Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ramowe plany nauczania
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Iwa1214-03-2017 11:57:21   [#51]

Art 273 ustawy - przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe określa kolejność wprowadzania nowej podstawy programowej w SP.

Mam pytanie odnośnie Art. 274 dotyczącego podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.:

"Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkoły podstawowej określoną w przepisach wydanych na podstawie art 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - prawo oświatowe stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018"

Czy to oznacza, że dla wszystkich oddziałów od roku szkolnego 2017/2018 zmieniamy ramowe plany nauczania (czyli także przedmioty - np. usuwamy edukację wczesnoszkolną w klasie III Sp i zastępujemy funkcjonowaniem osobistym i społecznym, zajęciami rozwijającymi kreatywność itd.)? Klasy nie mogą kontynuować poprzedniej ramówki do końca etapu jak ma to być wprowadzane w terminach określonych w art. 273?

Czy też tak rozumiecie ten przepis?

 

SylwiaP14-03-2017 13:28:38   [#52]

Iwa12, nie chcę wprowadzać zamieszania, ale jestem po spotkaniu (13 marca 2017) w ORE w Warszawie w sprawie kształcenia specjalnego i usłyszałam, iż będą doprecyzowania w tej kwestii, ale faktycznie: podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym "wchodzi" od września 2017 do wszystkich klas.

Dodatkowo cała nowa podstawa, nowe "ramówki" - wchodzą od września 2017 do Szkoły Przysposabiającej do Pracy - do klasy I, II i III.

Dopytywałam Panią wicedyrektor Departamentu - potwierdziła: "wszystkie klasy".

 

sońka15-03-2017 12:44:58   [#53]

czy to prawda, że dzisiaj maja być podpisane ramówki?

 

 

mstola15-03-2017 13:48:33   [#54]

Czy będzie możliwe łączenie klasy II z I SP?

DYREK16-03-2017 08:41:50   [#55]

niezupełnie serio, a może .... ;-)

3 godziny dla klas IV - VIII ( wg. nowej ramówki)

na klasę wypada 3 : 5 = 0,6 godziny

zatem w roku szkolnym 2017/2018 w klasie

IV i VII możemy dać po 0,6 godziny (np. zajęcia w jednym półroczu)

alis16-03-2017 08:54:04   [#56]

Dyrek, gdzie napisane jest, że te godziny nie mogą być przeznaczone na zajęcia obowiązkowe?

DYREK16-03-2017 09:05:00   [#57]

§ 2 ust. 1 pkt.2 projektu w sprawie ramówek określa na co mogą być przeznaczone

na:
a) zajęcia uwzględniające potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych,
c) w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym;

Ponadto:

od 1.09.2017 r. zmiana w KN -> dodaje się art. 42 ust. 2d : w ramach 40 godzin nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej


post został zmieniony: 16-03-2017 09:09:40
Jot16-03-2017 10:12:54   [#58]

Doprecyzujmy proszę, jakie zajęcia z uczniami w ramach 40 godzin może prowadzić nauczyciel? 

Danusia16-03-2017 10:39:30   [#59]

Dyrku, czy to oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze powinny znaleźć się w arkuszu a organ prowadzący musi za nie dodatkowo zapłacić, tak jak za zajęcia korekcyjno-kompensacyjne czy rewalidacyjne?

Jot16-03-2017 10:42:45   [#60]

Oczywiście te dodatkowe poza tygodniowym  planem nauczania:-)

DYREK16-03-2017 11:59:54   [#61]
  • za GDDD organ płaci podobnie jak za obowiązkowe -> praktycznie te zajęcia przeznaczone zostaną na (zjedzone przez)  zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • ponadto OP może (nie musi) przyznać dodatkowo: § 3. 1 Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym (....)

wszystkie te zajęcia musza być ujęte w arkuszu organizacji


post został zmieniony: 16-03-2017 12:02:29
Danusia16-03-2017 12:08:31   [#62]

Ja wiem, ze za GDDD OP płaci, ale te godziny, które są nie starczą nawet na zajęcia wyrównawcze, a gdzie reszta? Rozpacz...

Jot16-03-2017 14:13:18   [#63]

GDDD oczywiście ujmujemy w arkuszu.Miałyby to być np zajęcia wyrównawcze, ale w sumie 3 godziny na cały II etap, 2 na I  to bardzo niewiele, jak na ppp. Stąd moje powyższe pytanie, jakie zajęcia dodatkowo /niepłatne dodatkowo/ może realizować nauczyciel z uczniami w ramach 40 g tygodnia pracy? Rozumiem, że koła przedmiotowe, artystyczne? Nie rozumiem zapisu, że nie może zajęć wyrównawczych /ppp/, tym bardziej, że marne szanse na dodatkowe godziny od OP...Biorąc pod uwagę, ze PPP to również praca z uczniem zdolnym, to tym bardziej nie ogarniam:-(...

Danusia16-03-2017 19:40:48   [#64]

Nie ogarniam razem z Tobą. A już myślałam, że niekumata jestem.


post został zmieniony: 16-03-2017 19:41:17
Jot16-03-2017 20:31:49   [#65]

Może nas ktoś oświeci:-)...

bosia16-03-2017 20:43:21   [#66]

jakby się tak przyczepić do zmian w KN

od 1.09.2017 r. zmiana w KN -> dodaje się art. 42 ust. 2d : w ramach 40 godzin nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

to by oznaczało, że kazdy nauczyciel, który prowadzi np. zajecia wyrównawcze musi je prowadzić jako nadgodziny (nie ponadwymiarowe), bo muszą być realizowane ponad 40 godzin

albo

nauczyciel nie moze w ogóle realizowac zajeć z pomocy psychologicznej, bo jego czas pracy nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo, a wtedy nie może realizować zajęć z pomocy

 

domyślam się intencji ustawodawcy, ale wyszło jak zawsze jak się art. 42 przeczyta w całości

AnJa17-03-2017 08:44:14   [#67]

przy czym nauczyciel nie pracuje 40 godzin a do 40 godzin

izael17-03-2017 09:10:43   [#68]

to jak już dopracuje do 40 godzin:))) to dopiero startuje do pomocy psychologiczno-pedagogicznej

hmmm

ale czytając to, co bosia wkleiła, to ... co z nauczycielami świetlicy??? co oni mogą realizować w ramach 40 godzin?


post został zmieniony: 17-03-2017 09:12:22
AnJa17-03-2017 09:18:37   [#69]

być odbiorcami pomocy p-p

gosiaes217-03-2017 10:55:23   [#70]

AnJa - jak zwykle w punkt :)))))

cynamonowa17-03-2017 20:51:02   [#71]

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ramowe-plany-nauczania-rozporzadzenie-podpisane.html

 

Jacek17-03-2017 21:10:21   [#72]

prawie nocą...

Zatem dyrkowie do roboty... macie rekrutację podpisaną, organizację oraz ramówki (sztywne jak światłowód... znaczy drut)


post został zmieniony: 17-03-2017 21:10:44
Dante17-03-2017 21:11:39   [#73]

Gdzie są załączniki cudowne do rozp.?

mstola17-03-2017 21:15:11   [#74]

Ponawiam, pytanie czy można łączyć zajęcia kl I i II SP

Jot17-03-2017 21:27:31   [#75]

Paragraf 13, ust.2 Rozporządzenia w sprawie organizacji ...

2.Jeżeli w szkołach organizowane jest nauczanie w klasach łączonych, to:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami

koniczynka17-03-2017 21:30:14   [#76]

Trzeba poczekać na podpisanie rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli. W projekcie z 20 stycznia 2017 r. jest w & 13 ust.2. Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami; 

koniczynka17-03-2017 21:31:07   [#77]

O, Jot szybszy:)

koniczynka17-03-2017 21:32:56   [#78]

Sama jestem ciekawa, czy można łączyć np. klasy IV I V oraz VI I VII - różne podstawy programowe. Co o tym sądzicie?

Jot17-03-2017 21:33:20   [#79]

Podpisane:-), inf wyżej

Jot17-03-2017 21:35:08   [#80]

O przepraszam...:-)Wyżej o ramowych planach, ale na MEN o podpisaniu tego drugiego o organizacji też już jest

Jot17-03-2017 21:40:44   [#81]

W momencie, kiedy "spotkały się" kiedyś podstawa z 2009 i 2012 nie łączyło się . Nie sadzę, żeby miało sens takie łączenie. Wydaje mi się, że muzykę i plastykę oraz wych fiz można , ale reszty w tym okresie przejściowym raczej  nie...

Jot17-03-2017 21:41:17   [#82]

2008

bosia17-03-2017 22:25:49   [#83]

AnJa, jak już się czepiasz, to nauczyciel nie pracuje do 40 godzin, bo byłoby <40

tylko czas pracy nie może przekroczyć 40 godzin, czyli ≤ 40

mstola17-03-2017 22:30:27   [#84]

Mój OP twierdzi, że VII nie łączona

Jot17-03-2017 22:46:20   [#85]

Cd. paragrafu 13  rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji...

2.Jeżeli organizowane jest nauczanie w klasach łączonych

1) j.w.

2) w klasie II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajeśli prowadzi się łaczeniaęć edukacyjnych z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, wychowania fizycznego  prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

3) w klasach IV–VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć wymienionych w pkt 1 i 2,prowadzi się w klasach rozłącznych.

4)obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego,

  prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

Jot17-03-2017 22:55:41   [#86]

Przepraszam, ale jakiś zlepek mi "wskoczył" Jeszcze raz poprawione:

Cd. paragrafu 13  rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji...

2.Jeżeli organizowane jest nauczanie w klasach łączonych

1) j.w.

2) w klasie II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, wychowania fizycznego  prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

3) w klasach IV–VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć wymienionych w pkt 1 i 2,prowadzi się w klasach rozłącznych.

4)obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego,

  prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

olekjurek18-03-2017 10:24:11   [#87]

Jak rozumieć "połowę" w przypadku języka polskiego w  wymiarze 5 godzin; czy połowa to 3 czy 2?

AnJa18-03-2017 10:42:37   [#88]

Co najmniej polowa z 5 to 3 i więcej

Chyba, że w nowej podstawie jest inaczej.

Z tym, że możesz dac wszystkie łączone z polskiego by np. rozlaczyc wszystkie chemie i fizyki.

olekjurek18-03-2017 10:51:55   [#89]

czyli mam rozumieć ,że połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych pojmujemy jako połowę wszystkich zajęć a nie liczby godzin każdego przedmiotu? i jeszcze jedno połowa z 5 to 3 i więcej?- jak to policzyć?:)

AnJa18-03-2017 11:52:54   [#90]

jesłi nawet uznamy, że 3 i więcej to nie jest najmniej połowa z 5 to raczej zgodzimy się, ze 2 to nie jest najmniej połowa z 5

oczywiście jest jeszcze całe pekrum liczb pomiędzy 2 i 3 przy czym graniczne dla co najmniej połowy jest 2,5

i jeśli ktoś chce może przyjąć, że 2,5 godziny pozosytawia bez łączenia- co będzie miało skutek w postaci przynajmniej 1 w roku zmiany planu lekcji

hmmm..... chyba nie rozumiem tego pierwszego wersa:-)


post został zmieniony: 18-03-2017 11:54:26
Jot18-03-2017 12:46:33   [#91]

Przy 4 matematykach na pewno, że 2 lub 3 bez łączenia . Przy 5 godzinach j.polskiego min.3, bo nie sadzę, żeby ktoś dzielił to na ułamek.

  W przypadku  np klas II z III SP zakładając, że połączymy wych. fiz, plastykę, muzykę zostaje nam jeszcze 13 godzin, więc rozłącznie musimy mieć min. 7. W przypadku przyszłorocznych klas II i III 14 godzin, więc możemy połączyć również min.7. Tutaj miałabym wątpliwości, bo trzymając się prawa dokonywania podziału poszczególnych edukacji przez wychowawcę klasy ma się to nijak...bo mogą to być dwa zupełnie inne zespoły i jeden będzie wymagał dużego nacisku na edukacje polonistyczną, a drugi na ed. matematyczną...co w dodatkowym stopniu utrudnia prace nauczyciela. No ale jak nie ma innego wyjścia, to coś za coś. To jeszcze zależy,ile dzieci w klasie..A tak w ogóle, to jaka może być max. liczba uczniów po połączeniu klas? Wych fiz.  max.25? A pozostałe?

AnJa18-03-2017 13:33:51   [#92]

praca w klasach łączonych jest specyficzna - więc łątwo nie ma, choć z tym naciskiem na edukację nie przesadzałbym bo w każdej klasie jest taka sytuacja, że różne grupy uczniów wymagają w zasadzie różnego podejścia do nacisku na różne edukacje

liczebnośc w klasach I-III do 25 uczniów, potem hulaj dusza przy czym nie ma przeszkód prawnych by łączyć klasy IV-VII w 1 grupę, oczywiście z zachowaniem warunku min.50% rozłącznych

a 5 godzin da się podzielić na pół unikając ułamka: 1 półrocze 3 godziny rozłączne+2 łączone, 2 półrocze: 2 godziny rozłączne + 3 łączone

Jot18-03-2017 15:54:31   [#93]

Proszę, napiszcie jaka jest u Was liczebność klas po połączeniu?

alis18-03-2017 16:32:45   [#94]

U mnie wszystkie klasy były łączone, oprócz VI. Miałam np. w kl. 2-3 11 uczniów, natomiast w kl. 4-5 16 uczniów.

Zastanawiam się, czy łączenia będą (mogą być) uzależnione od liczby uczniów, czy ma być zgodnie z rozp. bez względu na liczbę uczniów.

elnik18-03-2017 17:43:10   [#95]

ustawa Prawo oświatowe:

Art. 96. 
4. W szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego
etapu edukacyjnego dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dopuszcza
się łączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi
w klasie I, z tym że co najmniej połowa zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym oraz co najmniej połowa
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz
języka obcego nowożytnego w klasie I powinna być prowadzona oddzielnie w oddziale przedszkolnym i w klasie I.

Jak ma się ten zapis do Paragrafu 13, ust.2 Rozporządzenia w sprawie organizacji ...1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami

Który zapis obowiązuje? Proszę o sensowne wytłumaczenie. W praktyce różnicą jest 5 godz.

AnJa18-03-2017 17:51:28   [#96]

oba

rozporządzenie mówi o klasach łączonych, ustawa o łączeniu oddziału przedszkolnego z klasą I

a poza tym ustawa jest wyżej w hierarchii aktów prawnych

jeśli wiec będziesz miała w szkole i op i klasy I-III - zapewne będziesz łączyła op-I, II-III

 

elnik18-03-2017 17:56:57   [#97]

Myślałam podobnie, ale nikt nie podzielał mojego myślenia. Dzięki AnJa. Mam w szkole OP, więc będę łączyć wg art. 96

Jot18-03-2017 18:04:15   [#98]

Dzięki "alis":-)

Myślę, że liczba 25 w klasach odnosi się do jednego oddziału, a nie klasy łączonej...Nie wyobrażam sobie prowadzenia lekcji w 25 osobowych klasach łączonych. Przedmioty poza plastyką, muzyką i wych fiz. są naprawdę trudne do zrealizowania w tak dużym zespole. Było tak u nas kilka lat temu i nie chciałabym, abyśmy byli do tego zmuszeni znowu...Rozumiem, gdy po połączeniu mamy ok.15-18...

Odnośnie art.13 rozporządzenia  i ar.t 96 Prawa Oświatowego kluczem jest chyba pojęcie "klasa", bo 6-latki uczą się w oddziale przedszkolnym, nie są klasą...ale mogę się mylić:-)

elnik18-03-2017 18:04:36   [#99]

Inny problem, ale może ktoś podpowie.

W mieszanej grupie przedszkolnej (3,4 i 5latki) działającej w ramach Oddziału Przedszkolnego przy SP od 1 września 2017 r. najwięcej będzie dzieciaków 3-letnich. Czy powinnam i na jakiej podstawie zatrudnić pomoc nauczyciela?

alis18-03-2017 18:43:28   [#100]

Jot, były czasy kiedy na informatyce miałam łączenie 27 osób (nie byłam wtedy dyrkiem jeszcze:)), to był pierwszy i ostatni raz.

Tak się złożyło, że mieliśmy wtedy mierzenie jakości i wizytator znalazł się na mojej lekcji, pamiętam jego słowa, kiedy wszedł do pracowni: ,,Oooo, tak być nie może" na moje szczęście było to mierzenie i hospitacja lekcji;)

U mnie na pewno będzie łączenie OP-1, w OP będę mieć i pięciolatki i sześciolatki, jak wtedy będzie wyglądać łączenie? Może warto założyć oddzielny wątek dotyczący łączeń, skoro jest nas więcej.

 


post został zmieniony: 18-03-2017 18:43:46
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]