Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Roman Langhammer10-02-2022 08:31:46   [#01]

Dzień dobry.

Jako, że już mamy rozporządzenie: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000033901.pdf

Mam pytanie odnośnie rodzaju prowadzonych zajęć. Wg mnie nie mogą być prowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, chociaż rozporządzenie ws. ppp przewiduje taki rodzaj zajęć. Czy dobrze myślę?

Wnioskuję to z tego fragmentu:

§ 10p. 1. Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, informuje rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów
o możliwości uczestnictwa w organizowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych, wskazując zajęcia:
korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia
o charakterze terapeutycznym, które będą prowadzone.

 

I dodatkowe pytanie: jakie to są inne zajęcia o charakterze terapeutycznym? Czy to mogą być np. spotkania z psychologiem?

joljol10-02-2022 08:39:50   [#02]

 

To rodzaj terapii pedagogicznej ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka. Zajęcia te organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

np. TUS, terapia ręki, SI, trening zastępowania agresji, arteterapia, sensoplastyka, dogoterapia, inne ze zwierzętami, muzykoterapia......

Bona Fide10-02-2022 08:50:05   [#03]

Pytanie kolejne:

Jaki jest limit godzin dla szkół prowadzonych przez jst?

Bo widzę w rozporządzeniu tylko limity dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (§ 10t ust. 2).

To samo dotyczy kwoty dofinansowania określonej w § 10t ust. 2. Kwota podana w tym paragrafie (64/godz.) dotyczy również szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.

 

 

ejkej10-02-2022 09:25:20   [#04]

Limit podano w artykule na stronach MEiN: "Wysokość wsparcia"

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/180-mln-zl-na-dodatkowe-zajecia-specjalistyczne-z-zakresu-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej

 

Szacunkowa liczba godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyniesie: 

  • w szkole liczącej 100 uczniów – 63 dodatkowe godziny zajęć,
  • w szkole liczącej 200 uczniów – 127 dodatkowych godzin zajęć,
  • w szkole liczącej 300 uczniów – 191 dodatkowych godzin zajęć,
  • w szkole liczącej 400 uczniów – 255 dodatkowych godzin zajęć,
  • w szkole liczącej 500 uczniów – 319 dodatkowych godzin zajęć,
  • w szkole liczącej 600 uczniów – 383 dodatkowe godziny zajęć.

A kwota dofinansowania jest w §10u ust. 2

39,55 na ucznia


post został zmieniony: 10-02-2022 09:26:08
alis10-02-2022 09:53:48   [#05]

Rozumiem, że w szkole liczącej do np.100 uczniów?

Bona Fide10-02-2022 10:22:46   [#06]

ejkej, to jest podana szacunkowa liczba godzin. Mi chodzi o konkrety, których nie ma w rozporządzeniu, np.: szkoła liczy 86 uczniów lub szkoła ma 201 uczniów - ile godzin może zrealizować? Jaki algorytm zastosować w przypadku szkół samorządowych.

A kwota dofinansowana określona w §10u ust. 2, tak jak pisałam wyżej dotyczy szkół prowadzonych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego

"Maksymalna kwota dotacji celowej, o której mowa w ust.1, wnioskowana przez dyrektora szkoły, o której mowa w §10 o ust.1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego nie może być wyższa niż iloczyn liczby uczniów danej szkoły wynikającej zdanych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021r. i kwoty, o której mowa w §10u ust. 2."

 


post został zmieniony: 10-02-2022 10:23:49
ejkej10-02-2022 10:31:49   [#07]

też tak rozumiem, ale co poeta miał na myśli...?

Bona Fide10-02-2022 10:36:21   [#08]

Nie wiem, co miał na myśli poeta.

Na pewno były to myśli połowiczne i nieprzemyślane, kolanowe wręcz:-):-)

Nie odniósł się do limitu, ani kwoty za godzinę zajęć dla szkół samorządowych.

 

 

ejkej10-02-2022 10:51:31   [#09]

Bona Fide mam o tyle jasną sytuację, że szkoła jest publiczna i  liczy ponad 700 uczniów. Moim zdaniem najprościej złożyć informację do OP i czekać... Niech liczą...

 

 

 

AnJa10-02-2022 11:01:50   [#10]

A co się one tak nerwują i spieszą?

Program został zaprogramowany jako sukces-ze względu na swoją powszechność.

Aby był faktycznie powszechny domniemuję, przez analogię do zajęc wspomagających z wiosny/jesieni 2021 oraz Laboratorium Przyszłości, że pojawią się zrozumiałe nawet dyrektorów szkół oraz (nawet!) pracowników administracji samorzadowej formularze z towarzyszącymi im tutorialami prowadzącymi przez proces wypełniania formularzy.

AnJa10-02-2022 11:06:49   [#11]

#09. Składaj. Byleby na wzorze zgodnym z Rozporzadzeniem.

Bo jakby mi dyrek złozył np. dzisiaj na innym- żebym liczył- to dodatki motywacyjne i funkcyjny też dostałby w wysokości ułatwiającej liczenie:-)

Bona Fide10-02-2022 11:12:10   [#12]

ejkej i o co zawnioskujesz? O to czego nie wiesz?

AnJa przez analogię do wspomagających - przynajmniej jasno napisali, że nie wprowadzać do arkusza - można domniemywać, że nie będą wchodziły do limitu godzin ponadwymiarowych.

Pojawia się też szansa dla dyrektorów, na ich realizację. Bo skoro to będzie jakiś kolejny "TWÓR" i nie będą to godziny ponadwymiarowe, których dyrektor prowadzić nie może, no więc teraz będzie mógł - przez analogię oczywiście:-)

Już widzę miny kuratorów na konferencjach, oj biedni ONI:-)

Marcin10-02-2022 11:23:41   [#13]

Wskazano:

"Dodatkowe zajęcia specjalistyczne nie są uwzględniane w arkuszu organizacji szkoły, o którym mowa
w art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe."

basiaj10-02-2022 11:24:47   [#14]

witam - czy ktoś wie gdzie są wzory  wniosków ?

zaczynamy ferie od poniedziałku - nie wiem jak to ogarnąć

 

Areq10-02-2022 11:35:05   [#15]

W załącznikach, ale też ich nie mogę znaleźć.

ejkej10-02-2022 11:48:20   [#16]

Bona Fide na razie nie wnioskuję tylko czekam cierpliwie. To są moje przemyślenia dotyczące sytuacji.

 

AnJa mam nadzieję, że nie pracujemy w tym samym OP ;-P Normalnie strach się bać...

Bona Fide10-02-2022 11:48:41   [#17]

Wzorów nie ma w załącznikach.

Zgodnie z § 10 w Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra

Czytaj: na stronie MEiN

Jeszcze się pewnie opracowują:-)

Stąd sarkazm AnJa w poście [#11]


post został zmieniony: 10-02-2022 11:55:47
tusia110-02-2022 12:13:05   [#18]

Myślę, że przekazana kwota będzie przelicznikiem "na ucznia", ale stawka za godz. zajęć realizowanych w szkole dotowanej jest wskazana na 64,00 zł. Trzeba będzie zmieścić się w analogicznej stawce.

Bona Fide10-02-2022 12:17:32   [#19]

Będą powtarzać z uporem maniaka: stawka 64 zł nie dotyczy szkół samorządowych.

Należy czytać ze zrozumieniem:-)

3. Kwota dofinansowania do jednej godziny dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych w szkole,o której mowa w § 10o ust.1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego wynosi 64 zł.

Bona Fide10-02-2022 12:29:34   [#20]

Myślę ..., że te wszystkie informacje, których teraz nam brak - pojawią się wraz z kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, ale czy to nastąpi przed 21.02.2022?

AnJa10-02-2022 12:36:12   [#21]

Dacie radę - nawet jak się nie pojawią.

Macia10-02-2022 13:19:03   [#22]

a czy przedszkola się łapią bo coś czytałam o standardach zatrudnienia  specjalistów w przedszkolach  (psycholog, pedagog, logopeda). Czy to dopiero od września czy już teraz powinnam do op coś podać

 

zemi10-02-2022 13:23:46   [#23]

Dla jakich uczniów są te zajęcia specjalistyczne?

Fla tych, którzy mają orzeczenie lub opinię i tych już objęliśmy pomocą?

Jeśli nie, to jakich uczniów? Tych, którzy nie mają w/w domumentów, a nauczyciele sami wskażą?

Też od poniedziałku rozpoczynamy ferie i czasu mało.

malmar1510-02-2022 13:55:20   [#24]

Macia,

1. Od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. w publicznych i niepublicznych:
1) szkołach podstawowych,
2) szkołach ponadpodstawowych, ....

2. Dodatkowych zajęć specjalistycznych nie organizuje się w:
1) oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;...

joljol10-02-2022 13:55:45   [#25]

Macia

 

na to rozporządzenie się nie łapiemy

 

Macia11-02-2022 08:15:24   [#26]

dzięki joljol nie doczytałam

Pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia specjalistów

Od 1 września br. rozpocznie się wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych. Rozwiązania w tym zakresie zostaną wprowadzane stopniowo, do 1 września 2024 r.


post został zmieniony: 11-02-2022 08:24:11
czela11-02-2022 09:21:08   [#27]

Z informacji MOiN "w szkole liczącej 100 uczniów – 63 dodatkowe godziny zajęć". U mnie 83 uczniów w szkole podstawowej(już wiem, że oddziały przedszkolne nie wchodzą) mam 63 godziny czy nie mam wcale?

rzewa11-02-2022 09:25:06   [#28]

chyba MEiN ;-)

czela11-02-2022 09:27:51   [#29]

TAK MEiN -

malmar1511-02-2022 09:42:48   [#30]

czela masz ;-)

Marzena M11-02-2022 10:03:03   [#31]

Jak wyliczyć ilośc godzin dla 104 uczniów. Czy wyliczyć proporcje? 

joljol11-02-2022 10:57:03   [#32]

Macia

 

tu masz więcej o standaryzacji

Plany MEN na określenie standardu zatrudnienia specjalistów - Dziennik Warto Wiedzieć (wartowiedziec.pl)

Jacek11-02-2022 11:23:08   [#33]

Jest już na MEiN aktualizacja komunikatu odnośnie dodatkowych zajęć z wzorami kwitów

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/180-mln-zl-na-dodatkowe-zajecia-specjalistyczne-z-zakresu-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej 


post został zmieniony: 11-02-2022 11:24:28
dwalcz11-02-2022 11:23:30   [#34]

Można będzie zatrudnić psychologa? jeżeli tak to na jakich zasadach?

Marzena M11-02-2022 11:27:31   [#35]

Przy 104 uczniach mam 63 godziny czy 127? Naprawdę się już pogubiłam. 

noe1911-02-2022 11:33:59   [#36]

#Marzena M

te liczby to tylko "Szacunkowa liczba godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej" w przykładowych szkołach

przeczytaj rozporządzenie i skontaktuj sie z OP, wtedy się dowiesz ile możesz zorganizować godzin zajęć.

Tam masz kwotę na ucznia.

zemi11-02-2022 12:05:38   [#37]

Na #23 znalazłam odpowiedź w Rozporządzeniu.

Mam pytanie: Czy pod "Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym" można podciągnąć zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

lub coś podobnego. Takie zajęcia mają dobroczynny wpływ nie tylko na ciało, ale i na duszę, szczególnie młodszych dzieci.

jerzyk11-02-2022 12:33:59   [#38]

Przepraszam. wpis był pomyłkowy :-)


post został zmieniony: 11-02-2022 12:36:10
Jot13-02-2022 15:07:40   [#39]

zemi zadała słusze pytanie/post 23/ jacy uczniowie? Podnosze

 

I jeszcze- Czy w takim razie, jesli nie mamy psychologa, a nam sie marzy to mozna go  zatrudnic ?

AnJa13-02-2022 16:33:47   [#40]

Oczywiscie. O ile będzie Cię na niego stać.

 


post został zmieniony: 13-02-2022 16:34:12
Jot13-02-2022 17:13:55   [#41]

Hm

klagor13-02-2022 17:15:22   [#42]

Czy szkoły filialne traktujemy oddzielnie, tak jak to było w laboratoriach?

AnJa13-02-2022 17:31:35   [#43]

LP było/jest kierowane do szkoły - jako dofinansowanie bazy.

Ten program to wsparcie ucznia rozumiane jak wynagrodzenie dla specjalisty z nim pracującego.

W rezerwie subwencji bedzie na ucznia nliczone  39,55  zł - OP tyle dostanie (zobaczymy w jakim trybie bedzie sie ubiegał- podejrzewam uproszczony maksymalnie (jak pisałem wyżej już)  i w jakim srawozdawał (podejrzewam, ze wcale- jak to zazwyczaj ze srodkami z rezerwy jest - tym bardziej, ze zadnej ewaluacji programu nie przewidziano, czyli i efektów nikt nie oczekuje).

Jeśli więc OP tyle dostanie- i maksymalnie tyle da dotacji szkołom, dla których jest organem rejestrowym - to przypuszczam, ze watpię by powszechne było danie więcej "własnym" szkołom.

W tej sytuacji to, czy ma sie 100 ucznió w 1 lokalizacji czy 70 w podstawowej a 30 w filii- jest bez znaczenia: szkołą dostanie 3955 zł.

Jot13-02-2022 18:15:58   [#44]

A jeśli jest poniżej 100?

malmar1513-02-2022 19:28:27   [#45]

może się przyda

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne- adresowane do uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym, liczba uczestników do 10 uczniów, czas trwania jednostki zajęć- 45 minut

Kto może prowadzić zajęcia?

- nauczyciel - psycholog,
- nauczyciel - pedagog, w tym pedagog specjalny,
- nauczyciel posiadający przygotowanie np. z zakresu prowadzenia określonego rodzaju terapii obejmującej rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych (np. z arteterapii, socjoterapii, terapii behawioralnej, mediacji),
- dwuosobowy zespół: nauczyciel przedmiotu wraz ze specjalistą (może nie być nauczycielem) od prowadzenia określonej terapii

Kto może być uczestnikiem zajęć?

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci:
- z problemami adaptacyjnymi,
- nieśmiałe i izolujące się od rówieśników,
- agresywne,
- z zaniżoną samooceną,
- spadkiem aktywności i motywacji do nauki,
- z trudnościami w koncentracji uwagi,
- po sytuacjach traumatycznych,
- z depresja młodzieńczą,
- z nasilonymi symptomami w trakcie kryzysów rozwojowych,
- nie podporządkowujące się zasadom ustalonym w grupie,
- przejawiające inne zachowania destrukcyjne, zachowania ryzykowne (m.in. przemoc, uzależnienia).


post został zmieniony: 13-02-2022 19:30:01
Jot13-02-2022 20:42:40   [#46]

czy muszą to byc uczniowie z opinia z PPP , czy wystarczy np ze wskazania nauczyciela?

AnJa13-02-2022 20:51:55   [#47]

#44 Dla mnie zawsze x * 39,55 gdzie x=liczba uczniów.Chyba że w kryteriach rezerwy będzie inaczej.

malmar1513-02-2022 21:04:07   [#48]

Jot, moim zdaniem nie trzeba opinii

pedagog i wychowawcy powinni wiedzieć co dzieje się w szkole i kto potrzebuje pomocy ;-)

AnJa, ja wiem, że telewizja nie jest ..., ale była mowa o osobistej stawce zaszeregowania n-la. Ma się to nijak do ilości godzin (np. 127) przy stawce 39,55 na ucznia

no ale cóż...;-)

zresztą podobnie było przy wspomagających, gdzie kwota się zmieniała ze dwa razy

 

malmar1513-02-2022 21:35:35   [#49]

tak sobie policzyłam (wg AnJi), że starczy mi na 89 dla dyplomowanych (a nie na 127)

Skimir13-02-2022 22:01:44   [#50]

Ale tu chyba mowa o stawce na każdego ucznia w szkole a przecież zajęć z ppp nie prowadzi się dla wszystkich (przepisy określają liczebność grup na zajęciach z ppp).

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]