Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusz organizacyjny
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
zosiak523-04-2014 18:06:33   [#01]

Mam 2 nauczycieli tego samego przedmiotu. Jednemu przydzieliłam 18 godzin, drugiemu 4 godziny. Obaj są zatrudnieni przez mianowanie. Czy osobę, której muszę wręczyć wypowiedzenie ujmuję w arkuszu organizacyjnym? Ja twierdzę że tak, organ prowadzący że nie. Kto ma rację?

DYREK23-04-2014 18:23:45   [#02]

w arkuszu 2014/2015 (arkusz obowiazuje od 1.09.2014) :

z nauczycielem rozwiązano stosunek pracy 31.08.2014r.

18 -> X. Igrekowski

4 - > vacat

nauczyciel nie będzie już pracował (nie ma go w arkuszu)

lub

nauczyciel wybiera stan nieczynny

18 -> X. Igrekowski

4 - > vacat

stan nieczynny -> nauczyciel jest w arkuszu organizacji

Bas23-04-2014 20:09:24   [#03]

Czy godziny przyznane przez OP na cały rok (gimnastyka korekcyjna) mogą uzupełnić etat?

Mam jeszcze inny pomysł: zabieram z nauczania po 1 godzinie wychowania fizycznego (z klas powyżej pierwszej) i daję je nauczycielowi wf. Będzie prowadził po godzince zajęć z elementami korekcyjnej. Reszta godzin z tego przedmiotu (edukacji) zostanie u nauczycieli ed. wczesnoszkolnej. Czy mogę tak sklecić etat?

Bardzo proszę o podpowiedź. Mam arkusz na gardle :-)

elrym23-04-2014 20:52:16   [#04]

1) nie jestem pewna, ale raczej(?) nie, bo fizycznie jeszcze nie masz tych godz., jak je dostaniesz do 15 września wprowadzisz aneksem

2) tak, w edukacji wczesnoszkol. możesz wprowadzić przedmiotowca

elrym23-04-2014 20:57:09   [#05]

ale gimnastyka korekcyjna to  w myśl rozporządzenia nie  godz., którymi dysponuje OP

§ 3. 1. Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla
każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół
w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na:
1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) realizację następujących dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów:
a) zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole,
b) zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został
włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.


post został zmieniony: 23-04-2014 20:58:00
Bas23-04-2014 21:06:26   [#06]

Korekcyjna z godzin extra  na zajęcia sportowe. Dbają o to w moim OP. Dzięki za uwagi. Wariant drugi (z wydzieleniem wf) jest bezpieczniejszy.

cynamonowa23-04-2014 22:43:26   [#07]

Bas...mi Twój pomysł wydaje się niemożliwy. Nie można prze 3 h edukacji z wf wydzielić 1 h na zajęcia "korekcyjnopodobne:) Czy w tych zajęciach będą uczestniczyli wszyscy uczniowie, czy nauczyciel eduk. wczesnoszkolnej zrealizuje pp, co z oceną ( opisową bo opisową) ale jednak...

Pomysł by w klasie starszej wydzielić po 1 h z języka polskiego np. na zajęcia tylko z gramatyki na bank by nie przeszedł a tu widzę analogię.

My w EW wydzielamy  edukację muzyczną dla muzyka....ale tu jest tylko jedna godzina i dwóch nauczycieli nie dzieli jednego "przedmiotu".

 

jerzyk23-04-2014 23:49:32   [#08]

#02

Dyrku skąd wiedza, na etapie tworzenia projektu arkusza, że nauczyciel wybierze stan nieczynny lub nie będzie pracował w szkole?

DYREK24-04-2014 09:02:17   [#09]

Jeżeli nie wiemy (nie mamy jego wniosku)

to nie ma  go w arkuszu -> zakładamy rozwiązanie stosunku pracy 31.08.

Jeżeli wybierze stan nieczynny (ma do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy)

to aneksem wprowadzimy go do arkusza organizacji.

Ala24-04-2014 09:30:43   [#10]

mi się też nie podoba pomysł z wydzieleniem 1 godz. wf w edukacji wczesnoszkolnej

skoro nauczyciel ew może prowadzić 2 godz to dlaczego ma nie prowadzić trzeciej?

w rozporządzeniu jest napisane, że w klasach I-III nauczanie powierza się jednemu nauczycielowi,

wydzielanie, choć jest możliwe, to powinno być w szczególnych przypadkach, gdy n-el ew nie jest specjalistą np. od angielskiego

i, moim zdaniem, ratowanie etatu wf-isty takim szczególnym przypadkiem nie jest

szkoła jest przede wszystkim dla dzieci

Bas24-04-2014 09:47:08   [#11]

Mnie się też nie podoba -))) Myślałam o zabraniu dodatkowej godziny (stąd moje zaznaczenie, że w klasach II-III). Będzie to edukacja zdrowotna z elementami korektywy. Paniom zostanie 18 godz., wuefista będzie miał etat. Tak może być?

Pozdrawiam!

Jasiu24-04-2014 11:03:04   [#12]

W poprzednim roku w wyniku zmian organizacyjnych - przekształcenie szkoły samodzielnej w szkołę filialną - dla jednej z nauczycielek nie było etatu, jednak ze względu na ciążę wypowiedzenie umowy z art. 20 KN było niemożliwe. W związku z tym moje pytania:

1. Czy po roku czasu w związku z arkuszem na nowy rok szkolny 2014/2015 art. 20 KN ma dalej swoją moc prawną co do wypowiedzenia umowy?

2. Czy można wręczyć lub dostarczyć w inny sposób wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielce, która przebywa na urlopie rodzicielskim?

cynamonowa24-04-2014 14:15:37   [#13]

Bas- ale edukacja zdrowotna z elementami korektywy to nie są obowiązkowe zajęcia - a tylko na obowiązkowe możesz dać gdd.

Ala25-04-2014 07:38:02   [#14]

Bas - nie może tak być jak piszesz

mstola25-04-2014 07:51:18   [#15]

Czy można przydzielić wychowanie fizyczne dwóm nauczycielom w jednej klasie

( podział na grupy - chłopcy, dziewczynki )?

DYREK25-04-2014 08:03:12   [#16]

tak, łatwiej ułożyć plan lekcji

np. często stosowany przydział

gr. dz. - X. Pani

gr. ch. - Y. Pan

sosek25-04-2014 12:43:00   [#17]

Dzień dobry!

Czy gddd -2 na oddział -mogą być dzielone na grupy tam, gdzie przewiduje się podział (j. ang powyżej 25 uczniów)? Wtedy w POrg będą to 2 g dla ucznia w cyklu gimnazjalnym, ale de facto dla nauczycieli 4. Zwykłe godziny z ramówki podlegaja podziałowi, a te?

Jacek25-04-2014 12:50:07   [#18]

moim zdanie również bo masz prawo zwiększyć zajęcia obowiązkowe, którymi są np. informatyka czy język i wtedy dzielisz

sosek25-04-2014 13:02:25   [#19]

Dziękuję bardzo! To oczywiście wydaje się logiczne, ale wolałam się upewnić, czy nie jest tam jakiś kruczek. Dzięki, pozdrawiam -miłego weekendu!

SylJan25-04-2014 13:54:49   [#20]

Witam, 

otrzymałam projekt arkusza ze szkoły  i tam przy jednej z nauczycielek zapis - urlop macierzyński. Wiem, że urodzi lada dzień. Czy nie powinno być przy niej godzin?

izael25-04-2014 14:06:09   [#21]

Zdecydowanie powinny być godziny.

Życie pisze różne scenariusze i jeśli to jest pracownik, który ma mieć etat/godziny, to powinno to być wykazane.

W mojej ocenie taka sama sytuacja, jeśli chodzi o umieszczanie w arkuszu, jest w przypadku nauczyciela, który ma udpz na cały rok szkolny. To on powinien być w arkuszu, a zastępstwa dopiero w aneksach.

SylJan25-04-2014 14:20:37   [#22]

Tak też pomyślałam, mając na uwadze właśnie tych nauczyciel na udpz. Na wszystkich szkoleniach podkreślano, ze muszą być dla nich godziny.A z macierzyńskim to dopiero 1 taki przypadek.

dyrlo25-04-2014 14:42:30   [#23]

Tak, godziny muszą być. Mieliśmy przypadek, że dziecko zmarło, N tylko 8 tygodni zwolnienia i powrót do pracy.

Bas28-04-2014 12:46:19   [#24]

#13 i 14 A dlaczego nie mogę (pomijając nazwę). Mam przecież godzinę do dyspozycji i przeznaczam ją na obowiązkowe zajęcia (wychowanie fizyczne). Wymyślę jakąś nazwę i program napisze nauczyciel. Jest potrzeba (dzieci krzywe i otyłe). Przecież te zajęcia są w podstawie. Czyżbym błądziła? W poprzednich klasach dawałam na edukację polonistyczną, przyrodniczą. Dlaczego nie mogę na zajęcia ruchowe (wf)?

cynamonowa28-04-2014 16:14:07   [#25]

Bas- ale nie może jednego "przedmiotu" uczyć dwóch nauczycieli....Dla mnie to tak gdybyś matematykę w klasie V dała: 2 godz. pani Kowalskiej a 2 pani Zielińskiej.

Ale to oczywiście mój sposób myślenia...

Piszesz o poprzednich latach....ale tę edukację przyrodniczą, polonistyczną- uczyła ta sama pani.

Co do potrzeby korekty. U nas także krzyczy potrzeba by była.....krzyczy....

AnJa28-04-2014 19:12:34   [#26]

Oczywiście, że nie jest zakazane uczenie przez więcej niż 1 nauczyciela 1 przedmiotu.

Np. w przypadku wf realizowanego w innych formach właściwie inaczej nie można.

Bas28-04-2014 19:39:59   [#27]

I ja się tego będę trzymać! Bardzo mi (dzieciom i nauczycielowi) potrzebne jest takie rozwiązanie.

Teraz proszę o konstruktywne :-)) rady. Czy będą to zajęcia dodatkowe, takie dopisywane na świadectwie? Czy nazwać je wf z czmśtam, czy dać temu inną nazwę sugerującą zajęcia (ruch, elementy korekcyjnej, tańca). Do wszystkiego są kwalifikacje i głowa pełna pomysłów. Czy program zaciągnąć do SZPN?

rzewa28-04-2014 19:59:18   [#28]

Bas - to będą zajęcia w ramach EW więc nie mogą być wyszczególnione na świadectwie jako dodatkowe

Bas28-04-2014 20:07:06   [#29]

Dobrze. Tzn. dobrze, że tak mówisz. Sądzę tak samo. A co z ocenianiem. Czy można zawrzeć to w samym programie? Czy w statutowym ocenianiu wewnątrzszkolnym? Bardzo dziękuję za pomoc.

mstola29-04-2014 12:50:22   [#30]

Pani X - nauczyciel mianowany anglista, jeśli do I klasy przyjdzie o 4 uczniów mniej brakuje jej 2 godziny do pełnego etatu,

Pani Y -nauczyciel kontraktowy , 8 godzin świetlicy, zatrudniona na czas nieokreślony.

Czy mogę zabrać 2 godziny świetlicy od pani Y, ograniczyć jej do 6, aby mianowana anglistka miała etat ( w razie czego :)

shegreta29-04-2014 15:04:47   [#31]

W szkolnym planie nauczania zwiększyłam zajęcia edukacyjne dla klasy 1 - tj. zajęcia komputerowe. W związku z tym tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych zwiększył się z 20 na 21. Rozumiem, że ta dodatkowa godzina - czyli zwiększenie - nie wlicza się do wymiaru obowiązkowych zajęć?

Jakoś nie ma tego problemu w klasach II - VI, bo nawet po zwiększeniu wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i tak mieszczę się w ilościach tygodniowego wymiaru.

Czy coś pokićkałam?

AnJa29-04-2014 15:18:12   [#32]

Jeśłi zwiększylaś z gdd- pokićkałaś w I.

Jeśłi dołożył Ci OP- nie pokickałas w I, pokićkałas w II, IV i V.

III i VI to jeszcze inna bajka

shegreta29-04-2014 15:21:15   [#33]

nie, nie, to nie z OP. To z par. 2 ust. 1 p. 5 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. A czemu, jeśli mogę wiedzieć, pokićkałam w I?

 

A czemu III i VI to inna bajka???

AnJa29-04-2014 15:41:23   [#34]

bo III i VI sa z innych ramówek - i tam nie ma limitu godzin na klasę (tzn. tegorocznych III i VI, bo przyszłoroczne wszystkie klasy będą wg jednej ramówki)

a tutaj dałaś z dyrektorskich- czyli musi się zgadzać- bo limity tygodniowe uwzględniają już godziny dyrektorskie

jesłi więc u Ciebie w którejś klasie przekroczony jest limit- to znaczy, ze pokickałaś

liczba godzin w kazdej klasie musi być bowiem równa temu limitowi

przekroczenie tego limit w klasie I skutkuje nieosiągnieciem go w II albo w III

czyli też pokićkaniem

shegreta29-04-2014 16:11:56   [#35]

no, że III i VI w tym roku to wiem,  że stara ramówka. Przestraszyłam się,  że znowu jakieś kombinacje i nie zrozumiałam, że chodzi Ci o tegoroczne. 

I właśnie nie wiem, co mogłam pokićkać bo:

klasa I (tygodniowy wymiar ma być 20):

 

edukacja wczesnoszkolna - 12

edukacja muzyczna - 1

edukacja plastyczna - 1

zajęcia komputerowe - 1

język - 2

wychowanie fizyczne - 3

Razem - 20

 

Zwiększam zajęcia komputerowe o 1 to mam 21 czyli przekraczam :-(

 

buuuu :-(:-(:-(:-(

 

rzewa29-04-2014 20:18:36   [#36]

a z czego zwiększasz do 21???

Ala29-04-2014 21:21:38   [#37]

i po co akurat komputerowe?

w 3-letnim cyklu zaj. komputerowych ma być chyba 95 godzin 

po podzieleniu na 3 lata to jest 31 z kawałkiem, czyli 1 godzina tygodniowo

i po co tu kombinować???

gosiaes229-04-2014 21:32:35   [#38]

no wiesz Alu, może brakuje godzin informatykowi i dlatego shegreta kombinuje?

ale faktycznie w I nie ma z czego dołożyć....

 

Ala29-04-2014 21:43:42   [#39]

łatanie nauczycielom etatów na siłę grozi przekombinowaniem :(

rozumiem, też szukam możliwości, żeby nauczycielowi znaleźć godziny gdy mu brakuje, ale wszystko ma swoje granice

a dyrektor MUSI działać zgodnie z prawem, inaczej sam się podkłada...

gosiaes229-04-2014 21:49:16   [#40]

MUSI działać zgodnie z prawem i dlatego w razie wątpliwości szuka pomocy np. na tym forum!

;-)

 

Ala29-04-2014 21:53:35   [#41]

i całe szczęście :)))

nie zdąży przekombinować ;)

mstola29-04-2014 22:00:41   [#42]

Podnoszę

Pani X - nauczyciel mianowany anglista, jeśli do I klasy przyjdzie o 4 uczniów mniej brakuje jej 2 godziny do pełnego etatu,

Pani Y -nauczyciel kontraktowy , 8 godzin świetlicy, zatrudniona na czas nieokreślony.

Czy mogę zabrać 2 godziny świetlicy od pani Y, ograniczyć jej do 6, aby mianowana anglistka miała etat ( w razie czego :)

Ala29-04-2014 22:06:04   [#43]

można

ale żeby dopełnić etat anglistce godzinami świetlicowymi to trzeba więcej niż 2 godziny zabrać pani Y

pensum świetlicowe  wynosi 26

więc na 2/18 trzeba wziąć 3/26

shegreta29-04-2014 22:12:37   [#44]

ależ mnie tu rozszyfrowaliście oj oj :-) no ok - przekombinowałam? Rzeczywiście, zależało mi na godzinach dla informatyka. Ale nie do końca rozumiem argumentację: przecież w myśl rozporządzenia dyrektor może  zwiększyć i ja chciałam właśnie zwiększyć. Zwiększenie samo w sobie zakłada przecież, że obowiązkowe 95 w cyklu zostanie przekroczone o ilość tygodni w roku. Dlaczego nie mogę zwiększyć właśnie zajęć komputerowych? 

A tak naprawdę - nauczyciel nauczycielem, ale w pracowni mam 12 stanowisk a pierwszaków - 25. Uważam, że w żaden sposób nie uda się nauczycielowi rzetelnie zrealizować podstawy programowej. I oczywiście nie mówię tu o podziale na grupy, bo wtedy nie ma żadnego zwiększenia. 

 

gosiaes2 - widzę, że zasłużyłam na Twoje wyróżnienie - aż łącze do mojego nick'a - ho ho ho!  A skąd ten zaszczyt?


post został zmieniony: 29-04-2014 22:27:16
gosiaes229-04-2014 22:35:54   [#45]

ładna fota na Twoim profilu;-)

 

dziękuję także za podlinkowanie:)

shegreta29-04-2014 22:50:42   [#46]

Nie zaobserwowałam tu takich standardów...

A w sprawie fotek - chętnie służę pomocą :-) przecież wszyscy tu chętnie sobie pomagają, gdy ktoś szuka na forum pomocy ;-) 

mstola30-04-2014 06:31:49   [#47]

Tak rzeczywiście trzeba zabrać 3/26

wówczas pani Y wypowiedzenie zmieniające do tej pory  ma 8/26+5/20 ,a nowy rok szkolny będzie miała 5/26+7/20 co po uchwale w sprawie pensum łączonego ma 12/22  (a miała 13/23), czy o tym wypowiedzeniu zmieniającym muszę informować ZZ?


post został zmieniony: 30-04-2014 06:32:25
rzewa30-04-2014 12:29:59   [#48]

shegreta: dyrektor nie może, bez zgody OP, zwiększyć tygodniowego limitu godzin (w kl. I to 20 godz/tydz) - może dołożyć w tym sensie, że może realizować zajęcia komputerowe w wymiarze wyższym niż 95 godz w cyklu, ale limity tygodniowe są sztywne -> więc jeśli zajęć komputerowych będzie więcej to innych zajęć będzie mniej

shegreta30-04-2014 13:29:40   [#49]

Rozumiem, rzewo. Dziękuję.

Ala01-05-2014 22:15:13   [#50]

mstola

jeśli wyrazi zgodę to nie

jeśli nie zgodzi się to art. 20 a wtedy również powiadomienie zz

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]