Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
malmar1513-02-2022 22:12:10   [#51]

Skimir,

przeliczyłam tak:

121 uczniów w szkole x 39,55= 4785,50

4785,50/53,95 (stawka n-la dyplomowanego)=88,70 godzin, w zaokrągleniu 89 godzin zajęć

a powinno być 127 godzin do zrealizowania

OP nie dołoży na pozostałe 38 godzin (bo i z czego)

no chyba, że coś źle liczę


post został zmieniony: 13-02-2022 22:13:55
Jot13-02-2022 22:29:07   [#52]

Jakoś nie rozumiem tego...W szkole liczącej 100 uczniów i w szkole liczącej 199 uczniów przydział godzin jest taki sam tj 67, tylko stawka za godzinę dla nauczyciela się zmieni? Jakoś mi to nie pasuje. W rozporządzeniu nie ma mowy o stawce zaszeregowania. No nic. Trzeba się przespać i jutro na pewno coś więcej wiedzieć będziemy:-)

AnJa14-02-2022 06:27:48   [#53]

A skąd 127 godzin. Co to powinno być?

Skimir14-02-2022 08:20:02   [#54]

No właśnie...

W komunikacie MEiN podano orientacyjną ilość godzin dla szkół w których uczy się 100, 200, 300... uczniów. Tam nie napisano, że DO 200 uczniów to 127 godzin ale PRZY 200 uczniach. Ponadto może wzięli średnią stawkę na stopień zawodowy, wszak nie wszyscy są dyplomowani.

Malmar15, liczysz raczej dobrze - masz 88 godzin do dyspozycji. Jak chcesz więcej, to daj te godziny mianowanym lub kontraktowym. Te "przeciętnie" 127 godzin miałabyś jakby do waszej szkoły było zapisanych 200 uczniów.

tusia114-02-2022 08:59:43   [#55]

Tak sobie myślę, że zajęcia nie będą realizowane dla każdego ucznia osobno, bo na to nie wystarczy pieniędzy, a i jedna godzina z uczniem nie dałaby pożądanego efektu.

ewach14-02-2022 09:05:05   [#56]

Póki co, myślę tak:

mam 186 uczniów x 39,55 zł = 7 356,30 zł (kwotę wyliczy MEiN na podstawie SIO)

7 356,30 zł : 64,54 zł (stawka n. dyplomowanego + składki na ubezpieczenie społ. i fundusz pracy)= 114 godz. (w przybliżeniu)

Piszę do jst informacje o realizacji 114 godzin zajęć ppp.

malmar1514-02-2022 09:25:28   [#57]

Skimir,

dzięki, no właśnie "zaburzyłam się" z tymi 127 godzinami ;-)

u mnie specjaliści sami dyplomowani

 

malmar1514-02-2022 09:27:44   [#58]

Tusia1,

a co tu ma pojedynczy uczeń?

On jest potrzebny tylko do wyliczenia kwoty.

AndrzejW14-02-2022 09:48:20   [#59]

Czy w ramach tych godzin możemy zatrudnić specjalistów do prowadzenia tych zajęć?

Czy możemy w ramach tych środków zatrudniać specjalistów na umowy zlecenia?
Czy przydzielenie części tych godzin (pedagogowi, psychologowi, wspomagającemu etc.) będzie zgodnie z Art. 35. 1. KN "(W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć."  ?
Jot14-02-2022 10:23:10   [#60]

Jakie zajęcia może prowadzić nauczyciel po diagnozie i terapii pedagogicznej poza korekcyjno-kompensacyjnymi? Pytam w kontekście tych zajęć:-)


post został zmieniony: 14-02-2022 10:23:46
AnJa14-02-2022 10:46:07   [#61]

#59
W zasadzie możesz- jesli ich znajdziesz.

W zasadzie w samorządowej na umowy cywilno-prawne nie można.

W zasadzie nauczyciele specjaliści nie realizują programów nauczania wiec w zasadzie nie dotyczy ich pojęcie "godziny ponadwymiarowe"

To tyle w kwestii zasad.

jerzyk14-02-2022 12:41:27   [#62]

#23,#39,#46

Uzasadnienie do rozporządzenia

"Szybko udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna mogłaby zapobiec nawarstwianiu się problemów rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Szczególnie dotyczy to uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a ich potrzeby w zakresie dodatkowego wsparcia zostały rozpoznane np. na poziomie szkoły przez nauczycieli."

"Korzystanie z dodatkowych zajęć specjalistycznych przez uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego będzie dobrowolne i nieodpłatne."

"Projektowane przepisy wskazują, że do dodatkowych zajęć specjalistycznych mają być stosowane przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., w zakresie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych. Oznacza to, że m.in. dodatkowe zajęcia specjalistyczne będą prowadzone przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć, w stosunku do uczniów, u których zauważono potrzebę objęcia takimi zajęciami ze względu na przesłanki wymienione w ww. rozporządzeniach. Ponadto zastosowanie będą miały przepisy dotyczące maksymalnej liczebności uczniów na danych zajęciach, a także dokumentowania tych zajęć zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik innych zajęć)"

 

 

Jot14-02-2022 18:47:22   [#63]

Czy kwota 64 zl/h dotyczy takze szkól publicznych?

zemi14-02-2022 20:59:09   [#64]

2. Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, ustala wymiar godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych, które zostaną zorganizowane dla uczniów zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, w tym dla uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023

Czy ten zapis świadczy o tym, że możemy planować dla obecnych 6-latków od 1 września?

AnJa14-02-2022 21:42:29   [#65]

Nawet 5 latkow- jeśłi od 1 września będa uczniami klasy I.

Jak do 21 lutego zdiagnozowac potrzeby i zaplnować zajęcia dla osób, które staną sie uczniami 1 wrzesnia to ja nie wiem - i pewnie dlatego nie jestem dyrektorem.

izagim15-02-2022 12:45:01   [#66]

szacunkowa liczba godzin dla 300 uczniów to 191, wychodzi mi więcej, dużo więcej po przeliczeniach:

379 uczniów X 39,55 zł = 14.989,45, podzielić na stawkę nauczyciela dyplomowanego 53,95 daje 278 godzin, to napisać 191 czy tyle co z wyliczenia? zgłupieć można

 

gula15-02-2022 13:05:23   [#67]

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/180-mln-zl-na-dodatkowe-zajecia-specjalistyczne-z-zakresu-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej 

 

Pytania i odpowiedzi


post został zmieniony: 15-02-2022 13:06:12
izagim15-02-2022 13:10:55   [#68]

ok, jasne, dziekuję

MMW15-02-2022 15:26:22   [#69]

Czy macie sytuację, że zajęcia terapeutyczne, np. TUS będą prowadziły 2 osoby? 

W planowaniu i rozliczeniu będzie mniej godzin, niż finansowy przelicznik.

Czy kombinować, że grupy mają np. po 5 osób - każda z innym prowadzącym, a zbiegiem okoliczności prowadzą zajęcia w jednym czasie i tej samej sali? :)

 

KK7416-02-2022 09:12:23   [#70]

Nie doszukałem się odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie czy gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną można traktować jako inne zadania terapeutyczne? Znalazłem w sieci różne informacje.

AnJa16-02-2022 09:27:06   [#71]

Jedyne co możesz tu uzyskać to właśnie informację- i ona moze być rózna. Czyli taka, jaką już masz:-)

gronostaj16-02-2022 10:28:28   [#72]

pytanie- czy ja moge zatrudnic np na zlecenie specjaliste terapeute spoza szkoły do prowadzenia takich zajęć?

Natka16-02-2022 10:56:05   [#73]

Nie wpisujemy do arkusza - ok.

A co z przekroczeniem 1,5 etatu? 

Możemy przydzielić te godziny nauczycielom, którzy już mają 1,5 etatu? Przekroczenie o 1-2 h?

KaPi16-02-2022 11:02:45   [#74]

możemy

AnJa16-02-2022 11:20:29   [#75]

Wszystko możecie. Ale zbierzcie na wszelki wypadek argumenty na wypadek kontroli PIP.

Tzn. w zasadzie nie zbierajcie- bo sie obronić raczej nie da.

A w szkole samorządowej na zlecenie z zasady nie można. Ani podpisac umowy z podmiotem zewnętrznym (czyli np. gabinetem czy poradnia p-p).

gronostaj16-02-2022 11:50:39   [#76]

no to jest to skoła samorzadowa! to wszytsko.....to naprawde robione jest nie wiem po co - skad ja wezme teraz ludzi na 300 godzin jak mam tylko jednego psychologa i pedagoga!

KaPi16-02-2022 11:53:22   [#77]

nie rób tylu godzin...

 

Natka16-02-2022 12:07:28   [#78]

U mnie specjaliści, którzy mogliby prowadzić zajęcia, mają po 1,5 etatu

Czyli tym sposobem nie uruchomię żadnej godziny?


post został zmieniony: 16-02-2022 12:07:43
Dante16-02-2022 12:21:37   [#79]

§ 10q. 1. Dodatkowych zajęć specjalistycznych nie wykazuje się w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne nie są uwzględniane w arkuszu organizacji szkoły, o którym mowa w art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Tak więc możesz dać zajęcia nauczycielom, którzy mają już 1,5 etatu.

Natka16-02-2022 12:24:39   [#80]

wolę się upewnić :-)

AnJa16-02-2022 12:28:04   [#81]

Jakoś zwiazku miedzy brakiem odnotowania w arkuszu i SIO a przepisem ograniczający liczbęponadwymiarówek do 1,5 etatu nie widzę.

Oczywiście zakładając, ze jakiekolwiek ponadwymiarówki można specjalistom dawac. No bo jeśli nie można- a my je dajemy- to nieważne, czy jest to łacznie 1,5 etatu czy więcej.

Tych zajęć nie muszą prowadzić specjaliści- mogą to być inni nauczyciele.

A zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjponalne może np. realizowąc wychowawca i to z całą klasą (par.10. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów).

Na dyskotece klasowej czy biwaku.


post został zmieniony: 16-02-2022 12:35:02
osw16-02-2022 13:53:11   [#82]

Już się pogubiłam:

" Poniżej przedstawiamy szczegółowe kalendarium dotyczące wprowadzania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:  

  • do 21 lutego br. – dyrektorzy szkół przekażą do organu prowadzącego, odpowiednio  informacje na temat liczby godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych zaplanowanych do realizacji w danej szkole lub wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych,
  • do końca lutego br. – podział środków zostanie dokonany przez MEiN i przekazany do Ministerstwa Finansów. Środki powinny trafić na rachunki JST jeszcze przed rozpoczęciem zajęć,
  • od 1  marca do 20 grudnia br.  – realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych. "

 

W jaki sposób OP przekazuje dane do MEiN ?

Nie widzę takiego wniosku.

dwalcz16-02-2022 13:55:23   [#83]

Z Portalu Oświatowego

"... . Przydział dodatkowych zajęć specjalistycznych przekraczający wymiar 1,5 pensum nauczyciela jest bezwzględnie niemożliwy. Nie zmienia tego zgoda nauczyciela."

https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/dodatkowe-zajecia-specjalistyczne-przydzial-i-rozliczenie-21202.html

 

Bona Fide16-02-2022 14:04:19   [#84]

Natka Upewnić, to może Cie tylko ustawodawca, tj. autor przedmiotowego rozporządzenia:-)

Ale … nawet jeśli MEiN odpowie publicznie "NIE" na pytanie:

"Czy zajęcia, o których mowa w mowa w §  10o ust. 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) wliczane są do limitu godzin, o którym mowa w art. 35 ust. 1 KN?”

… to też bym nie ryzykowała przekroczenia norm czasu pracy, bo czymże jest screen ze strony MEiN w obronie przed PIP?

Nie wiem dlaczego idealnie mi tu pasuje „Ba­jecz­ka o osioł­ku”, gdzie świa­do­mość zbyt wie­lu moż­li­wych roz­wią­zań pro­wa­dzi do nie­zde­cy­do­wa­nia i za­gu­bie­nia:-)


post został zmieniony: 16-02-2022 14:13:15
AnJa16-02-2022 14:18:28   [#85]

OP (a konkretnie j.s.t.) nie przekazuje żadnych danych ani wniosku do MEiN

Kasa jest juz naliczona (info w SIO) i pojawi się na koncie j.s.t jak zostanie wysłana

klagor16-02-2022 14:47:45   [#86]

Szkoła prowadzona przez JST.

Mama 244 uczniów według SIO

zatem wnioskuję do JST o max 244*39,55/64=150,78   o 151 godz. zajęć?

klagor16-02-2022 14:48:53   [#87]

Czy zajęcia  rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne może prowadzić pedagog szkolny mający ukończony TUS?

AnJa16-02-2022 14:54:36   [#88]

Zapytaj w OP. Kwoty z rozporzadzenie nie dotyczą wprost jednostek samorzadowych.

39,55 to kwota jaką j.s.t otrzyma na ucznia- i tego z własnych szkół i zarejestrowanych na terenie niepublicznych.

Niepublicznym da (po otrzymaniu wniosku) dotację w kwocie wyliczonej z rozporzadzenia, one zorganizują zajęcia po 64 zł/godz.

Samorzadowym da ile zechce i one zorganizują zajęcia w cenie jaka im wyjdzie np. z zaszeregowania nauczyciela.

Podejrzewam, ze wyliczenie, które podałas jest własciwe do wiekszości j.s.t - ale może u Ciebie nie- stąd jak w pierwszym zdaniu.

178816-02-2022 17:59:02   [#89]

W uzasadnieniu do rozporządzenia oraz w art. 10o jest mowa o dodatkowych zajęciach specjalistycznych "poza wymiarem godzin tych zajęć ustalonym przez dyrektora". Czyli można przyjąć, że te zajęcia, które dotąd się odbywają, są nie do ruszenia i wszelkie pomysły finansowania godzin ppp już uwzględnionych w arkuszu z pieniędzy nowo pozyskanych będą nadużyciem? 

Roman Langhammer17-02-2022 05:01:53   [#90]

Tak to rozumiem. Myślę, że właśnie po to wprowadzili ten zapis. Pewnie wiele gmin zwietrzyło w tym interes. Obciąć obecne godziny PPP, a w to miejsce zrobić te dodatkowe. Oczywiście takie posunięcie byłoby oszczędnością dla organów prowadzących, ale całkowicie wypaczyłoby założenia programu.

AnJa17-02-2022 08:31:20   [#91]

Interes za 100 tys. ( u nas mniej więcej tyle) to nie jest interes;-)

Jeśli jednak jest- to wystarczy wsparcie zaczać realizować od 1 września obcinajac w arkuszu na przyszły rok godziny ppp.

Co absolutnie nie wypaczyłoby założeń programu bo to nie jest program.

rzewa17-02-2022 09:00:05   [#92]

hm... myślę, że ich nie ma być w arkuszu właśnie po to by kurator od pierwszego rzutu oka widział czy takie obcięcie miało miejsce...

AnJa17-02-2022 09:19:19   [#93]

Troszkę arkuszy w życiu tworzyłem, jeszcze więcej analizowałem przed zatwierdzeniem.

Za cholerę nie widzę, na pierwszy rzut oka, czy obcięcie godzin z pp miało miejsce.

Czyżby to był własnie ten powód, dla którego nie jestem kuratorem wciąż ?????

gosiaes217-02-2022 09:55:23   [#94]

Zapewne przy tych zajęciach potrzebna będzie zgoda rodziców na uczestnictwo w tychże.

Z wielkim rozmachem zaplanuję dodatkowe godziny, a okaże się, że dzieci nie będą w nich uczestniczyć ;(

Co w przypadku, kiedy zatrudnieni specjaliści nie będą zainteresowani dodatkową pracą?

AnJa17-02-2022 09:59:00   [#95]

W samorządowej- nic.

W dotowanej- zwrot niewykorzystanej dotacji.

danucha17-02-2022 12:12:18   [#96]

Napiszcie proszę,  czy macie zgody swoich OP na zatrudnienie dodatkowej kadry specjalistów?

AnJa17-02-2022 14:56:40   [#97]

Nie wiem, czy jest potrzeba pytania.

Ale jesłi jest- to dopóki nie bedzie pieniędzy i zgody bym nie oczekiwał.

mala117-02-2022 16:38:11   [#98]

Upewniam się, czy nie ma żadnych ograniczeń w realizacji liczby godz. w tygodniu. Może się zdarzyć, że do czerwca zrealizowane zostanie ¾ godzin?

AnJa17-02-2022 18:06:02   [#99]

Nie ma.W żadną stronę.

Leszek18-02-2022 16:21:07   [#100]

można powiedzieć uogólniając - pełen luz

a potem pojawią sie wyjasnienia MEiN (po poczytaniu tego forum) :-)))

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]