Forum OSKKO - wątek

TEMAT: łączenia.....niestety.....
strony: [ 1 ][ 2 ]
Sisteron12-04-2016 22:48:45   [#51]

Dziękuję Elgon :)

Dostaliście od organu wytyczne do łączenia klas?

Macie określoną w statucie minimalną liczbę dzieci, aby utworzyć samodzielny oddział?

Czy klasę I SP można łączyć z klasą II? (przy założeniu, że znajdą się w niej 6-latki zapisane dobrowolnie, 7 latki odroczone i ośmiolatki z klasy II) Mam wątpliwości, w jaki sposób n-l będzie indywidualizował pracę z dziećmi i dostosowywał proces edukacyjny do potrzeb uczniów?

dota c13-04-2016 00:06:18   [#52]

Może się przyda...

Poradnik

file:///C:/Users/Dota/Downloads/szkoly-wiejskie-z-klasami-laczonymi%20(1).pdf 

Filmik o pracy w szkole z klasami łączonymi w Trybszu. "Film przedstawia Szkołę Podstawową im. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu. Szkoła ta od wielu lat pracuje w trybie klas łączonych. O swojej pracy mówią nauczyciele, dyrektor szkoły, a także uczniowie i ich rodzice. Film jest uzupełnieniem poradnik pt. Jak wspierać szkoły wiejskie z klasami łączonymi" opracowanym przez M. Wojnarowską i J. Miśkowicz."

https://www.youtube.com/watch?v=JvV4qsCmOOI 

dota c13-04-2016 00:11:48   [#53]

I jeszcze artykuł Julii Miśkowicz "Specyfika pracy nauczyciela w klasach łączonych"

file:///C:/Users/Dota/Downloads/Specyfika_pracy_w%20szkolach_z_obszarow_wiejskich_potrzeby_i_zakres_wspomagania.J.Miskowicz_publikacja.pdf 

elnik19-04-2016 20:16:00   [#54]

Czy widzicie jakieś przeszkody prawne, aby zajęcia muzyki i plastyki odbywały się w łączeniu IV+V+VI(bardzo mała liczba uczniów w tych klasach). Na wf takie rozwiązanie już stosuję od kilku lat.

elrym19-04-2016 20:18:27   [#55]

w tym roku mam takie  łączenie V+VI

trudne to dla obydwu stron, sensu w tym nie widzę, ale...czasami mus :-(

elnik19-04-2016 20:24:57   [#56]

Łączenia 3 klas planuję tylko na plastyce, muzyce i wf.

elrym19-04-2016 20:26:46   [#57]

ja mam tylko na plastyce

ale nie chciałabym ani uczyć w takiej klasie(pomimo dodatku), ani być uczoną

na szczęście w przyszłym roku łączenia nie będzie :-)

rzewa19-04-2016 22:20:53   [#58]

hm... ale można tak skonstruować plany nauczania, że pomimo tego iż będą się uczyły razem klasa 4 z 5 (czy 5 z 6, czy też 4 z 5 i 6) żadnego łączenia nie będzie...

:-)

AnJa20-04-2016 04:54:00   [#59]

Programy raczej . Coś takiego proponuje wlasnie Miśkiewicz,  ale widzialem tam sporo luk.No itrudne to jest bardzo.

mika20-04-2016 06:14:55   [#60]

Dawno dawno temu pracowałam w klasach łączonych, ucząc historii, biologii, muzyki i plastyki:). Wspominam to, jako bardzo ciekawe doświadczenie i wyzwanie pedagogiczne wymagające od nauczyciela dobrego przygotowania oraz planowania lekcji. Przy łączeniu ważne jest ilu uczniów liczy taka klasa i jacy uczniowie w niej są. Ja mam dobre wspomnienia, chociaż każda zajęcia musiałam dokładnie przygotować.

AnJa20-04-2016 06:51:28   [#61]

Mam jak mika.Choc częściowo z innymi przedmiotami, w tym z polskim.

rzewa20-04-2016 06:58:58   [#62]

AnJa, chodzi o plany nauczania nie programy -> można tak ułożyć plan nauczania, że pomimo tego, że klasa 4 będzie uczyła się z klasą 5 nie będzie to nauczanie w klasach łączonych

jeśli ja teraz zaplanuję plastykę w klasie 4 a muzykę w klasie 5, a za rok zamienię te przedmioty, to wówczas klasa 4 i 5 będzie miała dokładnie ten sam program muzyki co spowoduje, że choć się uczą jednocześnie w tej samej sali szkolnej nie ma łączenia klas, bo uczą się dokładnie tego samego niezależnie od tego jaki program będzie realizowany

AnJa20-04-2016 09:55:15   [#63]

Musiałem rozrysować.

Dla mnie to program nauczania.

W sumie jest proste w sytuacji, jeśli łączysz roczniki raz na etap i ta sama grupa uczniów przez 3 lata pracuje wspólnie - przy łączeniu klas (np. klasa IV i V łaczona a VI samodzielna i np. historii się nie da.

Hmmm... no, da się ale bez chronologii - może to zaś dzieckom mocno w łepkach zamieszać. I albo to zamieszanie otworzy im myślenie albo pozostanie już tak im do końca edukacji.

 

mika20-04-2016 11:18:22   [#64]

Polskiego, też tak uczyłam tylko zapomniała o tym bo czas zamierzchły:) Miałam nawet takie fajne podręczniki łączące polski z historią (nauczanie blokowe). To trochę jak praca w grupach różnowiekowych tylko niektórzy muszą trochę dalej.

malgala20-04-2016 11:20:30   [#65]

W początkach swojej pracy miałam również historię łączoną VII z VIII.

graraz21-04-2016 19:44:59   [#66]

I do nas zawitały łączenia. Mam połączyć klasę I (9 uczniów) z klasą II (16 uczniów) na wszystkich zajęciach poza edukacją polonistyczną i matematyczną. Trochę nie wiem jak to zrobić. Ramowy plan mówi o 1150 godz dla pięciu edukacji a o podziale tych godzin ma decydować nauczyciel... Po drugie: czy obowiązuje tu podział na języku obcym bo w grupie jest 25 uczniów? (rozporządzenie mówi o takim podziale od klasy IV..)

olekjurek23-04-2016 08:42:25   [#67]

Czy zgodne z prawem będzie połączenie klas III i IV na w-fie?

Ala23-04-2016 16:36:13   [#68]

nigdzie nie jest napisane, które klasy można łączyć poza jednym wyjątkiem dotyczącym łączenia oddziału przedszkolnego z klasą I 

poza tym nic

sądzę, że trzeba zachować zdrowy rozsądek i brać pod uwagę przede wszystkim dobro ucznia

Sisteron18-05-2016 22:32:36   [#69]

Czy można łączyć klasę I SP z klasą II na edukacji plastycznej, muzycznej, WFie, jeżeli suma dzieci przy łączeniu daje 27 osób?

Wydaje mi się, że nie, ponieważ oddział może liczyć 25 uczniów, 26-27 jeżeli RR wyrazi zgodę, czy się mylę?

Jeżeli będę miała dwie klasy drugie, to aby połączyć, jeżeli ww.wariant jest nieprawidłowy, dzielę dzieci zapisane do klasy I na dwie grupy i łączę z poszczególnymi klasami, tak, aby liczba nie przekraczała 25?

JST nie widzi problemu, aby łączyć do 27.

Proszę pomóżcie.

Pozdrawiam.

rzewa19-05-2016 09:51:58   [#70]

nie możesz łączyć jeśli będzie razem ponad 25 - art 61 ust 3 u.s.o.

ew. 27 dotyczy tylko wymienionej w art 61 ust 3a u.s.o. sytuacji

Sisteron19-05-2016 10:14:09   [#71]

Dziękuję Rzewa.

Tak też to rozumiem, w takim razie jak JST chce, aby łączyć, to mam podzielić uczniów klasy I na dwie grupy i część łączyć z IIA, a drugą część z IIB, tak aby nie przekroczyć 25 osób?

rzewa19-05-2016 11:42:03   [#72]

ale po co masz tak łączyć? co to daje?

przecież to to samo co klasa I sama i klasa II sama

dariuszn719-05-2016 11:46:46   [#73]

Zamiast 3 robią się 2, bo z tego co zrozumiałem to sa 2 drugie i 1 pierwsza w sumie 5h. oszczędności. Uważam że to bez sensu skoro w każdej klasie jest powyżej minimalnej liczby obligującej do utworzenia oddziału, to OP nie ma możliwości nakazania łączeń. 

Sisteron19-05-2016 11:49:39   [#74]

Ja nie chcę łączyć, ale OP naciska na łączenia, dostałam pismo, że arkusz będzie zatwierdzony, jeżeli zostaną połączone zajęcia w klasie I i II, tak mam dwie klasy II


post został zmieniony: 19-05-2016 11:50:09
rzewa19-05-2016 11:49:56   [#75]

jeśli 2 odziały I etapu edukacyjnego po połączeniu dają grupę przekraczającą 25 uczniów łączenie jest niemożliwe

tego łączenia nie można stosować, bo nie jest spełniony warunek łączenia o jakim jest mowa w ramowym statucie skoro są 2 oddziały klasy II

rzewa19-05-2016 11:52:16   [#76]

to napisz pismo, że łączenie jakiego domaga się OP jest sprzeczne z prawem, zatem nie możesz w ten sposób "poprawić' projektu arkusza

a ilu uczniów masz w szkole ogółem i ilu będzie w klasie I w przyszłym roku?

Sisteron19-05-2016 11:54:31   [#77]

super Rzewa, a powiedz mi, jeżeli chodzi o WF na II etapie edukacyjnym, czy można połączyć np. klasę V z VI? jeżeli suma dzieci z obu klas wynosi 27? ( wydaje mi się, że nie, a OP nakazuje)?

Sisteron19-05-2016 11:55:27   [#78]

w szkole 134 uczniów, 12 osób w kl.I

dariuszn719-05-2016 11:59:14   [#79]

Na wych fizycznym grupa do 26 osób.

 

rzewa19-05-2016 12:00:02   [#80]

zatem Twoja szkoła nie spełnia warunków "małej szkoły" zawartych w art 5 ust 5g u.s.o. oraz w rozporządzeniu dot. podziału subwencji oświatowej, czyli na pewno nie spełnia warunku do łączenia jaki jest zapisany w ramowym statucie

min liczbę grup na wf w klasach 4-6 otrzymujemy przez podzielenie wszystkich uczniów klas 4-6 przez 26 i zaokrągleniu w górę do całości

jeśli z tego dzielenia wyjdzie Ci 2 z kawałkiem, to nie ma podstaw do łączenia, o ile w klasach 4-6 masz po jednym oddziale

jeśli wyjdzie 1 z kawałkiem to masz łączyć na wf obojętnie jak, ale tak by w grupie nie było więcej jak 26 uczniów


post został zmieniony: 19-05-2016 12:01:28
Sisteron19-05-2016 12:09:07   [#81]

dobrze, dziękuję rzewa. Wychodzi ponad 1, czyli mam łączyć? ze względu na płeć?  w jaki sposób dokonuje się takiego podziału?

Sisteron19-05-2016 12:13:25   [#82]

ze względu na płeć nie dam rady, bo jedna grupa wychodzi ponad 30 osób

 

 

rzewa19-05-2016 12:14:17   [#83]

obojętnie jak łączysz, albo 4 z 5 albo 5 z 6 lub może dziewczynki 1-6 i chłopcy 4-6

Sisteron20-05-2016 07:06:03   [#84]

Rzewa OP mówi, ze mam łączyć np.5dz.z kl.4 oraz 13 osób z kl.6,druga grupa stanowi pozostałe osoby z kl.4 i uczniów z kl.5?może tak być? Nie wyobrażam sobie takiego podziału już we wrześniu. 

 

 

rzewa21-05-2016 08:55:38   [#85]

OP nie ma kompetencji by instruować Cię jak to zrobisz -> może jedynie wymagać by na wf w klasach 4-6 było 2 grupy i tyle

jak to zrobisz to już wyłącznie Twoja sprawa

pamiętaj, że n-lowi przysługiwał będzie dodatek za pracę w klasach łączonych


post został zmieniony: 21-05-2016 08:56:13

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]