Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusz organizacyjny
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
mstola03-05-2014 20:32:20   [#51]

Ten nauczyciel jest kontraktowy i niepełnozatrudniony, zatem art 27, tylko czy zawiadamiam zz?

Jacek03-05-2014 21:22:04   [#52]

owszem..  art. 38 KP

juasia04-05-2014 18:17:04   [#53]

1. Czy może być taka sytuacja, że 2 nauczycieli po edukacji wczesnoszkolnej prowadzi jedną klasę I ? Mam taką sytuację- jako dyrektor muszę zrealizować 3 godziny, a inny nauczyciel resztę. Wchodzę na zajęcia w jeden dzień, a drugi nauczyciel w pozostałe. Nie wiem tylko jak z kwestią oceniania?

2. Czy OP w ogóle może przydzielić gimnastykę korekcyjną?

3. Czy matematyka realizowana z GDDD w klasie II może być przyznana innemu nauczycielowi, niż ten, który klasę prowadzi?

rzewa04-05-2014 18:35:40   [#54]

1. powinnaś realizować jakąś edukację, którą można wydzielić np. zajęcia komputerowe czy wf - ocenianie tak samo jak w innym przypadku wydzielenia edukacji z EW

2. tak, albo jako zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania (§3 ust. 1 lit. b rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania albo w trybie innowacji pedagogicznej

3. nie

juasia04-05-2014 18:37:23   [#55]

i jeszcze jeden mam problem - jak potraktowac naukę drugiego języka obcego jeśli organ prowadzacy przyznał na niego tylko 1 godzinę tygodniowo. Nie ma więc szansy na realizację podstawy programowej. czy wobec tego może być traktowany jako dodatkowy przedmiot? Czy oceniać, czy wpisywać na świadectwie?

juasia04-05-2014 18:38:45   [#56]

bardzo dziękuję Rzewo za szybką reakcję.

 

Władysława Klecka06-05-2014 22:23:50   [#57]

Mam pytanie. Czy nauczyciel zatrudniony na pełnym etacie w mojej szkole, dla którego w mojej szkole  zabraknie w przyszłym roku godzin i który będzie uzupełniał etat w sąsiedniej szkole może miec godziny ponadwymiarowe? (u mnie 11/18  , a w drugiej 9/18). Pozdrawiam

Ala06-05-2014 22:28:11   [#58]

uzupełnia się do 18

pozostałe godziny na osobną umowę

tak ja kiedyś miałam (trochę dawno to było) 

rzewa06-05-2014 22:48:25   [#59]

można też skorzystać z art 42 ust 2a KN i skierować na uzupełnienie na 9 godzin

Ala06-05-2014 22:50:07   [#60]

o! tak też :)

Jarecki16-05-2014 17:25:53   [#61]

Witam.

1. Czy nauczycielce wf można przydzielić w arkuszu realizację godzin wychowania fizycznego w klasie III w związku z udpz nauczycielki ew?

2. Czy dyrektor może być zmuszony do stworzenia ark. org. tylko na podstawie ramówki, nie uwzględniającego zajęć wynikających z realizacji rozp. o pp np. logopedia, zaj. korekcyjno-kompensacyjne, z zaleceniem ograniczenia godzin świetlicy do 1 etatu jeśli nie zapewni to opieki i bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających? 

 

martek16-05-2014 21:45:55   [#62]

gdybym dostała od OP zgodę na zwiększenie obowiązkowych zajęć np. o 3 godz czy mogę przyznać na różne przedmioty w kl. IV-VI? gdzie takie godziny zapisujemy w arkuszu? czy limit godzin dla klasy( w.g rozporządzenia) pozostaje niezmienny? Wykorzystałam już 2 ,, dyrektorskie" i jeśli dodam 3 OP to przekroczę

Ala16-05-2014 22:29:08   [#63]

dodane przez OP nie wchodzą do limitu czyli nie przekroczysz :)

z godzin OP można zwiększyć liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych

tylko zwróć uwagę o co wnioskujesz i dla którego oddziału

OP może przyznać maks. 3 godziny na każdy oddział

więc nie pisz o 3 godziny dla klas 4-6 tylko konkretnie np. 1 godz. na matematykę w klasie 5a, 1godz. polskiego w klasie 6... i tak dalej

albo idź na maksa i wnioskuj o 3 godz. na każdy oddział ;)))

zawsze jednak o konkret i z uzasadnieniem :)

rzewa16-05-2014 22:34:10   [#64]

Jarecki:

1. oczywiście można, pod warunkiem wydzielenia zajęć wychowania fizycznego z EW

2. dyrektorowi nie wolno bez zgody OP zwiększyć tygodniowego limitu godzin więcej niż o godziny religii (i/lub etyki) i ew. zajęć przewidzianych dla mniejszości narodowych oraz zajęć rewalidacyjnych

natomiast każda godzina przyznana przez OP na podstawie §3 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania powoduje zwiększenie tego limitu o godzinę, a przeznaczyć ja można na to co zdecyduje OP, zgodnie z zapisem w/w §3

martek16-05-2014 22:59:18   [#65]

maxa nie dostanę ale na 3 są duże szanse, czy te godziny zapisać ,,pod kreską" tam gdzie religia w ramowym planie nauczania dla danej klasy? pierwszy raz mam szansę na takie dobrodziejstwo i mogę jeszcze poprawić w arkuszu

rzewa16-05-2014 23:54:22   [#66]

3 to max

a w arkuszu umieszczasz tam gdzie życzy tego sobie OP i w taki sposób jak sobie tego życzy

Jarecki17-05-2014 12:05:45   [#67]

Rzewa jak zawsze niezawodna. :) Dodatkowe godziny są planowane na grupę dzieci z kilku klas np. 3 klasy pierwsze, a mam tylko jednego logopedę czy specjalistę od gimnastyki korekcyjnej i w ramach karcianek nie uda się ich zrealizować.

Wiem, że ich przyznanie zależne jest od organu ale nie występowanie z prośbą o nie jest równoznaczne z tym, że dyrektor ich nie potrzebuje. Gdybym dostał projekt z adnotacją, że nie przyznają tych godzin lub z zaleceniem by w nowym projekcie ich nie ujmować. Ale to wszystko jest przekazywane ustnie.

W świetlicy 26 godz. to za mało by zapewnić opiekę dzieciom. Mieliśmy 1,5 etatu, a w nowym roku pojawi się jedna klasa więcej i dwie zmiany w klasach pierwszych. Czy załącznik do godzin świetlicy przedstawiający dokładne wyliczenia ile godzin należy zapewnić będzie zasadny? Chcę mieć dokumenty na to, że to nie ja zaplanowałem ograniczenia.

rzewa17-05-2014 15:38:51   [#68]

wnosisz na piśmie do OP o zgodę na godziny ppp z z takich to a takich powodów z przeznaczeniem na takich to a takich specjalistów (powinno to być zrobione przed 30.04) - jak OP się zgodzi to umieszczasz w arkuszu, a jak się nie zgodzi to nie umieszczasz ale masz dowód na to, że czyniłeś starania

z tym, że na podstawie rozp. o ppp nie da się realizować w szkole zajęć gimnastyki korekcyjnej (wad postawy)

Jarecki19-05-2014 18:02:12   [#69]

A co ze świetlicą? Czy mam obowiązek zaplanować takie ograniczenie jeśli nie zapewni to podstawowej opieki? Jako dyrektor ja za to odpowiadam. Organ sugeruje uzupełnienie "karciankami" albo asystentami.

mstola02-04-2015 06:27:16   [#70]

Nowy arkusz czas zacząć :)

W obecnym roku szkolnym klasa I gimnazjum 30 osób, czy w nowym roku szkolnym mogę ja podzielić na dwie klasy w arkuszu organizacyjnym.

cynamonowa02-04-2015 09:35:09   [#71]

że tak zapytam "dlaczego"?

zawsze ( niestety) mamy klasy 30 osobowe...

Ala02-04-2015 10:26:08   [#72]

jeśli OP się zgodzi to możesz dzielić, nie ma limitów w liczebności klas w w gimnazjum, jest tylko dobra wola OP

qwerty02-04-2015 10:39:33   [#73]

Mam nauczyciela mianowanego, dla którego mam tylko 8 godzin. Do tej pory miał ograniczenie 9 h i OP nakładała uzupełnienie  9h w innej szkole, czyli wychodził etat.

Skoro teraz nauczyciel będzie miał  8h to nie mogę dać mu ograniczenia i OP nie może nałożyć uzupełnienia? 

Co zrobić w takiej sytuacji?

rzewa02-04-2015 11:41:18   [#74]

zwolnić z art 20 KN i...

bez względu na to czy złoży wniosek o stan nieczynny czy nie można od 1.09 zatrudnić go na te 8 godz, które wykażesz w arkuszu jako vacat

qwerty02-04-2015 13:48:57   [#75]

Zwolnić z odprawą? Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania. OP nie pozwoli na ponowne zatrudnienie tego nauczyciela.

cynamonowa02-04-2015 15:55:18   [#76]

Jak miał 9 godz. to już nie był zatrudniony przez mianowanie....

rzewa02-04-2015 17:04:27   [#77]

był

miał 9 godz w wyniku zastosowania art 22 ust 2 KN

MKJ03-04-2015 13:12:36   [#78]

Qwerty, OP nie ma tu nic do gadania - tak stanowi prawo.

Możesz, oczywiście, zadbać o finanse OP i zaproponować nauczycielowi rozwiązanie stosunku pracy z obietnicą ponownego zatrudnienia go na umowę o pracę, ale jeśli nauczyciel wie, że jest dobry i wie, że i tak go zatrudnisz, to nie powinien się na to zgodzić.

mundi03-04-2015 18:55:39   [#79]

Czy można wnioskować do OP o chór i zajęcia korekcyjno kompensacyjne? A, jeżeli dostanę to gdzie można umieścić je w arkuszu?

rzewa03-04-2015 18:59:07   [#80]

wnioskować można o wszytko, ale...

jeśli Twój OP to JST, to nie bardzo może przyznać godziny w ten sposób określone, może natomiast dać godziny w ramach pomocy pp -> jak dobrze to razem opiszecie, to czemu nie... może być chór

:-)

graraz03-04-2015 19:20:40   [#81]

Czy burmistrz może w zarządzeniu z wytycznymi do organizacji roku szkolnego podać, że liczba osób w oddziale wynosi od 10 do 24 oraz że jeśli nie będzie co najmniej 10 uczniów to nie tworzy się oddziału a burmistrz wyznacza inną szkołę dla tych dzieci? Mam na myśli szkoły obwodowe.

rzewa03-04-2015 19:29:43   [#82]

tego nie może: jeśli nie będzie co najmniej 10 uczniów to nie tworzy się oddziału a burmistrz wyznacza inną szkołę dla tych dzieci

nie utworzenie ani jednego oddziału klasy I w szkole samorządowej jest możliwe tylko wówczas, gdy w terminie określonym w art 59 u.s.o. organ stanowiący JST postanowi o likwidacji wygaszającej -> wtedy niezależnie od tego ile by było potencjalnych chętnych klasy I nie tworzy się

szkoła publiczna może odmówić przyjęcia dziecka tylko z powodu braku miejsc, ale szkoła obwodowa nawet z takiego powodu nie może -> szkoła obwodowa ma obowiązek przyjęcia każdego dziecka z obwodu (i to w każdym czasie)

graraz04-04-2015 00:28:35   [#83]

Wpis dokładnie brzmi tak:

12. Liczebność klas pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjach ustala się na poziomie 10-24 dzieci na oddział. W przypadku zgłoszenia się do oddziału mniejszej liczby dzieci, organ prowadzący nie wyrazi zgody na funkcjonowanie takiego oddziału, w takim przypadku zgłoszonym dzieciom wskaże inne miejsce realizacji nauki.

Jest jeszcze jeden punkt, który mnie nurtuje;

15. Organ prowadzący nie wyraża zgody na planowanie godzin świetlicowych  w placówkach oświatowych

Co Wy na to?

DYREK04-04-2015 11:43:11   [#84]

cytowanym zarządzeniem z wytycznymi do organizacji roku szkolnego warto zainteresować wojewodę za pośrednictwem  KO lub ZZ

art. 67 ust. 3–6 u.s.o -> świetlica szkolna

wątek: Zarządzenie OP w sprawie zasad organizacji pracy szkół (...)

 

jerzyk04-04-2015 19:29:52   [#85]

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/liczba-oddzialow-klas-pierwszych-nie-moze-byc-mniejsza-niz-jeden

 

elrym07-04-2015 20:15:51   [#86]

dostaję głupawki

czy aktualne ramowe plany to te:

http://www.bip.men.gov.pl/images/stories/publikacja_ramoweplanynauczania.pdf

 

Jacek07-04-2015 20:40:17   [#87]

aktualne na dziś a te, które będą od 1 września są tu ujednolicone

rozp_MEN-ramowe_plany_nauczania-ze zm. 14.01.2015 r.zip

elrym07-04-2015 20:45:34   [#88]

dzięki, Jacku!

:-))

zmiana dotyczy tylko zapisu przy edukacji wczesnoszkolnej, jeżeli wydziela się przedmioty?

dobrze kumam?

Jacek07-04-2015 20:48:05   [#89]

w sp tak

elrym07-04-2015 20:50:15   [#90]

ok. pozdrówki :-))

drops15-04-2015 19:35:28   [#91]

Od września będę miała w gim. ogólnodostepnym uczennicę z up. umiarkowanym. Do tej pory miała nauczanie indywidualne i także u mnie będzie to samo.

Czy dobrze rozumiem, że:

1. obowiązuje mnie załącznik nr 5 do ramowych planów nauczania i jak będzie miała zakładam 10 godzin NI to odpowiednio realizuje np:

funkcjonowanie w środowisku -7 godzin,

muzyka z rytmiką - 1 godzin,

plastyka2) - 1 godzin,

technika2) - 1 godzin,

wychowanie fizyczne - tu zwolnienie, bo dziewczynka jest na wózku

2. nauczyciel realizujący to NI musi mieć pedag. specjalną

3. całe NI może realizować 1 nauczyciel

4. N. musi mieć kwalifikacje również do muzyki, plastyki i techniki

sporo tych pytań, ale pierwszy raz bede miała taką uczennicę i po przeczytaniu rozporządzeni mam tylko mętlik w głowie.

Z góry dziękuję za odpowiedzi:)

rzewa16-04-2015 11:52:51   [#92]

nauczyciel musi mieć kwalifikacje dla dziecka z u. w st. umiarkowanym czyli oligo -> innych kwalifikacji mieć nie musi

drops16-04-2015 20:15:33   [#93]

Czyli tak w zasdsię jeden N może realizować całe NI.

rzewa16-04-2015 23:22:54   [#94]

tak

maod17-04-2015 10:03:16   [#95]

Chcę się tylko upewnić: czy nauczycielowi w-f mogę przydzielić godziny w kl. 1 (Szkoła podstawowa) wydzielając wych. fiz? Nauczyciel ten nie ma kwalifikacji do eduk. wczesnoszkolnej?

Ala17-04-2015 10:16:57   [#96]

ale ma do wf

możesz przydzielić

Wodnik17-04-2015 10:59:30   [#97]

Organ prowadzący w swoich wytycznych do arkusza organizacyjnego informuje ...nauczanie (indywidualne) wliczamy tylko jako nadgodziny, nie można uzupełniać etatu. Czy ma to jakieś uzasadnienie w przepisach?

maod17-04-2015 11:01:19   [#98]

Dzięki Alu! Pozdrawiam

dyrlo17-04-2015 14:52:46   [#99]

Wodnik z NI trudności mogą być. Chore dziecko może wylądować w szpitalu albo gorzej .... i co wtedy z nauczycielem, który miał te godziny w etacie?

chyba wytyczne OP są tym pp.

cynamonowa17-04-2015 15:00:38   [#100]

No tak....ale jak to się ma np. do pytania dropsa.

Uczeń upośledzony w stopniu umiarkowanym, klasa III gimnazjum ma 12 NI....nie da się tego przydzielić jako ponadwymiarowe.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]