Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy po nowemu
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
rzewa04-04-2019 18:07:35   [#51]

co to znaczy, że czekał? pracował w tym czasie w szkole czy nie?

KaPi04-04-2019 19:15:57   [#52]

Pracował

rzewa04-04-2019 20:07:05   [#53]

w takim razie staż na dyplomowanego może rozpocząć 1.09.2021 albo jeśli w tym roku szk. uzyska wyróżniającą ocenę pracy, to będzie mógł 1.09.2019 rozpocząć staż -> art 9d ust 4 i 4a KN

juasia13-05-2019 09:39:13   [#54]

1. Czy nauczyciel może złożyć sprawozdanie ze stażu w dniu 31 maja, czy musi to być przynajmniej dzień po?  

2. Czy radę rodziców można powiadomić o dokonywanej ocenie dla nauczyciela ubiegającego się o awans jeszcze w trakcie trwania stażu nauczyciela np. 25 maja? Czy trzeba czekać do 31 maja?

elrym14-05-2019 08:48:15   [#55]

1. Może, staż trwa do 31.05, nie określono godziny

2. Oczywiście, można wcześniej, złożenie sprawozdania przez nauczyciela nie jest warunkiem, by prosić o opinię RR. Procedura awansu wymaga zaciągnięcia opinii i określa jej czas-14 dni, ale nie określa, kiedy o nią wystąpić? Można nawet na początku stażu nauczyciela ;))

pkarlin14-05-2019 10:19:48   [#56]

Czy w obecnym stanie prawnym na zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego do oceny pracy konieczna jest opinia Rady Rodziców?

Art. 9c ust. 6 Ustawy Karta Nauczyciela został uchylony. Czy pojawiło się coś w tej sprawie w innym miejscu?

 


post został zmieniony: 14-05-2019 10:20:26
AnJa14-05-2019 10:30:16   [#57]

Art 6a KN:
5.Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu:

1) zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców;

5a. Rada rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy.

Macia14-05-2019 10:50:33   [#58]

Oświećcie mnie czy mam rację że sprawozdanie można napisać wg starych wymagań albo wg nowych bo przecież nie ma  określonej formy pisania sprawozdania. Wydaje mi się, ze jeśli nauczyciel napisze wg nowych wymagań umieszczając stosownie zadania realizowane zgodnie z planem rozwoju to jednocześnie pomoże mu to w przygotowaniu się do postępowania egzaminacyjnego.

pkarlin14-05-2019 13:14:18   [#59]

Bardzo dziękuję AnJa

:-)

aga19617-05-2019 17:43:50   [#60]

Pytanie do Rzewy,

Placówka nieferyjna (przedszkole) nauczycielka w awansie na mianowanego (staż od 01.09.2016):

18.12.2017 - 05.06.2018 długotrwałe zwolnienie lekarskie

06.06.2018 - 04.06. 2019 urlop macierzyński + urlop rodzicielski

Od 05.06.2019 do 30.08.2019 urlop wypoczynkowy za 2017+2018+2019 rok

dziś złożyła wniosek rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31.08.2019  z prośbą o wydanie oceny cząstkowej za okres odbytego stażu...

Czy mam wydać ocenę cząstkową za okres obecności w pracy od 01.09.2016 - do 17.12.2017 ?

Czy uwzględniać czas pobytu na urlopie wypoczynkowym?

Mam też problem z obliczeniem ile trwała łącznie nieobecność i jak to się ma do art. 9d ust. 5 i 5a KN (czy nieobecności związane ze  zwolnieniem  i urlopami (macierzyński + rodzicielski) liczyć razem?

 

rzewa17-05-2019 19:06:00   [#61]

masz wydać ocenę dorobku za staż zrealizowany u Ciebie, o ile złoży ona sprawozdanie za zrealizowaną część stażu (to sprawozdanie jest właśnie wnioskiem o staż - jeśli nie złożyła go, to w odpowiedzi na wniosek masz ją wezwać do złożenia sprawozdania jako uzupełnienia wniosku)

a zostało zrealizowane 1 rok 3 m-ce i 17 dni stażu w okresie od 1.09.2016 do 17.12.2017 oraz będzie jeszcze zrealizowane 2 m-ce i 26 dni w okresie od 5.06.2019 do 31.08.2019 (n-l w czasie urlopu wypoczynkowego realizuje staż) czyli ta n-lka do rozwiązania stosunku pracy zrealizuje 1 rok 6 m-cy i 12 dni stażu i o tyle będzie mogła w następnej pracy sobie staż skrócić, o ile zatrudni się ponownie w szkole nie później jak 30.11 br

nie ma znaczenia ile trwała nieobecność (a trwała ona 1 rok 5 m-cy i 18 dni - liczy ją się łącznie) - jest istotne ile stażu zrealizowała -> czyli tyle co wyżej napisałam: 1 rok 6 m-cy i 12 dni i taki okres trwania stażu należy wpisać w ocenie dorobku i zaświadczeniu.


post został zmieniony: 17-05-2019 19:06:48
Jot17-05-2019 19:20:32   [#62]

 Proszę podpowiedzcie, bo nie umiem odpowiedzieć koleżance.. Nauczyciel świetlicy, który rozpoczął staz 1 września 2017 r. kończy drugi rok ścieżki awansu na nauczyciela mianowanego w szkole A , w której jest zatrudniony do 31 sierpnia 2018r. Od 1 września podejmie pracę jako nauczyciel przedszkola w szkole B. Rozumiem, nie wiem, czy dobrze, że  pisze sprawozdanie z tych dwóch lata i za ten okres dyrektor szkoły A robi ocenę dorobku zawodowego wg starego rozporządzenia. Czy w oddziale przedszkolnym w szkole B 1 września kontynuuje ten staż jeszcze przez rok  wg starych przepisów? Pisze aneks do PRZ, czy w szkole B musi napisać nowy plan, bo to zupełnie inne zadania? Na jakich zasadach realizuje go dalej- wg starych?

aga19617-05-2019 22:36:43   [#63]

Rzewa, bardzo dziękuję

rzewa18-05-2019 00:51:09   [#64]

aga126: do mojego postu #61 wkradł się błąd - będziesz dokonywać oceny pracy na obecnych zasadach a nie oceny dorobku

ocena dorobku dotyczy JEDYNIE staży zakończonych przed 1.09.2018 r.

Jot:pisze sprawozdanie ze zrealizowanej części stażu a dyrektor wystawia mu ocenę pracy za ten okres wg obecnych zasad; w nowej szkole musi 1.09. br złożyć wniosek wraz z PRZ (ten plan już jest wg nowych zasad i ten staż już będzie realizowany po nowemu) o rozpoczęcie stażu i o skrócenie jego trwania o 2 lata na podstawie załączonej do wniosku oceny pracy

aga19618-05-2019 06:25:48   [#65]

Rzewa, mam też taki przypadek:

Nauczycielka w awansie na mianowanego, pracuje u mnie od 01.09.2018.

Po dostarczeniu cząstkowej oceny dorobku zawodowego za okres od 01.09.2016 do 31.08.2018, kontynuuje staż i kończy go 31.05.2019. Rozumieniem, że dokonuję oceny pracy w terminie 21 dni od złożenia sprawozdania?.

 

 

rzewa18-05-2019 09:46:09   [#66]

tak, ale ona nie kontynuuje stażu

ona realizuje staż rozpoczęty 1.09.2018, który został skrócony o okres zrealizowany w poprzedniej jednostce (2 lata) do 9 m-cy i zakończy się 31.05.2019

będzie ona składała sprawozdanie z realizacji tego PRZ, który złożyła wraz z wnioskiem 1.09.2018, czyli tylko z 9 m-cy i od złożenia tego sprawozdania masz 21 dni na dokonanie oceny pracy

Jot18-05-2019 14:08:27   [#67]

Dzięki rzewo...Jestem zaskoczona, ze  ocena za te dwa lata stażu po nowemu mimo, ze staż po staremu...Ginę w tych przepisach. Czyżby to sprawozdanie też miało być do końca maja, a ocena dyrektora jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego? Jakie terminy tu obowiązują, skoro zatrudnienie nauczyciela jest do końca sierpnia? Czy nauczyciel może złożyć sprawozdanie później, niż do końca maja w takim przypadku? Można tę ocenę wręczyć  np na początku lipca? Z zachowaniem czasu na odwołanie oczywiście..

rzewa18-05-2019 20:58:26   [#68]

n-l może sprawozdanie złożyć w dowolnym czasie, ale po zakończeniu zajęć - póki zajęcia trwają n-l realizuje staż, zatem nie może podsumować swojej pracy


post został zmieniony: 18-05-2019 20:58:39
Jot18-05-2019 21:29:44   [#69]

Dziękuję serdecznie rzewo. Rozumiem już

Jot19-05-2019 22:16:41   [#70]

Czy w takim przypadku, gdy jest to ocena cząstkowa projekt oceny za te dwa lata również przygotowuje opiekun stażu?

rzewa19-05-2019 23:15:15   [#71]

teraz opiekun nie przygotowuje oceny - dyrektor ma obowiązek zasięgnąć opinii opiekuna stażu przy dokonywaniu oceny pracy na zakończenie stażu

KN Art. 6a ust. 5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu:
1) zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców;
2) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - zasięga opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu;

Jot19-05-2019 23:25:17   [#72]

Dziękuję Rzewo.

aga19620-05-2019 09:00:09   [#73]

Rzewo, serdecznie dziękuję

Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie #62 i #64:

rozwiązanie umowy o pracę 31.08.2019, więc i złożenie sprawozdania przez nauczycielkę i moja OCENA PRACY musi się odbyć do 31.08.2019?

Z jaką datą powinnam wydać zaświadczenie zaświadczenie (trwania zatrudnienia, czy może być po 31.08)?

 

rzewa20-05-2019 10:12:11   [#74]

złożenie sprawozdania może być dokonane po 21.06 a nawet po 31.08, ocena w ciągu 21 dni od złożenia sprawozdania ale... patrz art 6a ust 2b KN

natomiast zaświadczenie należy wydać 31.08 lub później, o ile n-l złoży sprawozdanie po tej dacie

aga19620-05-2019 11:20:06   [#75]

Dziękuję, to jest już dla mnie jasne

Rozumiem, że nic nie stoi na przeszkodzie abym dokonała oceny pracy po 31.08.2019, kiedy nauczycielka nie jest już moim pracownikiem?

izael20-05-2019 14:11:39   [#76]

no raczej nie

chyba nie możesz dokonać oceny pracy pracownika, który nie jest już pracownikiem

;)

ale to tylko logika tak mi podpowiada

i raczej nie mam złudzeń, że to co w prawie oświatowym i logika to zbiory z dużą częścią wspólną

:)))

aga19620-05-2019 18:46:29   [#77]

Jeśli złoży sprawozdanie 31 sierpnia 2019, w dniu rozwiązania umowy o pracę, to nie będę mogła wcześniej dokonać oceny pracy...

rzewa20-05-2019 23:11:02   [#78]

możesz dokonać oceny po rozwiązaniu umowy o pracę -> wniosek (sprawozdanie) złożony w trakcie zatrudnienia jest wiążący

ale... nie zdziwiłabym się gdyby sąd uznał, że i po rozwiązaniu umowy wniosek złożyć można

aga19621-05-2019 07:27:56   [#79]

Dzięki Rzewo

 

mstola21-05-2019 09:56:07   [#80]

W tym roku do wniosku o postępowanie egzaminacyjne na stopień na-ela mianowanego dołącza się:

kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność
z oryginałem;
4) kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

mala121-05-2019 10:32:21   [#81]

Rzewo, termin sprawozdania wynika chyba z tego zapisu rozp. w sprawie uzyskiwania stopni awansu:

5. Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

rzewa21-05-2019 12:13:28   [#82]

no właśnie - te 7 dni wypada po rozwiązaniu umowy o pracę w przypadku z #73

do #80: nie widzę pytania

Benigna21-05-2019 19:59:48   [#83]

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - zasięga opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu;

Jest obowiązek oceny poziomu spełnienia każdego kryterium w skali od 0 do 3 punktów.

Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego obejmują także stopień realizacji planu rozwoju zawodowego

Proszę tylko o potwierdzenie, bo mam zmęczony umysł (serio, serio): opiekun stażu sporządza swoją opinię i jeśli stwierdza w niej, że zaplanowane zadania zrealizowane zostały w pełni, to oceniam na 3 punkty i uwzględniam - sumuję z punktami za poszczególne kryteria (?)

Jacek21-05-2019 20:06:30   [#84]

opinia opiekuna to opinia i można się nią posiłkować, ale ocena spełnienia należy do Cię i możesz uznać, że mimo 3 pkt od opiekuna wg Ciebie należą się 2 pkt i odwrotnie. No i oczywiście sumujesz wszystkie kryteria + to za staż

Benigna21-05-2019 20:14:07   [#85]

No i już mi lepiej. Dziękuję, Jacku :) Oczywiście sumuję. Opinie: opiekuna i moja są zgodne na szczęście. 

Małgosia21-05-2019 20:35:58   [#86]

Jakim prawem, Jacku, opiekun miałby przyznawać punkty? Opiekun nie miesza się do oceny, nie przygotowuje jej projektu, tylko opinię odnoszącą się w szczególności do obserwowanych zajęć i stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia. To zupełnie inna sprawa.

Nie powinien - moim zdaniem - żadnych punktów przyznawać (od tego jest dyrektor) ani wypowiadać o spełnieniu wymagań (od tego jest komisja).

Czy ja dobrze kombinuję?

AnJa21-05-2019 21:08:51   [#87]

Moim zdaniem oba kombinowania są dopuszczalne. Choć będą opiekunem nie chciałbym być zobowiązany także do propozycji punktowania.

Jacek21-05-2019 21:46:37   [#88]

Małgosiu masz rację, że w świetle prawa opiekun nie może przyznawać żadnych punktów, bo to tylko jego opinia. Dlatego napisałem, że kwestia punktów zależy wyłącznie od dyrektora.


post został zmieniony: 21-05-2019 21:47:22
Małgosia21-05-2019 21:54:06   [#89]

Jasne. Obawiam się tylko, że dyrektorzy mogą oczekiwać od opiekunów tych punktów, bo przez lata projekt oceny dostawali...

ewitex21-05-2019 22:19:29   [#90]

Proszę o pomoc. Jeśli nauczyciel w 2017r. otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, w swej pracy zawodowej nie miał oceny pracy, to czy może 1 września 2019r. rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego?

rzewa21-05-2019 23:51:40   [#91]

nie może

art 9d ust 4 KN

ola 1322-05-2019 16:32:17   [#92]

Przywołam jeszcze raz pytanie Maci [#58]:

Oświećcie mnie czy mam rację że sprawozdanie można napisać wg starych wymagań albo wg nowych bo przecież nie ma  określonej formy pisania sprawozdania. Wydaje mi się, ze jeśli nauczyciel napisze wg nowych wymagań umieszczając stosownie zadania realizowane zgodnie z planem rozwoju to jednocześnie pomoże mu to w przygotowaniu się do postępowania egzaminacyjnego.

Jak to teraz w końcu wygląda?

Jot22-05-2019 19:20:23   [#93]

Rzewo, bardzo proszę o odpowiedź

1. Jak rozumieć ten zapis w odniesieniu do tego, co pisałaś powyżej, że nauczyciel kontraktowy realizujący ścieżkę awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego od 1 września 2017 r.i zmieniający miejsce pracy od 1 września 2019 musi rozpocząc nowy staż tyle, że skrócony w nowej szkole? Nie zakończył stażu przed 1 września 2018....

Art. 125. [Odbywanie stażu na kolejny stopień na dotychczasowych warunkach]
Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów.

Jeśli to nie przepis, to co jest podstawą prawną

2. Czy dobrze rozumiem ten artykuł, że skoro nauczyciel ten zmieni miejsce pracy dopiero od 1 września 2019 to ocena wystawiona przez dyrektora obecnej szkoły przed 31 sierpnia tego roku nie będzie uwzględniona przy ocenie na zakończenie stażu za rok? / to, o czym pisałaś wyżej/

Art. 129. [Uwzględnienie pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia]
W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu."

MKJ22-05-2019 22:03:08   [#94]

1. Jeśli ten nauczyciel w obecnej szkole rozwiąże stosunek pracy z dniem 31.08.2019 r., to automatycznie tego dnia zakończy staż. Jeśli złoży sprawozdanie i otrzyma co najmniej dobrą ocenę pracy, to dyrektor nowej szkoły będzie zobowiązany skrócić mu staż w nowej szkole o okres stażu w poprzedniej szkole (art. 9f ust. 2 KN). Ale żeby to nastąpiło, to najpierw ten nauczyciel musi rozpocząć staż w nowej szkole, czyli złożyć wniosek wraz z planem rozwoju.

2. Dyrektora nowej szkoły interesuje tylko to, że nauczyciel otrzymał co najmniej dobrą ocenę pracy za okres dotychczas odbytego stażu, co powinno się znaleźć w uzasadnieniu oceny pracy w karcie oceny. Dyrektor obecnej szkoły nie powinien dokonywać oceny pracy przed zakończeniem stażu, ale jeśli to zrobił to, moim zdaniem, dyrektor nowej szkoły i tak ma obowiązek uwzględnić tę ocenę przy dokonywaniu swojej.

Jot23-05-2019 23:19:44   [#95]

Dzięki MKJ. Kiedy w takim razie ma złożyć to sprawozdanie w szkole obecnej? Kiedy najlepiej dla niego? Skoro zakończenie zajęć jest 19 czerwca, to co będzie pisał z dwóch miesięcy wakacji, skoro będzie miał urlop? Z drugiej strony skoro zaczął staż 1 września  2017 to rzeczywiście 2 lata będzie na 31 sierpnia 2019. Czy dyrektor obecnej szkoły powinien do niego skierować jakieś pismo w tej sprawie? Jeśli tak, to kiedy? Z jaką datą najlepiej miałby dyrektor wręczyć temu nauczycielowi ocenę pracy za staż, żeby mógł go spokojnie rozpocząć w drugiej szkole?

rzewa23-05-2019 23:36:16   [#96]

to n-la sprawa czy i kiedy napisze i wręczy sprawozdanie - pisałam wyżej, że tylko nie może tego zrobić przed zakończeniem zajęć

jak złoży sprawozdanie to dyrektor go oceni - jeśli otrzyma to sprawozdanie w wakacje (o ile to jednostka feryjna i obojętne czy pierwszego czy ostatniego dnia wakacji), to dyrektor musi tę ocenę wystawić do 12.09 (oczywiście może wcześniej)

w nowej szkole n-l rozpoczyna staż o ile złoży wniosek (nie później jak 14 dnia zajęć) i jak będzie miał ocenę z poprzedniej szkoły, to może ja dostarczyć nowemu dyrektorowi i ten na jej podstawie skróci staż o 2 lata - nie ma tu żadnego terminu

Jot24-05-2019 17:52:32   [#97]

Dziękuję Rzewo

rzewa24-05-2019 18:52:09   [#98]

do #96: czeski błąd - powinno być: 21.09 a nie 12.09

Jot24-05-2019 19:02:37   [#99]

Rozumiem Rzewo, 21 dni. Tylko, jeśli dyrektor będzie trzymał się tego terminu i wystawi ocenę np 20.09 , to nie będzie za późno, żeby ten nauczyciel pisał wniosek o staż w nowej szkole, skoro ma to zrobić do 14 dni od rozpoczęcia zajęć?

rzewa24-05-2019 20:52:03   [#100]

ocena mu do wniosku o rozpoczęcie stażu nie jest potrzebna

jak będzie miał ocenę, to zwróci się z wnioskiem o skrócenie stażu

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]