Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusz 2023
strony: [ 1 ][ 2 ]
JarTul14-03-2023 12:07:45   [#51]

Kwalifikacje nauczycieli uczących cudzoziemców języka polskiego

dwalcz14-03-2023 12:47:40   [#52]

U nas j.polski z dziećmi z Ukrainy prowadzi polonista i anglista.

Moltena15-03-2023 14:39:11   [#53]

Czy nauczyciel pracujący w świetlicy 26/26 może w projekcie arkusza mieć zaplanowane nadgodziny w świetlicy?

Mam 4 grupy świetlicowe, 4 pracowników 26/26. Ze względu na liczbę dzieci muszę stworzyć 5 grupę świetlicową. Czy te 26 godzin mogę podzielić przez 4 pracowników w ramach godzin ponadwymiarowych czy muszę wykazać wakat?

Dzięki

KaPi15-03-2023 14:41:47   [#54]

rozdzielam w arkuszu wszystkie godziny, jakie mam i niektórzy mają ponadwymiarowe - byle do 1,5 etatu

zatrudnienie na pełen etat, a ponadwymiarowe ilościowo zawsze mogą się zmienić

laostic15-03-2023 16:39:01   [#55]

#53 Nauczyciel świetlicy nie może mieć ponadwymiarowych.

Roman Langhammer15-03-2023 16:49:50   [#56]

Co nie zmienia faktu, że tym się nikt nie przejmuje.

rzewa15-03-2023 20:06:08   [#57]

zawsze można, w arkuszu majowym, wyrzucić te 26 godzin świetlicy na wakat

a potem kogoś zatrudnić lub nie... :-)

juasia15-03-2023 21:51:15   [#58]

Laostic, a dlaczego nauczyciel świetlicy nie może mieć ponadwymiarowych?

AnJa16-03-2023 02:03:06   [#59]

Może - o ile realizuje program nauczania. Z tym, że na świetlicy nie ma programów nauczania więc i nie ma ponadwymiarowek.

Podobnie jest w przypadku pedagogów, bibliotekarzy czy wychowawców internatu.

A że praktyka jest inna to świadczy tylko o tym, że albo prawo jest durne albo organy je egzekwujący go nie znają.

Chyba, że kontestują takie np. kuratoria porządek prawny...

laostic16-03-2023 08:03:58   [#60]

Art.35. ust.1 KN

Moltena16-03-2023 09:16:24   [#61]

#53 tez tak to zinterpretowałam biorąc pod uwagę przepis Art.35. ust.1 KN.

#57 chyba tak to rozwiążę,

Swoi pracownicy goły etat, wolne godziny, a my na siłę mamy szukać kogoś na wakat.

Sulik17-03-2023 12:56:04   [#62]

Czy mogę przydzielić w arkuszu kwietniowym nauczycielowi godziny ponadwymiarowe, a w sierpniowym aneksie zmniejszyć te godziny?

rzewa17-03-2023 13:05:26   [#63]

owszem

cofnięcie przyznanych godzin ponadwymiarowych nie wymaga zgody n-la, gdyż jest to działanie na korzyść pracownika, zmniejszenie obciążenia go pracą -> tak orzekł SN

:-)

matyldaa20-03-2023 15:15:37   [#64]

Jeśli nauczyciel  zatrudniony jest jako  wychowawca świetlicy i nauczyciel matematyki, to w momencie, kiedy nie mam dla niego godzin matematyki a przydzielam mu 26 godzin w świetlicy (wcześniej , w różnych latach miał tych godzin mniej), należy poinformować nauczyciela pismem, tzn. powinien wyrazić zgodę ?

rzewa20-03-2023 16:01:37   [#65]

tak, jeśli związane to jest ze zmianą pensum

matyldaa21-03-2023 12:50:31   [#66]

Jeszcze do #64: Nauczyciel w umowie jako wymiar czas pracy ma podane: pełny wymiar czasu pracy. Ma ro znaczenie w kontekście porozumienia zmieniającego?

rzewa21-03-2023 13:14:43   [#67]

zarówno wymiar czasu pracy, czyli to czy praca jest w pełnym lub niepełnym wymiarze (z określeniem w tym wypadku liczby godzin) jak i pensum, są to elementy umowy o pracę, czyli wymagają zgody n-la na zmianę -> podpisania aneksu do umowy o pracę (porozumienia zmieniającego)

oczywiście zakładam, że chodzi o n-la zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

w przypadku n-la zatrudnionego przez mianowanie, zmiana wymiaru zatrudnienia na niepełny wymaga zmiany podstawy zatrudnienia (pomijam zastosowanie art 22 ust 2 KN lub art 67d ust 1 KN) natomiast zmiana pensum wymaga zgodny n-la, gdyż formalnie jest to wówczas przeniesienie w trybie art 18 KN na inne stanowisko

zinka27-03-2023 10:08:25   [#68]

W związku z brakiem godz. w arkuszu, czy przed zakończeniem kadencji mogę przedłużyć pełnienie funkcji dla wicedyrektora, np. zmienić na czas nieokreślony (było do końca roku szk.)?

Marcin27-03-2023 10:51:00   [#69]

Możesz, prawo na ten temat milczy...

KaPi27-03-2023 11:49:43   [#70]

zawiesiłam się...

nauczyciel na tę chwilę jest kontraktowy, kończy staż na mianowanie i pewnie w wakacje będzie postępwanie

w arkuszu wpisuję go jako kontraktowego czy już mianowanego?

 

matyldaa27-03-2023 11:52:30   [#71]

Też się zawiesiłam... z powodu braku godzin zwalniam nauczyciela - wpisuję go do arkusza z liczbą godzin zero?

dwalcz27-03-2023 12:19:01   [#72]

Matyldaa jeżeli zwalniasz nauczyciela to nie wykazujesz go w arkuszu na nowy rok szkolny.

dwalcz27-03-2023 12:20:27   [#73]

KaPi ja w takim przypadku wpisuję wyższy stopień awansu zawodowego.

Marcin27-03-2023 12:23:38   [#74]

#70 - po zakończeniu stażu odbywa się egzamin, z tego co wiem, każdy egzamin można zdać lub nie... Jak zda to wpiszesz go w Aneksie jako mianowanego ale na tą chwilę uważam że jest to nieuprawnione. 

KaPi27-03-2023 13:11:42   [#75]

ok, czyli zadania podzielone...

to jeszcze takie pytanie: czy teraz, na etapie projektu, muszę informować nauczycieli, u których nic się nie zmienia na przyszły rok, jakie będą ich przydziały, tzn. ile godzin swojego przedmiotu w jakiej klasie, wychowawstwa itd.?

co mi się wydaje, że już wszystko ogarniam do tego arkusza, to jakiś trup w szafie wyłazi...


post został zmieniony: 27-03-2023 13:12:40
Marcin27-03-2023 13:26:10   [#76]

Informacja jest automatyczna w chwili opiniowania Arkusza na RP...

KaPi27-03-2023 13:37:06   [#77]

RP nie opiniuje arkusza...

projektu tym bardziej

 

Marcin27-03-2023 13:40:26   [#78]

Tak, wiem ale zdania na ten temat są podzielone:

 

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)
organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;
KaPi27-03-2023 13:46:58   [#79]

owszem, opiniuje organizację, ale to na początku września lub tuż przed rozpoczęciem roku, a rozkład zajęć = plan lekcji, a to według mnie nie jest przydział godzin...

no chyba, że się mylę...

Marcin27-03-2023 13:50:08   [#80]

Dodam jeszcze, że zgadzam się z KaPi (art. 110 ustawy z 14 grudnia 2016 r Praw oświatowe) ale u nas (Małopolska) kuratorium i związki wymagają opinii RP a ubiegając kolejne komentarze: "czy mamy ochotę kopać się z koniem"?

KaPi27-03-2023 14:02:16   [#81]

ok, rozumiem...

Leszek27-03-2023 18:14:44   [#82]

to w zawetowanej w grudniu 2022 r. lex czarnek 02 miano dodac w art. 70.2 kompetencje opiniującą RP - arkusz organizacji.

Prezydent zawetował zatem nie ma

a my posłuszni wobec niektórych niedouczonych KO opiniujemy

pozdrawiam

iksik27-03-2023 20:59:36   [#83]

#80

Gdzie Małopolski Kurator Oświaty zamieścil informacje odnośnie opiniownia tegorocznych arkuszy? Na stronie KO brak informacji na ten temat. Czy ja coś przeoczyłam?


post został zmieniony: 27-03-2023 20:59:52
Marcin28-03-2023 08:56:27   [#84]

Nie przeoczyłaś... Ja mówię o konkretnym wizytatorze, w konkretnej delegaturze...

juasia28-03-2023 11:17:47   [#85]

czy nauczyciele logopedzi, terapeuci, współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych mogą mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe?

Roman Langhammer28-03-2023 15:32:22   [#86]

Uzyskasz odpowiedź, że nie. Ale i tak każdy przydziela. ;-) ...no, prawie każdy. ;-)))

malmar1528-03-2023 16:47:44   [#87]

Roman ;-)

zwłaszcza, gdy do innych przedmiotów mają uprawnienia, a na rynku nie ma wolnych mocy przerobowych ;-)

Roman Langhammer28-03-2023 18:10:35   [#88]

Aż się dziwię, że ten śmieszny przepis nie został jeszcze zniesiony. No coż, takie życie...;-)

laostic29-03-2023 07:12:17   [#89]

Ale jest też Art. 42d. KN ust. 4. Łączną liczbę etatów nauczycieli, o której mowa w ust. 3, oblicza się jako sumę ilorazów, w których dzielną jest suma liczby godzin zajęć realizowanych na stanowisku nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy lub terapeuty pedagogicznego w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i liczby przydzielonych godzin ponadwymiarowych w ramach pracy na tym stanowisku, a dzielnikiem jest tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, określony dla tego nauczyciela zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b. 

matyldaa29-03-2023 11:12:14   [#90]

W arkuszu wpisuje się informację o nauczycielach przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych/egzaminacyjnych na kolejne stopnie awansu. Jeśli przystępują do postępowań nauczyciele, których na dzień dzisiejszy od września nie mam w arkuszu (prawdopodobnie w aneksie sierpniowym będą), to rozumiem, że ich nie wpisuję?

Marcin29-03-2023 11:16:19   [#91]

Tak, chodzi o nauczycieli którzy mają umowę na czas określony i kończą ją albo w czerwcu albo sierpniu, tak?

matyldaa29-03-2023 22:50:46   [#92]

Tak. Rozumiem, że nie liczę nauczycieli, którzy mają umowy na czas określony? Nawet, jeśli planują złożyć wnioski w czerwcu (a zatrudnieni są do sierpnia) ?  

rzewa30-03-2023 08:03:30   [#93]

tak

ujmujesz tylko tych n-li, których umowy obejmują co najmniej cały przyszły rok szkolny oraz tych zatrudnionych przez mianowanie

matyldaa03-04-2023 14:38:54   [#94]

Radca powiedział mi, że nie mogę zwolnić  z przyczyn organizacyjnych, tj. zmniejszenie ilości klas (art. 20 KN) nauczyciela mianowanego przebywającego na udpz (art. 41 KP). Wiem, ze orzecznictwo jest różne, ale wydawało mi się, że przeważa to, że można...

rzewa03-04-2023 18:24:00   [#95]

bo można

jest w tej sprawie co najmniej jeden wyrok SN

pamiętam z uzasadnienia tego wyroku, że jeśli z w szkole nie ma pracy dla n-l przebywającego na udpz, to brak jest powodu dla którego tego urlopu udzielono -> n-l nie ma po co się leczyć, bo nie ma do czego wracać, zatem płacenie za udpz świadczy o niegospodarności czyli podpada pod dyscyplinę finansów publicznych

matyldaa03-04-2023 20:38:18   [#96]

Urlop został udzielony na rok szkolny 22/23 a pracy nie ma dla nauczyciela od września 23. Na jakiej podstawie  dyrektor mógł nie udzielić wtedy urlopu ? 


post został zmieniony: 03-04-2023 20:48:51
rzewa03-04-2023 22:12:54   [#97]

nie mógł nie udzielić urlopu wtedy, ale teraz ma obowiązek zwolnić z pracy, bo urlop staje się od 1.09.23 niezasadny

matyldaa03-04-2023 22:59:19   [#98]

Dziękuję. Nauczycielka, dla której od września 23 r. (w r. sz. 23/24)  nie ma godzin, przebywa na udpz do 31 sierpnia 23 r. (w r. szk. 22/23). 

matyldaa04-04-2023 23:36:50   [#99]

Jeszcze mam dwa pytania:  Czy wypowiedzenie można dostarczyć nauczycielowi przed zatwierdzeniem arkusza przez OP?

Czy w arkuszu powinnam ujmować nauczyciela, któremu nie przydzielam godzin?

rzewa05-04-2023 09:35:56   [#100]

1. można ale może to być kwestionowane przez sąd - jeśli dokonano tego po złożeniu arkusza w OP, sądy zwykle przyjmują to za prawidłowe

2. nie, takiego n-la w projekcie arkusza na następny rok szkolny nie ujmuje się, gdyż on 1.09 nie będzie już zatrudniony

oczywiście składając arkusz należy poinformować OP o n-lach, którzy są przewidziani do zwolnienia

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]