Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy po nowemu
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
Jot24-05-2019 21:42:51   [#101]

Baaaardzo dziękuję Rzewo...nie mogłam się połapać...

tomek131725-05-2019 05:13:28   [#102]

Cześć Wszystkim, proszę o komentarz do treści maila otrzymanego od pani dyrektor:

"przesyłam propozycję arkusza samooceny, w związku z zakończeniem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego i obowiązkiem dokonania oceny Państwa pracy. 

 
Oddzielnie proszę sporządzić sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, które będzie musiało być złożone razem z innymi dokumentami do kuratorium.
 
Ponieważ rozporządzenie, według którego rozpoczynali Państwo staż i pisali plan rozwoju zawodowego zostało uchylone, sprawozdanie proszę napisać "po nowemu".
 
W celu wyjaśnienia, czy doprecyzowania niejasności, zapraszam na ewentualną rozmowę. Jeśli mają Państwo inne informacje dotyczące sprawozdania, musimy to wszystko zweryfikować."
Szczegolnie zdanie: sprawozdanie proszę napisać po nowemu?
Uważam, że sprawozdanie piszemy z plan rozwoju który powstał w 2016, czyli po staremu. Dokumenty składamy do kuratorium po "nowemu". Sprostujcie mnie proszę jak się mylę.
I jeszcze jedna sprawa. Napisałem autorka pracę na temat  Moodle w szkole i "w innej zwartej formie" leży w bibliotece szkolnej. Pytałem metodyków i potwierdzili że może takie coś być, a do kuratorium nie mogę się dodzwonić. Spełniłem ostatni punkt wymagania na dyplomowanego?
Z góry dzięki za odpowiedź.
rzewa25-05-2019 10:55:36   [#103]

sprawozdanie jak sprawozdanie - pisze się w nim, jak sama nazwa wskazuje, to co się zrobiło w czasie stażu

ponieważ w czasie stażu należy realizować PRZ, zatem należy w sprawozdaniu zaznaczyć, które rzeczy zrealizowano "ponad" plan a jakich, z tych które w planie były, nie zrealizowano i dlaczego

nie ma tu sensu mówić o sprawozdaniu "po nowemu" czy "po staremu" - co do istoty to bardziej po staremu, gdyż dotyczy PRZ sprzed zmian przepisów, a nie było obowiązku modyfikacji planu - staż do końca realizowany był "po staremu"

jakkolwiek napiszesz sprawozdanie, będzie ok pod warunkiem, że będzie w nim sama prawda

moim zdaniem to co napisałeś wyczerpuje charakter tego o czym mowa w §8 ust 3 pkt 4 lit d rozporządzenia awansowego

miriamm925-05-2019 20:31:49   [#104]

Witam Wszystkich na forum

proszę  o pomoc, 

jak wpisać  kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego  za staż na dyplomowanego? 

1/Realizacja obowiązków przez nauczyciela - z § 8 ust. 1 

a następnie Ocena stopnia spełniania wymagań z § 8 ust.3 

 

2/czy wpisać ogólnie stwierdzenie o stopniu realizacji planu rozwoju zawodowego, nie wymieniać kryteriów?

miriamm926-05-2019 00:01:03   [#105]

Ach, takie niegodne zainteresowania są te moje pytania.

Pozostaje mi tylko powiedzieć dobranoc zaglądającym na forum

 

 

AnJa26-05-2019 09:28:28   [#106]

O, jaki piękny foch:-)

Ad meritum: par. 8.3 podlega ocenie dokonywanej przez komisję, nie dyrektora.

Stopień szczegółowości opisu spełnienia każdego z kryterium zależy od oceniającego. 

Osobiście nie jestem nawet pewien jak rozumieć zapis: "Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmują także stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.":
1.czy oznacza on jedno dodatkowe kryterium pt. stopień  realizacji planu rozwoju zawodowego" ocenianego w skali 0-3 

2.czy może jednak uwzględnienie tego planu w innych kryteriach np. zadanie z okresu stażu "realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły" mieści się w kryteriach "opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów" i " ewaluację własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły"

Z tym, ze dla czytelności formalnej przekazu zastosowałbym chyba wariant 1.

mundi26-05-2019 17:30:06   [#107]

Pomóżcie, nauczyciel teraz - 24 maja zwrócił się o ocenę  za dwa lata stażu na mianowanego. Od września uczy w innej szkole. Czy jest jakiś czas, do którego mógł się zwracać o ocenę? Dziękuję bardzo za pomoc. 

miriamm927-05-2019 04:12:19   [#108]

Foch to ci był zaiste.

U mnie łączą i piszą wszystko co się da.

Z tej sklejanki wychodzi np. u dyplomowanego np. 5 zestawów zgrabnie połączonych z obowiązków z § 8 ust. 1  i  z realizacją stopnia z  § 8 ust.3. No i tym zgrabnie połączonym wsadom  dają po 6 pkt., nie uzasadniają, tylko krótka piłka - spełnił na wysokim poziomie.

Polecę klasykiem - żem się zdziwiła,

ale ochłonęłam i  co nie zabronione, to dopuszczalne.

Dzięki AnJa, pozdrawiam serdecznie.

Pozdrawiam serdecznie Dyrka 

 

tomek131727-05-2019 10:18:21   [#109]

Cześć wszystkim :)

 

Chciałbym zebrać wszystkie nasze dotychczasowe ustalenia i sugestie dotyczące:

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

W przypadku zauważenia błędów (nieścisłości) itp proszę o korektę (komentarze).

1. Nauczyciel kończy staż "po staremu" i piszę sprawozdanie po (staremu/nowemu) po prostu pisze sprawozdanie (najważniejsze że swoje prawdziwe, rzetelne i faktyczne realizowane zadania), czyli według już uchylonego rozporządzenia z 2013 r. z którego powstał PRZ realizowany przez 3 lata.

2. Dokumentacja (wniosek, zaświadczenia, karta oceny, opis i analiza po jednym z wymagań) i przebieg rozmowy w kuratorium oświaty po nowemu według rozporządzenia z 2018 r. (co do tego nie ma wątpliwości)

3. Komisja kwalifikacyjna zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z PRZ oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie dokumentacji i rozmowy podczas której nauczyciel:

a) prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust.3 którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

b) odpowiada na pytania członków...

c) wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu....

d) określa cele dalszej pracy i własnego rozwoju

4. Dyrektor po zakończeniu stażu (może też przed zakończeniem stażu) dokonuje oceny nauczyciela mianowanego według rozporządzenia z 2018 ws. dokonywania oceny pracy nauczycieli wystawiając nauczycielowi ocenę: wyróżniającą/bardzo dobrą/dobrą, której kopię należy złożyć do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Poniżej 55 % wymagań ocena negatywna, która dyskwalifikuje nauczyciela

5. Do wystawienia oceny dyrektor posiłkuje się wytycznymi z rozporządzenia + ostatni pkt. czyli 

Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmują także stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.

6. arkusz dokonywania samooceny przez nauczyciela ma pomóc (wyręczyć) dyrektora z części pracy, ale lepiej pisać na 70 % żeby było pole do ewentualnych negocjacji (po 3 czy 6 punktów na wymaganie? łącznie 60 punków?)

 

Punkty mogą być niechronologicznie, ale chodzi o ogólny sens działań nauczyciela.

Do kuratorium w Warszawie (linia awanse zawodowe) nie mogę dodzwonić się od dłuższego czasu, chyba pofatyguje się do nich osobiście :)

dzięki wszystkim za pomoc, (rzewa w szczególności)

 

 

 

dorotagm02-06-2019 14:46:30   [#110]

Moim zdaniem nie ma obowiązku arkusza samooceny: to decyzja dyrektora - po co mi te papiery, chyba, że RWD. Usiądę z nauczycielem do rozmowy o punktach, w których mam wątpliwości.

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Poziom spełniania każdego kryterium jest oceniany w skali od 0 do 3 punktów.”;


post został zmieniony: 02-06-2019 14:48:15
jmz03-06-2019 22:45:01   [#111]

Ile czasu ma opiekun stażu na napisanie opinii o dorobku nauczyciela, którego był opiekunem?

rzewa04-06-2019 08:37:04   [#112]

7 dni od zakończenia stażu

mstola04-06-2019 11:47:03   [#113]

Staż rozpoczęty 1.09.2016r. Nauczyciel zmienił miejsce zatrudnienia z dniem 1.09.2017r.

Nowy plan rozwoju w II szkole zatwierdzony 30.09.2017r. Czy nauczyciel kończy staż 31.05.2019r. czy później?

olaszyma04-06-2019 12:31:56   [#114]

Jeżeli ustala się nauczycielowi kończącemu staż w roku 2019 ocenę pracy to uwzględnia spełnianie kryteriów na nauczyciela mianowanego czy dyplomowanego, którym jeszcze nie jest? 

rzewa04-06-2019 14:03:18   [#115]

mianowanego

mstola: tak o ile w II szkole dyrektor skrócił mu staż o 1 rok na podstawie dostarczonej oceny dorobku z I szkoły

mstola04-06-2019 22:04:02   [#116]

Czyli II szkoła dyrektor wystawia zaświadczenie, nauczyciel odbył staż w wymiarze 1 rok 9m-cy + nauczyciel przedstawia zaświadczenie z I szkoły ( 1 rok)?

rzewa04-06-2019 23:24:40   [#117]

nie, dyrektor wystawia zaświadczenie o jednym i drugim okresie stażowania - masz to napisane w rozporządzeniu awansowym:

§ 9. ust. 1. Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:
[...]
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

tomek131705-06-2019 11:12:07   [#118]

Mam pytanie trochę z innej beczki, ale zapytam w tym wątku.

 

Proszę o wszystkie sprostowania jeżeli coś źle napiszę:

1. Nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą. Czy w związku z tym za 2-3 lata otrzyma 500+ z tego powodu?

2. A jeśli tak, to czy zmieniając pracę na inną szkołę ocena pozostaje w mocy z tej starej szkoły, czy musi zapracować przez kilka lat na dobre imię i ponownie wystąpić o ocenę pracy?

 

Pozdrawiam wszystkich nauczycieli mianowanych. Niech moc będzie z NAMI :)

 

rzewa05-06-2019 20:47:43   [#119]

aby dodatek otrzymać musi uzyskać wyróżniającą ocenę pracy jako n-l dyplomowany -> taki dodatek będzie tylko dla takich n-li

dodatek będzie przyznawany dopiero od 1.09.2020 -> aby go otrzymać n-l dyplomowany musi mieć ocenę wyróżniającą nie starszą jak 3 letnia

dla otrzymania dodatku nie ma znaczenia w jakiej szkole ocenę uzyskał -> ważne, że ma taką ocenę i to uzyskaną w ciągu ostatnich 3 lat -> jak jej "stuknie" 3 lata, to dodatek przestaje przysługiwać (chyba, że n-l uzyska ponownie taką ocenę)


post został zmieniony: 05-06-2019 20:48:10
eny06-06-2019 00:25:55   [#120]

Tak jeszcze jest na dzień dzisiejszy ale przecież jest porozumienie, iż MEN wycofuje się z tej formy oceny pracy (oszczędności)

noe1906-06-2019 20:17:16   [#121]

no właśnie, w projekcie nie ma już 500+ za wyróżniającą :)

Mam pytanie do teoretyków:

Nauczyciel mianowany właśnie kończy drugi rok po stażu, aby mógł rozpocząć staż na mianowanego 1.09 musi mieć ocenę wyróżniającą (inaczej jeszcze musi pracować 2 lata)

ale ...

w projekcie zmian w awansie (w porozumieniu z Solidarnością) jest skrócenie tego okresu (powrót chyba do starych rozwiązań) i teraz mam pytanie. Czy jeżeli te nowe przepisy wejdą 1.09 to ten nauczyciel może rozpocząć staż na dyplomowanego bez oceny wyróżniającej?

moim zdaniem tak, a co Wy na to?

Afraniuk10-06-2019 20:54:11   [#122]

Mam pytanie po próbie ogarnięcia tego wątku i kilku artykułów na temat dyplomowania:

czy N obowiązują powinności z rozporządzenia z 2013 czy nowego 2018 ? czyli ma mieć realizację co najmniej 3 z 6   (2013) czy raczej 2 z 4 (2018)

dodam że N - skończył staż 31 maja 2019 - według mnie powinności z 2013 - słusznie ??? 

rzewa11-06-2019 06:49:50   [#123]

jeśli staż skończył po 1.09.2018, to obowiązuje go rozp. z 2018 r. (2 z 4)

muza11-06-2019 20:49:28   [#124]

Nauczyciel ukończył staż, oddał sprawozdanie; dyrektor zwrócił się do Rady Rodziców z prośbą o opinię dotyczącą pracy nauczyciela. Jak powinno to wyglądać? Poinformowanie wszystkich rodziców i zwołanie zebrania (100 osób????), czy to kwestia prezydium Rady? Jak taka opinia powinna wyglądać?

Roman Langhammer11-06-2019 21:26:00   [#125]

Ja przekazuję pisemną informację przewodniczącemu RR. Informuję, że mają 14 dni na wystawienie opinii wraz z uzasadnieniem. Pisemnej oczywiście. A co zrobi RR, to już sprawa nie dyrektora. :) Wszak RR, to niezależny organ działający w szkole.

Afraniuk11-06-2019 22:24:05   [#126]

brak opinii od RR nie ma żadnych konsekwencji dla nauczyciela czy dyplomowania - tak mi się wydaje ...

mam pytanie: 

Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 1, oraz:

1)          opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1–3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;

jak to jest bo mi  się plącze:

1 opis i analiza  jest dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego ale przecież 1 wymaganie  jest prezentowane przed komisją ... a w cytowanym fragmencie jest mowa o 2 - dobrze myślę czy już upał mnie dopadł ?? :)

Jacek11-06-2019 22:31:00   [#127]

no trza dołączyć opis i analizę dwóch wymagań.

Jedno określone w § 8 ust. 3 pkt 1–3 i jedno określone w w § 8 ust. 3 pkt 4

Renatka14-06-2019 13:35:30   [#128]

  Postawię pytanie do postu 80...…

W tym roku do wniosku o postępowanie egzaminacyjne na stopień na-ela mianowanego dołącza się:

kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność
z oryginałem;
4) kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

czy poświadczam sprawozdanie na każdej stronie?

 

czy wystarczy parafka? Czy na końcu piszę że oddano :data pieczątka podpis ?

i pieczątka za zgodność z oryginałem na końcu czy każda strona ?

Piszę i głupieję ….

 

muza21-06-2019 12:05:20   [#129]

Opinia RR wystawiła, co dalej z tą opinią?

djb21-06-2019 13:32:36   [#130]

#109 pkt 5 - wymaga specjalnego zapisu? Jeżeli tak, to w którym miejscu i w jakiej formie?

Ala21-06-2019 14:09:45   [#131]

jako kolejne kryterium :)

KahaM24-06-2019 16:30:29   [#132]

Czy opiekun stażu może wystawić opinie o przebiegu stażu nauczyciela kontraktowego przed zakończeniem stażu tj przed 31 maja? Pojechała mi 21 maja nauczycielka (opiekun stażu) do sanatorium i nie było jej do 19 czerwca. Wcześniej dostarczyła mi opinię, ale bez daty... Teraz kończę ocenę pracy i zastanawiam się jak ten problem rozwiązać. 

Jacek24-06-2019 17:11:01   [#133]

opinia to tylko opinia

KahaM24-06-2019 17:25:54   [#134]

Też tak myślę, ale w dzisiejszych czasach.... ;)

zapolska24-06-2019 17:48:16   [#135]

Czy ktoś ma jakieś doświadczenia i sugestie w trym temacie?

 

-wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu....

- określa cele dalszej pracy i własnego rozwoju

zapolska08-07-2019 20:09:30   [#136]

Coś się nikt nie odezwał;-(

Roman Langhammer08-07-2019 22:35:17   [#137]

Problem wskazany przez komisję:

"Rodzic ucznia przynosi do szkoły orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Co dalej się dzieje? Jakie podejmuje Pani/Pan kroki?"

Jot10-07-2019 10:32:30   [#138]

Nauczyciel jest w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego od września 2017 w szkole podstawowej. Umowa do końca sierpnia 2019. Od września 2019 będzie pracował w przedszkolu. Oczywiście ma kwalifikacje. Jakie zgodnie z przepisami kroki powinien podjąć nauczyciel i dyrektor, żeby nauczyciel mógł dokończyć awans? Jak będzie wyglądał jego awans dalej?

Jot10-07-2019 10:35:46   [#139]

Czy ta ocena mogłaby być sporządzona dopiero we wrześniu na zasadzie oceny dorobku zawodowego za ten okres, który była w szkole podstawowej?

rzewa10-07-2019 22:03:24   [#140]

ten n-l niestety musi otrzymać ocenę pracy - jego staż zakończy się 31.08 br a więc PRZED wejściem w życie "nowych" zapisów KN - sprawozdanie n-l powinien złożyć do 31.08, a dyrektor powinien wystawić ocenę do 21.09

natomiast w przedszkolu n-l rozpocznie nowy staż (o ile złoży wniosek wraz z PRZ), który zostanie skrócony o 2 lata w chwili dostarczenia oceny pracy ze szkoły

Jot10-07-2019 23:03:05   [#141]

Dziękuję Rzewo To "niestety" bardzo tu pasuje .... Czy  powinny iść za tym/ tj przed dokonaniem oceny /jakieś pismo nauczyciela, dyrektora? Dyrektor ma się zwrócić pisemnie do nauczyciela, że w związku z koniecznością oceny pracy ten ma napisać sprawozdanie z realizacji  planu rozwoju do tego i tego dnia? Jak to zrobić, żeby było wszystko zgodnie z prawem? To sprawozdanie miałby napisać "po staremu", tak? Mnóstwo wątpliwości się nasuwa.  Ocena pracy od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, jak rozumiem...?

rzewa11-07-2019 03:20:21   [#142]

sprawdzanie z realizacji stażu n-l pisze "sam z siebie" (jeśli chce otrzymać ocenę) -> dopóki go nie złoży dyrektor nie dokonuje oceny pracy

ocena powinna być za okres objęty sprawozdaniem, czyli z okres zrealizowanego stażu (2 lata)

a to jak napisze sprawozdanie nie ma żadnego znaczenia, o ile opisze w nim wszystko to i tylko to co zrobił w czasie stażu

Jot11-07-2019 07:40:13   [#143]

Zawsze można na Ciebie liczyć:-) Upewnię się- dyrektor w tym przypadku robi ocenę uwzględniając staż i to, co przed stażem od uzyskania ostatniej oceny dorobku, tak? /pomiędzy oceny nie było/

KaPi23-08-2019 12:27:12   [#144]

nauczyciel został kontraktowym w lipcu 2018 r. (terminy bez opóźnień) - kiedy może rozpocząć staż na mianowanego???

rzewa24-08-2019 11:48:41   [#145]

1.09.2020 o ile cały w tym czasie będzie miał co najmniej 2 lata przepracowane w szkole

Jot07-09-2019 17:32:43   [#146]

Czy ktoś z Was wystawiał może teraz ocenę cząstkową nauczycielowi w trakcie stażu na mianowanego od września 2017r, który zmienił miejsce pracy od 1 września 2019?  Ocena pracy, czy  ocena dorobku zawodowego za te dwa lata? Są różne opinie na ten temat. Jak to jest w Waszym przypadku?

I jeszcze- czy przy ocenie cząstkowej również jest wymagana opinia Rady Rodziców?

MKJ07-09-2019 17:57:33   [#147]

Nie ma czegoś takiego jak "ocena cząstkowa" - jest po prostu ocena pracy za okres stażu.

Procedura taka sama jak przy ocenie po zakończeniu stażu w pełnym wymiarze.

Jot07-09-2019 18:21:08   [#148]

dzięki:-)

elrym08-09-2019 08:13:17   [#149]

podepnę się z pytaniem:

nauczyciel będzie miał  kontraktowego po 14 września 2019 r.

kiedy może rozpocząć staż na mianowanego? 

czy dopiero we wrześniu  2022 r.?

 

 

 

MKJ08-09-2019 11:12:26   [#150]

Gdyby dostał decyzję administracyjną (akt nadania) najpóźniej 15.09.2019 r., to jeszcze by uratował rozpoczęcie stażu w 2021 r., bo ostatni dzień na złożenie wniosku w tym roku, to będzie 15.09.2021 r. Jeśli akt nadania będzie z datą późniejszą, to będzie mógł rozpocząć staż na mianowanego dopiero 1.09.2022 r.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]