Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 4 ][ 5 ][ 6 ] - - [ 11 ][ 12 ]
izael26-10-2022 09:19:11   [#201]

Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych. ZKN Art. 10. 1.

terdab26-10-2022 15:48:51   [#202]

Dziękuję bardzo.

Antolka27-10-2022 12:38:41   [#203]

Nauczyciel rozpoczął staż na nauczyciela dyplomowanego 01 września 2019 r. Plan rozwoju zawodowego złożył 16 września 2019 r. - czy nie przekroczył terminu 14 dni?

joljol27-10-2022 13:01:23   [#204]

wniosek składało się wraz z planem w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć

aga19616-11-2022 13:25:39   [#205]

Proszę o pomoc,

Nauczycielka mianowana była zatrudniona  od 01.09.2022 zaledwie przez dwa miesiące (rozwiązała na swój wniosek umowę o pracę 31.10.2022).

1.09.2022 złożyła wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego dostarczając jednocześnie ocenę dorobku zawodowego za okres odbytego stażu w innym przedszkolu (0.09.2021-31.08.2022) tzw. cząstkową

Na podstawie w/w pozytywnej oceny dorobku zawodowego, zaliczyłam jej rok na poczet otwartego stażu - korzystając z przepisów przejściowych

01.11.2022 złożyła sprawozdanie z realizacji stażu za okres tych przepracowanych dwóch miesięcy.

Czy sporządzam ocenę dorobku zawodowego za dwa miesiące przepracowane u mnie, czy za 1rok i dwa miesiące biorąc pod uwagę ocenę dorobku z poprzedniej placówki?

A jeśli uwzględniam otrzymaną ocenę za pierwszy rok stażu to w treści swojej oceny powinnam wskazać odrębnie to co zrealizowała w pierwszej placówce a jakie działania podejmowała w moim przedszkolu, czy wszystko wrzucić do "jednego worka"?

 

joljol16-11-2022 14:58:11   [#206]

tylko za to co u Was

aga19616-11-2022 15:49:54   [#207]

Dziękuję 

rzewa17-11-2022 15:50:15   [#208]

nie było możliwości otwarcia stażu tej n-lce 1.09.2022, zatem nie ma żadnego znaczenia jej sprawozdanie a dyrektor nie ma pp by wystawiać ocenę dorobku

tej n-lce zalicza się okres pracy w szkole (zarówno ten przed stażem jak i w trakcie tegoż oraz te 2 m-ce przepracowane po 1.09.22) do okresu jaki musi mieć przepracowany by móc ubiegać się o dyplomowanie po nowemu

aga19617-11-2022 18:09:15   [#209]

Rzewa, dlaczego?

staż na dyplomowanego rozpoczęła we wcześniejszej placówce jeszcze w ubiegłym roku tj. 01.09.2021

za okres 01.09.2021 - 31.08.2022 otrzymała pozytywną ocenę dorobku Nie ma przeciwskazań do kontynuacji stażu "na starych zasadach"

Nie wiem tylko czy rozwiązanie umowy po dwóch miesiącach coś zmienia...

 

 

Roman Langhammer18-11-2022 05:21:01   [#210]

Nie ma czegoś takiego jak "kontynuacja stażu w nowej placówce". W nowej placówce rozpoczynało się nowy staż, do którego zaliczało się wcześniej odbyty staż na podstawie oceny dorobku zawodowego za wcześniejszy okres. A jako że od 01.09.22 nie można zacząć stażu na dyplomowanego "po staremu", jest jak pisze Rzewa.

Po staremu jest tylko dla tych, którzy kontynuują rozpoczęty staż (czyli nie zmienili miejsca zatrudnienia).

aga19618-11-2022 12:01:51   [#211]

Czyli za te dwa przepracowane miesiące powinna otrzymać ocenę pracy? 

joljol18-11-2022 18:02:00   [#212]

wychodzi na to, że  nie, ponieważ nie mogła u ciebie rozpocząć stażu, ze względu na zapis, który wskazuje, ze od 1 września nie można rozpocząć stażu

stażu nauczyciel nie kontynuuje - u Ciebie mógł rozpocząć tylko nowy, skrócony

ale nie mógł tego zrobić bo zmieniły się przepisy 

teraz tylko czas pracy od uzyskania stopnia nauczyciela minowanego - 3 lata i 9 miesięcy, bardzo dobra ocena pracy i wniosek do KO

Roman Langhammer19-11-2022 04:57:04   [#213]

art. 6a ust. 1df KN:

"1df. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły nauczyciela mianowanego dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczasowej pracy w tej szkole po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły. Jeżeli nauczyciel mianowany zmienił miejsce zatrudnienia w okresie 3 lat przed dokonaniem oceny, o której mowa w ust. 1dd, ocenę pracy z tego okresu z poprzedniego miejsca zatrudnienia uwzględnia się przy dokonywaniu oceny pracy, o której mowa w ust. 1dd."

 

Mi wychodzi, że za te 2 miesiące należy dokonać oceny pracy i to w terminie 21 dni od zakończenia pracy - czyli do najbliższego poniedziałku. ;)


post został zmieniony: 19-11-2022 04:58:23
majaaaa21-11-2022 07:44:47   [#214]

Proszę o pomoc,

nauczycielka przedszkola, zatrudniona od 01.09.2019 jako nauczyciel stażysta. Stopień nauczyciela kontraktowego otrzymała zgodnie z przepisami 17.07.2020 i od września 2020 zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin.

Od 03.04.2021 przebywała na długotrwałym zwolnieniu. Od 01.10.2021 rozpoczęła urlop macierzyński, następnie skorzystała z urlopu rodzicielskiego i w chwili obecnej do 31.12.2022 wykorzystuje urlop wypoczynkowy. W styczniu 2023 powraca do pracy.

Czy obowiązują ją "stare przepisy" dotyczące awansu? Kiedy powinna złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego? Ile powinien trwać staż?

Będę wdzięczna za otrzymane wskazówki.

joljol21-11-2022 09:01:07   [#215]

tak, wg starej ścieżki robi awans

staż może rozpocząć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć we wrześniu 2023 roku

staż będzie trwał 1 rok i 9 miesięcy

majaaaa21-11-2022 11:28:59   [#216]

Dziękuję :*

Roman Langhammer25-11-2022 09:50:52   [#217]

Nauczyciel początkujący.

1. Nauczyciel zatrudniony w okresie 01.09.2021-31.08.2022 w przedszkolu niepublicznym na pełny etat (nie realizował stażu) - zgodnie z kwalifikacjami

2. Później 01.09.2022 - 30.11.2022 w kolejnym przedszkolu niepublicznym, gdzie rozpoczął przygotowanie do zawodu.

 

Czy 1 okres należy zaliczyć do 3 lat i 9 miesięcy przygotowania do zawodu na podstawie art. 9ca ust. 8 KN?

Czy za 2 okres dyrektor powinien dokonać oceny pracy art. 6a ust. 1df KN?

rzewa25-11-2022 10:23:36   [#218]

1. tak, należy zaliczyć na podstawie art 10 ust 6 ZKN

2. a on z dniem 31.11.22 kończy pracę w tym przedszkolu? Jeśli tak, to dyrektor ma obowiązek dokonania oceny pracy w ciągu 21 dni od zakończenia zatrudnienia -> pp to art 6a ust 1db pkt 1 KN

Roman Langhammer25-11-2022 10:32:23   [#219]

Tak. Kończy w tym przedszkolu, a od 01.12.2022 rozpoczyna pracę u mnie.

Podstawę prawną drugiego okresu pomyliłem. ;))) 

 

Dzięki za odpowiedź.

I jeszcze dodatkowe pytanie. Ten okres poprzedniego roku szkolnego zaliczam na podstawie jakiego dokumentu? Świadectwa pracy?


post został zmieniony: 25-11-2022 10:45:44
rzewa25-11-2022 15:09:46   [#220]

tak

Roman Langhammer25-11-2022 16:47:42   [#221]

Dziękuję. Udanego weekendu.

matyldaa01-12-2022 15:10:26   [#222]

Awans nauczyciela kontraktowego, który podjął pracę 1 września i rozpoczyna kolejny rok awansu (czyli robi awans "po staremu", ma zaliczone 2 poprzednie lata w innej szkole). Jaka jest podstawa prawna powołania opiekuna stażu w takiej sytuacji?

rzewa01-12-2022 15:13:28   [#223]

art 9c ust 4 KN w związku z art 10 ust 1 ZKN (Dz.U. poz. 1730)

Dan6710-01-2023 18:01:46   [#224]

Witam!

Mam ogromną prośbę o pomoc: nauczyciel zakończył staż na stopień n-la mianowanego - 27.11.22, powinien złożyć sprawozdanie 05.12.22, a oddał sprawozdanie 12.12.22. Czy dyrektor liczy termin dokonania oceny 21 dni od dnia 12.12.22, czyli 02.01.23r. Czy n-l poniesie jakieś konsekwencje?

Co z jego awansem?

joljol10-01-2023 18:22:53   [#225]

nauczyciel nie poniesie żadnych konsekwencji bo prawo ich nie przewiduje

termin liczysz od momentu zakończenia stażu ale...

czekasz na jego sprawozdanie

piszesz do rr o opinię i czekasz 14 dni (nie ma to nie ma, oceniasz bez tego)

czekasz na projekt oceny od opiekuna (7 dni - bywa więcej jak odda)

jak juz masz to wszystko (możesz nie mieć opinii rodziców) to wystawiasz ocenę dorobku zawodowego

Dan6710-01-2023 19:54:17   [#226]

Czyli jeżeli dyrektor wystawił ocenę dorobku zawodowego 02.01.23r to n-l może składać wniosek do końca 2023r ?  Czy mimo, iż n-l nie dotrzymał terminu złożenia sprawozdania, zostanie dopuszczony do egzaminu na stopień n- la mianowanego ?

joljol11-01-2023 10:06:20   [#227]

tak

tak

 

Dan6711-01-2023 15:23:02   [#228]

Bardzo ci dziękuję joljol

an27-01-2023 15:03:18   [#229]

Bardzo proszę o pomoc w rozstrzygnięciu - jaki okres pracy można nauczycielowi zaliczyć do stażu nauczyciela początkującego.

Pani zaczęła pracę 1.09.2014 - jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu - czeladnik +świadectwo dojrzałości + staż pracy

w 2014 roku zrobiła kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (85 godzin zajęć)

31.03. 2015 r. uzyskała tytuł mistrza w zawodzie.

26.07.2016 roku - ukończyła licencjat z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

25.02.2018 roku ukończyła studia podyplomowe  przygotowanie pedagogiczno - metodyczne.

Od którego momentu nauczyciel miał kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela nauki zawodu?

rzewa27-01-2023 16:54:01   [#230]

hm... zgodnie z zapisami rozporządzenia o kwalifikacjach n-li ona nie miała przygotowania pedagogicznego, chyba że posiadała zaświadczenie uczelni wyższej to stwierdzające -> jej kurs trwał tylko 85 godzin, a rozporządzenie wymagało kursu co najmniej 150 godzinnego

zatem albo ma kwalifikacje od 31.03.2015 (uzyskanie tytułu mistrza) albo kwalifikacje ma dopiero od 25.02.2018, gdyż można uznać, że te studia dały jej przygotowanie pedagogiczne (dostateczna liczba godzin)

joljol30-01-2023 08:43:23   [#231]

26.07.2016 roku - ukończyła licencjat z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej - myślę, że przygotowanie pedagogiczne ma od tego momentu

rzewa30-01-2023 10:06:41   [#232]

tak, mój błąd

chodziło mi o 26.07.2016 (pomyliłam datę)

:-)

an30-01-2023 14:45:03   [#233]

Bardzo dziękuję za odpowiedzi - jak zwykle jesteście pomocni

BeataGie31-01-2023 08:29:19   [#234]

Będę zatrudniała na zastępstwo od połowy lutego do końca stycznia 2023 (zastępstwo za nauczycielkę, która poszła na urlop zdrowotny)

1.nauczycielkę bez stopnia awansu. Ma licencjat, ale kwalifikacje pedagogiczne będzie miała za 2 miesiące.

2. nauczycielkę z kwalifikacjami bez stopnia awansu.

Jak ma przebiegać ich ścieżka zawodowa?

joljol31-01-2023 08:58:22   [#235]

rozumiem, ze do końca stycznia 2024

 

 

1. tu umowa na czas określony -   W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, może być nawiązany stosunek pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy w szkole.

2. rozpoczyna przygotowanie do zawodu nauczyciela jako nauczyciel początkujacy

rzewa31-01-2023 09:21:55   [#236]

ta 1 też rozpoczyna przygotowanie do zawodu n-la jako n-l początkujący

BeataGie31-01-2023 10:26:38   [#237]

Bardzo dziękuję

Marla31-01-2023 14:36:38   [#238]

Nauczycielka uzyskała stopień awansu nauczyciela mianowanego w 2016 r. W danej szkole pracuje od 2014 r. 

Na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i zwolnieniu lekarskim była przez 2 lata i 6 miesiące - do pracy wróciła we IX 2020r.

Czy może wystąpić z wnioskiem o ocenę pracy, w kontekście tego, że ja mam ją ocenić z ostatnich 3 lat pracy... Nauczycielka jest w zatrudnieniu od 2014 r., ale w tzw. międzyczasie miała przerwę 2 lata i 6 miesiące 

Czy jej brakuje do 3 lat pracy, które należy ocenić, 8 miesięcy czy nie?

 

 

 

matyldaa14-02-2023 12:36:53   [#239]

Awans "na staremu": jeśli nauczycielka (kontraktowa) miała umowę w zastępstwie od dnia 1 września 2021 r.  do dnia  31 sierpnia 2022 r.  a od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 r. ma kolejną umowę w zastępstwie w tej samej szkole, to należało  jej zrobić ocenę dorobku zawodowego za rok szkolny 2021/22? Czy ocena (częściowa) może być za dwa lata szkolne (2021/2022 i 2022/2023)?

rzewa14-02-2023 12:46:12   [#240]

może być jedna ocena za cały okres pracy

JurekW21-02-2023 12:05:07   [#241]

Czy zwolnienie lekarskie od 6.02.2023 r. do 07.03.2023 r. (30 dni zwolnienia, ale luty 28 dni- czy to więcej niż miesiąc) przedłuża staż?

rzewa22-02-2023 11:38:10   [#242]

przedłuża, bo jest to dłużej niż miesiąc, choć nie dłużej jak 30 dni ale w KN jest mowa o miesiącu a nie o 30 dniach

JurekW24-02-2023 13:56:35   [#243]

Dziękuję

Dan6727-03-2023 22:42:58   [#244]

Witam

Mam pytanie: nauczyciel religii /świecki/ realizuje staż na mianowanego po staremu, jako dyrektor dokonuję oceny dorobku zawodowego za okres stażu / czy mam obowiązek wystąpić do kurii  o ocenę merytoryczną, myślę ze to tylko przy ocenie pracy, ale nie  jestem pewna

Roman Langhammer28-03-2023 04:37:09   [#245]

@Dan67, masz rację - tylko przy ocenie pracy.

margo1331-03-2023 10:41:54   [#246]

Nauczyciel mianowany zaczął staż na dyplomowanego 01.09.2019 roku. Przebywał za zawonieniu później na macierzyńskim i rodzicielskim i uzupełniającym od 02.03 2020 roku do 25.06.2021. Przedłużam staż o te dni wolne czyli 1 rok3 miesiące i 24 dni. 

Czyli koniec stażu jest 23.09.2023 roku?

Proszę o sprawdzenie czy dobrze liczę?

rzewa31-03-2023 15:25:33   [#247]

a ile trwała nieobecność ciurkiem spowodowana zwolnieniem, urlopem macierzyńskim i rodzicielskim?

margo1331-03-2023 21:39:15   [#248]

Od 02.03.2020 do 25.06.2021 tj. 1 rok 3 miesiące i 24 dni

rzewa01-04-2023 09:21:52   [#249]

razem z urlopem uzupełniającym czy bez niego?

margo1303-04-2023 08:26:01   [#250]

Razem z urlopem

zwolnienie od 02.03.2020 do 10.09.2020

macierzyński od 11.09.2020 do 29.01.2021

rodzicielski od 30.01.2021 do 13.05.2021

uzupełniający od 14.05.2021 do 25.06.2021


post został zmieniony: 03-04-2023 08:29:16
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 4 ][ 5 ][ 6 ] - - [ 11 ][ 12 ]