Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Powrót do szkoły 1 września ... ?
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
Roman Langhammer25-08-2020 20:22:38   [#151]

Normalnie zebrania - tylko wymagać dezynfekcji rąk i maseczek. A po zebraniu dezynfekcja pomieszczeń.

KaPi25-08-2020 20:29:03   [#152]

Aż mnie zastrzeliła Romanie ta krótka, oczywista propozycja :) :)

chyba tak zrobię, zrezygnuję tylko z ogólnego zebrania na holu, bo za ciasno...

Roman Langhammer25-08-2020 20:32:11   [#153]

Dokładnie. Przecież ci ludzie chodzą do pracy, urzędów, sklepów, kościołów, więc dlaczego by nie mogli przyjść na zebranie? :)

Daniel120826-08-2020 09:41:43   [#154]

Dokładnie ...

A poza tym, jak powiedział minister - jak można pójść na plażę, to i można do szkoły :-)

Marek Pleśniar26-08-2020 14:24:29   [#155]

zobaczycie anieli, jak ci uczniowie itd wsiądą po szkole do miejskich i podmiejskich autobusów, tramwajów. I tak dwa razy dziennie.

Marek Pleśniar26-08-2020 14:25:41   [#156]

właśnie jestem po rozmowie z mikrobiologami - nasze stanowisko według nich jest dobrym rozwiązaniem

przewidują, ze dotychczasowe postępowanie zapowiada model włoski (i nie jest to mowa o rodzinie i jej pożyciu)

Marek Pleśniar27-08-2020 11:35:19   [#157]

https://tvn24.pl/polska/powrot-do-szkol-1-wrzesnia-krystyna-szumilas-krzysztof-baszczynski-i-marek-plesniar-komentuja-4674230

 

Marek Pleśniar27-08-2020 14:43:41   [#158]

https://www.facebook.com/1194190067339246/photos/a.1194248184000101/3158245004267066/?type=3&theater

Niezła relacja z sejmu, gdzie byliśmy

===

Wzięłam dziś udział w konsultacjach w sprawie rozpoczęcia nowego roku szkolnego w pandemii. To spotkanie w niezbyt licznym gronie ze względu na sytuację. Dziś byli zaproszeni uczniowie, rodzice, przedstawiciele świata nauki i OSKKO, jutro część druga z udziałem dyrektorów placówek i samorządowców. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest 25.08 i za tydzień rozpoczyna się szkoła, a takie konsultacje powinny się odbyć dawno temu. Dlaczego dopiero teraz? Tego nie wiem, ale MEN nie zauważa potrzeby szerszej dyskusji niezależnie od czasu i powagi sytuacji.

Prof. Prof. Lech Mankiewiecz powiedział dziś między innymi tak:
„Świat się może dziwi, że w Polsce w XXI w. 2 tys. miejscowości w Polsce nie ma sieci internetowej, ale świat ma to w nosie i robi dalej swoje. Dzieciaki, które w tych 2 tys. Miejscowości urodziły się, chodzą do szkoły i to nie jest ich wina, że tam się urodziły, mają mniejsze szanse na przyszłość. Proszę to zrozumieć. To jest rodzaj eutanazji społecznej. (…) Co to w ogóle znaczy, żeby w 2020 roku nie było szerokopasmowego Internetu w każdej wsi?”

Tak wygląda współczesny analfabetyzm i grunt pod wykluczenie rzeszy dzieciaków. Co MEN na to? Jeśli nic – to po co nam wszystkim to ministerstwo?

Rodzice mówili o swoich obawach związanych z tłokiem w szkołach, newralgicznych miejscach takich jak świetlice, szatnie czy korytarze. Padły propozycje blokowego nauczania przedmiotów, by mniej i rzadziej przemieszczać się po szkole, wyłącznie zdalnego nauczania części przedmiotów np. plastyki, muzyki, techniki czy religii.

Uczniowie martwią się, że nauczania w murach szkolnych szybko się zakończy, rażące błędy w e-podręcznikach MEN nie zachęcają do korzystania z tych materiałów, uczniowie chcieliby obligatoryjnej jednej platformy w danej szkole, zamiast nauczania każdego przedmiotu na innej, zastanawiają się co z uczniami, których miejsce zamieszkania będzie objętych żółtą lub czerwoną strefą, a ich szkoła będzie w strefie zielonej? Chcieliby odchudzenia podstaw programowych. W Warszawie 17 tyś uczniów zadeklarowało, że nie posiada sprzętu elektronicznego! Co z dziećmi, które zniknęły z systemu?

Postulaty Prof. Lecha Mankiewiecza:
"1. Zwiększyć darmową przepustowość OSE do 500 Mb/s. To skandal, że szkoły muszą słono płacić za powiększenie przepustowości (moja szkoła płaci OSE 200 zł/miesięcznie za 200
Mb/s).
2. Dofinansować bramki do mierzenia temperatury w szkołach powyżej 200 osób w ilości np. 1 bramka na każde 100 osób. Pomiar temperatury winien się odbyć przy wejściu (tak jest na lotnisku, w szpitalach itd). Termometr = kolejki.
3. Regularne testy na Covid dla nauczycieli.
4. Umożliwienie korzystania wszystkim szkołami z już sprawdzonych światowych rozwiązań:
Teams lub G-Suite. Teraz nie czas na eksperymenty.
5. Pogrzebać pomysł kar dla rodziców, którzy nie zdecydują się w tym czasie puścić dzieci do
szkoły. Stworzyć możliwości zdalnego uczestnictwa tych dzieci w lekcjach. Decyzję o
puszczaniu dzieci do szkół pozostawić rodzicom.
6. Zminimalizować treści podstaw programowych. Szkoły nie można przenieść 1:1 z offline do online.
7. Nauczanie zdalne, ewentualnie hybrydowe (blended learning), przynajmniej dla szkół
średnich.
8. Nauczanie hybrydowe dla szkół podstawowych także.
9. Przy nauczaniu online nie mogą być to 45 minutowe lekcje. Szkoła powinna mieć sprawo
skrócić lekcje, na przykład do 30 minut.
10. Zorganizować nauczanie tydzień w domu, tydzień w szkole - najpraktyczniej dla wszystkich
typów szkół.
11. Umożliwić pracę w systemie projektów interdyscyplinarnych - zgodnie z pomysłem J . Pytlaka
- nowelizacja rozporządzenia o ramowych planach nauczania. Chodzi o większą
elastyczność, np. zamiast 2 godzin chemii w 7 i 8 klasie, 1 godzina w 6, 2 w 7 i 1 w 8.
12. Ograniczyć liczebność dzieci w klasach (grupach), z jednej zrobić dwie. Zamiast 28 osób,
dwie po 14. Żeby państwo nie klęknęło finansowo, nadal to będzie 1 jednostka lekcyjna. Tylko 2 spotkania po 14 osób po 20 minut każde. I 5 minut na zmianę grup. Clue przekazuje
nauczyciel klasycznie, resztę on-line. dzięki temu
A) dzieci się nie widzą aż tak, nie mieszają, nie spotykają, nie jest aż tak tłoczno
B) można w skrajnym przypadku przemyśleć wariant typu polski, matematyka, angielski,
fizyka częściowo na miejscu, częściowo zdalnie. Ale taka plastyka, technika, muzyka,
informatyka, WDŻ czy edb - mogłyby się zdalnie odbywać bez większego uszczerbku.
13. Brakuje też w szkołach sprawnych komputerów, szkolny sprzęt nie udźwignie edukacji
hybrydowej."

Pan profesor Mankiewicz dodał jeszcze w przesłanej notatce:
„Przy okazji, jeśli chodzi o treści do wykorzystania w nauczaniu hybrydowym, przygotowujemy zasoby Khan Academy z myślą o początku roku szkolnego.
Z tą myślą przygotowaliśmy zestawienie materiałów Khan Academy, które ułatwi nauczycielom dotarcie do odpowiednich treści:
https://tinyurl.com/y4txbxr9
Pracujemy ciągle nad tym, zestawienie będzie się powoli powiększać.
Przy okazji, przypominamy link do filmu, w którym wyjaśniamy, jak można pracować z klasą na platformie Khan Academy po polsku: https://youtu.be/_NBavMOtF90?t=201.”

Pani Dyr. Anna Zabielska przedstawiła stanowisko OSKKO:

„Szanowny Panie: Prezesie Rady Ministrów.
Szanowni Państwo: Ministrze Edukacji Narodowej, Ministrze Zdrowia, Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Posłowie, Senatorowie. Samorządowcy. Rodzice, rodziny nauczycieli i opiekunów dzieci. Media.
Na tydzień przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2020-2021, my – dyrektorzy szkół, nauczyciele – liderzy, działacze oświatowi, zwracamy się do Państwa z apelem o zmianę postępowania państwa w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu dzieci do szkół i przedszkoli.

Jako kadra kierownicza oświaty, specjaliści kształceni w duchu planowego działania, przewidywania zagrożeń dla naszych podopiecznych, przygotowani na sytuacje kryzysowe, z niepokojem obserwujemy brak inicjatywy państwa, sprawiający, że ponad 4,5 miliona polskich dzieci może wkrótce stać się uczestnikami ryzykownego eksperymentu – nieprzemyślanego, źle zaplanowanego powrotu uczniów do szkół, w czasie epidemii COVID-19, co zmierza do jesiennego „lockdownu”, odebrania uczniom szansy na w miarę normalną edukację do końca bieżącego roku.
Prosimy wszystkich, od których zależy decyzja o sposobie rozpoczęcia zajęć nowego roku szkolnego, o rozważenie jej uwarunkowań. Zadajemy publicznie pytania, jakie w takiej sytuacji powinien sobie zadać człowiek odpowiedzialny za kształcenie i bezpieczeństwo uczniów. Rekomendujemy niezbędne i pilne działania w celu naprawy sytuacji. Poniższy wykaz stanie się dla nas wszystkich poważnym oskarżeniem, lecz także szansą na przemyślenie dalszego postępowania.

Zarzucamy resortowi edukacji i zdrowia, Rządowi RP:
• Nieuwzględnienie stanowisk i badań polskich naukowców, w tym m.in. Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Biologii Doświadczalnej UW w sprawie prognoz i zaleceń wobec edukacji od września 2020 r. Mówią one wyraźnie, że rozpoczęcie roku szkolnego polegające na beztroskim powrocie wszystkich uczniów do szkół i niezaostrzeniu procedur bezpieczeństwa zaowocuje gwałtownym wzrostem liczby zachorowań. Może dziś sytuacja byłaby lepsza, lecz nie jest - po wakacyjnym rozluźnieniu zasad bezpieczeństwa.
• Zaniedbanie przygotowań platformy edukacji zdalnej, koniecznej w sytuacji zamykania szkół wskutek pojawienia się zakażeń kadry i uczniów. Nie zrobiono w tej sprawie nic.
• Niepodjęcie prac nad dostosowaniem podstaw programowych przedmiotów szkolnych do wyzwań współczesności oraz sytuacji w jakiej się znaleźliśmy po wybuchu epidemii. Podstawy programowe były powszechnie krytykowane już w ubiegłych latach za przeładowanie treściami, chaotyczność. Dziś to przeładowanie oznacza całkowitą niemożliwość realizacji w sytuacji utrudnionego kształcenia w szkołach i domach.
• Brak konstruktywnego przywództwa i strategii edukacji. Kadra kierownicza i nauczyciele są pozbawieni partnerskiego wsparcia, zdemotywowani, rodzice są niedoinformowani i pełni obaw. Brakuje jakiejkolwiek strategii edukacji w krótkim i długim zakresie. Wszystkie wymienione wyżej zaniechania, zaniedbania można było naprawić latem, a nawet wiosną. Nie podjęto jednak żadnych konsultacji społecznych, decydowano pośpiesznie i apodyktycznie. Przede wszystkim działania (a raczej ich brak) nie zostały objęte żadnym upublicznionym harmonogramem. Przykładem jest ostatnie ogłoszenie o możliwości uzyskania z MEN środków odkażających. Żaden odpowiedzialny dyrektor czy samorząd nie czekał na to do końca sierpnia.
• Pozostawienie szkół i ich kadry samotnymi, wobec braku planu działań, braku środków przeznaczonych na chociażby podział klas na grupy, tak jak to się czyni w innych państwach Europy. Nauczyciele pytają nas, czy zapewnimy im podstawowe środki BHP – ochronę osobistą, regularne badania na obecność wirusów. Czy powstał plan zapewnienia takiej opieki nad nauczycielami, i – tym samym – nad dziećmi i ich rodzinami? Czy nauczyciele będą regularnie badani?

Wobec powyższych, poważnych oskarżeń, rekomendujemy natychmiastowe działania:
• Wysłuchanie opinii polskich naukowców oraz nas – kadry kierowniczej oświaty. Proponujemy plan działań na wrzesień 2020 r., polegający na:
a) przyjęciu od 1 września br. do szkół dzieci do grup przedszkolnych (tzw zerówek) oraz klas 1-3. I tylko tych dzieci – na okres około 2 tygodni. Ma to zapewnić bezpieczny dystans społeczny z wykorzystaniem bazy całej szkoły oraz sugerowaną przez naukowców kwarantannę powakacyjną dzieci starszych.
b) Powrocie klas 4-8 dopiero po ww. kwarantannie – w drugiej połowie września. Wczesniej – zalecamy tym uczniom edukację zdalną i konsultacje w szkole.
c) zapewnieniu rodzinom dzieci klas 4-8 zasiłków na ww. czas do powrotu do szkoły.
• Natychmiastowe podjęcie (całkowicie już spóźnionych) działań w celu zmiany nierealistycznych podstaw programowych – z uwzględnieniem konsultacji społecznych na szeroką skalę. Zajmie to kilka miesięcy.
• Podział klas na mniejsze grupy oraz wprowadzenie - w miarę możliwości zasady spotykania uczniów z tylko jednym nauczycielem. Na to muszą się znaleźć środki. Wobec oburzającej rozrzutności Państwa - rządzących - w innych sferach, nie widzimy usprawiedliwienia dla zaniechań w tak ważnej dziedzinie jak edukacja przyszłych pokoleń.
• Naprawę nierealistycznych i chaotycznych wytycznych sanitarno-organizacyjnych. W jednej szkole podstawowej obowiązują inne liczności i zagęszczenie klas/grup dla przedszkola i szkoły. Dzieci z grupy przedszkolnej, po przejściu do 1. klasy nagle zostają objęte innymi normami. Powierzchnie klas i sal nie spełniają żadnej wyznaczonej normy. Owocuje to koniecznością selekcji dzieci do przedszkoli i nieuniknionych konfliktów.
• Wprowadzenie autonomii decydowania o poszczególnych przypadkach dzieci i ich rodziców oraz wobec całych szkół i klas. Przykładem niech będzie potrzeba umożliwienia rodzicom samodzielnej edukacji w domu, gdy rodzice są w stanie podjąć taki wysiłek – we współpracy ze szkołą. Uniemożliwianie im tego jest niedemokratyczne i czasem nieludzkie, np. wobec szczególnych potrzeb społecznych czy słabego zdrowia i narażenia dziecka na zakażenie w szkole. Ważny przykład potrzeb to konieczne podejmowanie edukacji zdalnej decyzją dyrektora, bez potrzeby konsultowania poza szkołą.
• Pilne zapewnienie szkołom sprzętu do transmisji lekcji: kamer, mikrofonów, modemów, kont internetowych. Nadchodzą liczne zamknięcia szkół w obliczu zakażeń, odnosimy wrażenie całkowitej niefrasobliwości systemu edukacji wobec tego zjawiska.
• Pilny powrót do prac nad nowoczesną i wydajną platformą edukacji zdalnej. Padały takie obietnice – nie pozostało po nich nic.
• Zapewnienie wsparcia psychologicznego i społecznego uczniów. Tymczasem brak środków na zajęcia dodatkowe i wsparcie. Jednocześnie w lutym br. ogłoszono że Polska zajęła drugie, niechlubne miejsce w liczbie samobójstw dzieci i młodzieży w Europie. Retorycznym jest pytanie – czy dziś ta sytuacja uległa poprawie.
• Konieczne i niezbędne zapewnienie „gorącej linii” szkoły z Sanepidem. W sprawie decyzji o zmianie sposobu pracy szkoły w wypadku zakażeń szkoła musi działać natychmiast. Tymczasem odnotowujemy utrudniony kontakt z przepracowanymi urzędnikami.

Są to poważne zarzuty i istotne oczekiwania. Musiały paść, ponieważ tego wymaga od nas odpowiedzialność za edukację i dobrostan dzieci i młodzieży. Apelujemy niniejszym do sumień i wyobraźni, o skierowanie wysiłków Państwa na wsparcie dzieci i młodzieży, ich rodzin w taki sposób, aby mogły uzyskać warunki do dobrej i bezpiecznej edukacji. Musimy być świadomi ryzyka wznowienia epidemii, z całą odpowiedzialnością odradzamy dalsze zaniechania państwa.
Stoimy na stanowisku, że dzieci powinny wrócić do przedszkoli i szkół najszybciej, jak to jest możliwe. Lecz tylko na wyżej wymienionych zasadach. Podzielamy wspólne marzenie powrotu do normalności sprzed epidemii. Wspólnie zdecydujmy mądrze, jak do tego dojść.
Pozostajemy do dyspozycji, z poważaniem:
Ponad 6 000 członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.”

Generalnie dzieci muszą rozwijać swoje kompetencje społeczne, to najważniejsza rola szkoły i temu nawet najambitniejszy rodzic sam nie podoła, dzieciaki też już chcą wracać do szkoły, gdyż nauka zdalna pozostawia wiele do życzenia. Ale jak to zwykle bywa nawet jeśli są pomysły, to brak środków, wiele działań jest spóźnionych, MEN dezynfekuje ręce i ma wszystko w nosie, dyrektorzy bez środków i narzędzi robią, co mogą i potrzebują więcej elastyczności, a wszyscy jasnych reguł, procedur i poczucia bezpieczeństwa.

Witaj szkoło😷

https://oskko.edu.pl/stanowisko-ws-rozpoczecia-roku-szkolnego/index.html
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C83515%2Czespol-ds-covid-19-pan-w-szkolach-maseczki-powinny-byc-obowiazkowe-dla
https://www.facebook.com/PlatformaNews/videos/1710906305729927
https://tinyurl.com/y4txbxr9
https://youtu.be/_NBavMOtF90?t=201.”

#rodzicemajągłos

post został zmieniony: 27-08-2020 14:47:13
Dante27-08-2020 18:18:35   [#159]

Czy KTOŚ z Was (Nas) w ramach autonomii szkoły nosi się z zamiarem wprowadzenia na terenie szkoły w strefach wspólnych (szatniach, korytarzach) obowiązku zakrywania przez uczniów i pracowników  ust i nosa ?

Roman Langhammer27-08-2020 18:33:19   [#160]

Ja. Klasy 1-3 nie wychodzą na przerwy tradycyjne, ale 4-8 muszą zmieniać sale, bo nie mam dla każdego oddziału miejsca.... a korytarze krótkie i wąskie. Więc tak, zdecydowałem się w uzgodnieniu z bhpowcem. Rodzice póki co nie zgłaszali żadnych wątpliwości i sprzeciwu.

A... i szatnie... nie mam możliwości zluzowania... niestety.


post został zmieniony: 27-08-2020 18:33:37
Daniel120827-08-2020 20:08:14   [#161]

U mnie na przerwach obowiązkowo maseczki - uczniowie i nauczyciele.

MonMal27-08-2020 20:42:04   [#162]

U mnie też w częściach wspólnych szkoły z uwagi na wąskie korytarze. Odzew rodziców bardzo pozytywny.

gosiaes227-08-2020 21:06:01   [#163]

u mnie maseczki na przerwach w klasach VI - VIII

ReniaB28-08-2020 08:28:11   [#164]

U mnie w bursie na części wspólnej, tez bardzo ciasno

Marek Pleśniar28-08-2020 11:37:30   [#165]

czy ktoś z Was pracuje w czerwonej strefie?

malmar1528-08-2020 11:50:57   [#166]

https://fakty.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-poczatek-roku-szkolnego-piontkowski-sa-wytyczne-dla-dyrektor,nId,4696955


post został zmieniony: 28-08-2020 11:51:13
robson28-08-2020 12:56:24   [#167]

Ok. Co w sytuacji gdy ktoś ma rozpocząć pracę ale informuje, że jest na kwarantannie i nie może przyjść do szkoły aby podpisać? Czy umowę podpisuje się dopiero w chwili gdy przejdzie kwarantannę a na dzień 1.09 nie dostaje pensji?

rzewa28-08-2020 14:15:39   [#168]

umowę załatwia się zdalnie i na 1.09 dostaje pensję na konto

Marek Pleśniar28-08-2020 14:20:34   [#169]

emanujmy optymizmem i nie myślmy o tym co złe;-)
--

nie przywołujemy tego, co może się złego wydarzyć, a przeciwnie - argumentowała wicedyrektorka warszawskiej Szkoły Podstawowej numer 380.

- Więc jeżeli będziemy emanować optymizmem i będziemy nastawieni na pozytywne rozwiązania, to one takie będą. A najczęściej, widzę, że niektórzy z państwa myślą negatywnie, myślą o tym, co złego może się wydarzyć i to zło państwa spotyka. Bo człowiek dostaje to, czego pragnie, o czym ciągle myśli

https://tvn24.pl/polska/samorzadowcy-u-szefa-men-dariusza-piontkowskiego-chwalili-wytyczne-ministerstwa-na-nowy-rok-szkolny-4676776

 

Poppy28-08-2020 16:01:56   [#170]

Po kilku godzinach zdalnej rady, przeszkoleniu wszystkich, ktorzy się nawinęli z procedur, regulaminów, podjęciu miliona uchwał, udzieleniu odpowiedzi na milion pytań nauczycieli i rodziców, rozwiazaniu problemów całego mikroświata czuję się, jakbym przerzuciła z tonę węgla. 
Teraz idę emanować optymizmem😳🙃

bem29-08-2020 12:33:09   [#171]

Również wprowadziłam maseczki w częściach wspólnych. Mam natomiast pytanie o mierzenie temperatury - czy możemy to robić , czy wymagana jest zgoda rodziców itp. Na jakiej zasadzie wprowadzane są bramki i czy ktoś już je wprowadził?

bem29-08-2020 12:35:02   [#172]

Co do emanacji optymizmem - nie mam nawet czasu, żeby sprawdzić, jak wyglądam w lustrze.

Daniel120829-08-2020 13:29:40   [#173]

A swoją drogą to ta konferencja była żenująca...

Samorządowcy. Wybrani samorządowcy. Zapachniało PRL. A ta Pani Dyrektor ..... ale cóż. W tym wieku różne rzeczy można pleść.

Leszek29-08-2020 13:31:56   [#174]

w każdym wieku Daniel1208 różne rzeczy można pleść ... :-)

spójrz co napisałeś

pozdrawiam


post został zmieniony: 29-08-2020 13:31:59
hania29-08-2020 13:50:59   [#175]

no, chyba że w tym XXI wieku :-)

Daniel120829-08-2020 13:53:56   [#176]

Można, można.

Ale ja nie plotę tych bzdur w TV obok ministra i nie mieszam milionom ludzi w głowach.

Taka mała różnica.

Pozdrawiam.

Leszek29-08-2020 13:59:55   [#177]

to zależy czy piszemy o wieku kobiety... czy też wieku w tysiącleciu...

pozdrawiam

alis29-08-2020 14:20:11   [#178]

Od 1 września najprawdopodobniej będę mieć nauczanie zdalne, nagły zwrot sytuacji mnie dopadł, od czego zacząć, mam pustkę w głowie, pomóżcie :(

JarTul29-08-2020 19:26:49   [#179]

W kwestii maseczek w "częściach wspólnych".
Kto wierzy w to, że uczeń będzie miał na każdy pobyt w "części wspólnej" nową maseczkę?
Zwykle przez cały dzień ta sama maseczka... koncentacja własnych bakterii... no wielokrotne i zbliżanie rąk do ust, nosa, oczu?
Zmniejszenie czy zwiększenie zagrożenia?

Narażenie dużego ryzyka, czyli bliski kontakt:

 • Osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba zakażona koronawirusem
 • Osoba, która miała bezpośredni fizyczny kontakt z osobą zakażoną koronawirusem (np. uścisk ręki)
 • Osoba, która miała bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z zakaźnymi wydzielinami (np. śliną, plwociną) osoby zakażonej koronawirusem (np. kontakt z wydzieliną kaszlącej osoby zakażonej koronawirusem lub dotykanie gołymi rękami używanych przez taką osobę chusteczek higienicznych)
 • Osoba, która miała kontakt twarzą w twarz z osobą chorą na COVID-19 w odległości ≤2 metrów i przez okres >15 minut
 • Osoba, która pozostawała w zamkniętym pomieszczeniu (np. klasa w szkole, pokój spotkań, poczekalnia w szpitalu itp.) z osobą chorą na COVID-19 przez ≥15 minut i w odległości <2 metrów
 • Pracownik ochrony zdrowia lub inna osoba sprawująca bezpośrednio opiekę nad osobą zakażoną koronawirusem lub pracownik laboratorium, który wykonywał czynności z próbkami pobranymi od osoby zakażonej koronawirusem bez stosowania zalecanych środków ochrony osobistej lub możliwie stosującym te środki nieprawidłowo
 • Osoba, która podróżowała w samolocie siedząc w odległości do 2 miejsc (w każdym kierunku), osoba wspólnie podróżująca lub sprawująca opiekę nad z osobą zakażoną koronawirusem lub członkowie personelu pokładowego obsługujący daną sekcję samolotu, w której siedziała osoba zakażona koronawirusem (jeżeli ciężkość objawów lub przemieszczanie się osoby z zakażeniem wskazują na większe narażenie, za osoby z bliskiego kontaktu można uznać wszystkich pasażerów podróżujących w danej sekcji samolotu lub w całym samolocie).

Narażenie małego ryzyka, czyli przygodny kontakt:

  • Osoba, która pozostawała w zamkniętym pomieszczeniu z osobą zakażoną koronawirusem przez <15 minut i w odległości >2 metrów
  • Osoba, która miała kontakt twarzą w twarz z osobą zakażoną koronawirusem przez <15 minut i w odległości <2 metrów
  • Osoba, która podróżowała wspólnie z osobą zakażoną koronawirusem jakimkolwiek środkiem transportu.

Zastanawiam się na jakim poziomie jesdt wiedza z biologii, fizyki i chemii osób, które opracowują procerdury/zasady zachowań w sytuacji zagrożenia epidemicznego w szkołach.


post został zmieniony: 29-08-2020 19:33:54
ola 1331-08-2020 06:54:44   [#180]

A taka jest szkolna rzeczywistość


post został zmieniony: 31-08-2020 06:55:53
Karolina31-08-2020 07:25:44   [#181]

Ile podobnych bzdur w procedurach i wytycznych.

Kiedy skończy się histeria środowiska oświatowego?

Adaa31-08-2020 09:19:21   [#182]

Nie ma zgód na hybrydowe?

Taka matematyka dla szkół pracujacych na dwie zmiany - 20 oddziałów x 2 godziny religii = 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie)

jest pokusa by skrócic wejście drugiej zmiany?, jest

Ed31-08-2020 22:00:31   [#183]

Czy gabinet higienistki szkolnej może pełnić rolę izolatorium ?

 

marysia d31-08-2020 22:31:35   [#184]

Mam w procedurach zapis, że uczeń wchodzi do szkoły w maseczce/przyłbicy ... podczas przerw również osłania twarz. Czy macie jakieś zapisy jak należy postępować, jeśli rodzić powie/napisze, że:

1. nie wyraża zgody, by dziecko zakrywało twarz w szkole,

2. nie wyraża zgody na pomiar temperatury.

3. nie wyraża zgody na ewentualne przebywanie dziecka w izolatorium.

 

Jakiś wzór listu /do dyrektora szkoły/ w tej sprawie krąży na FB.

W sumie zawsze można dziecku powiedzieć idź sobie ....

Mam szkolny zawrót głowy. Podpowiedzcie co ewentualnie zrobicie w takiej sytuacji.

Co w ogóle można zrobić? Czy jest jakaś podstawa prawna ?

Marek Pleśniar31-08-2020 22:42:12   [#185]

podaj podstawę prawną: wypowiedź ministra w TV (i "wytyczne" GIS - też nie rozporządzenie)

Ala01-09-2020 07:51:43   [#186]

ludzie... nie dajmy się zwariować

nie da się zabezpieczyć na wszystko, co sobie wydumamy, takie gdybanie jest dobijające

jak się coś wydarzy to trzeba elastycznie reagować, nie da się na wszystko mieć procedur, życie i tak jest bardziej pomysłowe

spokoju i zdrowego rozsądku nam trzeba, inaczej zwariujemy:)

elrym01-09-2020 08:29:30   [#187]

Dzisiaj jest ten ranek- nie idę do szkoły. Ulga trudna do wytłumaczenia, szczególnie w dzisiejszym czasie.

Życzę Wam kochani, spokojnego roku szkolnego! Pamiętajcie,by w gąszczu procedur nie zapomnieć o sobie.

gosiaes201-09-2020 08:36:31   [#188]

Życzę Wam wszystkiego dobrego na ten rok szkolny, spokoju, braku paniki i dobrych decyzji w każdym aspekcie zarządzania placówką :*

 

Pozdrawiam :)

Ala01-09-2020 08:37:00   [#189]

ja też nie idę, ulgi nie czuję, chyba muszę sobie ją wmówić :(

a tym co idą życzę wszystkiego najlepszego :)


post został zmieniony: 01-09-2020 08:37:59
Dante01-09-2020 08:41:15   [#190]

Prośba o pomoc :

W szkole jest ponad 850 ucz. i pracowników.

W związku z Covid-19 nakazałem  zakrywanie ust i nosa maseczką/przyłbicą  w częściach wspólnych ( nie na lekcji) oraz

dezynfekcję dłoni przy wejściu środkiem dezynfekcyjnym. Rodzic pisemnie nie wyraził zgody na maseczkę i na

dezynfekcję.

Co dalej ???

 


post został zmieniony: 01-09-2020 08:41:38
izael01-09-2020 08:46:03   [#191]

zaprosić na rozmowę i dopytać o argumenty

:)

AnJa01-09-2020 08:49:55   [#192]

No to jest pytanie, co jest ważniejsze:

1. wytyczne umocowane w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji ustawowej,
2. konstytucyjne prawo do nauki w połączeniu z także konstytucyjnym obowiązkiem szkolnym

Podejrzewam, ze odpowiedź bedzie zależała od organu udzielającego odpowiedzi, przy czym raczej Trybunał Konstytucyjny się tym nie zajmie.

Praktycznie- z tym syfem do rąk rzecz jest względnie prosta: powinno sie dać mozliwość stosowania rękawiczek.


post został zmieniony: 01-09-2020 08:50:22
Marek Pleśniar01-09-2020 09:26:49   [#193]

nie da się argumentować - rozmawiałem z mamą, która wypisała takie oświadczenie o niemaniu maseczek i temperatury..
generalnie jest to świat po drugiej stronie lustra, gdzie nawet pada jako autorytet ta pani co emanowała optymizmem

nie wiem co z tym można zrobić

izael01-09-2020 09:45:37   [#194]

u nas nie ma obowiązku dezynfekcji "syfem", jesli to jest problem dla rodzica/ucznia

jest obowiązek mycia rąk, mycie rąk, mycia rąk....

Marek Pleśniar01-09-2020 10:15:26   [#195]

ha:-)

no racja

AnJa01-09-2020 13:43:38   [#196]

ano

Ed01-09-2020 14:19:12   [#197]

Podnoszę:

Czy gabinet higienistki szkolnej może pełnić rolę izolatorium ?

izael01-09-2020 15:38:28   [#198]

u nas tak jest

nie mamy innych możliwości 

Liwa01-09-2020 16:36:41   [#199]

Moim zdaniem nie. Pielęgniarka szkolna powinna być do dyspozycji wszystkich uczniów: nagłe wypadki, urazy, kontuzje wf, omdlenia, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej itp. W ten sposób możemy znaczaco ograniczyć świadczenie pomocy przedmedycznej i profilaktycznej.

 

ola 1301-09-2020 16:51:15   [#200]

No to zostaje kantorek wfistów. 

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]