Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Jak sobie radzicie z "karcianą" godziną?
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ] - - [ 11 ][ 12 ]
dyrlo21-08-2009 19:01:08   [#51]
Bożena2908 - a dla bibliotekarza 31 godzina :-(
rzewa21-08-2009 19:06:09   [#52]

natomiast co do n-li oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych moje zdanie jest odmienne od zdania men:

1. men uważa, że tych n-li ta godzina nie dotyczy

2. ja uważam, że dotyczy, gdyż tak jest sformułowana regulacja ustawowa

a jak się do tego ustosunkuje ew. sąd jest wielka niewiadomą :-) (i nie wiadomo czy będzie miał okazję :-))

Bożena290821-08-2009 19:17:42   [#53]

dyrlo

Dziękuję, uśmiechnęłam się, a ostanio nie robiłam tego często...

Co do nauczycieli przedszkola - będę bronić ich pozycji. W mojej szkole mam 2 oddziały przedszkolne, pracują tam panie, których kwalifikacji nie róznią niczym od nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. I żal mi ich- system nieferyjny, urlop 35 dni, dyżury wakacyjne, itp dlugo by wymieniać. No i pensum 25 godz.rzewa21-08-2009 19:29:22   [#54]

cóz Bożenko, ja uważam, że te panie mają prawo do urlopu takiego samego jak inni n-le w Twojej szkole - są przecież zatrudnione w szkole podstawowej, nie?

:-)


post został zmieniony: 21-08-2009 19:29:52
Bożena290821-08-2009 21:46:59   [#55]

Tak, są zatrudnieni w szkole podstawowej ...z oddziałami przedszkolnymi. Nic nie można zrobić. Ale najgorsze jest, że są przez innych(nauczyciele), również ich praca traktowana po macoszemu.
elawlo21-08-2009 21:51:32   [#56]

Czy dyrektorzy i wicedyrektorzy są także zobowiązani do przepracowania dodatkowej godziny?

Jezeli tak to w jakiej ilości:

- 1 godz tygodniowo?

_ w zależności od liczby godzin obowiązkowych?

 

bosia21-08-2009 21:55:40   [#57]

3a. /od 1.09.2009 r./ Obowiązku prowadzenia zajęć w wymiarze określonym w ust. 2 pkt 2 lit. a i b nie stosuje się do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, a także do nauczycieli kolegiów nauczycielskich, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli szkół artystycznych i nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a.

madera21-08-2009 22:23:15   [#58]
a wychowawcy w ośrodkach specjalnych? Jak z nimi-obowiązują ich te godziny?
rzewa21-08-2009 22:51:38   [#59]

a ośrodek specjalny to szkoła?

wg KN obowiązek odpracowania tej godziny ma tylko nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, oraz szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej

jeśli w skład ośrodka wchodzi szkoła, to n-le tam pracujący maja taki obowiązek (proporcjonalnie do liczby przydzielonych tam godzin), a pozostali nie

Bożena290823-08-2009 12:21:14   [#60]

A czy nauczyciel może prowadzić na dodatkowej godzinie indywidualne zajęcia wyrównawcze ( z jednym uczniem)?

Nauczyciel wyszedł z taką propozycją?

dyrlo23-08-2009 12:28:43   [#61]

Tak sobie myślę, że jeżeli ten nauczyciel ma w przydziale obowiązków nauczanie indywidualne to tą 1 godzinę może właśnie prowadzić wyrównywanie wiedzy.

Ja mam w statucie zapis, że zajęcia dodatkowe odbywają się gdy grupa liczy co najmniej 7 uczniów.

Gdybym jednak miała nauczyciela, który ma tylko NI to wyraziłabym zgodę na taką realizację dodatkowej godziny.


post został zmieniony: 23-08-2009 12:29:46
AnJa23-08-2009 12:40:04   [#62]

u nas prawdopodobnie będzie sporo konsultacji indywidualnych z tej godziny

nie umiem sobie wyobrazić znalezienia chętnych uczniów po kilkunastu w grupie na ponad 50 godzin tygodniowo

KAIG23-08-2009 13:22:30   [#63]
A katecheci? - jakie zajęcia im przydzielacie? 
Bożena290823-08-2009 13:33:20   [#64]

To nauczyciel języka niemieckiego i chce, aby ta godzina była przeznaczona właśnie na indywidualne zajęcia.

ja jestem jak najbardziej za, tylko mam wątpliwości, czy może...

frigg23-08-2009 15:04:42   [#65]

#53 - pensum 22 +3 ponadwymiarowe na realizację podstawy programowej, a oprócz tego 60 min. religii i jeszcze co tam kto ma i może - tak myślę i potwierdzono moje przypuszczenia w dyskusji na temat godzin obowiązujących w oddziałach przedszkolnych pracujących w zespołach szkól. 

 http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=38980&ux=7242&pst=9#pst9post został zmieniony: 23-08-2009 15:05:11
gsta24-08-2009 14:07:19   [#66]
A może ktoś wie czy ta godzina obowiązuje w szkołach zaocznych...?
szkolal24-08-2009 19:02:44   [#67]
Czy nauczyciel uzupełniający etat w naszej szkole powinien realizować godziny karciane tylko w szkole macierzystej, czy proporcjonalnie?
dyrlo24-08-2009 19:11:28   [#68]
Można proporcjonalnie, ale najlepiej dogadać się z drugim dyrektorem i niech tam realizuje całość, wszak tam jest zatrudniony na pełen etat (u Ciebie uzupełnia)
szkolal24-08-2009 19:17:14   [#69]
Dziękuję
krystyna24-08-2009 22:17:30   [#70]

Powiedzcie mi, skąd się biorą te różne symbole MEN lub MENiS przy różnych dziennikach oferowanych przez firmy handlowe ?

np. tak:

MEN-I/6

Dziennik zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - miękka oprawa

http://www.fhzuchora.pl/index.php?fhz=druki_szkolne&gr=dzienniki

Czy istnieje w ogóle coś takiego jak wzór dziennika MEN ?

Bo ja znalazłam tylko w rozp. MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 19 lutego 2002 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. Nr 107, poz. 1003 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 977) tak:

§ 10. 1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego i dziennika zajęć wychowawczych, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, w tym zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych.

2. Do dzienników zajęć, o których mowa w ust. 1, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.

krystyna24-08-2009 22:18:01   [#71]

powiedzcie mi skąd się biorą symbole MEN przy różnych dziennikach oferowanych przez firmy handlowe ?

czy w ogóle istnieje coś takiego jak wzór dziennika MEN ?

np. tak:
boMb bEN-I/6

Dziennik zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - miękka oprawaAnJa24-08-2009 22:20:07   [#72]
pewnie zostało w starej matrycy:-)
beera24-08-2009 22:21:52   [#73]
manipulacja?
AnJa24-08-2009 22:23:00   [#74]

no, ten  boMb bEN to nawet intryguje:-)

 

krystyna24-08-2009 22:47:28   [#75]

o kurcze !

ale się porobiło ! - tak to jest działać jednocześnie na 3 przeglądarkach !

 te "boMby" to zrobił chrom !

:-)))

ale o te nieszczęsne symbole dopytuję dalej - skąd one ???

MEN-I/6

Dziennik zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - miękka oprawa

AnJa24-08-2009 23:24:01   [#76]

napisalismy

bardziej jasno: licentia poetica

jeszcze bardziej- a cholera wie dlaczego wydawnictwa to piszą- w kazdym razie są to zapisy bez znaczenia- moze tylko ułatwiają zamówienia druków

MOTYL25-08-2009 15:44:16   [#77]
Bardzo spodobał mi się dziennik do druku zaproponowany przez koleżankę z forum. Prawie już zaczęłam robić dla wszyskich.....gdy z ust koleżanek i kolegów usłyszałam,że to musi być koniecznie kupowany....a nie zrobiony samemu CO Wy na to ?????Kto ma rację
dyrlo25-08-2009 18:59:37   [#78]
Koleżanka racji nie ma, dziennik Krystyny jest dobry i w dodatku super!!!!!!!!!! 
wieet25-08-2009 19:11:58   [#79]

Zaproponowany przez Krystynę wzór dziennika bardzo mi się podobał. Gratuluję pomysłu! Skorzystałam. Dziękuję.

Raf125-08-2009 19:25:45   [#80]
"Karciana" godzina to chyba nie problem dla większości. Bardzo mi się podoba dziennik Krysi. Mam tylko pytanie jak się to ma to do zapisu iż godziny te nauczyciele ewidencjonują w "dziennikach zajęć pozalekcyjnych", a te z kolei są opracowane przez MEN. Jak chciałabym wprowadzić dziennik Krystyny czy to będzie zgodne z obowiązującym rozporzaądzeniem w sprawie prowadenia dokumentacji w szkole (w skrócie)
zgredek25-08-2009 19:29:59   [#81]
Raf - MEN nie opracował żadnych wzorów dzienników!
zgredek25-08-2009 19:30:30   [#82]
ale duże:-))))))
dyrlo25-08-2009 19:31:50   [#83]
[DPN] Par.7.
1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem par.8.
2. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, oznaczenie realizowanych programów nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania dla danego oddziału oraz imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia.
3. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny i zaliczenia uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, a także przeprowadzone hospitacje zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.
4. Przeprowadzenie hospitacji zajęć edukacyjnych potwierdza podpisem nauczyciel upoważniony do sprawowania w szkole nadzoru pedagogicznego.
5. Do dziennika lekcyjnego prowadzonego przez szkołę dla dorosłych nie wpisuje się danych dotyczących rodziców (prawnych opiekunów) słuchaczy pełnoletnich.
[DPN] Par.8. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów może być także dokumentowane w innym niż dziennik lekcyjny dokumencie, określonym w statucie szkoły, z tym że ustalone dla ucznia oceny końcoworoczne (semestralne), zaliczenia i ocenę zachowania wpisuje się do dziennika lekcyjnego.
post został zmieniony: 25-08-2009 19:32:13
dyrlo25-08-2009 19:34:26   [#84]

Tak mniej więcej stąd, co prawda nie będzie tam ocen ale określimy sobie w statucie (31.08.2009r.) taki właśnie wzór.

I nazwiemy DZiENNiK KRYSi :-)))

Raf125-08-2009 19:39:41   [#85]

Dzięki, super wprowadzam dziennik Krysi:))))))))))

Bogumiła25-08-2009 20:47:50   [#86]
Krysiu, dziennik super wprowadziłam . Dziekuje za pomoc.
Zenon7525-08-2009 20:55:03   [#87]
Anie można takiego dziennika wprowadzić zarządzeniem, albo oznajmić na posiedzeniu RP? 
AnJa25-08-2009 21:00:57   [#88]

godziny karciane nie są godzinami lekcyjnymi- nie dotycza więc ich i przepisy dotyczące np. oceniania czy dziennika lekcyjnego

jakie więc dotycza?

chyba zewnetrznie zadne

czyli wewnętrznie szkolne

w ub. roku miałem nawet nie zarządzeniem a daniem do ręki celem prowadzenia

ale ja na wschodzie

beera25-08-2009 21:23:02   [#89]
Dziennik świetny - aż żal, że nie jestem dyrkiem:)
Gaba25-08-2009 21:31:57   [#90]
Dziś na konferencji dla dyrków wizytator powiedział, że można sobie opracować/wprowadzić własny wzór dziennika po uzyskaniu zgody z OP.
beera25-08-2009 21:34:43   [#91]

hm...

zgody OP wymaga wyłącznie zastąpienie tradycyjnego dziennika, dziennikiem elektronicznym, tak na moje oko

Gaba25-08-2009 21:36:12   [#92]
też mi się tak wydawało, będę studiować od nowa przepisy.
Krzysztof Pom25-08-2009 21:37:58   [#93]
a gdyby tak poprosić P. wizytatorstwo o pp?
ewa25-08-2009 22:06:14   [#94]
nie studiuj Gaba ;-)
bosia25-08-2009 22:07:52   [#95]

niech studiuje

może znowu jakiś doktoracik;-)

AsiaJ25-08-2009 23:24:12   [#96]

Gaba:-)

wczoraj chodziło o dziennik elektroniczny, a nie karciany;-)

Tera26-08-2009 22:21:19   [#97]
Podnoszę, bo zainteresowanie duże:-)
Tara26-08-2009 22:23:30   [#98]
Mam pytanie.W jaki sposób "rozpozanwaliście potrzeby uczniów" zanim ustaliliście jakie godziny "karciane" w swojej szkole bedziecie prowadzić?
Jacek26-08-2009 22:24:19   [#99]
rozpoznam we wrześniu
Tara26-08-2009 22:27:25   [#100]
Dobrze, ale jak?ankiety jakieś zrobisz czy co?
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ] - - [ 11 ][ 12 ]