Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauczyciel początkujący
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
joljol08-10-2023 17:46:42   [#151]

od 1 listopada 2022 do 23 czerwca 2023 to 7 miesięcy i 23 dni - po tym okresie ocena pracy zawodowej

od 1 wrzesnia 2023 należy ją zatrudnić do 31 stycznia 2025 (1 rok i 4 miesiące) by mozna ją ocenić po 2 latach,

a jeżeli uzyska co najmniej dobra ocenę pracy zawodowej to na kolejne dwa lata szkolne, tj. 31/08/2027

rzewa09-10-2023 04:00:32   [#152]

od 1 września 2023 należy ją zatrudnić do 31 sierpnia 2025, czyli na 2 lata szkolne

i dalej jak w poście wyżej

matyldaa03-11-2023 16:21:23   [#153]

Nauczycielka pracowała z przerwami od 2016 r., W marcu 23 r. rozpoczęła przygotowanie do zawodu. Pracowała do lipca 23 (placówka nieferyjna). Jeśli zatrudniam ją ponownie, to wpisuję formułkę o rozpoczynaniu przygotowania do zawodu? Czy może informuję, że od dnia 2. 11.23 r. odbywa przygotowanie do zawodu (a niżej wyliczam , kiedy i w jakim wymiarze pracowała)? 

matyldaa07-11-2023 20:55:34   [#154]

Nauczyciel zatrudniony do 30 czerwca 24 r. , a na dzień 26 maja 24r.  będzie miał 12 miesięcy pracy. Czy ocena pracy po zakończeniu umowy może być jednocześnie tą oceną w drugim roku pracy, skoro ten drugi rok pracy rozpocznie 27 maja 24 r?

Macia08-11-2023 10:19:41   [#155]

#153  informujesz ją o ilości zaliczonego stażu i przydzielasz mentora pisząc na jaki okres

# 154 wg mnie nie bo tak naprawdę to dopiero zaczyna drugi rok pracy a wcześniej musi przeprowadzić zajęcie - trochę to byłoby naciągane

juasia10-01-2024 14:47:03   [#156]

Nauczyciel początkujący zatrudniony był w szkole A od 1.09.2022 do 31.12.2023r. na pełen etat. Ten sam nauczyciel zmienił miejsce pracy i od 1.01.2024 zatrudniony jest na 1/2 etatu w szkole B i 1/2 etatu w szkole C (wolne wakaty). W szkole B realizuje przygotowanie do zawodu (przydzielony mentor). Czy w szkole C również powinien mieć przydzielonego mentora? Czy obie szkoły powinny przeprowadzać procedurę awansową, wystawić oceny po 2 latach?

Jak powinien być zatrudniony w szkole B i szkole C- czy na czas przygotowania do zawodu czyli do 31 sierpnia 2024 r., czy w związku z tym, że zatrudniony w trakcie roku szkolnego to tylko do końca zajęć szkolnych? 

rzewa10-01-2024 20:10:42   [#157]

w każdej  ze szkół realizuje przygotowanie do zawodu. ma mentora itd...

stosunki pracy są niezależne i w każdej szkole należy stosować przepisy zawarte w KN -> każdy z dyrektorów jest obowiązany stosować się do zapisów ustawy

natomiast do n-la należy decyzja w którym OP będzie składał wniosek na komisję (może też składać w obu), a jeśli szkoły B i C mają ten sam OP, to n-l decyduje z której szkoły "papiery" na komisje złoży (może też złożyć wszystko co ma :-))

w obu szkołach musi być zatrudniony do 31.08.24

juasia10-01-2024 20:16:05   [#158]

dziękuję rzewo,

kolega ma podobną sytuację, jednak  on nie przydzielił mentora u siebie w szkole, tylko mentor jest w jednej, sąsiedniej placówce z tej samej gminy; taka sytuacja ma miejsce od października, jak wyjść z tego impasu z mentorem?

rzewa10-01-2024 21:43:27   [#159]

przydzielić mentora teraz

i w dokumentach kontroli zarządczej umieścić notatkę o tym, że w trybie kontroli stwierdzono niedopatrzenie polegające na.... i je naprawiono powołując mentora

tyle

juasia10-01-2024 22:14:02   [#160]

a jeżeli umowa była zawarta do końca zajęć szkolnych, to zmienić ją w formie aneksu do 31 sierpnia? Bo umowy wymienić nie można i też w dokumentach kontroli zarządczej umieścić notatkę o podobnej treści?

rzewa11-01-2024 13:12:33   [#161]

tak

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]