Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Popołudniowa niespodzianka od kuratora [ZBIERAMY ANKIETY]
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
bea32117-04-2020 13:16:58   [#151]

dolnośląskie ankieta do poniedziałku do 9.30

Stan na dzień 11 marca 2020 r.

Czy w placówce realizowane było indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne?

TAKNIENIE DOTYCZY

Ogólna liczba dzieci/uczniów, które realizowały indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne:

 

Czy w placówce realizowane było indywidualne nauczanie?

TAKNIENIE DOTYCZY

Ogólna liczba dzieci/uczniów, które realizowały indywidualne nauczanie:

 

Czy w placówce realizowana była zindywidualizowana ścieżka kształcenia?

TAKNIENIE DOTYCZY

Liczba uczniów, którzy korzystali ze zindywidualizowanej ścieżki kształcenia:

 

Uwagi:

 

 

Stan na dzień 17 kwietnia 2020 r.

Czy w placówce realizuje się ZDALNE indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne?

TAKNIENIE DOTYCZY

Ogólna liczba dzieci/uczniów realizujących ZDALNE indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne:

 

Czy w placówce realizuje się ZDALNE indywidualne nauczanie?

TAKNIENIE DOTYCZY

Ogólna liczba dzieci/uczniów realizujących ZDALNE indywidualne nauczanie:

 

Czy w placówce realizuje się ZDALNIE zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia?

TAKNIENIE DOTYCZY

Liczba uczniów korzystających ZDALNIE ze zindywidualizowanej ścieżki kształcenia:

 

Uwagi:

 

 

Formy, sposoby, metody ZDALNEJ realizacji, w tym ze wskazaniem czy realizacja zajęć odbywa się w indywidualnym kontakcie on-line nauczyciel-uczeń i/lub w wirtualnej grupie klasowej

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

  czy realizacja zajęć odbywa się w indywidualnym kontakcie on-line nauczyciel-uczeń  


  czy realizacja zajęć odbywa się w wirtualnej grupie klasowej  


  dziennik elektroniczny  


  platforma epodręczniki  


  e-maile  


  telefon  


  smsy  


  Facebook  


  WhatsApp  


  Skype  


Inne:

 

 

Indywidualne nauczanie

  czy realizacja zajęć odbywa się w indywidualnym kontakcie on-line nauczyciel-uczeń  


  czy realizacja zajęć odbywa się w wirtualnej grupie klasowej  


  dziennik elektroniczny  


  platforma epodręczniki  


  e-maile  


  telefon  


  smsy  


  Facebook  


  WhatsApp  


  Skype  


Inne:

 

 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

  czy realizacja zajęć odbywa się w indywidualnym kontakcie on-line nauczyciel-uczeń  


  czy realizacja zajęć odbywa się w wirtualnej grupie klasowej  


  dziennik elektroniczny  


  platforma epodręczniki  


  e-maile  


  telefon  


  smsy  


  Facebook  


  WhatsApp  


  Skype  


Inne:

 

 

Uwagi:


post został zmieniony: 17-04-2020 13:17:50
Dana17-04-2020 15:51:48   [#152]

Podkarpacie 3 ankiety do 19.04 - witaj weekendowa praco!

Oto jedna z nich

Szkoła/placówka realizująca zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg stanu na dzień 11 marca 2020 r.

zajęcia rozwijające uzdolnienia

    tak  nie  nie dotyczy 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

    tak  nie  nie dotyczy 

zajęcia logopedyczne

    tak  nie  nie dotyczy 

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

    tak  nie  nie dotyczy 

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

    tak  nie  nie dotyczy 

porady i konsultacje

    tak  nie  nie dotyczy 

klasa terapeutyczna

    tak  nie  nie dotyczy 

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

    tak  nie  nie dotyczy 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

    tak  nie  nie dotyczy 

zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

    tak  nie  nie dotyczy 

warsztaty

 

Szkoła/placówka realizująca zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg stanu na dzień 17 kwietnia 2020 r.

zajęcia rozwijające uzdolnienia

    tak  nie  nie dotyczy 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

    tak  nie  nie dotyczy 

zajęcia logopedyczne

    tak  nie  nie dotyczy 

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

    tak  nie  nie dotyczy 

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

    tak  nie  nie dotyczy 

porady i konsultacje

    tak  nie  nie dotyczy 

klasa terapeutyczna

    tak  nie  nie dotyczy 

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

    tak  nie  nie dotyczy 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

    tak  nie  nie dotyczy 

zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

    tak  nie  nie dotyczy 

warsztaty

 

Ogólna liczba uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg stanu na dzień 11 marca 2020 r. (tu trzeba podać liczby przy każdej formie)

zajęcia rozwijające uzdolnienia

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

porady i konsultacje

klasa terapeutyczna

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

warsztaty

 

Ogólna liczba uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg stanu na dzień 17 kwietnia 2020 r. (tu trzeba podać liczby przy każdej formie)

warsztaty

zajęcia rozwijające uzdolnienia

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

porady i konsultacje

klasa terapeutyczna

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu


Formy, sposoby, metody realizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanych zdalnie ( tu trzeba opisać jak są realizowan zdalnie)

zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

warsztaty

zajęcia rozwijające uzdolnienia

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

porady i konsultacje

klasa terapeutyczna

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

Dana17-04-2020 15:53:23   [#153]

I jeszcze taki mail 

PILNE!!! Zbieranie informacji z zakresu zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz informacji z zakresu indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania

Odebrane
x

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie <noreply@ko.rzeszow.pl>

16 kwi 2020, 16:51 (23 godziny temu)
 
do mnie

Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej Podkarpacki Kurator Oświaty zobowiązuje dyrektorów wszystkich szkół do przekazania za pomocą systemu RSIO informacji z zakresu zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz informacji z zakresu indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania, w terminie 17-04-2020 do godziny 11-00

MKJ17-04-2020 17:23:25   [#154]

Przypominam, że te ankiety NIE SĄ OBOWIĄZKOWE!!!

Ja dziś miałem chwilę czasu i wypełniłem dwie  - o indywidualnym nauczaniu i zindywidualizowanej ścieżce kształcenia - bo mam tego na tyle mało, że z pamięci mogłem podać. Tej dotyczącej ppp nie wypełniłem, bo nie pamiętam ilu uczniów mam objętych ppp, a nie mam teraz ani czasu ani ochoty tego liczyć. Jak KO bardzo będzie chciało, to po otwarciu szkól będzie mogło sobie wpaść na kontrolę i wszystkich policzyć.

Warto jeszcze zwrócić swoim kuratorom uwagę, że zobowiązać do czegokolwiek to oni mogą swoich pracowników w kuratorium, a dyrektorów mogą co najwyżej poprosić. Mazowiecka Kurator Oświaty od dawna do niczego nas nie zobowiązuje - we wszystkich pismach stoi "proszę o", ewentualnie "bardzo proszę o". A jak ktoś prosi, zwłaszcza bardzo, to przecież jesteśmy życzliwymi ludźmi i jak mamy możliwość, to nie pomożemy? Oczywiście, że pomożemy!

I jeszcze tylko przypomnę dwa paragrafy dodane do rozporządzenia ws. nadzoru:

§ 19a. Monitorowanie podejmowane przez kuratora oświaty, przewidziane w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, jest przeprowadzane z wykorzystaniem arkuszy monitorowania zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 19b. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia, w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem monitorowania, dyrektora szkoły lub placówki o zamiarze przeprowadzenia monitorowania przewidzianego w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, jego terminie i zakresie.

AnJa17-04-2020 17:44:05   [#155]

Marku !

Jestem raczej zdziecinniały , ale stąd mam nadzieję, że nadzieja jest:

Wrzuć do MEN stanowisko/apel w i mieniu OSKKO,  by Pan  MEN, powstrzymał Panie Dyrektor Departamentow by powstrzymały swoich pracowników przed kompromitowaniem się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Pleśniar17-04-2020 17:45:20   [#156]

matuśku...
a jeszcze drugie tyle mam w mejlu ;-)

KahaM17-04-2020 17:46:08   [#157]

Też miałam wysłać ale się powstrzymałam :))))))))))))

AnJa17-04-2020 18:01:39   [#158]

A może do KPRM? Z nadzieją, że ktoś głupotę powstrzyma? Albo któregoś posła z PIS? Np. Sprawkę? Bo innych rozsądnych a sprawczych nie kojarzę.

tarek17-04-2020 18:33:07   [#159]

Te paragrafy (MKJ) dotyczą chyba tylko monitorowania ujętego w planie nadzoru. Nie ma odpowiednika do działań doraźnych. 

Roman Langhammer17-04-2020 18:44:10   [#160]

No właśnie, jak to jest z tymi ankietami, które nie są oficjalnym monitorowaniem? 

Dzisiejszy mail z naszej delegatury:

 

"Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie przypominamy, że na platformie SOK pojawiły się ankiety (5) do wypełnienia w terminie do 17 kwietnia br. (ID 782, 783, 784, 785, 786). 

Proszę o pilne wypełnienie ankiet do końca dnia (nie do godz. 10.00) , które dotyczą Państwa jednostek oświatowych.

Informuję, również, że nie będzie możliwości wypełnienia ankiety na SOK-u po 17.04. Ci dyrektorzy, którzy ankiet nie wypełnią we wskazanym terminie, będą przesyłać informacje pocztą elektroniczną do Delegatury."

 

Jedyne 5 ankiet... wypełniłem, a co mi tam... nudziło mi się. :) Nam "uprzejmie przypominają", "proszę pilnie", a jak widać, ci którzy nie wypełnią, będą przesyłać pocztą elektroniczną. Czyli w domyśle - "prosimy, a jak ktoś prośby nie posłucha, to i tak będzie musiał..."

 

Ups... teraz zauważyłem, że jedną z ankiet, z nadgorliwości wypełniłem 2 razy... mam nadzieję, że dałem te same odpowiedzi. ;)


post został zmieniony: 17-04-2020 18:45:16
Magosia17-04-2020 18:45:07   [#161]

Przeraziły mnie te przykłady, ale ... po chwili refleksji...

! Ojej, przecież to jasne...

Jakoś trzeba uzasadnić zasadność funkcjonowania i utrzymania swojego stanowiska. 

...nauczyciele też utyskuje na ankiety, w których muszą ( zobowiązaniu przez swoich szefów) wykazywać drobiazgowo, że pracują.. 

Zaufanie, zaufanie...

I żeby było jasne,  wiem/chcę wierzyć, że większość dyrektorów tego nie wymaga...

Pozdrawiam, życzę spokojniejszego weekendu:-)


post został zmieniony: 17-04-2020 18:46:27
Leszek17-04-2020 19:04:41   [#162]

no tak

presja urzędu na urząd

a na dyrektorze się odbija...

zdroworozsądkowo jak MKJ pisze

pozdrawiam

Marek Pleśniar17-04-2020 20:33:49   [#163]

jakoś kuratoria próbują wykazać że intensywnie pracują... tj chciałem powiedzieć: nadzorują. A to można wykazać tylko liczbą papierów, bo efektami raczej nie - nigdy jeszcze od zwiększonej liczby ankiet nie wynikła lepsza praca czegokolwiek

Marek Pleśniar17-04-2020 20:35:38   [#164]

AnJoo - Twa wiara w skuteczność MEN przywraca mi jasne światełko w tunelu Matki Głupich i zapał do entuzjazmu

(ale piszę;-)

Agsa20-04-2020 16:42:19   [#165]

Może warto przypominać kuratorom, że nadzór pedagogiczny polega na:

udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

To fragment ustawy.

Magosia20-04-2020 17:22:39   [#166]

Czasem pomaganie polega na nieprzeszkadzaniu.. ;-)

..czytaj niezawracaniu głowy, by o innych organach nie wspomiać. 


post został zmieniony: 20-04-2020 17:23:04
Roman Langhammer21-04-2020 14:49:34   [#167]

KO Śląsk

 

W związku z e-mail MEN z 17 kwietnia 2020 r. prosimy o wypełnienie ankiety dot.: „Nauczyciele informatyki - potrzeby szkół”.

Liczba nauczycieli:

- w osobach 

- w przeliczeniu na etaty 

 

Może żołnierze zostaną do szkół skierowani? :)))


post został zmieniony: 21-04-2020 14:51:11
izael21-04-2020 19:35:52   [#168]

:)))

dobrze, że czasem można się pośmiać...

olaszyma21-04-2020 19:47:04   [#169]

A moja niespodzianka nie od KO tylko od Op. Ponieważ urząd gminy pracuje na zmianę (urzednicy przychodza na 6 h na zmianę żeby w biurach nie było za dużo osób) to dzisiaj nakazano dyrektorom żeby zapewniali dyżurowanie w szkole od 7 do 19. Nie wiem jak to zrobia ci, którzy nie maja zastepców (wszyscy w gminie oprócz naszej szkoły) a my z dyrektorką i druga wice zaczynamy pracę na dwóch zmianach.

Jacek21-04-2020 19:53:40   [#170]

a to dyrki i wicki mają dyżurować czy ktokolwiek ze szkoły?

olaszyma21-04-2020 20:01:18   [#171]

Dyrki, wicki sekratarki, obsługa w portierni. 

ergo21-04-2020 20:32:27   [#172]

A powiedzieli po co komu ten dyżur w takich godzinach?

olaszyma21-04-2020 20:37:02   [#173]

Po to żeby nie było nam lepiej niż urzędnikom w urzędzie gminy bo oni tez tak chodzą do pracy. sic!

Agsa27-04-2020 13:00:59   [#174]

Podobno doszła ankieta w sprawie uczniów cudzoziemskich... 

Czy ktoś może się nią "pochwalić" ?

malmar1527-04-2020 14:19:14   [#175]

ja już o niej zapomniałam :)

Skimir27-04-2020 18:18:48   [#176]

Ta była najprostsza :-)

malmar1527-04-2020 18:44:59   [#177]

tak, bo nie miałam obcokrajowców ;-)

KahaM27-04-2020 21:41:57   [#178]

u nas zbierali i zbierali zapotrzebowanie na laptopy z KO, tabelki wypełniałam i poprawiałam i aktualizowałam i dalej nie wiem po co, na co i dlaczego... :/ A teraz w SIO jest ankieta na temat pomocy pp i czy dzieci mają szafki w szkole i czy się sporządza protokoły powypadkowe.... nie wchodziłam jeszcze bo jakoś nie mogę się zebrać. Ale faktycznie zostawianie podręczników w szkole jest teraz najistotniejsze... :(((

Kasia201228-04-2020 11:26:39   [#179]

Ja codziennie piszę informację, że uczymy zdalnie i nic się nie zmienia.... a raz w tygodniu zliczam ilość wysłanych maili, smsów, telefonów itd kart pracy i innych na potrzeby ko :( 

Jerzykk28-04-2020 11:57:54   [#180]

info:

https://www.kuratorium.gda.pl/dotyczy-tygodniowego-wymiaru-godzin-dydaktycznych-realizowanych-przez-szkoly-i-placowki-oswiatowe/

malmar1528-04-2020 14:42:30   [#181]

dzisiejsze (do jutra)

Czy szkoły realizują zajęcia ponadwymiarowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wynikające z realizacji ramowych planów nauczania?

Marek Pleśniar30-04-2020 07:50:05   [#182]

https://www.edziecko.pl/starsze_dziecko/7,79351,25906818,nauczyciele-zalani-biurokracja-dyrektorzy-apeluja-dla-urzednikow.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Kobieta

 

Adaa07-05-2020 20:01:29   [#183]

 Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, innych form wychowania przedszkolnego województwa mazowieckiego.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 5 maja 2020 r. uprzejmie proszę o przekazywanie informacji na temat funkcjonowania odpowiednio samorządowych i niesamorządowych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychpocząwszy od 6 maja 2020 r. do odwołania.Proszę o przesyłanie danych codziennie do godz. 10.00 poprzez wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem: http://kuratorium.waw.pl/funkcjonowanie-wychowania-przedszkolnego.

.................
Ta sama ankieta, codziennie do odwołania:-)
Dłużej się schodzi z wypełnianiem danych adresowych niż z odpowiedzią na pytanie ankietowe:
Czy wznowilismy działanie? TAK/NIE

Macia07-05-2020 20:44:40   [#184]

to świętokrzyskie KO mądrzejsze "Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej proszę wszystkich Państwa o wypełnienie załączonej tabeli monitorującej wznowienie działalności przez  placówki  wychowania przedszkolnego i przesłanie jej na adres e-mail wizytatora placówki w dni dzisiejszym(06.05.2020r.) najpóźniej do godziny 10.00. Monitorowanie będzie prowadzone codziennie, aż do odwołania, w związku  z tym proszę Państwa o systematyczne przesyłanie wypełnionej tabeli każdego roboczego dnia  do  wizytatora i najpóźniej do godziny 10.00. Poczynając od dnia 07.05.2020r. załączoną tabelę wypełniają i przesyłają do nas jedynie placówki wychowania przedszkolnego, które wznowiły działalność z dniem 06.05.2020r. oraz placówki wychowania przedszkolnego, które zdecydują o  wznowieniu działalność po tym dniu.

Jacek07-05-2020 20:49:11   [#185]

oj.. spoko.. KO też się musi wykazać, że pracuje :-)

Daniel120807-05-2020 20:59:21   [#186]

Na luziku z tymi ankieteczkami ..,

Na ogół pi razy drzwi.

 

AnJa07-05-2020 22:13:37   [#187]

O ile zazwyczaj z pi razy drzwi kłopotów nie mam - to w przypadku odpowiedzi TAK/NIE jednak nie daję rady.

Co do mazowieckiego to zapewne gamoniowate dyrektory nie wysłały do KO info o zawieszeniu działalności.
Albo wysłały na błednego maila.

Albo w KO zaginęło hasło dostępowe do tego maila.

Adaa07-05-2020 22:17:03   [#188]

oczywiście, ze luzik - nie ma filozofii w zaznaczeniu TAK lub NIE

chciałabym jeszcze doczekac luziku, w którym zamiast wszystkich danych adresowych i innych identyfikujacych mozna było wpisac tylko RSPO

malmar1507-05-2020 23:13:21   [#189]

u nas w excelu też codziennie :(

AnJa08-05-2020 10:47:58   [#190]

Niestety- przekracza to mozliwości techniczne mazowieckiego KO. 

Tzn. może i nie przekracza- ale wolą nie ryzykować by subtelnego mechanizmu nie zniszczyć.

MKJ22-05-2020 16:19:29   [#191]

Taki oto list otrzymaliśmy od Mazowieckiej Kurator Oświaty:

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

sytuacja, w której funkcjonujemy od momentu wprowadzenia stanu epidemii, stanowi wyzwanie dla całego systemu oświaty. Chcę zapewnić, że bliskie mi doświadczenia niepokoju i jestem świadoma trudności, z jakimi spotykają się Państwo na co dzień w swych wielopłaszczyznowych działaniach. Doceniam Państwa ciężką pracę i zaangażowanie w tworzenie nowej rzeczywistości edukacyjnej.

Niezależnie od zaistniałych okoliczności, wkrótce absolwenci szkół podstawowych staną przed decyzją obrania dalszej drogi kształcenia oraz rozpocznie się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Wminionych latach owo podejmowanie decyzji było poprzedzone wieloma zabiegami. Dzięki Państwa aktywności i oddaniu uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkół poprzez tradycyjny, bezpośredni kontakt z placówką,uczniami, dyrekcją i nauczycielami w czasie tzw. dni otwartych.

Aktualna sytuacja ogranicza prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w dotychczas praktykowanych formach, a uczniom utrudnia pozyskiwanie informacji, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o wzbogacenie stron internetowych szkół. Jeśli to możliwe, proszę o publikację planów naboru oraz umieszczenie dodatkowych materiałów eksponujących swoisty charakter i atmosferę szkoły w postaci filmów, fotografii, ulotek, itp.

Wierzę, że publikacja informacji o szkole i jej ofercie edukacyjnej ułatwi wielu młodym ludziom podjęcie trafnej decyzji mającej istotny wpływ na ich przyszłość. Wyrażam ponadto podziękowanie za Państwa postawę pełną zrozumienia oraz podejmowanie licznych działań w tym niewątpliwie trudnym czasie.

Z poważaniem Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska

A przecież można było napisać w krótkich żołnierskich słowach "Zobowiązuję dyrektorów szkół ponadpodstawowych do ... w nieprzekraczalnym terminie...". Ale nie, Pani Michałowska wolała z życzliwością i szacunkiem do dyrektorów. Dziwna ta nasza Kurator...

malmar1522-05-2020 16:30:58   [#192]

podoba mi się :-)

cóż, ludzie potrafią pozytywnie zaskakiwać ;-)

Marek Pleśniar23-05-2020 19:03:53   [#193]

no, zaskoczono mnie

pamiętam mą wizytę u pewnej pani KO, ustalałem miejsce konferencji pewnej we współpracy z organem

i rozmowę z panią dyrektor szkoły, co miała ładną aulę: "wpadniemy do pani za pół godziny! To co? Jesteśmy umówione?"

 

mogę to bez zaburzenia dyplomacji opowiedzieć, ponieważ: "Proszę się nie bać, królowo, krew dawno już wsiąkła w ziemię. Tam, gdzie ją rozlano, dojrzewają już winne grona"

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]