Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nagroda Dyrektora/organu prowadzącego
strony: [ 1 ]
sstan21-06-2011 10:45:59   [#01]

W regulaminie wynagradzania pewnego samorządu stoi:

par. x : Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane są do dnia 14 października  każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Teraz problem:

Czy dyrektor szkoły lub Wójt może na zakończenie roku dać nagrodę nauczycielowi (odchodzącemu z pracy 31 sierpnia) ?


1. Organ prowadzący stoi na stanowisku, że nie może.

2. Art. 49 KN nic o takim ograniczeniu nie mówi choć zobowiązuje w ust. 2 Organy prowadzące do ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 

DYREK21-06-2011 11:13:43   [#02]

Jak zapisano, tak jest - nie może przyznać. Jedyne wyjście to zmienić zapis w regulaminie.

Wójt może  przyznać nagrodę z innych środków (jeżeli Rada Gminy uchwaliła).

np. w jednej gminie przyznawana jest nagroda

Nagroda Wójta  przyznawana za szczególna osiągnięcia w dziedzinie oświaty, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, kultury fizycznej i sportu.post został zmieniony: 21-06-2011 11:14:37
Iwona21-06-2011 14:23:44   [#03]

to ja też zapytam o nagrody

Rada pedagogiczna wyraża opinię w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

Czy ta opinia musi być w formie uchwały czy wystarczy, że w protokole pojawi się zapis, że Rada pozytywnie zaopiniowała?

Ja uważam, że musi być uchwała, ale mogę się mylić. Proszę o rozwianie wątpliwości.

Ala21-06-2011 14:31:48   [#04]
rp to ciało kolegialne i wszystko co postanawia lub wyraża powinno być w formie uchwały
Iwona21-06-2011 14:39:45   [#05]

Ala, no to właśnie nie jest już dla mnie takie oczywiste. Ktoś mi tutaj kiedyś tłumaczył:

dyrektor na początku podaje porządek obrad

pyta kto jest za przyjęciem takiego porządku

członkowie rady podnoszą ręce i w ten sposób wyrażają swoją opinię, że są za - a uchwały się nie podejmuje ;-)

A w przypadku nagród - chodzi mi o bardziej zdecydowaną odpowiedż - czy MUSI być uchłała ?

Ala21-06-2011 14:48:33   [#06]

a czy ktoś wymaga od ciebie uchwały? czy tylko informacji o tym, że rada wyraziła opinię?

ja uważam, że powinna być uchwała, tym bardziej, że wyrażanie opinii w sprawie wniosków dyr. o nagrody zostało wymienione jako kompetencja RP w UoSO (art. 41)

 

przykład z opiniowaniem porządku obrad jest moim zdaniem niewspółmierny :-)


post został zmieniony: 21-06-2011 14:49:58
Iwona21-06-2011 15:37:33   [#07]

Alu, jestem nauczycielem - nie dyrektorem.

W latach poprzednich zawsze była uchwała. W tym roku nie. O to czy uchwała MUSI być czy tylko MOŻE pyta koleżanka pisząca protokoły.

Mi to wsio ryba czy uchwała czy zapis w protokole, ale głupio się poczułam jak jej odpowiedziałam, że musi być uchwała, a potem dyrektor, że nie trzeba. Dopytuję więc teraz tu na forum - czy to znowu jest taki przypadek, że jak sobie kto chce, że nie ma jasnych reguł. Jejku przecież to jet PRAWO powinno być jasne jak słońce wszystko.

Bardzo proszę ponownie o jednoznaczną odpowiedź!

 

Ala21-06-2011 20:47:42   [#08]

niestety jaednoznacznej odpowiedzi ci nie dam

są dwie szkoły, jedni mówia tak, drudzy inaczej ;-)

moim zdaniem powinna być :-)

 


post został zmieniony: 21-06-2011 20:49:02
Iwona21-06-2011 20:48:14   [#09]

Ojej ;-(((((((((

proszę - pytanie zbyt banalne czy trudne?

 

gosiarad21-06-2011 21:45:44   [#10]
mam pytanie - jak to u was wygląda? Nauczyciel został dzisiaj odznaczony Medalem KEN, szkoda, że nie idą za tym żadne pieniądze i występujecie jeszcze o nagrodę kuratora lub prezydenta  lub dajecie dyrektora? Czy niech tylko (a może aż) ma satysfakcję z medalu?
Iwona21-06-2011 22:39:40   [#11]

Dziękuję Alu za poświęcony czas. Szkoda, że nikt jakoś z pełnym przekonaniem, że uchwała musi być lub nie nie zabrał głosu ;-(

Może jednak??

Można od tych prawnych niejasności zwariować!!!!!!!!!!

U nas medal+satysfakcja tylko i aż

 

Ala21-06-2011 22:49:34   [#12]

Iwona, trzeba się przyzwyczaić ;-)))

z pełnym przekonaniem powiedziałam jak ja bym zrobiła :-)


post został zmieniony: 21-06-2011 22:50:30
jerzyk22-06-2011 00:00:25   [#13]
Iwona, zabrał ale dawno temu. Nim wyrazisz żal skorzystaj z "szukaja" :-)
a znajdziesz np to:
asia 13-03-2006 14:21:59 [#39]
w sprawie uchwał, przypomnę autorytet: Antoni Jeżowski: Może warto, tak przy okazji, powiedzieć i to, że jak nie podejmowano uchwał, to nie podejmowano, a teraz następuje spore przegięcie. W najogólniejszym sensie uchwała, to forma aktu prawnego zawierającego decyzję organu kolegialnego. W tym sensie uchwałą jest ustawa (Parlamentu), rozporządzenie KRRiT, uchwała Sądu Najwyższego, rady gminy czy rady pedagogicznej. Ale może być inaczej: jeśli na początku zebrania RP nauczyciele przyjmą - w drodze głosowania - porządek obrad to de facto podjęli uchwałę o zatwierdzeniu porządku obrad. Warto zauważyć, że wyraz uchwała występuje tu w dwóch znaczeniach: formy podejmowania decyzji przez organ kolegialny oraz nazwy podustawowego aktu prawnego. Ustawa (wspominałem już tu wielokrotnie o tym) OSO w art. 41 ust. 1 wymienia zamknięty katalog spraw, gdy RP musi coś stanowić: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki, 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; a w ust. 3 wyraźnie odwołuje się do tego przepisu (Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa), mówiąc o uchwałach, jako aktach prawnych. Do tego, gdy nie ma rady szkoły, trzeba dodać kompetencję z art. 50 ust. 2 pkt. 1 (uchwalanie statutu). Pozostałe decyzje RP to przyjmowanie opinii, projektów, wniosków itd. Ponieważ są one podejmowane przez organ kolegialny, więc są uchwałą w sensie formy stanowienia prawa, ale nie muszą być uchwałą w sensie aktu prawnego. Oczywiście, z pewnością nie byłoby to uznane za błąd w sztuce legislatorskiej, ale bez wątpienia jest to "przedobrzenie". W każdym razie ustawodawca takiego działania od RP nie oczekuje. A że wizytatorzy? Widać ważniejsi od ustawy.
lub to:
lub to:
 i wiele innych :-)
jerzyk22-06-2011 00:09:10   [#14]

"par. x : Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane są do dnia 14 października  każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej"

wg mnie przyznanie nagrody np 22 czerwca 2011r (a więc do dnia 14 października) "z okazji Dnia Edukacji Narodowej" wyczerpuje zapis paragrafu.

sstan22-06-2011 00:46:17   [#15]

"ja uważam, że powinna być uchwała, tym bardziej, że wyrażanie opinii w sprawie wniosków dyr. o nagrody zostało wymienione jako kompetencja RP w UoSO (art. 41)"

 Art 41 ust 2 pkt 3 mówi: RP opiniuje ... "wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;"

Rozumiem, że chodzi o wnioski do innych organów niż dyrektor szkoły. Sam dyrektor przecież nie będzie (chyba) do siebie występował z wnioskiem, tylko podejmie decyzję w sprawie przyznania nagrody dyrektora lub nie ?

Iwona22-06-2011 08:17:15   [#16]

jerzyk szukałam, szukałam, ale niewłaściwe słowa kluczowe wpisywałam i dlatego nie znalazłam wątków wskazanych przez ciebie - dziękuję.

Moje rozumienie jest teraz takie - /za Antonim Jeżowskim/ opinię (art. 41 ust. 2 uoso) też może przyjąć w drodze uchwały, albo przez aklamację.

Jednym słowem istnieje dowolność w zadanym pytaniu. I to jest teraz dla mnie zrozumiałe. Nie mogę pojąć tylko dlaczego w mojej szkole w każdym roku robi się inaczej - pewnie specyfika zarządzania ;-)- jednak trochę wkurzające to jest!

dziękuję jeszcze raz

DYREK22-06-2011 08:28:52   [#17]

organy jednoosobowe - dyrektor - decyzja jednoosobowa

organy kolegialne - rada pedagogiczna - decyzje podejmowane są kolektywne w formie uchwały (większością głosów)

rada pedagogiczna jako ciało kolegialne podejmuje wszystkie decyzje (także opinie) w formie uchwały

Iwona22-06-2011 08:57:40   [#18]

Czy ja coś pokręciłam znowu?

Antoni Jeżowski napisał:

... organ kolegialny może wyrazić swą wolę ino w formie uchwały. Nie zawsze jednak decyzja ta przybiera formę aktu prawnego.

i dlatego wcześniej napisałam, że może być uchwała - akt prawny lub uchwała - zapis w protokole./ jako zapisanie woli członków RP wyrażonej poprzez głosowanie/

To Dyrku ty się z tym nie zgadzasz czy porządkujesz? /jak to drugie to mi znowu się zamotało/

rzewa22-06-2011 09:24:51   [#19]

bo to zawsze jest uchwała, tylko nie musi być zapisana w formie aktu prawnego (uchwała nr .... z dnia .... RP na podstawie art 41 ... uchwala, co następuje: ... §1 .... § ....), a tylko poprzez podanie w protokole treści przyjętej np. opinii oraz wyników głosowania lub stwierdzenia, iż rp przyjęła rzecz przez aklamację

formę aktu prawnego musi mieć, każda uchwała (decyzja) rp podejmowana w ramach kompetencji stanowiących, a uchwała podejmowana w innych sprawach może mieć taką formę ale nie musi


post został zmieniony: 22-06-2011 09:25:40
DYREK22-06-2011 09:32:12   [#20]

Uchwała zawsze jest zapisana w protokole (często jest zapisana dodatkowo (lub załączona) w "księdze uchwał" - różne są zwyczaje  określone przez regulamin działania RP).

Forma jej zapisu jest różna w zależności od tego czego dotyczy. Zawsze jest to jednak uchwała, inaczej ciało kolegialne nie może wyrazić swojej woli.

gosiarad26-06-2011 23:28:46   [#21]

podnoszę:

mam pytanie - jak to u was wygląda? Nauczyciel został dzisiaj odznaczony Medalem KEN, szkoda, że nie idą za tym żadne pieniądze i występujecie jeszcze o nagrodę kuratora lub prezydenta  lub dajecie dyrektora? Czy niech tylko (a może aż) ma satysfakcję z medalu?

DYREK27-06-2011 09:35:28   [#22]

jedno i drugie rozwiązanie jest możliwe (i stosujemy)

częściej jednak kończy się na satysfakcji

 

Golec Uorkiestra - Pieniądze to nie wszystko  ;-)

"Pieniądze jednak to nie wszystko
Choć na nich twardo stoi świat
Liczy się ktoś kto jest wciąż blisko
Nawet gdy forsy brak"

 

link12306-07-2011 22:47:34   [#23]
Podnoszę wątek. Na wrześniowej Radzie zamierzam przedstawić propozycje odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników AiO w związku ze zbliżającym się jubileuszem szkoły. Wzór wniosku zawiera: szczegółowe umotywowanie wniosku - co powinno się tutaj znaleźć? Z góry dziękuję za pomoc.
Power407-07-2011 14:22:49   [#24]

Skoro także dla AiO to pewnie mowa o nagrodzie dyrektora, a nie wniosku dyrektora do OP o nagrodę wójta, Prezydenta..., więc żadnej uchwały RP nie potrzeba.


Jeśli natomiast jest mowa o wnioskach do OP- to od tego jest stosowna Uchwała np. Rady Miejskiej/Powiatu, w której określone są pewnie szczegółowe kryteria przyznawania tych nagród. Mają one bezpośredni wpływ na pisane uzasadnienie.

Są tam także określone warunki jakie mają spełniać kandydaci.Dopiero wtedy opinia RP i wysłanie w określonym terminie wniosku na przewidzianym do tego druku.

Sam fakt Jubileuszu szkoły to trochę mało?

Ale nie wiem na ile szczegółowe są uchwały różnych OP. U nas są szczegółowe:-)


post został zmieniony: 07-07-2011 14:24:13
Power407-07-2011 21:17:23   [#25]
@
szi16-09-2013 21:01:49   [#26]

Jeżeli jesteśmy zespołem szkolno-przedszkolnym, to czy wniosek o nagrodę wójta opiniuje cała rada, tzn. nauczyciele i przedszkola i szkoły na wspólnym posiedzeniu, czy można to zrobić na dwóch posiedzeniach, na odrębnych radach: rp przedszkola, rp szkoły? Jaka jest pp?

bożka16-09-2013 22:32:47   [#27]

Też jesteśmy zespołem i opiniujemy zawsze wspólnie. Mamy zawsze wspólne posiedzenia dotyczące spraw zespołu (poza posiedzeniem o uczniach zagrożonych i klasyfikacyjną).

Po co oddzielne posiedzenia? Dyrektor jest przecież wspólny, wójt tym bardziej.


post został zmieniony: 16-09-2013 22:33:11
rzewa17-09-2013 00:50:21   [#28]

no chyba że statut zespołu przewiduje rozdzielność rad pedagogicznych - wtedy wszystko osobno

shegreta17-09-2013 12:31:31   [#29]

Trzy osoby z mojego grona wyartykułowały do mnie zarzut, że na rp nie opiniowałam kandydatów do nagrody dyrektora, tak, jak robił to mój poprzednik.

Czytam w #24 (Power4), że skoro mowa o nagrodzie dyrektora, to żadnej uchwały nie trzeba. Więc nie jestem sama, ale z czego wynika podział zdań? Ta moja trójka argumentuje, że tę kompetencję daje im UoSO w art. 41. Nie wiem już, co im odpowiadać...

ergo17-09-2013 12:52:24   [#30]

Zawsze, kiedy mowa o nagrodach, których przyznawanie budzi emocje chyba w każdej szkole,

przypomina mi się piosenka z tekstem W.Młynarskiego.

Artysto, oto morał jest:
Artysto, nad swym losem nigdy nie roń łez.
Głowa do góry, smutki odgoń precz!
I zapamiętaj słowa te:
Gdy umiesz coś - docenią cię,
A kto i kiedy - to już całkiem inna rzecz...
To już jest zupełnie inna rzecz!

http://www.youtube.com/watch?v=yAA2b2tBiuU

jaris-117-09-2013 13:00:38   [#31]

No chyba, że regulamin OP wymaga opinii...

Rycho17-09-2013 13:49:42   [#32]

UoSO Art. 39

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor
w szczególności decyduje w sprawach:

1)zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
2)przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;
3)występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

z tych zapisów wynika, że jeśli dyrektor chce przyznać nagrodę, to to robi bez pytania kogokolwiek o opinię. 


Natomiast jeśli chce wystąpić z wnioskiem, by ktoś inny przyznał nagrodę, to wtedy musi zapytać o opinię RP.

Jeśli zaś regulamin wymaga opinii w sprawie nagród dyrektora, to jest niezgodny z prawem.

post został zmieniony: 17-09-2013 13:50:09
marmak17-09-2013 17:04:44   [#33]

Skoro mowa o regulaminach.

OP uchwala regulamin w oparciu o art 49 ust. 2 KN

Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

Czy wobec powyższego zgodny z prawem będzie regulamin, w którym

1) określa się kryteria przyznania nagrody Burmistrza: w jednym paragrafie dla nauczycieli, a w innym paragrafie dla dyrektorów (oczywiście są to inne kryteria);

2) określa się, że wysokość nagrody Dyrektora nie może być wyższa od nagrody Burmistrza (wydaje mi się że przytoczony przepis KN nie daje Radzie takich kompetencji)

Magosia17-09-2013 20:06:57   [#34]

Shegreat- przeczytaj uważnie zapis w UoSO. Przywoływany przez Twoich rozmówców zapis brzmi: 

 

Art. 41. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:(...)

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:(...)

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 

Dyrektor przydzielając nagrody nie pisze SAM DO SIEBIE WNIOSKÓW, zatem nie ma potrzeby opiniowania czegoś, czego nie ma. Są nagrody- ale nie ma wniosków dyrektora do dyrektora;-)

Natomiast dyrektor składa wniosek o nagrodę wójta, kuratora, ministra i te , owszem, WNIOSKI ( NIE NAGRODY) rada opiniować powinna, zgodnie z powyższym:-) 

marmak18-09-2013 15:15:35   [#35]

podnoszę bo jednak mam nadzieję, że ktoś wypowie się w zawiązku z #33.

Mam jeszcze jedno pytanie: czy projekt uchwały w sprawie nagród musi opiniować zz, czy tylko może.

Jacek18-09-2013 15:36:21   [#36]

za nie musi i nie powinien opinować

DYREK18-09-2013 16:02:32   [#37]

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-kr-1292- 05,szkoly_i_placowki_oswiatowo_wychowawcze_skargi_organow _nadzorczych_na_uchwaly_rady_gminy,3600873.html

"Kompetencje do określenia w drodze regulaminu wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia, w tym nagród dyrektora szkoły (placówki), zostały przyznane organowi prowadzącemu szkołę. Organem tym zaś jest, zgodnie z art. 91 d pkt 1 Karty Nauczyciela - rada gminy w odniesieniu do szkół i placówek prowadzonych przez gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego i to rada gminy określa zasady i tryb przyznawania nagród dyrektora szkoły (placówki).       

Nie jest dopuszczalnym przekazywanie tych kompetencji innym podmiotom, w tym dyrektorom szkół lub placówek."

 

i

może się przyda:

2009 wątek: nagroda dyrektora

2008 wątek: nagroda dyrektora szkoły

a tam:

II SA/Ke 273/08 - Wyrok WSA w Kielcach (z 2008-08-05)

 

"Ponadto w rozdziale IV ust. 2 regulaminu zawarty został wymóg uzyskania przez dyrektora szkoły uprzedniej opinii rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych dotyczącej przyznania nauczycielowi nagrody. Obowiązek ten, zdaniem organu nadzoru, nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego. Stosownie bowiem do art. 3 w związku z art. 31 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty nie może budzić wątpliwości, iż wszystkich czynności z zakresu prawa pracy w szkole dokonuje jej dyrektor. Jednocześnie ustawa nie przewiduje jego współdziałania w indywidualnych sprawach ustalania składników wynagradzania i ich wysokości. Brak jest także podstaw, aby takie współdziałanie wprowadzić w drodze aktu prawa miejscowego. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty dyrektor decyduje samodzielnie o przyznaniu nauczycielowi nagrody dyrektora (pkt 2), jedynie w przypadku nagrody wójta występuje z wnioskiem o jej przyznanie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły (pkt 3). Ze względu na powyższe Wojewoda uznał, iż wprowadzenie obowiązku uzyskania opinii związku zawodowego i rady pedagogicznej przy przyznawaniu nagrody dla nauczyciela jest ograniczeniem ustawowych kompetencji dyrektora."

 

"Wprowadzenie wymogu uzyskania przez dyrektora szkoły opinii rady pedagogicznej i zakładowych organizacji nauczycieli nie znajduje uzasadnienia prawnego, jest ograniczeniem ustawowych kompetencji dyrektora szkoły. Ustawa z dnia 7 września 1991r. nie przewiduje współdziałania dyrektora w indywidualnych sprawach przyznawania wynagrodzeń, w tym nagród. Nie ma podstaw, jak to słusznie podniósł Wojewoda, aby takie współdziałania wprowadzać w drodze aktu prawa miejscowego."

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/do/doc?d=50C6F08E17E62C130A843733995C112F843375B0

 

 


post został zmieniony: 18-09-2013 16:04:04
marmak18-09-2013 16:14:57   [#38]

na pewno się przyda, wielkie dzięki.

marmak18-09-2013 20:18:59   [#39]

Do Jacka (i nie tylko), a jak interpretować taki zapis KN:

6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach

Art. 30.

1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.

6a. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Rycho18-09-2013 20:25:57   [#40]

Regulamin nagradzania nauczycieli ustala organ prowadzący i musi go (ten regulamin) uzgodnić ze związkami zawodowymi.

Natomiast uchwała rady pedagogicznej w sprawie opiniowania wniosków dyrektora o nagrody dla nauczycieli nie może być uzgadniana ze ZZ. ZZ nie mają takiej kompetencji.

rzewa18-09-2013 21:29:29   [#41]

natomiast uchwała JST jako organu prowadzącego podjęta na podstawie pełnomocnictwa zawartego w art 49 KN podlega opiniowaniu przez zz-ty na zasadach ogólnych - na podstawie prawa przyznanego związkom w ustawie o zz-tach przed jej podjęciem

link12303-10-2016 22:45:13   [#42]

podnoszę wątek dotyczący nagród. W przypadku nauczycieli jest to 0,8 proc środków przeznaczonych na płace. Co z pracownikami administracji i obsługi? Możecie podać pp jak oszacowac kwotę na nagrody dla administracji?

DYREK04-10-2016 09:26:50   [#43]

pp to Wasz regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

na jego podstawie  -> środki w planie finansowym szkoły -> zaplanowane na rok 2016

u nas -> "co najmniej 1% planowanego osobowego funduszu płac"

bialy196706-10-2016 14:57:17   [#44]

do sstan:

"W regulaminie wynagradzania pewnego samorządu stoi:

par. x : Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane są do dnia 14 października  każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Teraz problem:

Czy dyrektor szkoły lub Wójt może na zakończenie roku dać nagrodę nauczycielowi (odchodzącemu z pracy 31 sierpnia) ?


1. Organ prowadzący stoi na stanowisku, że nie może.

2. Art. 49 KN nic o takim ograniczeniu nie mówi choć zobowiązuje w ust. 2 Organy prowadzące do ustalenia kryteriów i trybu przyznawania" 

teraz jest już prawdopodobnie za późno ale warto było by zadbać o to, żeby Rada Gminy wprowadziła jakiś zapis uniwersalny, typu: Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane są do dnia 14 października  każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnych przypadkach... lub Dyrektor może przyznać nagrodę w innym terminie... itp.

Jeśli w w/w regulaminie znajdują się jakieś zapisy niezgodne z UoSO lub KN, zawsze można taką uchwałę zaskarżyć i w przyszłym roku będzie spokojniej i mniej nerwowo - mam taki plan co do zapisu o konieczności konsultowania przyznawania nagród dyrektora. 

elrym06-10-2016 17:46:23   [#45]

ale masz:

do dnia 14 października

więc możesz, jak dla mnie, kiedy chcesz, byle nie było to po 14 października

rzewa06-10-2016 18:13:28   [#46]

Jak dla mnie z tego zapisu regulaminu wynika, że nagrodę można przyznać w okresie od 1.01 do 13.10 wyłącznie każdego roku, a nie można zrobić tego w okresie od 14.10 do 31.12

A 31.08 mieści się w pierwszym z podanych okresów...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]