Forum OSKKO - wątek

TEMAT: OCENIANIE
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
grażka21-08-2023 11:22:35   [#101]

Właśnie nad tym siedzę... czy poprawianie nieustanne jest ok. idę poczytać :)

Za moment zamawiam też książkę Gaby, liczę właśnie nauczycieli.

Gaba23-08-2023 19:42:41   [#102]

Polecam, kupcie koniecznie dla nauczycieli:

Jak oceniać postępy uczniów, Paul DIX, PWN - jeszcze do osiągnięcia w niektórych empikach

Gaba01-09-2023 07:36:40   [#103]

Znowu dochodzą głosy, iż na organizowanych oficjalnych konferencjach pojawiają się pojęcia PSO, PZO, WSO i WZO - nie ma takich (po)tworów. Nie pozwalajmy narzucić sobie liczby ocen/stopni szkolnych, to narusza art. 12. KN!

AnJa01-09-2023 10:44:37   [#104]

Łaczy nas wszystkich (nadzór, dyrektorów, nauczycieli) to, że posługujemy się pojęciami, które gdzieś nam zapadły w pamięć, a które niekoniecznie rozumiemy (nawet jeśli kiedyś je wprowadzaliśmy do praktyki szkolnej to często bezrozumnie- czyli z wydawnictwa). I tego nie zmienimy - bo nawet jak my odejdziemy, to zostaną młodsi, jeszcze więksi ignoranci - jeśli czegoś nauczeni, to przez nas.

Priorytety z Szucha niczego tu nie zmienia, tak jak nie zmieniło kilkadziesiąt już priorytetów z ostatnich 13 lat. Nie zmieni, bo ruszają one tylko wizytatorów, którym zlecono przygotowanie prezentacji na narady oraz firmy szkolące mogące jakiś grosz na tym zarobić.

Co zaś do kategorycznych stwierdzeń nt. tego co jest w prawie oświatowym i na co sobie nie powinno się pozwalać - to dopóki nie stanie się obowiązującą zasada "Gaba locuta, causa finita" - traktowałbym z dużą pobłażliwością:)

Gaba01-09-2023 19:19:03   [#105]

Andrzeju, no to zacznijmy szanować prawo także w oświacie, stosując 3 wykładnie: językową, celowościową i prawną. Tylko tyle i aż tyle.

 

Gaba02-09-2023 09:30:26   [#106]

Ala01-09-2023 16:54:57   [#02]

wszystko się zgadza

oprócz nazwy, nie ma PSO

Gaba01-09-2023 19:12:46   [#03]

Nie ma też PZO i innych!

Proszę nie wpisywać trybu uzyskiwania wyższej niż przewidywana do statutu - jest ewidentnie to przypisane nauczycielowi (mamy) odmiennie konstruowane wymagania ze względu na specyfikę przedmiotów - ustawodawca pisze zaś w art. 44, że nauczyciele prezentują tryb uzyskiwania. Czy chciałby, by 13 przedmiotowców przytaczało to samo ze statutu?


post został zmieniony: 01-09-2023 19:16:29

Melba01-09-2023 22:09:48   [#04]

Gabo, nie ma PSO, źle nadałam tytuł mojemu wątkowi- moja wina.

Ale chyba się nie mylę, że nauczyciel, niezależnie od zapisów w Statucie (które są uogólnione), powinien stworzyć zasady oceniania ze swojego przedmiotu. I te zasady (wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnieć edukacyjnych, warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana oceny...) przedstawić uczniom i rodzicom. Zaleceniem naszego KO, było umieszczenie tych systemów, zasad oceniania z każdego przedmiotu  w dzienniku elektronicznym lub na stronie www szkoły, żeby rodzice w każdej chwili mieli do nich wgląd. I dlatego pytałam, czy na pewno wymieniłam wszystkie konieczne  (zgodne z prawem) elementy, które powinny się w nich znaleźć. A skoro nie PSO i nie PZO - to jak je nazwać? 

Pozdrawiam i życzę udanego weekendu :)

Gaba02-09-2023 07:02:58   [#05]

Tak wypełniłaś wszystko - nie nazywaj tego zasadami oceniania z przedmiotu.

Co zrobić? Nie nazywać - mają być wymagania edukacyjne (przedmiotowe, jak chcą czasem naukowcy). Trzeba wszelkimi metodami wspierać posługiwanie się bardzo ważnym narzędziem, jakim są wymagania edukacyjne - niezbędne - kluczowe dla zrozumienia procesu oceniania, a potem stosowania w oparciu o art. 12 KN - ale to już sztuka oceniania.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Szkoda, że ten wątek się pojawił osobno, a nie w OCENIANIE

 01-09-2023 14:32:22   [#01]

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ( Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie o ocenianiu…)  system oceniania z danego przedmiotu powinien regulować następujące kwestie:

1) wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania;

2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunki i  tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

4) warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia. 

 

Czy coś przeoczyłam?  


post został zmieniony: 01-09-2023 14:45:35
Gaba05-09-2023 07:44:37   [#107]

Są jeszcze wolne miejsca na konferencji   Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej - będzie można posłuchać dr Szyling, Danusię Sternę...

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PPwYrTep1FJrk5BnLKnU41VA7qipuS9pUEvTM9fH6a1joUMkFhdJx18Y8kGLJTPYl&id=100092391591516

Lucy B05-09-2023 08:36:17   [#108]

Czy w Statucie może być następujący zapis : nauczyciel może zrobić krótką kartkówkę , która będzie oceniana w skali 1-5

 

Następnie podać skalę na 1-5.

Spotkałam się z podobnym zapisem w niektórych szkołach : dwie sakle : 1-6  oraz 1-5 . 

Gaba05-09-2023 13:44:09   [#109]

Wymagania podano w jakiej skali? Z zastosowaniem jakiej skali? Znam szkołę w Warszawie, która ma skalę 1-7 (podyktowane to jest IB), ale nie stosuje skali 1-6 do kartkówek, a do odpowiedzi ustnych jeszcze inną.

Skoro wymagania są z zastosowaniem konkretnej skali, to nie można manipulować. 

Gaba06-09-2023 06:57:23   [#110]

tak, jak RZewa napisała - można w ocenianiu bieżącym zastosować skalę dowolną sankcjonowaną jedynie i aż statutem (np. a-f), ale ustawodawca w rozporządzeniu o ocenianiu mówi, że dla ocen rocznych klasyfikacyjnych należy ocenę ustalić w skali 1-6. od klasy 4 SP. Przeprowadzanie np. sprawdzianu, z którego można dostać jedynie np. 4 (skala 1-4) pokazuje, że nauczyciel nie rozumie sposobu funkcjonowania wymagań edukacyjnych rzutowanych na skalę 1-6.

 

Skala od 1-7, na którą się wcześniej powoływałam, i tak musiała zostać odniesiona do polskiej skali 1-6 narzuconej rozporządzeniem.

 

Przykład jest omawiany w książce "O!Cena w szkole. Nieodrobione lekcji. Od przepisów do sztuki", Kraków 2023 r.


post został zmieniony: 06-09-2023 07:03:46
Jot14-09-2023 09:56:04   [#111]

Co ma obowiązek nadzorować dyrektor, jeśli chodzi o ocenianie z religii...Jak to właściwie jest? Księża mają swoje wizytacje..."Ocenianie z religii regulują odrębne przepisy"


post został zmieniony: 14-09-2023 09:59:42
Gaba16-09-2023 17:48:46   [#112]

Zakres wymagań opracowują specjalne komisje przy tzw. biskupach miejsca - rozporządzenie wskazuje: oceny ustala się wg skali obowiązującej w danej klasie (bardzo ciekawy zapis - nie dość, że używa pojęcia wystawia się, to jeszcze wg skali obowiązującej w klasie - no, niech będzie). Nadzór sprawuje m.in. dyrektor szkoły w zakresie metodyki, a więc i również specyfiki oceniania.

Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne obowiązuje więc. Można wydać zalecenia, jeśli stopni (zgodnie ze zastosowana skalą brak).


post został zmieniony: 16-09-2023 17:55:37
gosiaes210-10-2023 13:27:53   [#113]

Czy dyrektor szkoły w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego jest uprawniony do kwestionowania ocen bieżących wystawionych przez nauczyciela?

rzewa10-10-2023 17:14:14   [#114]

twardo? NIE. Chyba, że naruszono procedury zapisane w statucie lub zasady zawarte w u.s.o. lub rozporządzeniu

a miękko?... powinien rozmawiać z nauczycielami na temat oceniania, organizować szkolenia, zachęcać do samodoskonalenia w tej kwestii, tworzyć warunki do współpracy pomiędzy n-lami itp.

gosiaes210-10-2023 18:38:34   [#115]

dziękuję Ewo :)

Iwona 1324-10-2023 14:15:35   [#116]
Dziś, 24.10. godz.19,00  on-line w  CEO bezpłatne webinarium  - Ocenianie a przepisy prawa. Co warto wiedzieć?
Edycja Odporna szkoła 2023/2024 - nauczyciele. Jeszcze się można zapisać https://ceo.org.pl/wydarzenia/
Dante25-10-2023 07:18:20   [#117]

Byłem uczestnikiem tego webinarium. Doskonale przedstawiono kilka zagadnień z zakresu oceniania.

P.S. Brak podstawy prawnej, żeby nauczyciel mógł dysponować czasem wolnym ucznia dając mu zadanie domowe, zwłaszcza z dnia na dzień.  Uczeń/rodzic może powiedzieć, że dziecko musiało całe popołudnie odpoczywać/ pływać itp. i nie miało czasu na ,,szkołę w domu".

Na domiar złego : tylko nauczyciel klas 1-3 ma wiedzę, ile zadał dziecku na następny dzień : czy na 10 minut czy na 15 do pracy w domu.

Nauczyciele 4-8 funkcjonują bez ,,wiedzy o sobie" i każdy z nich może na następny dzień zadać dziecku pracę np. 4 x 60 minut. 

Gaba28-10-2023 09:29:06   [#118]

Bardzo dziękuję za argument - dysponowanie czasem ucznia poza szkołą - 

Gaba12-11-2023 08:48:53   [#119]

Polecam, gorąco materiał darmowy CEO

https://biblioteka.ceo.org.pl/nowe-spojrzenie-na-ocenianie-w-edukacji/  

 

Tradycja

Uczenie się dla oceniania...

Nauczanie dla oceniania...

 

Terażniejszość

Ocenianie dla uczenia się...

Ocenianie dla nauczania... 

 

Przyszłość?

Ocenianie jako uczenie się...

Gaba17-11-2023 07:26:15   [#120]

RAPORT NIK o ocenianiu - czekałam na niego od wiosny i... się rozczarowałam.

Oprócz wskazówek i argumentów dla zmiany - liczne błędy, przejęzyczenia i nieprawdziwie nazywane procedury, niepotrzebne procedury, niepoprawne procedury. Nieodpowiedni język oceniania. 

Mamy więc raport, który wymaga poprawy - NIK także poległ w tym temacie. Raport wprowadza zamieszanie.

 

Przygadał kocioł garnkowi, a sam smoli.

 

tu: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/system-oceniania-uczniow-w-swietokrzyskich-szkolach.html?fbclid=IwAR2et2pmoo34dX-MvVFruIAS-9lK-LSwKFDwPpQP1q2POL2oHb4r-_ufu0A 

obok wpisu na stronie głównej NIK - raport do pobrania

Gaba19-11-2023 18:38:03   [#121]

                                                                                                                                Kraków, 19 listopada 2023 r.

 

Prezes Naczelnej Izby Kontroli

Pan Marian Banaś

ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

 

W nawiązaniu do dokumentu z 16 listopada 2023 r. pt. FUNKCJONOWANIE SZKOLNYCH SYSTEMÓW OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA UCZNIÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM zgłaszam następujące uwagi:

Raport tak ważnej Instytucji musi być przygotowany rzetelnie – jako środowisko oświatowe potrzebujemy poprawnych narzędzi, w tym krytycznych raportów (nawet wykonywanych na mikropróbach) - zważywszy, że koncepcja oceniania konstruktywistycznego została wpisana już 1999 r. w polskie przepisy, które prawie niezmienione obowiązują od tamtego czasu.

Nauczyciele i dyrektorzy polskich szkół od prawie 25 lat nie otrzymali należytego wsparcia, łącznie z przygotowaniem formalnym na studiach, gdzie tematyka profesjonalnego i nowoczesnego oceniania poruszana jest nadal incydentalnie. Tak, jest powszechnie nieobecna.

Tymczasem w dokumencie przywołuje się nadal niepoprawne procedury, traktując je jako odpowiednie. Używa często języka, który jest zaledwie potocznym, a przyjęta terminologia nie wynika ani z przepisów (jako wykładnia językowa), ani z dziedziny naukowej (z wykładni celowościowej), jaką stanowi diagnostyka edukacyjna (dział pedagogiki ogólnej). Pojawiają się m.in. oceny cząstkowe (formalnie nie ma ich od 1999 r.!), wzo, pso, aktywność, wystawianie ocen (nie wiadomo, czy chodzi o wpisywanie stopni czy ocen) miast czasowników operacyjnych (np. ustalać, rozpoznawać itp.), pojawiają się złe praktyki np. analizy średnich ważonych itp. Średnie ważone to praktyka niegodziwa i manipulacyjna, na co wskazują eksperci w opracowaniach naukowych. Rozważania, co nauczyciel zrobił czy nie zrobił z tą praktyką, są mylące i sugerują, że jeśli coś poprawi, to to już będzie poprawnie. Nie będzie.

Kontrolerzy mieszają też sytuacje oceniania, chyba nie rozumiejąc, że ocenianie wpisane w obowiązujące przepisy ma budować proces (art. 44b uoso), a ocena nie musi być stopniem zgodnie cyt. przepisem - skali cyfrowej nie musi być zupełnie w bieżącym ocenianiu.

Przywoływanie wzo (wso), pzo (pso) skutkuje w szkołach jedynie biurokracją, nie ma bowiem żadnego umocowania w uoso art. 44 a–q do tego typu rozwiązań. Z żadnego innego przepisu nie wynika konieczność powoływania ww. tworów. Podawanie tych nazw odnosi się do praktyk nadmiarowych i niepoprawnych - owszem pojawiały się przygodnie w przeszłości, dziś szczęśliwie usunięte, choć nadal nagminnie plączą się po szkolnych praktykach (i statutach) oraz raportach, jak widać, tworząc papierkologię stosowaną, czyli biurokrację. Nie ma być też żadnych odrębnych zasad oceniania w statutach - ustawodawca sam te zasady nadał, a oblig ustawy nakazuje stosować. Kontrolerzy NIK jak i wielu nauczycieli nie rozumieją, że wewnątrzszkolne zasady oceniania są podane przez ustawodawcę w art. 44 a-q i mają być stosowane dokładnie tak, jak zapisał ustawodawca, czyli jednakowo i powszechnie w całej Polsce. Zaś art. 98 upo stanowi (jedynie i aż) dopełnienie tychże (w postaci delegacji do statutu i jako odrębna jego część) o nazwie szczegółowe warunki i sposób oceniania, doprecyzowując okoliczności oceniania. Zasady są niezmienne i jednakowe dla całej Polski, a warunki różne i zmienne, odpowiednie do potrzeb poszczególnych placówek, dając im autonomię instytucjonalną. Sposób oceniania (stosowanie konkretnej skali lub jej brak) definiuje zaś aktualne rozporządzenie wykonawcze.

Wypełnianie ilościowe jakiegoś kryterium oceniania na 100% nie jest wypełnieniem poprawnym, mimo że satysfakcjonuje kontrolerów. Od strony naukowej (i dobrej praktyki oceniania) winno być wypełnieniem ilościowo-jakościowym, to zaś odnosi się do sztuki oceniania, popartej diagnostyką edukacyjną i rozumieniem, czym są wymagania edukacyjne, do czego służą i jak się je buduje.

Używane w raporcie słowo aktywność zaciemnia materię oceniania. Ów termin wśród znawców tematyki określany jako niejednoznaczny. Czy to jest umiejętność ucznia czy forma sprawdzania wiedzy? Obydwa znaczenia w ocenianiu są bardzo potrzebne i mają swoje odrębne jednoznaczne nazwy.

Postawiono zarzuty, które odnoszą się do poprawnych  praktyk: nie istnieje odpowiednia liczba stopni - nie bada się tego na podstawie dziennika i zapisu w nim jakiejś określonej liczb cyfr. Oczekiwana nawet w statucie liczba cyfr (stopni) narusza technologię oceniania oraz gwarantowaną autonomię nauczyciela (art. 12 KN) - istotne są tutaj bowiem tylko i aż wymagania edukacyjne.

Nie odniesiono się do ważnych przepisów (rozp. o technice prawodawczej) wpływających na sposób tworzenia statutów – powszechny zwyczaj przepisywania aktów wyższego rzędu w aktach niższego, w konkretnym powszechnym przypadku to przepisywanie art. 44 a-q do statutu czy też aktualnego rozporządzenia o ocenianiu.

Nie wskazano naprawdę istotnych błędów. Nie odniesiono się do wszystkich przepisów wpływających na oceniania, np. do rozporządzenia o prowadzeniu dokumentacji szkolnej.

Raport zwiera przekłamania - z nowoczesnym ocenianiem mające niewiele wspólnego, vide: rozumienie oceniania bieżącego. Przytoczone procedury są błędne i archaiczne.

Itd. itp.

Rekomendacją potrzebną i oczekiwaną jest wspomaganie nie kontrola. Potrzebne jest:

- przeszkolenie pracowników kuratoriów, ministerstwa i innych, pracowników ośrodków doradczych w stosowaniu prawa, ponieważ niektórzy nie rozumieją prostych przepisów, praktyk nadmiarowych lub poprawnych, wynikających z diagnostyki edukacyjnej, wymuszając rozwiązania zbędne. Służę pomocą. Niektóre kuratoria już to zrobiły;

- obowiązkowe wstawienie  tematyki oceniania do przygotowania nauczycieli na uczelniach (wystarczy ok. 30h i tylko 1 semestr;)

- uruchomienie środków unijnych na szkolenia obowiązkowe nie tylko dla czynnych nauczycieli (całościowo wszystkie rady pedagogiczne przez przygotowanych edukatorów)) ale także dla nauczycieli akademickich oraz dla chętnych rodziców;

- coroczne stałe pochylanie się ministerstwa nad ocenianiem i wyczyszczeniem prawnym dwuznaczności, które jako środowisko jesteśmy w stanie wymienić (np. raz napisano, że wymagania dotyczą podstawy programowej i nie powinny poza nią wychodzić, a drugi raz, że ważna jest i podstawa programowa, i program nauczania) itp. + zmniejszenie podstaw programowych i korelacja ich pomiędzy szkołami

Należy zapytać też przede wszystkim naukowców, czy rozwiązania prawne, np. definicja legalna oceniania sprzed 25 lat (z art. 44b uoso) jest nadal naukowo poprawna, gdyż dyscyplina się rozwija. Jakie są ich opinie odnośnie praktyk? Sama praktyk naruszających zebrałam już ponad 100.

Należy też pracować ze znawcami tematyki, w tym praktykami, by porzucić rozwiązania zbędne i ustawić nowoczesny kurs na ocenianie jako uczenie się, a nie uczenie (się) dla oceniania. Rekonstruowanie nieboszczyków jest niepotrzebne – szkoda sił, czasu i pieniędzy.

Służę pomocą. Z poważaniem - dr Gabriela Olszowska, nauczycielka

popularyzatorka od kilkunastu lat nowoczesnego oceniania, która miała w rękach dziesiątki statutów, która przeszkoliła kilka tysięcy nauczycieli, autorka książki pt. „O!Cena w szkole. Od przepisów do sztuki. Nieodrobione lekcje”, Kraków 2023 r., ss.240.

 

Gaba30-11-2023 08:54:56   [#122]

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002572 

 

Uwaga, tekst ujednolicony rozp. w sprawie oceniania z 27 listopada 2023 r.

Jot30-11-2023 22:40:19   [#123]

A czemu na końcu jest, że rozporządzenie w chodzi w życie z dniem 1 września 2019 r...To kiedy wreszcie wchodzi? No chyba, że już nie kumam, bo już za późno, hmm:-)

ewa30-11-2023 23:39:01   [#124]

czytaj treść Obwieszczenia MEIN w sprawie (...) z dnia 10 listopada 2023 r. -  str. 1 - a dopiero potem treść rozp. MEN

i chyba nastanie odpowiednia pora :-)

 

Jot01-12-2023 10:35:37   [#125]

Aaaaa:-), racja, dzięki:-)

Gaba21-01-2024 07:20:25   [#126]

Ocenianie tradycyjne

Ocenianie formatywne/kształtujące

Ocenianie przyszłościowe

np. ocenianie kognitywne

Nauczanie dla oceny

Uczenie się dla oceny / oceniania

Ocena dla uczenia się

Ocenianie dla uczenia

 

Ocena jako uczenie

Ocenianie jako uczenie

Ocenianie jako uczenie się

 

N

U

N

U

U

N

Nauczyciel odpowiada za wyniki

 

Nauczyciel umożliwia, współorganizuje

 

Uczeń odpowiada za swoje uczenie się

Uczy się, oceniając

Konsultuje

doradza

 

Skimir21-01-2024 12:11:54   [#127]

Tak przy okazji oceniania, taka drobnostka ale może warto gdzieś info puścić.

Wzór świadectwa promocyjnego w edukacji wczesnoszkolnej. Dużo mówi się o ocenianiu opisowym a na drugiej stronie świadectwa, miejsca na ocenę tyle co kot napłakał. W naszej szkole nauczycielki w klasyfikacji śródrocznej i rocznej dają rodzicom osobne kartki z oceną opisową - tam mogą obszerniej opisać istotne sprawy (tym bardziej, że przepisy określają co taka ocena ma zawierać). Natomiast na świadectwie musi się zmieścić kilka okrągłych zdań bo miejsca mało. Bardzo nauczycielki na to narzekają.

A wystarczyłoby w rozporządzeniu określić, co zawiera druga strona świadectwa i dopuścić możliwość elastycznego sterowania ilością miejsca. Po co utrzymywać 6 czy 7 wykreskowanych linijek na dodatkowe osiągnięcia (gdy ich nie ma). Zamiast tego można by było więcej miejsca wykorzystać na ocenę opisową.

Jacek21-01-2024 12:43:24   [#128]

Najlepiej to by było gdyby świadectwa promocyjne zupełnie zniknęły, bo one nikomu do niczego nie są potrzebne.

Skimir21-01-2024 17:20:49   [#129]

To byłoby najprościej…

Roman Langhammer22-01-2024 08:03:07   [#130]

Szczególnie w klasach 1-3. Powinno być - jeśli już musi - coś w formie "gotowości szkolnej" w przedszkolu. Żeby była swoboda tej oceny opisowej.

Jot22-02-2024 08:38:33   [#131]

https://www.youtube.com/watch?v=X-YBvc93g2s&ab_channel=StowarzyszenieUmar%C5%82ychStatut%C3%B3w

Debata online-  średnia ważona, a ocena klasyfikacyjna

Leszek22-02-2024 11:04:13   [#132]

debata bardzo cicha, przynajmniej przez kwadrans

pozdrawiam

Jot22-02-2024 12:05:53   [#133]

potem jest ok

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]