Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauczyciel początkujący
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
rzewa21-05-2023 21:07:28   [#101]

1.09.2023

Dan6720-07-2023 05:48:33   [#102]

Witam

Egzamin na mianowanego /po nowemu - n-l początkujący/ to:

1 rozwiązanie problemu w oparciu o przepisy prawa oświatowego,

2 pytania od poszczególnych członków komisji

3 na szkoleniu usłyszałam, że w trakcie egzaminu zapewnia się nauczycielowi dostęp do aktów prawnych - gdzie o tym pisze w przepisach i w jakiej formie to można zrobić?

 

Bardzo proszę o radę i z góry dziękuję za pomoc.

Margaretka220-07-2023 10:41:33   [#103]

Nauczycielka ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć, dotychczas pracuje w prywatnym przedszkolu, nie posiada stopnia awansu zawodowego, nie ma przydzielonego tam mentora. Od 1 września zatrudniam ją u siebie, czy można jej zaliczyć rok przygotowania, tam pracuje nawet dłużej zgodnie z kwalifikacjami na cały etat. Czy dyrektor dotychczasowej, niepublicznej placówki musi jej wystawić ocenę pracy. Czy mimo braku oceny pracy, można zaliczyć rok przygotowania do zawodu.

rzewa20-07-2023 14:05:17   [#104]

Margaretka2

Ta n-lka powinna mieć w tym przedszkolu mentora od 1.09.2022 i dyrektor tego przedszkola ma obowiązek wystawić jej ocenę pracy - art 6a KN dotyczy także przedszkoli niepublicznych art 91b ust 2 pkt 1 i 4 KN

I należy jej zaliczyć tyle przygotowania ile ma wypracowane - z tego niepublicznego przedszkola powinna mieć 2 oceny: jedną wystawioną w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu n-la (chyba, że pracowała tam dłużej niż 2 lata) oraz ocena wystawiona w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

Dan67: wszystko masz w rozporządzeniu awansowym - §6 i §10 ust 1 i 2 rozporządzenia MEiN z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1914)


post został zmieniony: 20-07-2023 14:07:27
matyldaa21-07-2023 14:07:57   [#105]

Zatrudniłam w zastępstwie nauczycielkę, której zaliczyłam 1 rok 3 miesiące pracy w zawodzie. Pracowała (placówka nieferyjna) 4 miesiące, w tym czasie miała jedną obserwowaną lekcję (drugi rok pracy), z założonych dwóch. Z dniem 31 lipca ustaje zatrudnienie i w związku z tym robię jej ocenę pracy (wystawiona w związku z rozwiązaniem umowy o pracę). Ale, prawdopodobnie 1 września znów będzie zatrudniona na zastępstwo. Czy w takiej sytuacji ta ocena jest traktowana jako ocena w drugim roku pracy? Co z założoną drugą obserwowaną lekcją (zgodnie z art. 9fa ust 1 Karty Nauczyciela  ustaliłam dwie takie lekcje)? 


post został zmieniony: 21-07-2023 14:09:57
rzewa21-07-2023 16:57:21   [#106]

ja bym tę ocenę potraktowała jako tę w drugim roku pracy -> miała przecież jedną obserwowaną lekcję (mam nadzieję, że wypadła dobrze), a to wyczerpuje wymóg art 9fa ust 1 KN

ale jeśli Twoim zdaniem powinna ona przeprowadzić jeszcze jedna obserwowana lekcję, to jej taka lekcję zrób ale i tak nie możesz dokonać oceny pracy wcześniej niż po roku od dokonania tej związanej z rozwiązaniem umowy o pracę - art 6a ust 1 KN

jeśli zostanie ona zatrudniona na nie dłużej niż rok, to w związku z awansem nic więcej robić nie musisz poza zwykłym nadzorem nad jej pracą i przydzieleniem mentora oraz wystawieniem kolejnej oceny przy rozwiązaniu stosunku pracy

renusia28-07-2023 13:54:15   [#107]

nauczyciel zatrudniony na zastępstwo w wymiarze 6/18 w roku szkolnym 2022/2023 Od 1.09 2023 9/18 etatu. Zatrudnienia się go na 2 lata zgodnie z: 

Art. 10. 2. Stosunek pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, która:

1) nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz
2) posiada wymagane kwalifikacje
- nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na 2 lata szkolne.

 czy na 1 rok szkolny zgodnie z: (nie posiada oceny)

3a. Stosunek pracy z nauczycielem, który:
1) nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz
2) posiada wymagane kwalifikacje, oraz
3) posiada co najmniej 2 lata pracy w szkole, oraz
4) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy
- nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
3b. Nauczyciel, który:
1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 3a pkt 1-3, lecz nie spełnia wymogu, o którym mowa w ust. 3a pkt 4, albo
2) w ciągu 6 lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nie uzyskał stopnia nauczyciela mianowanego
- może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny. Umowa taka może być zawarta więcej niż jeden raz.

I czy stwierdzenie "posiada co najmniej 2 lata pracy w szkole " oznacza wszystkie zatrudnienia czy tylko takie 1/2 i powyżej 1/2 etatu ?

 

matyldaa28-07-2023 17:34:52   [#108]

Na jaki okres  poprawnie zatrudnić nauczycielkę w przedszkolu, w zastępstwie? Czy można  od 4 września do 30 czerwca 24 r? Ewentualnie do 31 lipca (żeby wykorzystała urlop). Będzie zastępowała nauczycielkę, która od 1 sierpnia 23 r. do 31 lipca 24 r. będzie na udpr (ale nie ma konieczności zastępstwa w sierpniu 23 r. ). 


post został zmieniony: 28-07-2023 17:35:52
rzewa28-07-2023 19:49:26   [#109]

a to jednostka feryjna czy nie?

zatrudnienie od 1.09

matyldaa28-07-2023 23:36:30   [#110]

Nieferyjna (przedszkole).

klagor21-08-2023 17:33:35   [#111]

 

Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującej kwestii:

Chcę zatrudnić nauczycielkę, która

1)nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz

2)posiada wymagane kwalifikacje

oraz w roku szkolnym 2022/2023 pracowała do końca sierpnia w innej szkole.

Czy umowę nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na 2 lata szkolne zgodnie z art.10 ust. 2 czy na rok ( bowiem rok przepracowała już w innej szkole). Nie wiem jak potraktować zapis .

„Stosunek pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole

 

rzewa21-08-2023 18:48:23   [#112]

zatrudniasz na tyle ile jej brakuje do tego 2 letniego okresu, czyli na rok, a od 1.09.24 będzie to umowa na czas nieokreślony, o ile przyniesie ona z tamtej szkoły co najmniej dobrą ocenę pracy

klagor21-08-2023 19:05:29   [#113]

Dziękuję

klagor22-08-2023 10:09:40   [#114]

do rzewy #112 i pytania w #111

Nauczyciel otrzymał dobrą ocenę pracy dokonaną w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w szkole, w której był zatrudniony od 09.22 do sierpnia 2023 

1.czy nauczyciela traktuję jako osobę w trakcie 2 roku odbywania przygotowania do zawodu 

2. czy dokonuję oceny pracy w r. 2023/2024 a otrzymaną ocenę uwzględniam przy dokonywaniu oceny pracy w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela ( art.6a 1db);

3. jesli odp. tak na 2 pytanie, to co z zapisem mówiącym, że ocenę pracy można dokonać nie wcześniej niż po roku od ostatniej oceny

 
izael22-08-2023 10:11:51   [#115]

nie-rzewa:)

1. tak

2. tak

3. ta norma nie obowiązuje przy ocenach związanych z awansem

 

KN Art. 6a. ust. 1dh


post został zmieniony: 22-08-2023 10:13:35
sońka22-08-2023 22:18:09   [#116]

Nauczyciel początkujący zatrudniony do 31.08. Kiedy rozpocząć procedurę oceny?

rzewa23-08-2023 00:34:15   [#117]

powinno się to zrobić najpóźniej 31.08, czyli w dniu wydania świadectwa pracy zwracamy się z pytaniem o kryterium n-la

ale i później da się radę -> ocenę pracownik powinien otrzymać najpóźniej 21 dnia po rozwiązaniu stosunku pracy, czyli 21.09

klagor23-08-2023 21:18:24   [#118]

#115 a w umowie o pracę jaką podstawę prawną podajemy,  art.10 ust.2 KN ?

rzewa23-08-2023 23:48:24   [#119]

tak

sońka24-08-2023 08:09:58   [#120]

dziękuję

joljol25-08-2023 11:44:02   [#121]

taka sytuacja

n-l poczatkujacy - staż 2 lata 2 miesiace - przychodzi bez oceny pracy 

czy mogę mu to zaliczyć?

we wrześniu minie 3 lata pracy

czy mogę w tym roku szkolnym powołać komisję do oceny zajęć i zrobić ocenę pracy końcową?

rzewa25-08-2023 13:07:06   [#122]

w jakim dokładnie okresie przepracował te 2 lata i 2 m-ce

i kiedy (data) został u Ciebie zatrudniony

o jakim roku szkolnym piszesz w pytaniu i co określasz mianem końcowej oceny pracy?

joljol25-08-2023 13:23:51   [#123]

w jakim dokładnie okresie przepracował te 2 lata i 2 m-ce - 1/09/2020 - 31/10/2022

i kiedy (data) został u Ciebie zatrudniony - 24/10/2022

o jakim roku szkolnym piszesz w pytaniu i co określasz mianem końcowej oceny pracy? - o roku 2023/24 chodzi mi o tą w 4 roku

rzewa25-08-2023 13:49:31   [#124]

to dlaczego ten n-l nie zrobił kontraktowego w 2021 roku?

niech się n-l zwróci do dyrektora poprzedniej szkoły o ocenę -> dyrektor miał obowiązek ją wystawić w październiku 2022

owszem w roku szk. 2023/2024 n-l powinien przeprowadzić zajęcia o jakich mowa w art 9fa oraz otrzymać ocenę pracy i po jej uzyskaniu ale nie wcześniej niż od 1.06.2024 ma prawo wystąpić z wnioskiem na komisję awansową

a tak z ciekawości: na jaki okres został on u Ciebie zatrudniony i dlaczego tak?


post został zmieniony: 25-08-2023 13:50:33
joljol28-08-2023 08:05:24   [#125]

nauczycielka przyszła z placówki prywatnej

niestety, nie dostała oceny w październiku 2022, prosiła, przedszkole jest zamknięte, chyba od grudnia 2022

zatrudniłam ją na dwa lata od 24/10/2022 bo nie miałam jej świadectwa pracy, które doniosła w grudniu, gdzie jest informacja, ze ma od 1/09/2020 - 31/10/2022 staż pracy jako nauczyciel i które mogę zaliczyć

 

rzewa28-08-2023 16:22:30   [#126]

na pewno możesz zaliczyć okres 1.09.2020 - 31.08.2022, bo od 1.09.2022 weszły nowe przepisy i te umożliwiają zliczenie o ile jest ocena pracy

gosiaes228-08-2023 21:00:30   [#127]

Zatrudniam psychologa na 6 godzin, który na dzień 1 września nie posiada przygotowania pedagogicznego i wymaganych kwalifikacji. Dokumenty potwierdzające odpowiednie wyksztłcenie będą w październiku. 

Kuratorium wyraziło zgodę - 

Zatrudnienie powinno nastąpić na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z zastosowaniem odpowiednio przepisów dotyczących tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustalonym
wynagrodzeniem nie wyższym niż 184kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Organy prowadzące szkoły mogą upoważniać dyrektorów szkół,indywidualnych przypadkach, do przyznawania wynagrodzenia wyższej wysokości(art. 15 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe).

Czy moje obliczenia są poprawne?

3981,55 x 187% = 7445,50: 40 x 6godz. 

rzewa28-08-2023 23:05:52   [#128]

nie wiem na jakiej podstawie KO wyraziło zgodę, tj. na jakiej podstawie był wniosek do kuratora o zgodę

i postu wynika, że wniosek był złożony na podstawie art 15 ust 2 u.P.o., zatem nie będzie to n-l a osoba zatrudniona do realizacji zadań psychologa

zgodnie z treścią art 15 ust 3 u.P.o. wynagrodzenie takiej osoby nie może być wyższe niż 184% kwoty bazowej, ale może być niższe - takie na jakie pozwala plan finansowy (za zgodą OP może też być wyższe od tej kwoty)

kwota bazowa w 2023 roku to 3981,55, a 184% kwoty bazowej to 3981,55 x 1,84 = 7326,05 zł

pensum psychologa ustala OP ale nie może ono być wyższe niż 22 godz/tyg

czyli jeśli zatrudnisz tego psychologa na 6 godzin tygodniowo i chcesz i możesz mu dać maksymalne wynagrodzenie dopuszczone ustawą a ustalone u was pensum psychologa wynosi 22, to musisz go zatrudnić na 6/22 etatu, wobec czego jego wynagrodzenie miesięczne wyniesie: 1998,01 zł

natomiast ta osoba będzie realizowała zadania psychologa w wymiarze max 10,9 godziny tygodniowo w tym 6 godzin bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz


post został zmieniony: 28-08-2023 23:06:25
gosiaes229-08-2023 10:34:42   [#129]

Dziękuję :)

Bardzo to skomplikowane :(

malmar1531-08-2023 09:40:14   [#130]

nauczyciel religii- pierwsza praca w szkole, czyli początkujący

na dyplomie- teologia katechetyczno- pastoralna, ukończył w 2015 roku

w suplemencie do dyplomu ma tylko 110 godzin praktyk katechetycznych na 5 roku

 

czy ma przygotowanie pedagogiczne czy nie?

 

rzewa31-08-2023 10:09:41   [#131]

na to pytanie powinien odpowiedzieć suplement dyplomu lub zaświadczenie z uczelni

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN poz. 9)

§ 1. Ilekroć w porozumieniu jest mowa o:

1) kolegium teologicznym - należy przez to rozumieć kolegium teologiczne prowadzone przez Kościół katolicki;

2) przygotowaniu pedagogicznym do nauczania religii - należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i katechetyki, nauczanych w powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego do nauczania religii świadczy dokument ukończenia wyższego seminarium duchownego albo dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez kolegium teologiczne, uczelnię prowadzoną przez Kościół katolicki albo uczelnię publiczną prowadzącą kształcenie w zakresie teologii katolickiej albo świadectwo ukończenia kursu katechetyczno-pedagogicznego prowadzonego przez kolegium teologiczne lub wyższe seminarium duchowne;

malmar1531-08-2023 10:23:33   [#132]

Ewo, dziękuję, tak myślałam.

malmar1531-08-2023 11:44:31   [#133]

i jeszcze jedno

n-l w lutym kończy podyplomówkę z przygotowania pedagogicznego

  1. czy muszę wystąpić o zgodę do KO czy zatrudniam bez zgody na podstawie art. 10 ust. 3 KN bez zgody KO?

W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, może być nawiązany stosunek pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku pracy w szkole. W przypadku gdy nauczyciel w trakcie pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego, dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem umowę o pracę z końcem tego roku szkolnego bez wypowiedzenia. Dyrektor szkoły może nie rozwiązać umowy o pracę z nauczycielem, jeżeli nauczyciel nie uzyskał przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych i zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie drugiego roku pracy w szkole.

 

Właśnie przed momentem otrzymałam misję z Kurii :( na rok szkolny od 1.09.23 do 31.08.2024 z dopiskiem „Nauczyciel w trakcie uzupełniania kwalifikacji. Wymagana zgoda KO”

  1. Rozpoczyna staż?
  2. Płacę jak n-l początkujący bez pp?
  3. Płacę świadczenie na start? Wskazał szkołę niepubliczną jako główne miejsce pracy (u mnie ma 10/18)

 

co za rok :(

rzewa31-08-2023 13:38:42   [#134]

1. nie -> po nowemu nie ma żadnych staży, ale

a) nie rozpoczyna też przygotowania do zawodu n-la jeśli KO zgodzi się na zatrudnienie, bo podstawą nawiązania stosunku pracy będzie art 10 ust 9 KN

b) chyba, że KO napisze, że zgoda niepotrzebna, bo zatrudnienie może być na podstawie art 10 ust 3 KN -> wtedy rozpoczyna przygotowanie do zawodu n-la i musi mieć mentora

ale czy tak, czy tak zatrudnienie na rok szkolny (do 31.2024, bo tak nakazuje misja)

2. tak

3. nie jeśli a), tak jeśli b)

a co za rok będzie zależało przede wszystkim od misji

joljol07-09-2023 14:48:29   [#135]

na jakiej pp mogę zaliczyć nauczycielowi początkujacemu 3 lata pracy? - po prostu nie widzę:(

rzewa07-09-2023 15:26:30   [#136]

art 10 ust 6 ZKN

joljol07-09-2023 20:24:23   [#137]

Dziękuję:)

matyldaa07-09-2023 22:23:56   [#138]

Rzewa... #106

Zatrudniłam ponownie nauczycielkę w zastępstwie w przedszkolu (nieferyjne). Wcześniej pracowała w moim przedszkolu od marca 23do lipca 23. Ma za sobą ogółem (przez ostatnie kilka lat) ok 1 rok 8 miesięcy pracy w szkołach/przedszkolach. Zrobiłam jej ocenę pracy na koniec zatrudnienia (pracowała do 31 lipca, ocena zrobiona w sierpniu 23 r. ) i tak , jak wyżej pisałaś, jest to ocena w drugim roku pracy. 

1. I teraz: daję jej pismo informujące o odbywaniu przygotowania do zawodu ale już nie mam obowiązku wynikającego z art. 9fa ust 1 Karty Nauczyciela?  Mogę po prostu obserwować lekcje w ramach normalnie prowadzonego nadzoru?

2. Na koniec zatrudnienia (umowa od 1 .09.23  do 31 .08.24) robię ponownie ocenę wynikającą z końca umowy?

 

 

rzewa08-09-2023 14:11:03   [#139]

1. tak, o ile jest to jej 3 rok pracy; jeśli to 4 rok pracy to musisz jej zorganizować 1 obserwowaną lekcję - art 9fa ust 5 KN

2. tak

malmar1512-09-2023 14:01:44   [#140]

do [#134]

rzewo, dziękuję

wysłałam do KO o zgodę, mam zatrudnić na podstawie art 10 ust 3 KN

płaca, mentor, świadczenie na start- wypłacam, przydzielam

co z dodatkiem wiejskim?

malmar1512-09-2023 20:03:41   [#141]

 bez dodatku


post został zmieniony: 12-09-2023 20:04:12
gona13-09-2023 19:57:25   [#142]

Nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w 2004 r. Od czasu uzyskania stopnia przepracował z przerwami w szkole 10 lat. Czy z 1.09.2023 r. rozpoczyna staż na nauczyciela mianowanego w wymiarze 1 rok i 9 miesięcy  składając wniosek i plan rozwoju?

rzewa13-09-2023 21:24:14   [#143]

jeśli do dnia 31.08.2022 (włącznie) przepracował w szkole jako n-l kontraktowy 10 lat i do tego dnia nie rozpoczął stażu, to jeśli rozpocznie staż 6.09 br (lub później), to jego staż trwa 9 m-cy

a jeśli rozpoczął staż 1.09 br to jego staż trwa 1 rok i 9 m-cy

gona13-09-2023 21:34:02   [#144]

Dziękuję

matyldaa03-10-2023 23:41:38   [#145]

Zatrudniam od listopada nauczyciela początkującego. Pracował już w szkole od stycznia 23 do maja 23 w zastępstwie. Zaliczam mu 5 miesięcy pracy do okresu przygotowania do zawodu. Ale: czy od listopada mogę zatrudnić go do końca zajęć szkolnych, skoro nie będzie to zastępstwo? Czy zatrudniam do na dwa lata szkolne: listopad 23-31 sierpnia 2025?

joljol04-10-2023 08:22:23   [#146]

zaliczasz mu te 5 miesięcy pod warunkiem, że ma ocenę pracy zawodowej za ten okres

jeżeli masz wakat to powinien być zatrudniony by mieć możliwość odbywać przygotowanie do zawodu

 

rzewa05-10-2023 13:30:13   [#147]

jeśli masz wakat, to masz obowiązek zatrudnić go tak, by miał przepracowane co najmniej 2 lata szkolne a jego zatrudnienie kończyło się 31.08, czyli do 31.08.2025


post został zmieniony: 05-10-2023 13:33:38
barkuk06-10-2023 19:34:05   [#148]
  1. Nauczycielka przyszła z poprzedniej pracy z oceną po przepracowaniu  7 miesięcy i 23 dni. (nauczyciel poczatkujący)Od 9.10 rozpocznie pracę w naszej szkole. Czy może być tak długa przerwa w okresie przygotowania do zawodu?  Jeżeli tak , to ile będzie trwał okres przygotowawczy?
rzewa06-10-2023 23:00:44   [#149]

żadnych ograniczeń co do trwania przerwy nie ma

okres ten będzie trwał, tak jak napisano w KN 3 lata i 9 m-cy czynnej pracy (w co wlicza się urlopy wypoczynkowe)

czyli należy ja zatrudnić do 31.08.2025, a jeśli uzyska co najmniej dobra ocenę pracy na lezy zatrudnić ją na kolejne 2 lata szkolne, tj do 31.08.2027

jeśli nie będzie miała żadnych dłuższych nieobecności, to będzie mogła złożyć papiery na komisję awansową po 15.11.2026 r.

barkuk08-10-2023 09:26:27   [#150]

Rzewa, a jak będzie w takim przypadku?

Nauczycielka pracowała na zastępstwo od 1.11.2022r. do 23.06.2023r. Miała umowę tylko do końca zajęć dydaktycznych. 

Następnie od 1.09. 2023r. w naszej szkole. Kiedy zakończy okres przygotowania? 

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]