Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocena pracy nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
doti02-02-2023 23:11:00   [#01]

Proszę o radę. Czy w przypadku nauczyciela dyplomowanego, który odejdzie ze szkoły z dniem 31.08.2023 r., muszę dokonać oceny pracy? Czy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem ocena pracy jest obligatoryjna? 

ewa03-02-2023 09:32:44   [#02]

n-l dyplomowany osiągnął już 'metę" w procesie awansu

w jego przypadku ocena, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, nie jest obligatoryjna

chyba, że sam n-l złoży wniosek o jej dokonanie ;-)

zinka03-02-2023 15:31:21   [#03]

Nauczyciel początkujący, zatrudniony od września, składa wypowiedzenie z pracy. Tzn. że muszę mu ustalić ocenę pracy za ten okres w terminie 21 dni od ustania stosunku pracy, łącznie z powiadomieniem o ocenie, poinformowaniu o dodatkowym kryterium, itd. we wskazanych w rozporządzeniu terminach. Tylko nauczyciela już nie będzie, jak to wszystko zrobić?

rzewa03-02-2023 15:44:44   [#04]

zgodzić się tylko na taki termin rozwiązania stosunku pracy by mieć czas na wszystko

izael04-02-2023 06:47:42   [#05]

zinka, spokojnie🙂

informacja o ocenie i 3 dni na kryterium

chwila na napisanie oceny i projekt

5 dni roboczych na uwagi

1 dzień na przeczytanie ewentualnych uwag i korektę oceny

I ocena gotowa😀

I zostaje Ci jeszcze z 10 dni na cieszenie się zyciem🙂 

I, wiecie co... nie napinajmy się nadmiernie tam, gdzie ustawodawca wymyślił coś tak glupiego, a my musimy to wykonywać...

katarzs06-02-2023 15:23:01   [#06]

Mam pytanie, które mnie nurtuje: 

Ocenę pracy wystawiamy każdemu, kto ma choć 1 godzinę?

N-le dochodzący mający umowę do 23.06.2023 i mający stopień n-la mianowanego obligatoryjnie muszą dostać do 21 dni ocenę, choć mają np. 3/18?

rzewa06-02-2023 15:54:51   [#07]

obligatoryjnie z dniem rozwiązania stosunku pracy ocenia się tylko n-li odbywających przygotowanie do zawodu n-la - art 6a ust 1db i ust 1dc KN

inni otrzymują ocenę tak samo jak dotychczas czyli na wniosek lub z inicjatywy dyrektora, a n-la mianowanego w związku z awansem na dyplomowanego ocenia się tylko na wniosek n-la - art 6a ust 1dd KN

natomiast każdy n-l podlega ocenie pracy bez względu na wymiar zatrudnienia - art 6a ust 1 KN, ale dyrektor nie ma obowiązku tej oceny dokonać o ile nie otrzyma wniosku w tej sprawie od podmiotów wymienionych w tym przepisie

rzewa06-02-2023 20:14:33   [#08]

Autokorekta:

n-la mianowanego także trzeba ocenić w przypadku rozwiązania stosunku pracy - art 6a ust 1df oraz ust 1dg KN, ale ponieważ ta ocena jest dokonywana w związku z awansem, moim zdaniem, dotyczy tylko n-la zatrudnionego na co najmniej pół etatu - patrz art 9ca ust 8 KN

czyli reasumując: oceny obligatoryjne dla dyrektora, o jakich jest mowa w art 6a ust 1db, 1dc, 1df i 1dg KN, jako oceny związane z ew. postępowaniem awansowym, są wymagane tylko wówczas, gdy n-l jest zatrudniony na co najmniej 1/2 etatu

katarzs07-02-2023 09:52:15   [#09]

Rozumiem, że te 1/2 etatu musiałoby się wiązać z faktem, że jesteśmy szkołą macierzystą, w której nauczyciel realizuje przygotowanie do zawodu n-la? Mamy n-li, którzy mają u nas ponad 1/2 etatu, ale ich szkołą macierzystą jest inna szkoła, gdzie mają etat (i wtedy nie musimy)?

joljol07-02-2023 09:54:21   [#10]

nie ma znaczenia

jest pół etatu i więcej  - realizuje przygotowanie - może nawet w 3 szkołach:)

Macia07-02-2023 12:47:03   [#11]

pytanie techniczne: czy ocena powinna być w formie tabelarycznej i uwzględniać przyznane punkty za poszczególne kryteria (takiej wymagał wizytator gdy były określane kryteria i wskaźniki )  może ktoś już to przerabiał?

Roman Langhammer07-02-2023 13:05:17   [#12]

Nie musi być. A wizytator nie miał podstawy prawnej do wymagania czegoś takiego. Rozporządzenue nie zawiera wzoru oceny. Jest tam zapisane tylko co w ocenie musi być. Zerknij do rozporządzenia. Formę robisz sobie dowolną, byleby zawierała wszystko co musi być. :-)

joljol07-02-2023 13:50:19   [#13]

Ja zrozumiałam, ze wizytator wymagał w 2018 roku od Macia

a dalej tak jak Roman - to co określa rozporządzenie

ewa07-02-2023 16:14:37   [#14]

od 1 września 2022 r. zawartość karty oceny pracy określa już nie rozporządzenie a  art. 6a ust. 8a KN więc jak przedpiścy, wizytator nie ma kompetencji do dookreślania wzoru i grafiki tej karty ;-)

Roman Langhammer07-02-2023 16:47:58   [#15]

Faktycznie, teraz to jest w ustawie. ;-) Jak ktos ma ochotę, to tekst w ocenie oracy moze nawet pisać w kolirach tęczy. 😁 A KO nic do tego, pod warunkiem, że są wszystkie elementy.

pelargonia13-02-2023 13:00:10   [#16]

Nauczyciel mianowany rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron. Dyrektor dokonał oceny pracy nauczyciela. Obecnie nie ma możliwości zapoznania nauczyciela z projektem karty oceny pracy, ponieważ niezwłocznie po otrzymaniu informacji od dyrektora o rozpoczęciu procedury oceny pracy nauczyciel zaczął chorować, a w tej chwili nie jest już pracownikiem. Na pismo informujące o propozycji spotkania (dwie daty do wyboru) w sprawie projektu karty oceny pracy, nauczyciel zareagował pismem z oskarżeniami kierowanymi w stronę dyrektora i groźbami skierowania sprawy do sądu pracy.  W jaki sposób powinien postąpić teraz dyrektor, który ma 21 dni od rozwiązania umowy o pracę na dokonanie oceny? Czy wysłać poleconym projekt karty oceny pracy?

Macia13-02-2023 13:59:46   [#17]

No to chyba wysłać projekt  poleconym za potwierdzeniem odbioru, poczekać 5 dni od otrzymania potwierdzenia i tak samo wysłać Kartę oceny pracy

 

Leszek13-02-2023 15:02:49   [#18]

ewidentnie nauczyciel nie chce być ocenionym

nie było zapoznania z projektem

notatka i zamykamy sprawę

pozdrawiam

 

Roman Langhammer13-02-2023 15:59:51   [#19]

Kolejna niedoskonałość przepisów, albo inaczej - głupi przepis. W przypadku rozwiązania umowy o pracę ocena powinna być dokonywana na wniosek nauczyciela. Bo nie mażdy jej chce i nie każdemu będzie potrzebna. To takie uszczęśliwianie na siłę.

Macia14-02-2023 10:52:08   [#20]

no raczej nie musi być wniosku

 n-la mianowanego także trzeba ocenić w przypadku rozwiązania stosunku pracy - art 6a ust 1df oraz ust 1dg KN,


post został zmieniony: 14-02-2023 10:52:16
Roman Langhammer14-02-2023 11:07:58   [#21]

Pisałem, że nie musi być wniosku. A powinno być inaczej - ocena powinna być w takim przypadku na wniosek robiona.

Macia14-02-2023 11:31:17   [#22]

czy dalej pozostaje termin 5 dni na uwagi dotyczące projektu bo nie mogę tego znaleźć

izael14-02-2023 11:55:11   [#23]

tak:)

§ 5. 1. Dyrektor szkoły przygotowuje projekt oceny pracy, o którym mowa w art. 6a ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela.

2. Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

3. Nauczyciel może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy również w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.

KK7414-02-2023 12:31:06   [#24]

Taka sytuacja: nauczyciel mianowany zatrudniony na zastępstwo w nauczaniu zintegrowanym od 03.10, złożył wypowiedzenie skutkujące rozwiązaniem umowy z końcem stycznia, złożył wniosek o ocenę pracy - czy może odwołać swój wniosek a co za tym idzie wstrzymać ocenę swojej pracy?

Bo taką chęć wykazał. Czy jest na to jakiś § ? Czy jednak ocena musi być dokonana?

rzewa14-02-2023 12:44:34   [#25]

musi być dokonana niezależnie od wniosku -> art 6a ust 1df KN

dwalcz14-02-2023 14:46:57   [#26]

Z nauczycielem początkującym rozwiązana zostanie umowa (na zastępstwo) z dniem 21 lutego br. Proszę o sprawdzenie i ewentualną korektę, podpowiedź dotyczącą zaproponowanych terminów:

- ostateczny termin oceny nauczyciela upływa z dniem 13 marca br.

- 16 lutego przekazuję pismo nauczycielowi informujące, że zostanie dokonana ocena jego pracy za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela. W piśmie wskazuję dodatkowe kryterium i proszę, by w terminie 3 dni roboczych poinformował mnie pisemnie o wybranym przez siebie dodatkowym kryterium.

- wysyłam pisma do RR i mentora o przedstawienie opinii (w terminie 14 dni) o pracy nauczyciela.

- 6 marca wysyłam lub wręczam nauczycielowi projekt oceny pracy.

- 13 marca wysyłam lub wręczam nauczycielowi kartę oceny pracy.

Nauczyciel powinien otrzymać także zaświadczenie o odbywanym stażu?

Z góry dziękuję.

joljol14-02-2023 14:48:57   [#27]

ja bym nadała bieg sprawie wraz z zakończeniem stosunku pracy, czyli od 22 lutego

rzewa14-02-2023 15:36:29   [#28]

Nauczyciel powinien otrzymać także zaświadczenie o odbywanym stażu?

żadnego stażu n-l nie odbywa więc nie ma powodu do wystawiania jakiegokolwiek zaświadczenia - wystarczy świadectwo pracy i ocena

dwalcz14-02-2023 20:59:34   [#29]

Ok rzewa, dzięki. Terminy, które podałem wyżej są ok?

 

rzewa15-02-2023 07:24:43   [#30]

ok

 

Macia15-02-2023 09:20:32   [#31]

Robię ocenę pracy nauczycielce z którą rozwiązałam umowę. Pomijając fakt, że podchodziłam do tego zadania jak przysłowiowy pies do jeża wreszcie je wykonałam. Podczas czytania całości pojawił się dylemat techniczny - nie wiem jakiego czasu użyć. Standardowo ocenę piszę w czasie teraźniejszym (podejmuje, stosuje, organizuje itd.) ale ona dotyczy osób pozostających w zatrudnieniu, a ta pani już nie pracuje i zdawałoby się, że stosowne jest pisanie w czasie przeszłym (podejmowała, robiła, uwzględniała, uczestniczyła). Nie wiem czy właściwe będzie  stosowanie obu tych czasów np. zna  prawa dziecka i do swoich wychowanków odnosiła się. 

 

joljol15-02-2023 09:28:44   [#32]

wg mnie zawsze powinna być w formie dokonanej, bo oceniamy to co juz się zadziało a nie to co jest

Aneta Garncarz14-05-2023 09:52:53   [#33]

W związku z nowym awansem na dyplomowanego pojawił się jako oblig "Okres pracy, za który została dokonana ocena pracy".

I mam taką sytuację: ostatnia ocena pracy 29.06.2017, ocena dorobku zawodowego 18.06.2020 (na dypl); którą z nich powinnam przyjąć przy podawaniu okresu pracy, za który została dokonana ocena?

rzewa15-05-2023 09:24:40   [#34]

tą drugą

joljol15-05-2023 09:56:42   [#35]

rozumiem, ze skoro poprzednia ocena pracy była w maju 2022 roku to teraz biorę tylko pod uwagę ten rok

czy ostatnie 3 lata?

rzewa15-05-2023 10:07:20   [#36]

jeśli jest to ocena dokonywana w związku z awansem na dyplomowanego, to musi dotyczyć ostatnich 3 lat - art 6a ust 1de KN

Skimir16-05-2023 14:28:43   [#37]

Dla pewności pytanie...

Czy jeżeli nauczyciel mianowany był zatrudniony w naszej szkole na kilka godzin i jego podstawowe miejsce pracy jest w innej (cały etat) to rozumiem, że jemu też muszę zrobić ocenę pracy po zakończeniu umowy?

rzewa16-05-2023 15:31:22   [#38]

tak

art 1df KN -> tam nie ma nic na temat wymiaru zatrudnienia, czyli obowiązuje nawet w przypadku zatrudnienia na 1/30 etatu

Skimir16-05-2023 22:09:25   [#39]

Czyli sztuka dla sztuki. Te oceny w większości takich przypadków pójdą praktycznie do kosza (no, pudełka na papiery). Jak nauczyciel pracuje w pełnym wymiarze w swojej szkole i tam będzie realizować awans na dyplomowanego to po co mu jakieś oceny pracy z krótkich epizodów bo np. trafiło się w szkole "po drodze" kilka godzin...

A przy tej okazji. Przepis mówi, że dyrektor wskazuje jedno kryteriów z dodatkowych, nauczyciel w ciągu trzech dni od powiadomienia o wszczęciu oceny również wskazuje swoje kryterium. Co jeśli nie wskaże? Średnio mu ta ocena potrzeba do szczęścia, pracę zakończył...

Roman Langhammer16-05-2023 22:32:35   [#40]

Jeśli nauczyciel nie wskaże, to z przyczyn formalnych nie można kontynuować procedury oceny pracy, bo nie można go prawidłowo ocenic. Tak to widzę. :-) I nauczycuelowi ikt nic nie zrobi.

rzewa17-05-2023 00:15:14   [#41]

moim zdaniem jeśli nie wskaże kryterium to ma za to kryterium 0 punktów, czyli

dyrektor dodaje wszystkie punkty jakie mógł przyznać n-lowi i odnosi je do sumy wszystkich punktów jakie można otrzymać za wszystkie kryteria, w tym to nieskazane przez n-la

Roman Langhammer17-05-2023 09:20:09   [#42]

Nie zgodzę się. Przepis o takim działaniu nie mówi. Bardziej się skłaniam do tego, że to braki formalne które jak w wielu innych sytuacjach powodują "pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia". :-)

rzewa17-05-2023 09:31:19   [#43]

można tak zrobić w przypadku, gdy działanie jest na wniosek, ale nie da się tego rozwiązania zastosować z urzędu,

ocena pracy nie zawsze jest na wniosek, bywa, że musi być dokonana z urzędu

czyli takie rozwiązanie o jakim piszesz jest niemożliwe

Roman Langhammer17-05-2023 10:56:21   [#44]

Moim zdaniem, Rzewo, Twój pomysł również jest wadliwy, gdyż brak usankcjonowania działania w prawie nie powoduje, że można dowolnie tę lukę wypełniać, wszak działamy na podstawie i w granicach prawa. :) Nie mamy w przepisach sformułowania, że brak wskazania kryterium nie wstrzymuje oceny pracy. Myślę, że komu to umknęło, bo w wielu miejscach takie zapisy są stosowane - np. nieprzedstawienie opinii RR nie wstrzymuje procedury oceny pracy. 

Skimir17-05-2023 12:37:41   [#45]

Ale też nieprzedstawienie opinii RR lub RP (w dowolnie innym temacie) nie może powodować, że kwalifikujemy tą opinię jako pozytywną lub negatywną.

Sytuacja patowa (jak z resztą cały system).

rzewa17-05-2023 14:07:39   [#46]

z tym, że dla postępowania nie ma znaczenia czy opinia jest pozytywna czy negatywna

no i... w żadnym miejscu art 6a KN oraz rozporządzenia wydanego na podstawie art 6a ust 12 KN nie ma mowy o tym, że "nieprzedstawienie opinii RR nie wstrzymuje procedury oceny pracy"

procedury oceny pracy nie można wstrzymać w jakiejkolwiek innej sytuacji, niż ta opisana w art 6a ust 2b KN - i to przesądzający argument za tym, że proponowane w #40 rozwiązanie jest niemożliwe do zastosowania

 

edithael17-05-2023 18:33:32   [#47]

Czy procedura oceny pracy nauczyciela dotyczy tak samo szkół niepublicznych?

 

rzewa18-05-2023 03:34:41   [#48]

tak

art 91b ust 2 pkt 1 KN

klagor18-05-2023 12:41:06   [#49]

Nauczyciel mianowany zatrudniony do końca sierpnia. Dokonuję oceny pracy. Obowiązuje mnie 21 dni termin ustalenia oceny. Czy w takich sytuacjach ( ocena musi być dokonana) również przekazuję pismo nauczycielowi informujące, że zostanie dokonana ocena jego pracy?

rzewa18-05-2023 17:36:51   [#50]

trzeba się do n-la zwrócić o wskazanie kryterium i podać mu kryterium wybrane przez dyrektora -> czyli pismo jest konieczne

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]