Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ramowe plany nauczania
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Jot18-03-2017 19:34:48   [#101]

My nie unikniemy łączenia za kilka lat. W przyszłym roku chyba tylko wych.fiz. Ze dwa lata temu moja koleżanka  dyrektorka miała kontrolę i KO zarzuciło jej, że są łączone klasy, mimo, że razem miała ok.12. Z tym że łączenia były na wszystkich zajęciach. KO pytało, jak sobie wyobraża realizację całej podstawy programowej w takich warunkach, choć było to narzucone przez OP i nie miała nic do dyskusji. Dostała zalecenie, ze nie może łączyć więcej, jak połowy zajęć. Dobrze, że teraz jest już ten zapis, /choć może był już wtedy, a ja nie wiem, bo mnie wtedy problem nie dotyczył?/ale uważam, że powinno jeszcze być ograniczenie, co do max liczby uczniów w połączonych klasach. Myślę, że dyr powinien użyć wszystkich argumentów przeciwko łączeniu innych zajęć, jak wf, plastyka i muzyka w przypadku, gdy grupa liczy więcej, jak 12-13. Warto wziąć wtedy pod uwagę, jaki trafił się rocznik, jacy uczniowie, bo z tym też różnie bywa...

mala119-03-2017 12:21:23   [#102]

Jak wprowadzić w życie zapis rozporządzenia dot. drugiego języka obcego( w trzech klasach 7 jest jeden uczeń z niepeł. w stopniu lekkim,nie będzie wniosku rodziców, klasa 7 nie ma techniki)?

" 9)Nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do szkoły podstawowej specjalnej, oddziału specjalnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej, przy czym na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia uczeń ten może uczyć się drugiego języka obcego nowożytnego. Jeżeli uczeń nie uczy się drugiego języka obcego nowożytnego, uczęszcza na zajęcia z techniki."

zbyszekja19-03-2017 12:37:10   [#103]

Pewnie nic to do dyskusji nie wniesie, ale też chciałbym to wiedzieć.

gosiaes219-03-2017 17:54:52   [#104]

nasz organ zamierza wprowadzić drugi język obcy już od klasy IV. Czy jest to możliwe???

 

Ala19-03-2017 18:32:17   [#105]

drugi język od czwartej klasy jest możliwy jeśli OP da na niego godziny z puli 3, które może przyznać na każdy oddział

dla klasy czwartej:

§ 3. 1 Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na:
1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
3) realizację zajęć z języka migowego;
4) naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60).
2. W przypadku wprowadzenia do rozkładu zajęć, o którym mowa w § 4 ust. 1, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego
i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym
praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych – zajęcia edukacyjne artystyczne;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,

gosiaes219-03-2017 18:47:33   [#106]

dzięki Alu ;)

 

Julia20-03-2017 12:17:30   [#107]

Nie mogę otworzyć na stronie MEN pełnej treści podpisanego rozporządzenia w sprawie ramówek. Czy tylko ja nie mam dostępu?

Monic20-03-2017 12:22:50   [#108]

Ja również mam problem z otwarciem.

Paweł3220-03-2017 12:23:36   [#109]

do #102

patrząc na zapisy poprzedniego rozp., zwiekszamy tygodniowo liczbę techniki

koniczynka20-03-2017 15:18:29   [#110]

W podstawówce tyle samo - 3 godziny

Ala20-03-2017 19:26:20   [#111]

#107, #108

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294412 

kliknij w pkt. 9, rozwinie się lista pdf-ów

u mnie się otwierają :)

rzewa21-03-2017 06:46:05   [#112]

Alu, ale to nie jest podpisany projekt, tylko ten skierowany do podpisu

ewa21-03-2017 07:38:35   [#113]

widzę podpisany przez PM rzewo, tylko daty mu brak ;-)


post został zmieniony: 21-03-2017 07:39:37
rzewa21-03-2017 08:41:11   [#114]

owszem, też zobaczyłam ale tytuł jest nieadekwatny do zawartości

:-))

Joasia Berdzik21-03-2017 09:08:06   [#115]

w sumie adekwatny, bo rozporządzenie podpisuje 3 ministrów, więc on jest ciągle w fazie "skierowanego"

Twierdzenie, ze "jest podpisany" jest pewnym nadużyciem przez MEN - podpisany będzie, gdy podpiszą wszyscy.

Stąd nie ma daty;)

ewa21-03-2017 09:10:55   [#116]

yhm :-)

Ala21-03-2017 12:48:29   [#117]

he he

to men nadużył :)

ale treść rozporządzenia się już raczej nie zmieni


post został zmieniony: 21-03-2017 12:51:27
pepe21-03-2017 13:18:18   [#118]

Jestem jak ten Puchatek, który, im głębiej zagląda, tym mniej widzi Prosiaczka :),

więc niech mi ktoś wyjaśni:

Czy ten zapis z rozp. o ramówkach

§8: wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły wynosi 1 godzinę tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania

oznacza, że

a) możemy dać i w VII i VIII po 1 godzinie,

czy, że

b) możemy dać tylko 1 godz. w VII lub 1 godz. w VIII lub po 0,5 w VII i w VIII

?


post został zmieniony: 21-03-2017 13:21:59
AnJa21-03-2017 13:20:44   [#119]

b

Joasia Berdzik21-03-2017 14:21:34   [#120]

zgadzam się z andrzejem;)

basiaj21-03-2017 19:44:14   [#121]

mamy do dyspozycji 3 godz dyr.    4-8 §8: wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły wynosi 1 godzinę tygodniowo 7-8 

mogę je dać tak      np.    17/18 kl.4 -1  godz     18/19 kl 5- 0,5godz        19/20 kl.6- 0,5godz

                                      17/18 kl. 7- 0,5          18/19   kl.8 - 0,5      

proszę o pomoc zabieram się za arkusz i mam wątpliwosci                  

rzewa22-03-2017 07:01:50   [#122]

możesz

:-)

martek22-03-2017 20:17:59   [#123]

pomóżcie w uporządkowaniu inf o wychowaniu przedszkolnym... oddział przedszkolny w sp 6 latki- wymiar godzin pozostaje taki sam jak w poprzednich latach: 25 w tym język angielski( u mnie 24+ 1 j. ang+ ew. religia)? a co z językiem obcym w młodszych grupach( mam jeszcze punkt przedszkolny) czy od roku szkolnego 2017/2018 mam obowiązek także dla nich zaplanować zajęcia np. z j. angielskiego? zgubiłam się już całkowicie.....

cynamonowa22-03-2017 21:44:56   [#124]

Mam pytanie.....bo zgłupiałam , który załącznik został podpisany :

A. https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/zalacznik-nr-1-szkola-podstawowa.pdf

B. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12294412/12408245/dokument280158.pdf

zasadnicza róznica to godziny języka polskiego.

6, 6, 5, 4, 4 czy

5, 5, 5, 5, 5

 

Areq22-03-2017 21:49:38   [#125]

to drugie, czyli 5555

cynamonowa22-03-2017 22:19:49   [#126]

Podzwoniłam do kilku dyrektorek...cóż, część tak, część inaczej tworzy arkusz...eh.....niech się opublikuje to rozporządzenie...

Areq22-03-2017 22:24:16   [#127]

na pewno 5,5,5,5 ten jest skierowany do podpisu

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12294412/12408245/dokument280158.pdf

DYREK24-03-2017 08:28:47   [#128]

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294412/katalog/12408245#12408245 

Ewikan24-03-2017 10:12:25   [#129]

Próbuję doszukać się godzin WDŻ. Po ile i w których klasach? Podpowiedzcie proszę

DYREK24-03-2017 12:17:27   [#130]

Należy poczekać na zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

wątki:

Wychowanie do życia w rodzinie

co dalej z wdżwr?

Zajęcia WDŻ i GDDDw 2017/18

 

 


post został zmieniony: 24-03-2017 12:23:16
barbaras230-03-2017 10:58:14   [#131]

na stronie MEN pod ramowymi planami nauczania jest taka informacja

Ramowy plan nauczania obejmuje również zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w szkole.

Czy w związku z tym w arkuszu w ramówce cos wpisujemy??

elnik30-03-2017 17:00:05   [#132]

Do arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/18 mamy obowiązek dołączyć ramowe plany nauczania dla wszystkich roczników. Co o tym sądzicie? Jaki sens ma tworzenie ramowych  planów dla klasy I, IV,VII skoro obowiązuje określona w załaczniku do rozporządzenia o ramówkach - liczba godzin z każdego przedmiotu? Na jakich wzorach ewntualnie zrobić te plany?

rzewa30-03-2017 20:46:33   [#133]

ramowych planów nauczanie nie ma potrzeby załączać gdyż są one publicznie dostępne np. w necie

natomiast tworzenie i załączanie szkolnych planów nauczania dla klas I, IV i VII sp nie ma podstawy prawnej, gdyż takich planów rozporządzenie nie przewiduje

elnik30-03-2017 21:09:01   [#134]

Rzewo- dziękuję za odpowiedź. Oczywiście miałam na myśli szkolne plany nauczania. Niestety nasze KO wymaga.

JarTul30-03-2017 21:11:53   [#135]

Dzisiaj na spotkaniu w Jeleniej Górze dyrektorów z DKO stwierdzono, że do projektów arkuszy organizacyjnych przesyłanych do zaopiniowania należy dołączyć szkolne plany nauczania także dla klas IV i VII.
Powiedziano też, że wdż w klasach VII i VIII jest w projekcie planowanego rozporządzenia i że będzie trzeba wprowadzić te zajęcia do arkusza aneksem wrześniowym.


post został zmieniony: 30-03-2017 21:12:33
dariuszn731-03-2017 07:45:13   [#136]

Uważam że do klasy 1, 4 i 7 też trzeba mieć szkolny plan nauczania, jeżeli chodzi o godziny to nie ma problemu bo są rozpisane na sztywno jednak trzeba zaplanować gddd, więc gdzieś musi być to ujęte. U mnie będzie się to kształtowało różnie w jednym roczniku będą w klasie 6,7 i 8 a w innym w 4,5 i 6. 

Joasia Berdzik31-03-2017 08:08:38   [#137]

KO Dolnośląski proponuje wypowiadanie stosunku pracy nauczycielom?
Tylko dlatego, ze MEN spóźnił się z projektem rozporządzenia???Bona Fide31-03-2017 08:10:01   [#138]

Jest zgoda OP na wprowadzenie dodatkowego języka w szkole podstawowej.

Jak to zrobić zgodnie z prawem?

Od której klasy/ dla których klas, ile godzin tygodniowo?

Potrzebna zgoda RP i RR?

 

cynamonowa31-03-2017 21:48:20   [#139]

opublikowano ramówki!!!!!

bierzmy się za arkusze :) :)

elrym31-03-2017 21:51:28   [#140]

godz.z OP może być max 3 na oddział

język wprowadzasz jako dodatkowy,kiedy chcesz:-),ale najczęściej praktykuje się od kl.IV

RP i RR - oczywiście

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]