Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Jak sobie radzicie z "karcianą" godziną?
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 11 ][ 12 ]
jaris19-08-2009 10:08:18   [#01]
Jak w temacie: jak rozwiązujecie organizację "19" godziny? Im więcej na temat czytam tym jestem głupszy. Czy to wy określacie na co tę godzinę przeznaczyć, czy nauczyciele sami mają cóś wymyśleć, a co z programem tych zajęć - wystarczy tylko jakiś "plan zajęć" z założeniami osiągniętych celów??? Rozliczamy w cyklu półrocznym na podstawie dzienników zajęć pozalekcyjnych - te kupiłem dla wszystkich belfrów. Pomożecie? pomożemy...
krystyna19-08-2009 12:39:25   [#02]

wzór dziennika opracowałam sama, bo te kupne do karcianych zajęć jakoś mi nie pasują...

a ofertę przedstawimy uczniom w drugim tygodniu nauki "po rozpoznaniu potrzeb i zainteresowań uczniów" (zgodnie z sugestią MEN)

roczną liczbę godzin planuję na 38.

i jeszcze wkleję wszystko to, co przygotowałam sobie na sierpniowe zebranie RP:

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w art. 42 Karty Nauczyciela przez ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1), od dnia 1 września 2009 r. mają obowiązek, oprócz realizowania swojego pensum, przeprowadzić w ramach czasu pracy przynajmniej jedną godzinę tygodniowo zajęć z uczniami wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

Zajęcia z tego zakresu powinny wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu trudności, w rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań.

Sposób wyliczenia tych godzin:

  • dla nauczyciela pełnozatrudnionego (niezależnie od realizowanego pensum i ewentualnych godzin ponadwymiarowych) – 1 godzina w tygodniu (a od 1 września 2010 r. w szkole podstawowej i gimnazjum – 2 godziny w tygodniu),
  • dla nauczyciela niepełnozatrudnionego obowiązuje proporcjonalnie mniejsza liczba godzin, które wyliczamy, pamiętając że rozliczamy te godziny półrocznie,
  • w przypadku nauczycieli uzupełniających etat godziny te liczy się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w każdej szkole.

Przydział godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, powinien nastąpić po rozpoznaniu potrzeb uczniów i szkoły.

Godziny te pozwolą na indywidualne podejście do ucznia. Dotyczą one wszystkich nauczycieli (również nauczycieli – wychowawców świetlic szkolnych, bibliotekarzy, pedagogów itd.).

Zgodnie z art. 42 ust. 7a Karty Nauczyciela, realizacja tych godzin musi być rejestrowana w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

Wymiar tych zajęć ulega obniżeniu o 1 godzinę za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.

Wyjaśnienie resortu edukacji:

Godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela nie są godzinami dodatkowymi, gdyż są to godziny mieszczące się w ramach tygodniowego czasu pracy nauczyciela. Przepisy zawarte w ww. artykule dotyczą godzin zegarowych a nie godzin lekcyjnych. Oznacza to, że pod pojęciem godziny rozumiemy 60 minut. dyrlo19-08-2009 12:50:52   [#03]

krysiu, dziękuję sobie na moja radę sierpniową ściągnę.

A czy mogłabyś podzielić się swoim wzorem dziennika? Może do wymiany? To byłoby fajnie bo też mi się nie podoba to co mam.


post został zmieniony: 19-08-2009 12:51:16
Ala19-08-2009 17:03:19   [#04]
OOO!!! do wymiany, prosimy :-)
jaris19-08-2009 18:22:04   [#05]
Dzięki Krystyna! Wyliczyłaś te 38 godzin na podstawie kalendarza roku szkolnego?
giewont4820-08-2009 17:02:45   [#06]
Krysiu bardzo prosimy (mam nadzieje, że inni dyr. tekże) o Twój wzór dziennika. Wydaje mi się zbyt kosztowne kupowanie dzienników dla każdego nauczyciela. Zbliżają się posiedzenia RP i czas przygotować się pokazując innym (oczywiście prawa autorskie zostaną zachowane) ciekawy sposób dokumentowania "karcianej godziny". Pozdrawiam
Tess20-08-2009 17:12:49   [#07]
Tak, tak bardzo prosimy.
krystyna20-08-2009 19:26:22   [#08]

nie ma sprawy !

(aczkolwiek do wymiany plików nie mogę, spróbuję inaczej...)

wymyśliłam go jeszcze przed urlopem, to teraz jeszcze raz trzeba na niego spojrzeć i może coś poprawić...

bo jest na razie tak:

 - 38 wierszy na tematy (wiadomo, może być mniej, ale raczej nie więcej)

 - 38 kolumienek na obecności

 - miejsca na uczniów sporo, bo poszczególne zajęcia mogą gromadzić zarówno małą grupkę stałych uczestników, jak też różne meteoryty np. w przypadku zajęć wyrównawczych delikwent może się pojawić tylko 3 razy, bo ma jakąś zaległość chorobową (a takich przypadków może być kilkanaście w ciągu roku)

Dlatego też myślę, że w przypadku tych zajęć trzeba odejść od klasycznego sprawdzania i odnotowywania obecności i nieobecności, a wystarczy jedynie w odpowiednim okienku przy nazwisku i dacie postawić znak X - jako potwierdzenie uczestnictwa danego ucznia w zajęciach w określonym dniu.

W przypadku nieobecności, po prostu zostawiać puste miejsce.

 Przy kserowaniu dobrze by było, żeby te strony z obecnościami znalazły się obok siebie:

str. 7 po lewej stronie, a str. 8 po prawej stronie itd.

reszta - klasycznie, jak w innych dziennikach. 

całość to 12 stron do skoroszytów (najlepiej w jednym kolorze).

no, ciekawe czy się uda:

dziennik zajęć pozalekcyjnych.doc

dyrlo20-08-2009 19:30:29   [#09]
bardzo dziękuję, superancko!!!!!!
mamma20-08-2009 19:33:18   [#10]
super!dzięki.
Tess20-08-2009 19:40:05   [#11]
Bardzo dziękuję :)
Ala20-08-2009 19:43:58   [#12]
pomysł super :-)
mamma20-08-2009 19:44:02   [#13]
czy wystarczy ,że nauczyciele wpiszą cele i zadania w ten dziennik, czy jeszcze musimy mieć programy tych zajęć u siebie, to znaczy w SZP?
MOTYL20-08-2009 19:47:11   [#14]
Dzięki ...są dobrzy ludzie na świecie . I jaka oszczędność,....kasy na dzienniki zajęć pozalekcyjnych
krystyna20-08-2009 19:55:21   [#15]

no już przestańcie, bo wątek bedzie sterczał przez rok na górze !

:-)))

a ja się po prostu cieszę, że sobie tu wzajemnie pomagamy !

pozdrawiam wszystkich - i nie zapomnijcie z tego szczęścia zmienić w dzienniku danych !!!

;-)

dyrlo20-08-2009 20:09:53   [#16]

Krysiu, wątek nie może spaść. 

Ja mam pomysł na 1 stronę. Myslę, że warto byłoby dodać jeszcze ile dany nauczyciel musi wypracowac godzin w roku ( chodzi mi o tych niepełnoetatowych)

czyli pod "tygodniowa liczba godzin"

"Liczba godzin do wypracowania w roku szkolnym"

Bierzesz dziennik i już wiesz, że to ten co ma 4/18 czyli 8,44 godzin do wypracowania w roku szkolnym 2009/2010

____________________________

Wiecie co? jak to policzyć? na minuty będziemy rozliczać? 8h i 26 minut? A może 8h i kwita? Czy może 9h? Czy 8,5h?

_________

Literki
post został zmieniony: 20-08-2009 20:10:57
krzynio20-08-2009 21:42:26   [#17]

W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:                                                                                                                                       1)   ...                                                                                                                                              2)   inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:                                        a)   ...                                                                                                                                      b)   nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

Czy to oznacza, że w szkole ponadgimnazjalnej, dyrektor przeznacza na "karciane" godziny - godziny z puli godzin do dyspozycji dyrektora? Czy może to być dodatkowa, zupełnie inna godzina?

Ala20-08-2009 21:51:29   [#18]

krzyniu, są dwa rodzaje godzin do dyspozycji dyrektora, stare i nowe z art. 42 ust.2 pkt.2 KN

o tych nowych tu piszemy i to o czym ty piszesz to też ta nowa godzina

jerzyk20-08-2009 22:07:01   [#19]

Jak policzyć? Zastanawiali się nad tym na tym dyrektorzy uczestniczący w spotkaniach w Jachrance. Poniżej wklejam frg. wypracowanego przez nich komentarza.

 

Komentarz do „ramówek” po spotkaniu w Jachrance

 

Godziny z art.42 KN

 

 

         Godziny z tego artykułu dotyczą wszystkich typów szkół – w roku 2009/2010 po godzinie.

 

 

         Jest to godzina zegarowa – 60 minut.

 

 

Proponuje się następujący sposób wyliczenia tych godzin:

 

1/ dla konkretnego nauczyciela:

 

liczba godzin na jakie zatrudniono nauczyciela w danym roku szkolnym x 36 tygodni roku szkolnego dzielone przez 18 (czyli etat), np.:

 

15 x 36 : 18 = 30 (nauczyciel zatrudniony na 15/18 ma w ciągu roku wykazać w ewidencji 30 godzin

 

 .....

         Należy tu założyć, że zajęcia o których mowa w § 6a pkt 1 i 2 nie muszą, a nawet nie powinny być realizowane tygodniowo, wszak rozliczenia wypracowanych przez nauczyciela godzin dokonuje się w półroczu oraz to, że nie muszą one obejmować wszystkich uczniów, a raczej konkretnego ucznia/ grupę uczniów, dla których nauczyciel staje się niejako opiekunem/doradcą. Dlatego warto skomasować zwłaszcza te zajęcia, które przeznaczone będą na zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, rozwijanie zainteresowań i po rozpoznaniu potrzeb uczniów (na podstawie wyników klasyfikacji, diagnozy, ocen bieżących, frekwencji, informacji od nauczyciela itd.), każdy nauczyciel dobierałby sobie ucznia/ grupę uczniów  w sposób elastyczny w zależności od własnych predyspozycji (czy lepiej pracuje mu się z uczniem słabym, a może zdolnym).

 

         Już w czerwcu, np. na radzie podsumowującej należałoby określić kolektywnie wewnątrzszkolny system pomocy i wsparcia uczniom. Cele szczegółowe systemu winny koncentrować się na: rozwijaniu uzdolnień i talentów uczniów - praca z uczniem zdolnym (przygotowanie do konkursów przedmiotowych kuratoryjnych i innych), wyrównywaniu braków, zapobieganie drugoroczności, pomoc uczniom w odrabianiu pracy domowej, przygotowaniu się do egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, przygotowywanie uroczystości szkolnych, konkursów, przedstawień realizowanych metodą projektu itd. Wówczas należałoby powołać grupy wsparcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, języków obcych, rozwijających zainteresowania uczniów (koła teatralne, dziennikarskie/redakcyjne, chór, warsztaty filmowe, GKE itd.).

 

         W obrębie grup wsparcia wyłoniłaby się grupa nauczycieli specjalizujących się w pracy z uczniem słabym, zdolnym, aktywnym artystycznie, społecznie. Oczywiście nauczyciele zostaliby zobowiązani do poinformowania rodziców o obowiązujących zasadach, tak, by rodzice włączyli się do współpracy dla dobra dziecka. Nauczyciele/opiekunowie na spotkania z rodzicami przygotowywaliby bieżące informacje o postępach ucznia, jego potrzebach, efektach pracy.   Dyrektor przy rozliczaniu zaproponowanych  i przypisanych nauczycielowi godzin pracy bezwzględnie zwracałby uwagę na skuteczność i efektywność oddziaływań/pomocy nauczycielskiej uczniowi. To wymaga stałego monitorowania postępów i efektów. Zatem należy opracować niezbędne narzędzia monitorowania pracy nauczyciela, np.: "Zbiorczy arkusz rozliczeniowy", który powinien zawierać rubrykę - uwagi o realizacji.

 

 

        

walkiria5720-08-2009 22:22:42   [#20]

...jakiś mądry filozof na "O" kiedyś coś mówił o jakichś bytach, mnożonych ponad potrzebę...

...zdaje się, że nawet wziął udział w zawodach na narzędzie do golenia... 

kikka21-08-2009 07:07:35   [#21]
Czyli jednak przeliczać na 36, a nie jak wcześniej mówiliśmy 38...?
frigg21-08-2009 07:53:27   [#22]
Bardzo dziękuję za dziennik - przyda mi się na pewno :-)
aga7421-08-2009 08:31:35   [#23]
Również pozwolę sobie skorzystać. Czy ktoś lub coś ma przeciwko temu, aby n-l prowadził zajęcia, które w ogóle nie zgadzają się z jego kwalifikacjami, nauczanym przedmiotem? To jego hobby, którym zaraża dzieci od lat i od lat (gratis) takie zajęcia prowadzi.  
atomowa2621-08-2009 08:37:24   [#24]
a nauczyciel zatrudniony do 12 maja na 16/18 ile musi wypracować godzin karcianych ,bo to nie 38 tyg... co z nauczycielami zatrudnianymi nie cały rok szkolny i nie na cały etat????
mamma21-08-2009 08:49:47   [#25]
proporcjonalnie.
dyrlo21-08-2009 09:02:26   [#26]

Czy ktoś lub coś ma przeciwko temu, aby n-l prowadził zajęcia, które w ogóle nie zgadzają się z jego kwalifikacjami, nauczanym przedmiotem? To jego hobby, którym zaraża dzieci od lat i od lat (gratis) takie zajęcia prowadzi.  

Po spotkaniu z Panią minister (Kongres w W-wie), zrozumiałam że tak, może to być hobby nauczyciela. U mnie chcą koło fotograficzne, nauka gry w brydża (i będzie), ... no przecież to nie mieści się w żadnych pp.

jaris21-08-2009 10:10:53   [#27]
Popieram dyrlo w całej rozciągłości - chyba właśnie chodzi o to, by trochę nas "przymusić" do pracy ponad lekcje i dyżury...
sorek21-08-2009 10:47:10   [#28]

Do góry:)))

Krysiu, a może by tak jeszcze dziennik lekcyjny - taki dla nauczycieli a nie dla drukujących.

giewont4821-08-2009 12:02:10   [#29]
Krysiu !!! Ogromne dzieki. Hanka
dyrlo21-08-2009 12:35:23   [#30]

Zrobiłam pierwszy dziennik zajęć pozalekcyjnych

Kserowałam na A3, obwoluta sztywna w kolorze, środek Krysi, Od poniedziałku pani sekretarka "wyprodukuje" 50 sztuk.

Wyszło super i wiadomo "co z czym się je"

krystyna21-08-2009 12:47:20   [#31]

szybka jesteś !

a czym spięłaś te kartki ? 

zgredek21-08-2009 13:01:40   [#32]
Krysiu - są takie "przekręcane" zszywacze, którymi można w środku spiąć
dyrlo21-08-2009 14:08:37   [#33]
Krysiu - Jeszcze nie zszyłam. Pani kierownik gospodarczy była w sklepie kupić zszywacz (taki długi bo taki kiedyś mieliśmy ale się zepsuł) zamówiła i będzie w środę.
mamma21-08-2009 14:39:51   [#34]
ja chyba dam do koszulek foliowych i do skoroszytu.
malgos w21-08-2009 16:20:28   [#35]

Dzięki Krysiu bardzo:) Jeśli chodzi o okładanie dziennika proponuję twardy spód okładki, przezroczysty front i nasuwany grzbiet (plastik) sprawdza się u mnie.

Moje pytanie Kochani, a co jeśli nauczyciel niepełnozatrudniony będzie sprawował zastępstwo za kolegę ponad pół roku? Czy w tej sytuacji np.15/18 czy też 18/18 czasowo. Niepełnozatrudnionym pozostaje, ale czasowo pracuje 1,5 eatu.

rzewa21-08-2009 16:22:17   [#36]
zasowe (aneksem) zwiększenie wymiaru do pełnego etatu (+ ponadwymiarowe)
Nassssy21-08-2009 16:27:10   [#37]

z lenistwa się pytam na tym wątku :)

gdzie jest wątek, na którym dyskutowaliśmy liczbę tygodni pracy nauczyciela do godzin z art. 42

Ala21-08-2009 17:02:12   [#38]
to była konsultacja ramówek, pierwsze półrocze 2009
Nassssy21-08-2009 17:40:20   [#39]

nie mogę znaleźć :(

bo mi wychodzi 39,1 tygodnia 

dorawol21-08-2009 17:44:00   [#40]
Bardzo dziękuję za dziennik :)
Ala21-08-2009 17:45:33   [#41]

wątek jest tu:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=35480&s=1

ale on straaaasznie długi jest

Ala21-08-2009 17:47:57   [#42]

a może o to ci chodziło?

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=38295&pst=8#pst8

zgredek21-08-2009 18:13:12   [#43]
Piotrku - a może nie cuduj, tylko uwierz człowiekowi, że 38?;-))))))))))))))))))
Bożena290821-08-2009 18:25:50   [#44]
Mam pytanie, czy dodatkowa godzina dotyczy również nauczyciela świetlicy oraz dyrektora?
zgredek21-08-2009 18:27:56   [#45]

dyrektora i wicedyrektora - nie

pozostałych - tak

Bożena290821-08-2009 18:29:03   [#46]

No to dla na-la świetlicy będzie to 27 godzina?


zgredek21-08-2009 18:30:31   [#47]
a to problem?
mamma21-08-2009 18:30:33   [#48]
tak
Bożena290821-08-2009 18:36:42   [#49]

Czy to problem - okaże się...

Nauczycieli oddzialów przedszkolnych dodatkowa godzina nie dotyczy?

mamma21-08-2009 18:38:22   [#50]
problem dla kogo?
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 11 ][ 12 ]