Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauczyciel początkujący
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
rzewa08-02-2023 11:35:51   [#51]

2 x tak

matyldaa08-02-2023 12:19:15   [#52]

Dziękuję.

Rzewa, a jaki mam czas na zaobserwowanie lekcji i ocenę (na dzień 13 lutego 2023 ten nauczyciel za sobą 1 rok 11 miesięcy i 27 dni pracy). I jeszcze, czy konieczne jest obserwowanie przez doradcę (czy na tym etapie nie będzie błędem nauczyciel ze szkoły)?

rzewa08-02-2023 13:21:06   [#53]

wg mnie, możesz to zrobić w ciągu 3 m-cy od zatrudnienia albo wcale...

an09-02-2023 07:50:31   [#54]

Nauczyciel - psycholog - zatrudniony od 1.12.2022 - za zgodą kuratora bo bez przygotowania pedagogicznego. Na jaki okres powinna być zawarta umowa? do końca zajęć w czerwcu, do sierpnia, czy na dwa lata?

Czy takiej osobie przydziela się mentora?

 


post został zmieniony: 09-02-2023 08:03:50
ReniaB09-02-2023 17:41:38   [#55]

A na ile masz zgodę kuratora?

an09-02-2023 18:49:58   [#56]

No właśnie do zakończenia zajęć - czyli do czerwca, bo na taki okres wystąpiłam o tę zgodę (bo tak zawsze było -  że o zgodę występuje się na okres roku szkolnego). I teraz się zastanawiam czy nie popełniłam błędu - i powinnam wystąpić o zgodę na dwa lata?

izael09-02-2023 21:10:26   [#57]

a po co zgoda KO?

to jest nauczyciel początkujący, tak?

tak mniemam, an, bo piszesz o zatrudnieniu na 2 lata:)

więc:

KN

Art. 10. 

2.  Stosunek pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, która:

1) nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz
2) posiada wymagane kwalifikacje
- nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na 2 lata szkolne.

 

3.  W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, może być nawiązany stosunek pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy w szkole. W przypadku gdy nauczyciel w trakcie pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego, dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem umowę o pracę z końcem tego roku szkolnego bez wypowiedzenia. Dyrektor szkoły może nie rozwiązać umowy o pracę z nauczycielem, jeżeli nauczyciel nie uzyskał przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych i zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie drugiego roku pracy w szkole.

 

i ani słowa o kuratorze:)

an10-02-2023 07:35:55   [#58]

Bardzo dziękuję izael - bardzo pomogłaś. Rozjaśniło się!

Dan6717-02-2023 05:16:39   [#59]

Witam

  1. Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo /od 01.09.22 do 21.04.23r./ - ma kwalifikacje do prowadzonych zajęć, pełny etat, dotychczas nie pracował w szkole:  dyr do 12.05.23 - ma dać ocenę. A gdy podpiszę z tym n-lem kolejną umowę od 22. 04.23 do 23.06.23 ? to może być ocena dopiero w czerwcu????

2. Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo /od 01.09.22 do 23.06.23r./ - n-l początkujący, ma kwalifikacje do prowadzonych zajęć, pełny etat, dotychczas przepracował w przedszkolu /co najmniej 1/2 et/  -  7 lat 7 m-cy - dyr : zaliczam 3 lata do okresu przygotowania do zawodu, przeprowadzam ocenę, gdy jest co najmniej dobra powołuję komisję i n-l przeprowadza zajęcia, komisja wydaje opinię, jak pozytywna może składać wniosek o mianowanie????

Bardzo proszę o pomoc!!!

joljol17-02-2023 07:59:07   [#60]

2 x tak

Dan6717-02-2023 08:25:25   [#61]

czyli jak to ostatni rok przygotowania to najpierw ocena a potem zajęcia przed komisją /n-l nie miał dotychczas oceny/ ?

Dan6717-02-2023 08:54:54   [#62]

Gdy n-l początkujący /bez stopnia awansu/ zaliczone 3 lata pracy,  otrzyma  ocenę  dobrą i uzyska pozytywną opinię komisji to może składać wniosek na mianowanego. A co w sytuacji gdy w naszej szkole był na zastępstwo i kończy 23.06.23r. , wtedy już nie jest pracownikiem szkoły, co z egzaminem na mianowanego, dyr do komisji???

Macia17-02-2023 11:11:25   [#63]

dokumenty może złożyć przed rozwiązaniem stosunku pracy i op niech organizuje komisję

joljol17-02-2023 12:32:09   [#64]
Dan6717-02-2023 08:25:25   [#61]

czyli jak to ostatni rok przygotowania to najpierw ocena a potem zajęcia przed komisją /n-l nie miał dotychczas oceny/ ?

najpierw zajęcia

potem ocena

Macia17-02-2023 13:54:11   [#65]

myślę że Dan67 ma rację najpierw ocena potem zajęcie

5. W ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel, który w tym okresie uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, jest obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły.

joljol17-02-2023 14:09:30   [#66]

jasne Maciu

dzięki za uważność:)

Dan6718-02-2023 12:20:44   [#67]

Im więcej czytam na temat oceny po nowemu to mam coraz więcej pytań:

1. jaki przepis mówi konkretnie, że dyrektor może zaliczyć n-lowi realizującemu przygotowanie do zawodu n-la nawet 3 lata, /czy wystarczy, że n-l ma przepracowane ponad 7 lat czy też należy wskazać znaczący dorobek w jego pracy/?

 

Macia20-02-2023 10:12:44   [#68]

art. 10 ust 6 ustawy ZKN i raczej żadnego dorobku nie trzeba wskazywać


post został zmieniony: 20-02-2023 10:16:17
IkaP20-02-2023 12:58:28   [#69]

Wiem, że było, ale spotkałam tyle różnych interpretacji, że głupia już jestem

Proszę o pomoc w ustaleniu czy mogę zatrudnić psychologa do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej bez przygotowania pedagogicznego na mocy art. 10 ust. 3 KN w trakcie roku szkolnego, tj. od 1 marca 2023 r.

Psycholog ma kwalifikacje merytoryczne - ukończył studia mgr z psychologii, rozpoczął studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego i skończy je dopiero w grudniu 2023.

1. Jeśli mogę zatrudnić to na jaki okres - do końca sierpnia 2024 r. czy muszę do końca sierpnia 2023 r. (tu nie ma szans ukończenie przygotowania)?

2. Czy taka osoba rozpoczyna przygotowanie do zawodu nauczyciela i należy jej przydzielić mentora? Na jaki okres?

Z góry dziękuję za pomoc.

 

joljol20-02-2023 13:55:21   [#70]

Art. 10. 

2.  Stosunek pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, która:

1) nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz
2) posiada wymagane kwalifikacje
- nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na 2 lata szkolne.

 

3.  W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, może być nawiązany stosunek pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy w szkole. W przypadku gdy nauczyciel w trakcie pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego, dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem umowę o pracę z końcem tego roku szkolnego bez wypowiedzenia. Dyrektor szkoły może nie rozwiązać umowy o pracę z nauczycielem, jeżeli nauczyciel nie uzyskał przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych i zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie drugiego roku pracy w szkole.

 

IkaP20-02-2023 18:28:53   [#71]

Na ten art. się powołałam, tylko jego zapis jest teraz dla mnie nieczytelny. Co to znaczy w pierwszym roku pracy w szkole? Poradnia jest nieferyjna, to mam liczyć od marca do końca sierpnia 2023, do końca lutego 2024 czy do końca sierpnia 2024. Jak podpisać umowę? 

izael20-02-2023 18:58:38   [#72]

IkaP, od 1 marca na 2 lata, oczywiście z obowiązkiem zdobycia kwalifikacji pedagogicznych.

Zatrudniasz do 28 lutego 2025 r.

Ten nauczyciel odbywa przygotowanie do zawodu i musi mieć mentora.  Mentor na czas trwania przygotowania do zawodu nie dłużej niż do 28.02.2025 r.

Ten nauczyciel dostaje także 1000 zł na start, o ile takiego świadczenia nie pobrał już w innym miejscu pracy.

IkaP20-02-2023 22:18:51   [#73]

O to jeszcze inaczej niż myślałam. Obowiązek zdobycia pp do końca lutego 2024? Może być na 1/2 etatu? 

joljol21-02-2023 08:46:12   [#74]

tak do końca lutego 2024

musi być min pół etatu żeby odbywał przygotowanie do zawodu 

izael21-02-2023 14:39:27   [#75]

tak do końca lutego, ale w szczególnych przypadkach dłużej:) do końca drugiego roku pracy

izagim23-02-2023 09:12:01   [#76]

muszę się upewnić: zatrudniłam nauczyciela współorganizującego, jako nauczyciela początkującego, ma pełne przygotowanie z dn. 01.01.2023 i dałam umowę na dwa lata tj. 31 sierpnia 2024 + mentora + 1000 zł - czy dobrze zrobiłam?

izagim23-02-2023 11:20:51   [#77]

#76 proszę o wsparcie, podnoszę

joljol23-02-2023 11:38:52   [#78]

a co miał na 1/09/2022?

izagim23-02-2023 12:23:52   [#79]

nauczyciel zatrudniony od 01.01.2023r.  pierwsze zatrudnienie w szkole

joljol23-02-2023 15:23:31   [#80]

ale dwa lata to 31 grudnia 2024

poza tym ok - wg mnie

KaPi23-02-2023 16:07:02   [#81]

a czy psychologa zatrudnionego na pół etatu od 6.02.2023 - nigdy nie pracował w szkole, nie ma przygotowania pedagogicznego, musi uzupełnić, możemy zatrudnić do końca tego roku szkolnego? - nie wie, czy odnajdzie się w szkole...

my niesamorządowi

 

rzewa24-02-2023 10:29:05   [#82]

możesz zatrudnić na tyle ile chcesz ale nie dłużej jak na dwa lata

malmar1524-02-2023 10:33:03   [#83]

poszukuję nauczyciela na krótkie zastępstwo od 28.02 do 16.03

zgłosiła się nauczycielka początkująca (pierwsza praca w szkole)

czy przydzielam mentora i wypłacam dodatek na start?

rzewa24-02-2023 10:46:59   [#84]

tak jeśli zatrudniona będzie w wymiarze przekraczającym pół etatu (mentor) oraz jest to jej pierwsze w życiu zatrudnienie w szkole (dodatek)

malmar1524-02-2023 12:24:10   [#85]

dzięki Ewo, ale obędzie się bez mentora i dodatku,

znalazłam emerytkę (dobrze, że są i chcą pracować)

Dan6728-02-2023 11:03:12   [#86]

Dzień Dobry!

Naszły mnie kolejne wątpliwości:

nauczyciela zatrudniłam na zastępstwo - 01.09.22r. do 23.06.23r. /realizuje przygotowanie do zawodu, ma mentora/

W świadectwach pracy n-l wykazuje zatrudnienie  w prywatnym przedszkolu,  z KP, cały etat:

 01.08.14 - 30.06.15 - n-l wych. przedszk.

01.07.15  - 04.03.22 - n-l wych przedszk

1. czy można mu zaliczyć 3 lata pracy do okresu przygotowania do zawodu n-la i do maja n-l realizuje 9 miesięcy przygotowania,

2. czy n-l występuje z wnioskiem o ocenę? czy ja informuję o ocenie? /dopiero w czerwcu czy może być ocena wcześniej?

3. informuję n-la o lekcji, którą ma przeprowadzić przy komisji /opinia o przeprowadzonym zajęciu/

4 czy dyr wydaje jeszcze jakieś zaświadczenie??

5. zakładając że n-l uzyskał ocenę dobrą, z zajęcia pozytywną opinię  - może skłądać wniosek na mianowanego???

czy to jest zgodnie z nowymi przepisami???

proszę o pomoc i z góry dziękuję

 

 

Macia28-02-2023 14:52:53   [#87]

 Myślę, że spokojnie możesz zaliczyć 3 lata  czyli

1) tak

2) ty informujesz o ocenie

3) tak

4) tak ale dopiero po ocenie i lekcji gdy będzie składał wniosek o wszcz ecie postępowania egzaminacyjnego

5) tak

 Zakładam, że nie posiada stopnia nauczyciela kontraktowego

grzem28-02-2023 19:17:54   [#88]

nauczyciel początkujący zatrudniony w pełnym wymiarze na zastępstwo od 1.02 2023 do 31.03 2023 i (nic więcej nie będzie) przydzieliłem mentora, czy robię ocenę i do kiedy?

iksik28-02-2023 19:24:12   [#89]

Nauczyciel z pełnymi kwalifikacjami zatrudniony od 1 września 2021, w czerwcu 2022 uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego. Pracuje nadal, czy w bieżącym roku szkolnym powinien mieć mentora?

Roman Langhammer28-02-2023 19:40:25   [#90]

Nie. Mentora mają tylko nauczyciele początkujący.

iksik28-02-2023 19:53:46   [#91]

Ale on jest początkujący, pracuje od września 2021 czyli obecnie drugi rok.

iksik28-02-2023 20:15:37   [#92]

Powyższa uwaga już nieaktualna, doczytałam przepisy.


post został zmieniony: 28-02-2023 20:16:18
Macia01-03-2023 08:02:15   [#93]

do grzem robisz ocenę i masz czas do 21 kwietnia nie później niż 21 dni od rozwiązania stosunku pracy

Ewa 198202-03-2023 08:20:27   [#94]

Czyli jak rozumiem, nauczyciel zatrudniony u mnie od lutego, pracujący wcześniej w przedszkolu prywatnym (cały rok i do lutego, kiedy przyszedł do mnie) ma ten rok zaliczony na poczet 3 lat i 9 miesięcy, i u mnie jest na drugim roku awansu? A co z oceną z tamtego miejsca? Musi być?

joljol02-03-2023 11:43:35   [#95]

Powinna

Macia10-03-2023 12:51:55   [#96]

nauczyciel poczatkujący zatrudniony w przedszkolu  poniżej 1/2 etatu nie realizuje przygotowania do zawodu a jeśli pojawi się potrzeba zastępstwa i zwiększy musi e wymiar ponad 1/2 to powinnam dać mentora i zrobić ocenę pracy 

Jeśli jednak taka potrzeba będzie np. na 2-3 tygodnie kilka razy w roku to może jednak lepiej dać godziny ponadwymiarowe lub doraźne zastępstwa żeby nie mieć dodatkowej roboty. 

o ale chyba n-l w niepełnym wymiarze nie może mieć ponadwymiarowych 


post został zmieniony: 10-03-2023 12:53:18
Ala10-03-2023 14:50:02   [#97]

może mieć doraźne

Dan6709-05-2023 05:55:19   [#98]

Witam

nauczyciel początkujący, u nas na rocznym zastępstwie, zaliczone 3 lata, dostaje ocenę w maju, a w czerwcu ma przeprowadzić zajęcie /pracuje w opiece całodobowej/ to ile ma trwać ta obserwacja przez komisję:

- 45 minut

- 60 minut

a w komisji wystarczy jak będzie dyr, n-l uczący tego samego przedmiotu i n-l dyplomowany zatrudniony na stanowsku pedagoga?

bardzo proszę o radę

rzewa09-05-2023 14:16:01   [#99]

60 minut

taka komisja jest całkowicie wystarczająca

Dan6721-05-2023 20:05:34   [#100]

N - l zatrudniony na zastępstwo na okres od 01.09.22 do 23.06.23, zaliczone 3 lata, realizuje 9 miesięcy przygotowania do zawodu n-la,

17.04.23 - informacja dla n-la, że będzie oceniany od 03.04.2023r,

co wpisać w karcie oceny n-la, w miejscu:

okres pracy, za który została dokonana ocena pracy:

od 01.09.22 czy od 03.04.23 ???

 

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]