Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusz organizacyjny
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
dyrlo17-04-2015 15:53:47   [#101]

No tak, nie wiem.

ale, ale.... czy to musi prowadzić jeden nauczyciel?


post został zmieniony: 17-04-2015 15:55:25
Jot17-04-2015 16:07:15   [#102]

Bardzo proszę o odpowiedź. Prawdopodobnie otrzymam od OP 3 godziny na zajęcia piłki siatkowej.

1) Czy mogę  uzupełnić nimi etat nauczycielowi wych.fiz., bo brakuje mu godzin  i potraktować je, jako  zajęcia pozalekcyjne dla grupy zainteresowanych uczniów?

1) Czy godziny te można by /trzeba/  ewentualnie  wpisać w trzyletni plan na klasę IV, ale tylko na 2015/16 /nie wiem, czy w następnym roku dalej będą/ i potraktować, jako roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z paragrafu 3.1. pkt.1) Rozporządzenia z 7 lutego 2012r. ?- wtedy będzie oczywiste, że wejdą w etat. Pozostałe dwie godziny też wprowadzić jako obowiązkowy piątą godzinę wf do dwóch  innych klas. Czy wówczas też wymagana jest opinia rady rodziców?

Czy w przypadku, gdy nauczyciel nie ma pełnego etatu można go uzupełnić gimnastyką korekcyjną od OP?


post został zmieniony: 17-04-2015 16:11:08
Jot17-04-2015 16:51:43   [#103]

Jeszcze jedno pytanie, bo mi umknęło:-)

Jakiej liczby nie mogą przekroczyć dwie klasy  np IV z V po połączeniu na lekcję wychowania fizycznego z polecenia OP? Zakładam, ze max. na 2 godziny z 4 obowiązkowych. Jest podstawa określająca limit, od którego dzielimy na grupy, a odwrotnie?

cynamonowa17-04-2015 17:52:31   [#104]

dyrlo....ja czytam, że nie musi jeden

2. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli szkoły,

którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami

klas I–III szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi lub dwóm nauczycielom.

rzewa18-04-2015 09:21:18   [#105]

po kolei:

#97 (Wodnik): jeśli podane przez Ciebie "wytyczne" stanowią część zarządzenia, to są obarczone co najmniej 2 poważnymi błędami prawnymi:

1. nauczycielom nie można przydzielać nadgodzin (to neologizm, którego w piśmie prawnym używać nie można) w rozumieniu k.p. a godziny ponadwymiarowe o jakich mowa w art 35 KN

2. nie da się konkretnego rodzaju godzin przydzielać jako godziny ponadwymiarowe, ponieważ nie da się wśród godzin danego n-la wskazać które godziny są "etatowe" a które ponadwymiarowe

Nie mówiąc już o tym, że jeśli w arkuszu organizacyjnym są wpisane godziny NI, to muszą one zostać rozdysponowane pomiędzy n-li tak samo jak godziny polskiego czy matematyki - zgodnie z potrzebami uczniów i kwalifikacjami n-li bez względu na to czy n-l je otrzymujący będzie miał czy nie godziny ponadwymiarowe

aby ograniczyć problemy wynikające z tego że NI jest przyznane często na okres krótszy niż rok szkolny, a także bywa, że zostanie niespodziewanie przerwane z różnych powodów należy przestrzegać poniższych zasad projektując organizację przyszłego roku szk.:

1. w kwietniowy projekt arkusza organizacyjnego wpisujemy TYLKO godziny wynikające z tych orzeczeń (zarówno na NI jak i do kształcenia specjalnego), które fizycznie są w posiadaniu dyrektora w momencie sporządzania projektu oraz będą obowiązywały co najmniej do końca przyszłego roku szkolnego. Jeśli są na krótszy okres, godzin z nich wynikających w ogóle nie umieszczamy w arkuszu.

2. przydzielając powyższe godziny n-lom staramy się by, o ile to możliwe, przydzielić je tym n-lom, którzy i bez tych godzin mają zapewniony pełny etat. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe i wtedy trudno, musimy przydzielić godziny pomimo, że n-l nie spełnia tego warunku

NI dla dziecka z u. w st. umiarkowanym (lub znacznym) może prowadzić (ale nie musi) jeden nauczyciel - w praktyce zwykle bywa jeden, gdyż w szkołach ogólnodostępnych zwykle w tym celu trzeba zatrudnić dodatkowego n-la na te zajęcia. Zatrudnienie to w szkole ogólnodostępnej może być czasowe (bo taki jest charakter tego NI), a jeśli trwa dłużej niż pół roku, można w umowie umieścić klauzulę o możliwości wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem

#102 (Jot):

1. nie możesz potraktować je, jako  zajęcia pozalekcyjne dla grupy zainteresowanych uczniów, gdyż muszą to być zajęcia przeznaczone na przedmiot dodatkowy (piłka siatkowa) w konkretnej klasie/oddziale, obowiązkowy dla wszystkich uczniów tej klasy/oddziału i oceniany - oczywiście przydzielony wówczas n-lowi wf-u i w takim przypadku opinie są wymagane

2. możesz zwiększyć tymi godzinami wymiar godzin obowiązkowego wf w jednej lub kilku klasach (oczywiście z taką modyfikacją programu nauczania by były to godziny poświęcone na piłkę siatkową) - wówczas żadne opinie nie są wymagane

jeśli OP godziny przyznał na okres krótszy niż rok szkolny, nie można ich umieścić w projekcie arkusza (patrz to co napisałam wyżej) -> umieścisz je w arkuszu, łącznie z okresem na jaki zostały przyznane dopiero aneksując ten arkusz w sierpniu/wrześniu -> godziny będziesz wówczas przydzielać n-lom również na okres zamknięty

jeśli OP przyznał godziny na zajęcia gimnastyki korekcyjnej (ciekawe na jakiej pp? :-)) na cały rok szkolny, umieszczasz je w projekcie arkusza i przydzielasz n-lowm tak samo jak każde inne godziny

łączenie klas może mieć miejsce na wszystkich lekcjach -> w przypadku wf nie można zastosować łączenia o ile grupa dzieci po połączeniu byłaby liczniejsza jak 26

Jot18-04-2015 23:37:27   [#106]

Rzewo, serdeczne dzięki o odpowiedź:-)

  Oczywiście, godziny na siatkówkę będą przyznane na pewno na cały rok szkolny- jeśli wszystko dojdzie do skutku:-), Czy dobrze rozumiem, że  w przypadku klasy IV  w trzyletnim planie muszę wtedy zamiast 4  wpisać 5 wych.fiz na najbliższy rok szk, czy wystarczy, że będzie ona  tylko w arkuszu organizacji? Pozostałe dwie przydzieliłabym w arkuszu na V i VI klasę...Czyli opinia nie jest potrzebna w przypadku, gdy następuje zwiększenie obowiązkowych zajęć ed z ramówki, tak?

  A tak wogóle, to nie pojmuję do końca, bo wtedy, gdy będzie to obowiązkowa godzina,  przekroczę  tygodniowy wymiar zajęć obowiązkowych dla danej klasy.....?

Proszę, "rozwiejcie" jeszcze te wątpliwości:

Ad.1 W przypadku przedmiotu dodatkowego "piłka siatkowa" dla całej klasy, oceniamy, wymagane są opinie- co w sytuacji, kiedy któryś rodzic nie zgodzi się na udział dziecka, bo akurat jego dziecko niekoniecznie za tą dyscypliną przepada i nie będzie chciał, aby zaniżyło mu to średnią na koniec roku szkolnego ? Wiem, że opinia jest potrzebna od rady rodziców i RP, ale co w takiej sytuacji?

Czy dobrze rozumiem, że wtedy nauczyciel obowiązkowo przedstawia program tych zajęć, musimy go włączyć  w szkolny zestaw programów nauczania i  oczywiście  wliczyć te godziny nauczycielowi do etatu?

 

 

 

Jacek18-04-2015 23:46:32   [#107]

Jot

Jeśli zwiększysz wymiar godzin jak proponujesz nie musi być opinii (jak rzewa wyżej napisała). Godziny te będą obowiązkowe dla uczniów i choć zwiększą tygodniowy wymiar to jest to możliwe, bo są przyznane przez OP i do limitu się nie liczą.


post został zmieniony: 18-04-2015 23:47:19
Jot19-04-2015 12:06:12   [#108]

Dziękuję:-) Od dawna zaglądam na to forum. Cieszę się, że można tu skorzystać ze wsparcia tak wielu osób:-)

elnik19-04-2015 12:36:46   [#109]

Mala liczba uczniów w klasach gimnazjum - czy prawo pozwala łączyć sąsiadujące oddziały. W szkole podstawowej łączymy i na pewno jest to zgodne z prawem.

rzewa19-04-2015 19:34:07   [#110]

w gimnazjum wolno łączyć międzyoddziałowo

ale nie wolno międzyklasowo za wyjątkiem wychowania fizycznego i języka obcego oraz religii i etyki o ile w danej klasie/oddziale nie ma 7 uczniów uczęszczających na te zajęcia

elnik19-04-2015 20:06:13   [#111]

Rzewo, a jest na to podstawa prawna?

rzewa19-04-2015 20:20:55   [#112]

na co? na zakaz?

nie ma podstawy prawnej by można było prowadzić nauczanie w klasach łączonych na poziomie gimnazjum -> a jeśli nie ma na to pp, to tego robić nie wolno

tyle

Jot19-04-2015 23:13:57   [#113]

Mam nadzieję, że łączenie np na wych fiz w klasach I-III sp nie wchodzi w rachubę, tym bardziej, jeśli  w obydwu klasach łącznie  są trzy roczniki uczniów?

Jeśli chodzi o inne przedmioty w klasach IV-VI, niż wych .fiz. to jakiej liczby nie powinny przekraczać klasy po połączeniu? Jak wtedy z wpisem tematu do dziennika, żeby było wszystko ok? Nie jestem pewna, czy jest na to jakaś podstawa prawna?

Wodnik20-04-2015 08:20:48   [#114]

Dyrlo i Rzewo dziękuję za wsparcie.

arabrab20-04-2015 09:19:39   [#115]

Mam pytanie dotyczące zajęć plastycznych w 1-3. Czy może je prowadzić inny nauczyciel ( nie ten , który ma wszystkie pozostałe zajęcia w danej klasie ), który ma kwalifikacje do nauczania wczesnoszkolnego ? Pilne, bardzo proszę o pomoc.

elnik20-04-2015 10:14:48   [#116]

Rzewo dziękuję, a rónocześnie zazdroszczę umiejętności interpretowania przepisów.

rzewa20-04-2015 12:40:26   [#117]

w kasach 1-3 sp wolno łączyć ale za zgodą OP w sytuacji, gdy takie połączenie nie spowoduje, że zajęcia będą prowadzone w grupie liczniejszej niż 25 uczniów

łączenie to może obejmować wszystkie zajęcia

dane zajęcia należy dokumentować w dziennikach klas łączonych, odrębnie dla każdej klasy; oczywiście zwykle jest w toku zajęć realizowany inny temat w każdej z klas... :-(

w przypadku wf (i na innych zajęciach) jest możliwe połączenie klas 1,2 i 3 sp pod warunkiem, że tak utworzona grupa nie będzie liczyła więcej jak 25 osób

podobnie rzecz ma się w klasach 4-6 sp, z tym że prowadzenie zajęć w grupie złożonej np. z dziewczynek z klasy 5 i 6 niekoniecznie będzie łączeniem klas, może to być tylko grupa międzyklasowa(to samo dotyczy języka obcego czy zajęć komputerowych)

Baa... prowadzenie zajęć jednocześnie z klasą 4 i 5 np. z plastyki jeśli w spn plastykę przewidziano dla jednego rocznika w kl.4 a dla starszego rocznika w kl. 5 nie będzie pracą w klasach łączonych ani nawet w grupie międzyklasowej, będzie to praca w grupie międzyoddziałowej, gdyż uczniowie są uczniami różnych oddziałów, ale poziom kształcenia będzie dla nich taki sam

w klasach 1-3 wolno wydzielić edukację plastyczną (muzyczną) z EW i przydzielić ją n-lowi mającemu kwalifikacje tylko do EW


post został zmieniony: 20-04-2015 12:42:34
Jot20-04-2015 14:46:39   [#118]

  Rzewo, bardzo dziękuję:-) Wreszcie zrozumiałam te różnice. 

Drążąc temat łączenia, to jeśli na polecenie OP połączę dwie klasy w IV-VI (26 osób) na dwie godziny  przykładowo, to muszę wypłacić nauczycielowi dodatek jak będzie realizował podobne treści ? NP w jednej klasie wpisuje temat "Nauka odbicia piłki sposobem dolnym", a w tej drugiej "Doskonalenie odbicia piłki sposobem dolnym". Tak mi się wydaje, że jest to możliwe, aby uniknąć dodatku ....  ale może mi się tylko wydaje:-)? Może nadal się ten dodatek należy, bo w końcu klasy są połączone?

rzewa20-04-2015 15:57:19   [#119]

jeśli są to klasy łączone a nie grupa międzyklasowa to dodatek się należy

drops21-04-2015 18:25:49   [#120]

Czy OP może teraz od maja do końca roku szkolnego przyznać godziny na okresowe zwiększenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych biorąc pod uwagę przytoczone rozporządzenie?

"Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204)

§ 3. 1. Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na:

1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;"

drops21-04-2015 18:41:21   [#121]

Ponieważ w Rozporządzeniu nie ma mowy o minimalnej liczbie uczniów w grupie na wf czy OP może pozwolić na podział klasy na dwie grupy 10 chłopców i 9 dziewczynek?

Rozpaczliwie szukam godzin dla N przywróconego do pracy w trakcie roku szkolnego...

rzewa21-04-2015 19:01:54   [#122]

może

rozp. w spawie ramowych planów nauczania:

§7 ust. 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 uczniów lub nie więcej niż 30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

ust. 4. W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

drops21-04-2015 19:24:25   [#123]

Rzewa bardzo Ci dziękuję :)

Tak kombinuję żeby właśnie podzielić klasy na grupy i tym sposobem zyskam kilka godzin dodatkowych. Zabiorę ponadwymiarowe (6 godz) i może jakoś uda mi się uskładać na 18 godz i dotrwam do końca czerwca.

drops21-04-2015 19:31:56   [#124]

Jeszcze jedno: §7 ust. 1 pkt 1- 4 tego rozporządzenia nie mówi o wf czy mimo to wf też dotyczy? o wf jest mowa w ust. 1 pkt 7

 

Jacek21-04-2015 19:41:49   [#125]

ale po co kombinować?

7)   na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów...

jeśli są np. dwie klasy w których jest po 12 dziewcząt i chłopców to teoretycznie można stworzyć grupy łączone i będą dwie po 24 uczennic/ uczniów. Ale jak OP się zgodzi na podział 4 grupy po 12 to przecież nikt mu nie zabroni

drops21-04-2015 19:48:28   [#126]

No i właśnie o to mi chodzi - dzisiaj do mnie trzeba łopatologicznie :)

Dziękuję

drops21-04-2015 20:48:35   [#127]

Mam jeszcze jedno pytanie dot. arkusz na nowy rok szkolny: czy można dać ograniczenia trzem nauczycielom tego samego przedmiotu dzieląc ich równo po np. 14 godzin? (tak przekonuje mnie OP). Według mnie raczej pewne, że w sądzie wygrają.

MKJ21-04-2015 20:52:17   [#128]

Jeśli razem pójdą do sądu to mogiła - wygrają na 100%, bo każdy z nich udowodni, że była możliwość dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze.

Skoro są 42 godziny, to dwóch nauczycieli pozostaje zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a trzeciemu trzeba wręczyć wypowiedzenia.

Warto uzmysłowić OP, że taniej wyjdzie wypłacenie jednej odprawy niż trzech odszkodowań lub znalezienie potem 12 godzin.

Jacek21-04-2015 20:58:29   [#129]

nie muszą iść razem. Wystarczy jeden :-)

a ponadto rozwiązanie jest całkowicie bezprawne


post został zmieniony: 21-04-2015 20:58:55
MKJ21-04-2015 21:03:14   [#130]

Oczywiście, że wystarczy jeden, ale w przypadku jednego OP-kowi może się to jeszcze opłacać, a przy trzech już niekoniecznie. :)

A to, że takie rozwiązanie jest bezprawne, jest chyba najlepszym argumentem.

drops21-04-2015 21:03:21   [#131]

Też jestem o tym przekonana, ale już tak pytam na zapas...

drops21-04-2015 21:10:58   [#132]

Najgorzej jest przy np. polskim lub matematyce, bo tam nie można dzielić godzin jednej klasy i wychodzi na to, że jeden ma np 16 godz. a drugi 20

Jacek21-04-2015 21:12:04   [#133]

teoretycznie można dzielić, ale nie ma to raczej uzasadnienia w szczególności dla uczniów

drops21-04-2015 21:22:50   [#134]

Dzisiaj mam wiele pytań: Czy studia podyplomowe z socjoterapii dają uprawnienia do pracy z dziećmi z upośledzeniem um. w stopniu umiarkowanym?

Ala21-04-2015 21:25:11   [#135]

nie dają 

potrzebna jest oligofrenopedagogika

drops21-04-2015 21:42:30   [#136]

Dziękuję Alu :)

Fanaberiia22-04-2015 09:47:42   [#137]

Bardzo proszę o odpowiedź - podstawa prawna .

Czy OP może nakazać dyrektorowi zamieszczenia oświadczenia w arkuszu organizacyjnym o zgodności organizacji pracy szkoły/ przedszkola  z planem finansowym szkoły na 2015 rok?

Oraz czy taki nakaz w przypadku braku godzin do etatu broni dyrka w sądzie pracy.

"Godziny zajęć:  indywidualnego nauczania,  rewalidacyjno  – wychowawczych  oraz rewalidacyjnych, ze względu na prawdopodobieństwo nieodbywania się zajęć (choroby i inne nieobecności dzieci) powinny stanowić godziny ponadwymiarowe nauczyciela. Podobna zasada powinna dotyczyć przydzielania zajęć świetlicowych."

Oskisu22-04-2015 10:37:03   [#138]

Czy będzie dużym nadużyciem jeżeli ktoś zdolny informatycznie podzielił się wirtualnym arkuszem organizacyjnym. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.

Jacek22-04-2015 11:07:08   [#139]

są w wymianie tylko pewnie trzeba dostosować do własnej szkoły

04.05.2005 Włodzimierz Walag Wzory arkuszy organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum. Opracowane w Excel'u, można modyfikować do własnych potrzeb, np. wielkość szkoły, uzgodnienia z organami prowadzącym i nadzorującym.
Pobierz: 2005-2006 Arkusze organizacyjne.zip* (88 KB)
1886
03.05.2005 malmar15 arkusz organizacyjny dla małej szkoły
Pobierz: ARKUSZ ORGANIZACYJNY- DRUK.zip* (16 KB)
1289
29.04.2005 rzewa formularz arkusza organizacji
Pobierz: arkusz.zip (26 KB)
4928
drops22-04-2015 20:29:59   [#140]

Proszę o radę:

w poprzednim roku szk. ograniczyłam etat nauczycielce do 12 godz, bo tyle było tego przedmiotu i nie było czym dopełnić. W uzasadnieniu napisałam: "Zmniejszenie liczby godzin w roku szkolnym 2014/2015 wynika ze zmiany organizacji pracy szkoły – zmniejszenia liczby oddziałów." - tak też było - jedna klasa mniej.

w przyszłym roku szk 15/16 nie ubywa mi klasy, ale godzin jest oczywiście tyle samo (12), sądzę że nie mogę napisać takiego samego uzasadnienia o zmianach organizacyjnych, ale jakie w takim razie? może w roku szk 15/16 liczba godzin danego przedmiotu będzie wynosiła 12 co wpływa na organizację pracy szkoły...

Jacek22-04-2015 20:57:58   [#141]

w tym roku to samo, czyli dalej zmniejszenie ilości oddziałów w stosunku do jej pełnego etatu z roku 2013/2014

drops22-04-2015 21:09:01   [#142]

A o tym nie pomyślałam - dziękuje :)

KaPi22-04-2015 21:31:52   [#143]

Wrzuciłam w różności arkusz zrobiony w excelu z jakiego korzystamy u nas (zrobiony na podstawie jakiegoś gotowego druku)

brakuje niektórych formuł, ale można sobie uzupełnić

i dorzuciłam metryczkę :)

może komuś się przyda

KaPi23-04-2015 08:41:21   [#144]

Zapomniałam dodać, że ten arkusz jest łącznie dla sp i gim, bo mamy zespół szkół i nasze op chce wszystko razem :0

Jot23-04-2015 21:03:14   [#145]

Proszę o pomoc. Czy to możliwe, że po odliczeniu "oczywistych" dni wolnych od nauki z uwzględnieniem 5 dni z godzin do dyspozycji dyrektora i 3 dni rekolekcji mamy 178 dni nauki, czyli 35,6 tygodni, tj po zaokrągleniu 36?  Co prawda skorzystałam z kalendarza w internecie, ale jakbym nie liczyła, to tak mi wychodzi... Gdzieś na forum czytałam 188 tj 38 tygodni...?


post został zmieniony: 23-04-2015 21:04:09
KaPi23-04-2015 21:07:24   [#146]

było w wątku "Uśrednione pensum"

MKJ23-04-2015 21:23:55   [#147]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=54750&ux=18958&pst=17#pst17

Zależy do czego potrzebna jest ta liczba:

- jeśli do uśredniania wymiaru godzin nauczycieli to bierzemy "teoretyczne" dni nauki w roku szkolnym, czyli wszystkie dni po odjęciu sobót, niedziel, świąt, przerw i ferii; tych w 2015/2016 będzie 188,

- jeśli do planowania szkolnego planu nauczania, aby zrealizować minimalna liczbę godzin przewidzianą rozporządzeniem o ramówkach, to trzeba wziąć "efektywną" liczbę dni nauki, czyli od liczby "teoretycznej" odjąć dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i lekcyjnych.

Jot23-04-2015 21:50:51   [#148]

Dziękuję bardzo:-)

 Wracając do jednego z poprzednich pytań: Czy jeśli dołożę dla klasy 4 /  tylko na ten rok szkolny, bo nie jestem pewna, czy będa w V i VI klasie/ dodatkową godzinę wych. fiz z OP, czy umieszczam ją też w trzyletnim planie tej klasy?

lkk23-04-2015 22:30:07   [#149]

Czy w projekcie arkusza  należy umieścić  (wraz z przydziałem przedmiotów) nauczycieli, którzy obecnie przebywają na urlopach bezpłatnych udzielonych na czas pełnienia funkcji z wyboru lub z powołania.

cynamonowa24-04-2015 07:27:21   [#150]

My umieszczamy, bo teoretycznie ktoś z obsadzonych ma umowę na zastępstwo...właśnie za nich.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]