Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Obligatoryjność zespołów szkolno-przedszkolnych
strony: [ 1 ][ 2 ]
rzewa08-10-2015 13:44:15   [#51]

gminy (napisałam wyżej), ale gmina może zdecydować, że środki dla niego znajdą się w planie finansowym przedszkola (to odrębny rozdział klasyfikacji budżetowej: 80106) i dyrektor przedszkola będzie mu płacił -> nie zmienia to faktu, że nie jest on zatrudniony w przedszkolu a w innej formie wychowania przedszkolnego

AnJa08-10-2015 14:11:06   [#52]

ale wkoło jest wesoło

człowiek w pracy małpa w zoo

albo odwrotnie?

ola 1308-10-2015 18:29:11   [#53]

AnJa też tak myślę.

Mam tylko nadzieję, że ktoś zdąży wcześniej pójść po rozum do głowy i odkręci to bezsensowne wydawanie kasy - w moim przypadku na drzwi i ściany ogniowe. :-)

AnJa08-10-2015 19:06:59   [#54]

no to siętroche nie zgadzamy

bo ja nie jestem przeciwny tym wymogom w przedszkolu- a ich brakowi w punkcie przedszkolnym  i w szkole

elrym08-10-2015 19:45:10   [#55]

też AnJa jestem za, ale... nadal mi żal, że wydam pieniądze, a dzieci moje nawet w TV  nie zobaczą, jak wygląda teatr, bo niestety, mam 1 telewizor na 130 dzieci, za to zobaczą ściany, które odgrodzą klatkę schodową od korytarza i będą siedziały jak w bunkrze...

Aneta Krzykawska08-10-2015 20:04:12   [#56]

Roznica jest taka ze wpunkcie przedszkolnym moze byc maksymalnie 15 dzieci ale i tak ten punkt musi byc w innej strefie pozarowej niz szkola czyli nie ominie sie drzwi i scian ppoz. W przedszkolu w grupie moze byc do 25 dzieci  i tych grup moze byc wiecej. 

ola 1308-10-2015 21:42:58   [#57]

AnJa, tylko te przepisy ppoż zmieniają się tak co jakieś 5 lat, i to nie sądzę, że pod wpływem zdarzeń w szkole czy przedszkolu. Zapomniałeś jeszcze, że obecne zespoły szkolno-przedszkolne nie muszą podlegać tym przepisom. Więc uważam, że to jakieś nieporozumienie jest i tak. 

Sens miałoby, gdyby takie wymogi stawiano nowo powstającym obiektom. W przypadku "starych" placówek ważniejszy jest zdrowy rozsądek, bo tego mi tutaj brakuje.

 

Edit klawisz literki i mi się zacina :-(


post został zmieniony: 08-10-2015 21:43:39
graraz08-10-2015 22:41:42   [#58]

Poproszę o interpretacje mojej placówki: zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi (jeden dzieci 5-letnie i drugi dzieci 3,4 - letnie) oraz gimnazjum. Co się z nim stanie od 1 września 2016? Jakie działania musi podjąć rada gminy? 

rzewa08-10-2015 22:51:17   [#59]

jeśli rada gminy nic nie zrobi, to 1.09.2016 będziesz nadal miała zespół ale będzie to zespół złożony z 3 jednostek: szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola, które powstanie z tych 2 oddziałów przedszkolnych

aby nie było bałaganu dobrze by było jakby rada gminy podjęła uchwałę o nadaniu statutu temu przedszkolu, do której załączy jeszcze akt założycielski. Oprócz tego dobrze by było gdyby rada gminy zmieniła statut zespołu podając w nim nowy skład zespołu

to wszystko


post został zmieniony: 08-10-2015 22:52:19
elgon08-10-2015 23:04:49   [#60]

dobry wieczór, nasze stowarzyszenie prowadzi sp z op oraz punkt przedszkolny, co w tej sytuacji ma robić zarząd jako organ prowadzacy, jakie procedury stosować, bo już mam mętlik w głowie, dziękuję za pomoc

rzewa09-10-2015 07:37:12   [#61]

wystarczy, ze nie później  jak 14.09.2016 dostarczy do gminy statut przedszkola oraz opinię pozytywną straży pożarnej wydaną przed 1.09.2016

oraz musi pamiętać,  że od września 2016 składa do gminy informację o liczbie uczniów osobno dla sp (bez przedszkolakow) i osobno dla przedszkola a także we wrześniu składa dwa wnioski o dotacje na 2017 rok: dla przedszkola i dla sp

wszystko co dotyczy punktu przedszkolnego pozostaje bez zmisn

sylwia11-10-2015 20:27:36   [#62]

do nowego zespołu szkolno przedszkolnego będzie można włączyć gimnazjum

czy to pociąga za sobą konieczność stosowania procedury likwidacyjnej (art 59 ust 1 u.s.o.)?

rzewa11-10-2015 21:39:23   [#63]

tak, w stosunku do gimnazjum + opinia pozytywna kuratora

foki15-10-2015 20:50:20   [#64]

podnoszę wątek:

Załóżmy, że OP nie ma odpowiednich środków finansowych na dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych i w dniu 1 września 2016 roku obligatoryjnie, z mocy ustawy szkoła wraz z oddziałami przedszkolnymi staje się zespołem. Straż pożarna nie wydaje pozytywnej opinii. I co wówczas?

- zamkniemy przedszkole?

- wyrzucimy dzieci do domu?

- czy ktoś z ustawodawców przewidział reakcję rodziców?

- następna ogólnopolska akcja "ratujmy maluchy"?

Przypuszczam, że po wyborach obligatoryjny termin nieco się wydłuży, jak w kilku innych przypadkach.

j2313-11-2015 15:52:37   [#65]

może już było, ale sprawa ważna, to jeszcze raz:

rada nic nie robi (!), odział przedszkolny (op) staje się przedszkolem z mocy ustawy. Nic nie robi to znaczy nie podejmuje uchwał:

- ws. zamiaru likwidacji op

- w sprawie przyjęcia aktu założycielskiego oraz nadania statutu przedszkolu

- w sprawie utworzenia zespołu szkolno - przedszkolnego

Jaki jest stan prawny 1.09.16? Z mocy ustawy powstaje zsp, dyrektor sp na podstawie art. 5 ustawy (z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) staje się  dyrektorem zsp i odpowiednio przekształca stosunki pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Kłopot polega na tym, że nie ma wtedy aktów założycielskich oraz statutów zsp i przedszkola. Może je nadać tylko rada gminy, ale zrobi to np. na sesji wrześniowej. Może być?

pyciaa13-11-2015 21:23:26   [#66]

Czy dyrektor, któremu kończy się kadencja w VIII 2016 i szkoła staje się od IX zespołem, musi mieć konkurs czy może mieć powierzenie?

terdab14-11-2015 21:02:53   [#67]

Teraz mamy odział przedszkolny -  5-godzinny w szkole, czy po wejściu w życie zespołu szkolno-przedszkolnego ne możemy pracować 5 godzin tylko musi to być przedszkole całodniowe? Problem z wyżywieniem, mała kuchenka z palnikiem do przygotowania ciepłej herbaty dla dzieci,a co potem jeśli trzeba przygotować i zagwarantować 4-posiłki, w tym obiad?

j2317-11-2015 08:29:10   [#68]

#pyciaa - wystarczy przeczytać ustawę: 3) dyrektor szkoły podstawowej, w której dotychczas działały oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne, staje się dyrektorem zespołu, o którym mowa w pkt 2, do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły podstawowej; 

slos17-11-2015 10:16:37   [#69]

Mam nadzieję, że pokrak typu zespół nie trzeba będzie powoływać, czyli "zerówki" w szkołach feryjne, dla tych, co przedszkola nie chadzali . Przedszkola od 4 do 6 nieferyjne. Przy zapowiadanym braku obowiązku dla 6-latków i tak takie zespoły są bez sensu. Szkoda tylko, ze zmarnuje się mnóstwo pieniędzy na coś, co nie powstanie. 

rzewa17-11-2015 12:49:23   [#70]

foki (#64): jeśli straż pożarna nie wyda pozytywnej opinii przed 1.09.16 to... 1.09.16 OP staje się przedszkolem a sp zespołem -> i teraz aby toto zamknąć trzeba DECYZJI uprawnionego organu (SANEPID lub nadzór budowlany) o zamknięciu z podaniem powodu. Jeśli tym powodem będzie zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie taka decyzja powinna być opatrzona klauzulą natychmiastowej wykonalności i wtedy budynek zostaje zamknięty a dzieci pozostają w domach.

jeśli obecnie takiego zagrożenia nie ma - dzieci normalnie mają w tym obielcie zajęcia, to 1.09.16 stan ten będzie na pewno nie gorszy, zatem nie będzie podstaw do takiego zamknięcia. A od zwykłej decyzji o zaprzestaniu świadczenia usług można się (i należy odwołać) i to będzie trwało... więc sądzę, że organ mocno się zastanowi zanim decyzję taka wyda...

j23 (#65): rada gminy dla porządku powinna podjąć tylko jedną uchwałę - uchwałę ws. nadania statutu przedszkolu i zespołowi szkół i powinna to zrobić ta by uchwała mogła wejść w życie 1.09.16 (nie może później w przypadku przedszkola, gdyż nie ma prawa nadawania statutu jednostce oświatowej jeśli ona już funkcjonuje), ale jeśli tego nie zrobi to... nic się nie stanie

przedszkole nie będzie miało statutu, więc nie będzie wykonany art 60 u.s.o., KO nakaże dostosować stan prawny do stanu faktycznego i przedszkole napisze sobie statut i go przyjmie, tyle

zespół bez statutu będzie również naruszał ustawę, z tym że też ustawę o samorządzie gminnym, więc rg będzie musiała jak najszybciej ten statut i tak nadać - jak ustali w nim, że w zespole jest jedna rp, to ta rp będzie mogła uchwalić statut przedszkola

pyciaa (#66): musi być konkurs -> 1.09.16 OP będzie powierzał już stanowisko dyrektora zespołu, więc musi to być w wyniku konkursu, ale wówczas po 5 latach będzie mógł ten dyrektor otrzymać przedłużenie od OP, inaczej niż ci dyrektorzy, którzy stali się dyrektorami zespołu na mocy ustawy przedszkolnej - dla nich konkurs po zakończeniu kadencji będzie obligatoryjny

---------------------------------------------
zespół który powstanie na mocy "ustawy przedszkolnej" to ZESPÓŁ SZKÓŁ i będzie się tak nazywał, chyba że rg nadając mu statut zmieni jego nazwę na jakąś inną (zawierającą słowo zespół)

nigdzie nie jest powiedziane, że przedszkole musi pracować dłużej niż 5 godzin dziennie - to ile pracuje godzin w ciągu dnia oraz to ile, kiedy i jak długie ma przerwy w pracy w czasie roku decyduje OP i jest to wpisane w statut przedszkole (choćby z tego powodu byłoby dobrze gdyby OP ten statut wczas nadał)

natomiast to ile i jakie posiłki muszą być serwowane w przedszkolu zależy od tego ile czasu w ciągu dnia przebywają w nim dzieci.

nie ma przeszkód by przedszkola, które powstaną z automatycznie przekształconych oddziałów przedszkolnych były nadal feryjne -> zależy to wówczas tylko od decyzji OP, który może pozostawić w nich dotychczasową organizację: wystarczy, że w statucie tego przedszkola będzie  napisane, że ma ono przerwy w pracy w czasie ferii szkolnych)

zatem słosiu, nie ma żadnego znaczenia czy to będzie sp z op, czy zespół sp i przedszkola i marnowania pieniędzy tu nie widzę... (chyba, że chodzi Ci o ten papier, na którym zapisze rg swoja uchwałę i czas radnych potrzebny na przegłosowanie tego)

Aneta Krzykawska17-11-2015 16:54:34   [#71]

"jeśli obecnie takiego zagrożenia nie ma - dzieci normalnie mają w tym obielcie zajęcia, to 1.09.16 stan ten będzie na pewno nie gorszy, zatem nie będzie podstaw do takiego zamknięcia. A od zwykłej decyzji o zaprzestaniu świadczenia usług można się (i należy odwołać) i to będzie trwało... więc sądzę, że organ mocno się zastanowi zanim decyzję taka wyda..."


No ja nie wiem,. Obecnie oddziały przedszkolne są zlokalizowane w szkole, która należy do grupy ZL III, dla której przepisy spełniają. Po zmianie przepisów nie będzie już oddziałów przedszkolnych tylko przedszkole. Przedszkole nalezy do grupy ZLII, dla której juz przepisów nie spełniają. A jeszcze trzeba mieć na uwadze ...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§ 16. 1.Użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi.

2.Podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 45, może być:

1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;

2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;

3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:

a) okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,

b) okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;

4) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;

5) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;

6) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.

 

czyli  pokrótce oświetlenie awaryjne w części przedszkolnej, oddymianie klatki schodowej, zbyt długie dojście lub przejście ewakuacyjne (przejście do drogi ewakuacyjnej może byc max. przez 3 pomieszczenia a długość dojścia przy jednym dojściu 10 m a przy dwóch 40 m to krótsze)

dorotagm19-11-2015 19:17:09   [#72]

Czy ja dobrze słyszałam, że Pani Minister jest przeciwna tym zespołom i będzie nad tym pracować: (chyba "przyglądać?)

Bo nie wiem, czy te drzwi ognioodporne z samozamykaczem zakładać , czy nie?

A w ogóle wobec braku klasy I w przyszłym roku, to nie wiem, czy cała przyszłość mojej małej wiejskiej szkoły nie stoi pod znakiem zapytania?

kris20-11-2015 14:10:25   [#73]

Mam nadzieję, że Pani Minister wstrzyma likwidację zerówek, u mnie mają dopiero dobudować salę na przedszkole, ale to potrwa na pewno ze 2 lata. Do końca tego roku mają zrobić dokumentację.

Adaptacja obecnie używanej sali jest w tej sytuacji bez sensu. A poza tym oddzielny STATUT oddzielna Rada Pedagogiczna itd. dla kilkunastu dzieci i 2 nauczycieli - to jest niezbyt dobry pomysł!?


post został zmieniony: 20-11-2015 14:15:06
ola 1320-11-2015 14:37:48   [#74]

Kris, ale po co osobna RP? A i Statut może być Zespołu. Nie twórzmy przeszkód tam, gdzie ich nie ma. Dla mnie istotniejszą przeszkodą są ciągle zmieniające się przepisy ppoż. Jak przytacza Aneta, to jest dopiero przeszkoda ta grupa ZLII!!!

kris20-11-2015 14:50:40   [#75]

Od kilkunastu lat mam oddział, który bardzo dobrze działa w  szkole. Dzieci, nauczyciele i rodzice integrują się w ramach jednej organizacji, po co tworzyć nowy byt? Chyba tylko po to by dołożyć dyrektorowi roboty i narobić zamieszania. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ppoż. to trzeba dać czas szkołom i samorządom na dostosowanie się do nowych wymagań tym bardziej, że jeżeli 6-latki nie pójdą do szkoły to w niektórych gminach może brakować miejsc w przedszkolach. 


post został zmieniony: 20-11-2015 14:51:23
DYREK23-11-2015 12:15:08   [#76]

warto poczekać na  zmiany w uoso -> podobno jeszcze w grudniu

foki23-11-2015 12:40:10   [#77]

Obejrzałem spotkanie Pani minister z sekcją krajową solidarności. Organy Prowadzące nie będą musiały obligatoryjnie tworzyć zespołów. 

https://www.youtube.com/watch?v=xS39hxPGTQY&feature=youtu.be

 


post został zmieniony: 23-11-2015 12:41:32
DYREK23-11-2015 14:06:02   [#78]

w ciągu 10 dni projekt zmian w uoso 

klemur26-12-2015 20:14:58   [#79]

ja jeszcze wrócę do tych uchwał, na szkoleniu otrzymałam wzorcowe uchwały jakie musi podjąć rada gminy.

w szkole podstawowej  jest oddział przedszkolny z dwoma oddziałami (3-4 latki i 5-6 latki)

tworzymy zespół szkolno - przedszkolny czyli: 

1) uchwała o utworzeniu przedszkola wraz z dwoma załącznikami:  aktem założycielskim i statutem przedszkola

2) uchwała w sprawie utworzenia zespołu szkolno - przedszkolnego i włączeniu przedszkola do zespołu wraz z załącznikami: akt założycielski  i statut zespołu

czy można podjąć jedną uchwałę w sprawie utworzenia przedszkola z załącznikiem - aktem założycielskim, a drugą uchwałą nadać statut przedszkola?

rzewa27-12-2015 11:14:23   [#80]

nie ma (jak na razie - czyli o ile nie było by zmian, o których pisze Leszek) podstaw do podjęcia uchwały o UTWORZENIU przedszkola na bazie OP w sp ani zespołu od 1.09.2016, gdyż tworzą się one z mocy ustawy

należy (dla porządku) podjąć uchwaly (można jedną) o NADANIU przedszkolu i zespolowi statutu - i trzeba to zrobić w takim czasie by te uchwały weszly w życie 1.09.2016r.

klemur27-12-2015 16:20:31   [#81]

Dzięki, a teraz inna sytuacja

jest szkoła podstawowa z odziałem przedszkolnym, posiadająca dwie szkoły filialne również z oddziaałmi przedszkolnymi

czy można

1)  zlikwidować szkołę filialną a w tym budynku utworzyć przedszkole z kilkoma oddziałami, dzieci z obecnych klas I - III będą miały miejsca w szkole macierzystej odległej około 2 km, a małe dzieci zostanąw przedszkolu

2) zlikwidować oddział przedszkolny w macierzystej szkole i dzieciom  zapewnić miejsce w tworzonym przedszkolu

powstanie wówczas : szkoła macierzysta przekształcona w zespół z jedną szkołą fililną i przedszkolem

olekjurek30-12-2015 19:54:17   [#82]

Czy nowelizacja ustawy wprowadzająca obowiązek szkolny dla 7-latków znosi (odracza) obligatoryjność zespołów szkolno-przedszkolnych od 1.09.2016r.? 

Jacek30-12-2015 19:58:11   [#83]

tak

olekjurek31-12-2015 15:15:43   [#84]

Dziękuję, chciałam się upewnić

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]