowam 5 - cio dniowego okresu do uzyskania oceny i 21 -dniowego okresu do zakończenia i wydania oceny. 

gaga6906-06-2023 14:42:57   [#55]

nie trzeba czekać jeśli RR nie przedstawi opinii niech od razu da informacje ,że nie zamierza tego robić - terminy się przyspieszą

gaga6906-06-2023 15:51:14   [#56]

jak rozumieć terminy 21 dni od rozwiązania stosunku pracy :

5 czerwca 2023 zostało spisane porozumienie , że stosunek pracy zostanie rozwiązany z dniem 31 sierpnia 2023 z n-lem mianowanym .

Pytanie : ocena do 21 dni po 5 czerwca czy po 31 sierpnia?

rzewa06-06-2023 16:01:48   [#57]

po 31.08

klagor11-06-2023 16:50:02   [#58]

Ocena dorobku zawodowego 14.08.2018 a data ostatniej oceny pracy 21.06.2011. Jaką datę podajemy przy ocenie w punkcie data dokonania ostatniej oceny pracy

Roman Langhammer11-06-2023 17:50:22   [#59]

Tak jak wskazano: datę poprzedniej oceny oracy. Ocena dorobku zawodowego to co innego niż ocena pracy.

matyldaa11-06-2023 22:53:39   [#60]

Dołączę z pytaniem o ocenę pracy dyrektora. Czy dyrektor, który pełni funkcję od 1.09.2019 r., a ostatnią ocenę (jako nauczyciel) miał w styczniu 2018 r., będzie oceniany za czas od 1 września 2019?

Jagaz12-06-2023 18:15:40   [#61]

Tu dużo można się dowiedzieć lub upewnić.

Może ktoś ma ściągawkę, kogo teraz (czerwiec 2023) należy ocenić "po staremu", a kogo "po nowemu".

 


post został zmieniony: 12-06-2023 18:16:13
izael14-06-2023 10:14:43   [#62]

Dzisiaj to wszystkich po nowemu oceniamy:)

 

BeataGie15-06-2023 22:35:58   [#63]

Jak powinna inna przebiegać ocena pracy nauczyciela mianowanego, który rozwiązuje umowę: kiedy należy zawiadomić o wszczęciu procedury? Czy określamy dodatkowe kryterium? A nauczyciel?

izael19-06-2023 08:23:39   [#64]

rozumiem, że chodzi o nauczyciela, który nie jest w "starym" awansie

już powiadomić i zapisać kryterium dodatkowe

nauczyciel ma 3 dni na podanie swojego kryterium

w tzw. międzyczasie opinia RR

i dalej to już tak, by zmieścić się w 21 dni od rozwiązania stosunku pracy

Slaw19-06-2023 09:07:43   [#65]

Nauczyciel dyplomowany złożył wniosek o rozwiązanie umowy o prace w związku z przejściem na emeryturę. Czy muszę mu dokonać oceny pracy? Według mnie nie. Art. 6a ust. 1db i 1 df KN mówią o nauczycielach odbywających przygotowanie do zawodu oraz mianowanych. Czy mam rację?

rzewa19-06-2023 09:48:43   [#66]

tak. masz rację

n-le dyplomowani nie są oceniani z urzędu

edithael12-07-2023 13:49:55   [#67]

Mam wątpliwości odnośnie terminów.

Nauczyciel mianowany:

1)      zatrudniony, pozostający w szkole, ubiegający się o awans na dyplomowanego, złożył wniosek 27.06
– mam 3 miesiące na wydanie oceny (art. 6a, pkt. 2 KN), w tym:
3 dni na podanie kryterium,
14 dni dla RR na wydanie opinii,
najpóźniej 5 dni przed upłynięciem 3 miesięcy – zapoznanie nauczyciela z projektem.
Fakt, że są wakacje nie ma znaczenia (art. 6a, pkt. 2c)

2)      zatrudniony na czas określony od 1.09.2022 do 31.08.2023
- mam 21 dni na wydanie oceny (art. 6a, pkt. 1db), czyli do 21.09.2023, w tym:
niezwłocznie (1.09.2023?) powiadamiam go o dokonywanej ocenie i proszę o wskazanie kryterium
3 dni na podanie mojego kryterium,
14 dni dla RR na wydanie opinii,
najpóźniej 15.09.2023 zapoznanie nauczyciela z projektem,
5 dni na ewentualne zastrzeżenia,
21.09.2023 – wydanie oceny

Wszystko pisemnie, bo przecież nauczyciela nie mam już w szkole… Czy mogę proces oceny przeprowadzić w ostatnim tygodniu sierpnia i wydać ocenę 1.09?

rzewa12-07-2023 16:33:13   [#68]

możesz

możesz też rozpocząć postępowanie wcześniej i zakończyć je 31.08 (tak nawet jest lepiej :-)) i tu też od zawiadomienia  do oceny nie może upłynąć więcej jak 3 m-ce (ust 2 dotyczy wszystkich ocen pracy)

Ad. p. 1: w czasie wakacji termin nie biegnie - art 6a ust 2b KN, a wyłączenie o jakim mowa w art 6a ust 2c KN dotyczy ocen dokonywanych na podstawie ust 1db, 1dc, 1df lub 1dg, natomiast oceny pracy n-la mianowanego do awansu dokonuje się na podstawie art 6a ust 1dd KN


post został zmieniony: 12-07-2023 16:35:54
edithael12-07-2023 20:07:03   [#69]

1) Kończy pracę 31.08 i dostaje ocenę 31.08?
Art. 6a, ust. 1df: "w terminie nie dłuższym niż 21 dni od od wygaśnięcia stosunku pracy" - czy zatem mogę go ocenić wcześniej? Na podstawie 1df?

2) No tak, 6a ust 1dd, dzięki za poprawkę! Czy coś stoi na przeszkodzie, abym tej oceny dokonała do 31.08? 

 

rzewa12-07-2023 23:40:33   [#70]

nic nie stoi -> przecież dokonanie oceny pracy 31.08 spełnia warunek: w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zakończenia przez nauczyciela świadczenia pracy w tej szkole - to sformułowanie odnosi się do każdego dnia przed 22.09


post został zmieniony: 12-07-2023 23:41:15
aga7418-07-2023 18:57:34   [#71]

Proszę o pomoc.  Nauczyciel składa wniosek o ocenę 10.05.2023, jego ostatnia ocena to rok 1995. Co powinno być wpisane w karcie oceny pracy w punkcie "okres pracy, za który została dokonana ocena pracy"? 3 lata ze wskazaniem dnia, miesiąca i roku? 

Jacek19-07-2023 07:47:53   [#72]

wpisałbym 1 września 2019 r. – 10 maja 2023 r.

matyldaa21-07-2023 14:12:01   [#73]

Z ilu lat ocenia się dyrektora? Od poprzedniej oceny? Z pięciu lat? Gdzie znajdę informację?

elrym21-07-2023 15:34:22   [#74]

W moim przypadku wizytator życzył sobie danych z ostatnich 3 lat

msal07-08-2023 12:38:09   [#75]

Mam pytanie/prośbę:

1. Czy ktoś z Was mógłby sie podzielić treścią uzasadnienia oceny pracy nauczyciela? Czy piszecie bardzo szczegółowo, ogólnikowo?

2. Co zrobić gdy nauczyciel jest obecnie na urlopie a od 1 września nie jest juz zatrudniony w placówce? czy mam obowiązek informować go o ocenie skoro to jest obligatoryjne? Czy o jego kryterium mogę wystąpić mailowo czy powinnam oficjalnym pismem?

Z góry dziękuję za odpowiedzi

joljol07-08-2023 13:32:14   [#76]

a ja mam takie pytanie

nauczyciel mianowany rozwiązuje stosunek pracy z dniem 31 lipca

wszczynam procedurę oceny

brak odpowiedzi od nauczyciela - nie wybiera kryterium, nie chce tej oceny

rzewa07-08-2023 18:38:09   [#77]

robisz ocenę bz tego kryterium tzn. oceniasz kryterium n-la na 0 pkt

rzewa07-08-2023 18:39:47   [#78]

msal: możesz się zwrócić w dowolny sposób, ale... jeśli chcesz mieć potwierdzania to lepiej w taki sposób by móc to później udowodnić (może być e-mail)

n-l powinien odpowiedzieć co najmniej w taki sposób w jaki się do niego zwracasz

Leszek07-08-2023 21:16:56   [#79]

to trochę tak jak ocena ndst z zadania domowego, którego uczeń nie przedstawił..

czas pomyśleć o tym, że nauczycielowi nie wystawimy oceny pracy ponieważ on tego nie chce...

pozdrawiam

msal08-08-2023 09:22:26   [#80]

rzewa dziękuję za odpowiedź. To mam jeszcze jedną wątpliwość, jeżeli nauczyciel nie miał w mojej placówce oceny pracy ani żadnej takowej nie przedstawił a obecnie w arkuszu oceny pracy jednym z punktów jest data dokonania ostatniej oceny pracy, to co tam wpisuję?

Z góry dziękuję za odpowiedzi

rzewa08-08-2023 16:14:56   [#81]

"nie dotyczy"

syljak14-08-2023 11:36:36   [#82]

Mam problem z oceną nauczycielki, która rozpoczęła staż na dyplomowanego 1.09.2021. Od 1.09.2022 do 31.08.2023 jest na urlopie macierzyńskim + wychowawczym. Z dniem 31.08.2023 kończy pracę w naszej szkole.

Czy ona będąc w starym awansie dostaje cząstkową ocenę dorobku zawodowego na swój wniosek, czy mam robić jej ocenę pracy zgodnie z nowymi przepisami do 21.09.

joljol14-08-2023 11:52:28   [#83]

 

nie pisze żadnego wniosku o ocenę ale składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu , to wynika z przepisów

zapytujesz rr, czekasz 14 dni

robisz jej ocenę dorobku zawodowego w terminie 21 dni od zakończenia pracy, za okres stażu w tej placówce

 


post został zmieniony: 14-08-2023 11:53:06
Róża5620-08-2023 19:36:41   [#84]

Kochani, proszę o pomoc:

Nauczyciel mianowany, zatrudniony, pozostający w szkole, ubiegający się o awans na dyplomowanego, złożył wniosek 22.06 br. W terminie 3 dni podałam dodatkowe kryterium. Zwróciłam się do RR o wydanie opinii i takową otrzymałam. Mam 3 miesiące na wydanie oceny (art. 6a, pkt. 2 KN), ale:

"Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy – w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1."

"Do okresów, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni, oraz okresów ferii szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne – okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych."

a ponieważ najpóźniej 5 dni przed upłynięciem 3 miesięcy – zapoznaję nauczyciela z projektem i ponieważ trwają ferie szkolne, których nie mogę wliczać do wspomnianych 3 miesięcy oraz fakt, że kończę pracę 28 sierpnia ...czy dobrze rozumiem, że nie mogę zrobić tej oceny?

 

 

rzewa21-08-2023 09:59:58   [#85]

nie możesz

wszystko zostawiasz dla następcy -> będzie tej oceny dokonywał nowy dyrektor i będzie musiał to zrobić do 28.11.23

Nomi21-08-2023 11:24:59   [#86]

Proszę o podpowiedź kiedy powinnam dokonać oceny nauczyciela w następującej sytuacji:

Nauczyciel zatrudniony od 20.09.2021 nie miał otwartego stażu na nauczyciela kontraktowego. Następnie przedłużona umowa na kolejny rok szkolny do 31.08.2023 i we wrześniu 2022r przydzielony mentor. Jest szansa, że nauczyciel będzie pracował w kolejnym roku szkolnym do 31.08.2024 r. Nauczyciel we wrześniu 2023 uzyska przygotowanie pedagogiczne    ( kończy studia podyplomowe) 

rzewa21-08-2023 18:30:40   [#87]

można z tym n-lem przedłużyć umowę do 31.08.2024 i w trakcie tego roku szkolnego dokonać oceny jego pracy oraz n-l powinien przeprowadzić zajęcia o jakich mowa w art 9ca ust 1 KN

jeśli ta ocena będzie oceną dobrą, to od 1.09.2024 ten n-l będzie zatrudniony na czas nieokreślony

Nomi22-08-2023 10:45:44   [#88]

Serdecznie dziękuję za pomoc. 

Elkop06-09-2023 17:45:13   [#89]

Proszę o pomoc bo się pogubiłam nauczyciel mianowany pracował w szkole 2 godziny umowa do 31 sierpnia 2023r.jako praca w drugiej szkole. Czy robię też ocenę pracy nauczyciela wg art 6 ust.1db,1df i wybieram kryterium i nauczyciel też wybiera kryterium i mam na to 21 dni. Czy nie robię oceny? Dziękuję za wsparcie.

rzewa07-09-2023 00:01:05   [#90]

jesteś zobowiązana dokonać oceny pracy przez art 6a ust df KN, chyba że w dniu zakończenia stosunku pracy nie upłyną jeszcze rok od dokonania oceny poprzdniej

i nie jest tu istotne czy ta ocena była dokonana w tej lub innej szkole -> wystarczy, że dyrektor ma w aktach osobowych tę ocenę

izael07-09-2023 09:06:46   [#91]

a dlaczego ma upłynąć rok?

art. 6a ust. 1dh. Ocena pracy, o której mowa w ust. 1da-1dd, 1df i 1dg, może być dokonana wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej.

rzewa07-09-2023 09:12:42   [#92]

przepraszam miałam napisać, że tej oceny ten roczny okres oczekiwania nie dotyczy a napisałam odwrotnie... :-(

musiałam już być bardzo śpiąca...

syljak15-09-2023 12:13:06   [#93]

Mam pytanie. Co zrobić jeżeli nauczyciel nie zjawi się na wyznaczony termin zapoznania z projektem oceny pracy, bo nie pracuje już w tej szkole. A nawet definitywnie odmawia pojawienia się w szkole. Terminy biegną a ja mam wyrobić się do 21 września.

joljol15-09-2023 13:07:52   [#94]

ja w takiej sytuacji wysyłałam wszystko mailem w terminie, za potwierdzeniem

trudno, skoro nie odbierał to nie

syljak15-09-2023 13:55:03   [#95]

Świetny pomysł. Dziękuję i tak zrobię.

aga19615-09-2023 16:08:51   [#96]

Nauczyciel  początkujący (kontraktowy) po roku awansu na mianowanego wg starych zasad rozwiązuje umowę z dniem 31.08.2023

Czy dokonuję tylko oceny dorobku zawodowego, czy również oceny pracy?

joljol15-09-2023 17:31:44   [#97]

oceny dorobku zawodowego - stara ścieżka awansu

on jest kontraktowy tylko do celów płacowych traktowany jako początkujacy

Ewa T20-09-2023 12:53:55   [#98]

nauczyciel początkujący zatrudniony na czas zastępstwa od 01.09.2022 do 31.08. 2023. Od 01.12.2022 przebywał na zwolnieniu lekarskim / ciąża/, następnie poród,macierzyński i rozwiązanie umowy. Ocena pracy tego nauczyciela za okres 3 miesięcy? faktycznie przepracowany? tj. 01.09.2022- 30.11.2022? czy za okres od 01.09.2022 do 31.08.2023, który okres wpisać w karcie oceny pracy?


post został zmieniony: 20-09-2023 13:08:32
joljol20-09-2023 13:07:13   [#99]

za cały okres 

ale.. tylko w odniesieniu do tych przepracowanych miesięcy

Ewa T20-09-2023 13:10:44   [#100]

czyli w karcie oceny pracy: okres za który została dokonana ocena pracy piszę 01.09.2022-31.08.2023?

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]