Forum OSKKO - wątek

TEMAT: oddziały przygotowawcze...
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
MKJ12-03-2022 14:38:42   [#51]

W Aleje ostatnio, nie wiedzieć czemu, nie dostaję zaproszeń, natomiast w Gmachu z pewnością nie mogą się już mnie doczekać. :-)

Jot13-03-2022 20:17:08   [#52]

Tak czytam i czytam...Czy dobrze rozumiem, że nasz nauczyciel, który miałby uczyć  języka polskiego ma skorzystać z tego planu ramowego, ?

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110610306/O/D20110306.pdf

cyt "W oddziale przygotowawczym w ramach ww. tygodniowego wymiaru godzin prowadzi się naukę języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, zgodnie z rozp. MEN z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 61, poz. 306).

 

 

bosia13-03-2022 21:38:23   [#53]

§ 16 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23.08.2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020r. poz. 1283 ze zm.)

W oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 5, prowadzi się naukę języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w wymiarze nie niższym niż 6 godziny tygodniowo.

na podstawie ramowego programu (nie planu)

wskazane w § 16 ust. 9 przepisy, to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców

Jot15-03-2022 08:21:08   [#54]

Czy w przypadku uczniów z Ukrainy koniecznie trzeba rozmowy kwalifikacyjne???par 12 rozporz

kaef15-03-2022 08:43:13   [#55]

Powiem tak: a jak inaczej go przyjąć? Przecież trzeba ustalić to i owo, a rozmowa kwalifikacyjna w rozumieniu § 12 ma według mnie na celu określenie, do której klasy ucznia posłać. Gdy brak dokumentów ciężko to zrobić bez rozmowy z uczniem/rodzicem. Pytanie oczywiście o takie pierdoły, jak dokumentacja przebiegu takiej rozmowy.

W większości przypadków to jednak nie jest potrzebne, bo przyjechali oni przecież z paszportem lub aktem urodzenia, a to już jest wystarczająca przesłanka do klasyfikowania ucznia do danej klasy.

Ja mam jednak inne pytanie, bo minister tak kategorycznie się wypowiada (jak zawsze). Czy oddziały przygotowawcze muszą być? Mam wprawdzie Ukraińców, którzy nie mówią po Polsku i ich funkcjonowanie jest, delikatnie mówiąc, trudne. Gmina jednak patrzy na oddziały niechętnie. Co w tej sytuacji?


post został zmieniony: 15-03-2022 08:43:44
Roman Langhammer15-03-2022 09:12:03   [#56]

Nic. Zgodnie z przepisami dyrektor wnioskuje do OP o uruchomienie oddziału przygitowawczego. Jeśli OP nie wyrazi zgody, to uczniowie ci są w zwykłych oddziałach. Warto o zgodę na oddziały przygotowawcze wystąpić na piśmie, żeby samemu mieć papierek z negatywną odpowiedzią - dyrektor chciał, a OP nie dał.

Jot15-03-2022 09:28:14   [#57]

Bardziej myślałam pod kątem papierologii związanej z tą rozmową.Źle zapytałam, bo wiadomo, że rozmowa być musi. Co minimum powinno być potwierdzeniem takiej rozmowy, jeśli brak dokumentów? Wystarczy to, we wniosku o przyjęcie i określenie, do jakiej klasy i ewentualnie "uwagi"? Można to traktować, jako podsumowanie rozmowy? Proszę podpowiedzcie


post został zmieniony: 15-03-2022 09:28:43
Jot15-03-2022 10:56:57   [#58]

Czy oddział przygotowawczy ma wychowawcę i zajęcia z wychowawcą? ...

Marek Pleśniar15-03-2022 11:43:02   [#59]

chciałem napisać że wszystko jest  tu:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001655

hm

ale nie wszystko - rzeczywiście nie widzę o wychowawcy

orsetto15-03-2022 14:13:04   [#60]

Czy istnieje możliwość zatrudnienia studentki filologii polskiej z Ukrainy( 3 rok)  jako nauczyciela w oddziale przygotowawczym? Np. na podstawie art. 15 ust. 2? Czy tylko jako pomoc nauczyciela? 

Jot15-03-2022 14:41:20   [#61]

#59 :-) no ja nie nie widzę


post został zmieniony: 15-03-2022 14:43:15
Jot15-03-2022 15:08:03   [#62]

tzn nie widzę:-))

izael15-03-2022 18:36:17   [#63]

chyba że to:

§ 3. Zatrudnienie w szkole nauczyciela nie będącego obywatelem polskim wymaga zgody organu prowadzącego tę szkołę.

 

§ 4. Przy zatrudnianiu nauczycieli nie będących obywatelami polskimi organ wyrażający zgodę na ich zatrudnienie może odstąpić od wymogów kwalifikacyjnych, określonych w przepisach o kwalifikacjach nauczycieli - w zakresie wykształcenia i przygotowania pedagogicznego - tylko wtedy, gdy taka potrzeba wynika z organizacji nauczania w szkole.

krywio15-03-2022 23:38:52   [#64]

Mam wstępnie zgodę OP na utworzenie oddziału przygotowawczego na dwóch uczniów. Suma ukończonych lat na Ukrainie wynosi 7, w bieżącym roku szkolnym chodzili do klasy 8 i u nas również będą w 8.

Gościnnie w zajęciach  będzie uczestniczyło starsze rodzeństwo (3), które nie chce iść jeszcze do szkoły średniej.

Doskonale to rozumiem, dzieciaki będą czuły się razem lepiej i oswoją się z nową sytuacją i okolicą.

Rozumiem, że przydzielam 6 godzin języka polskiego. Pozostaje mi 19 godzin i tu pojawia się pytanie, jakie zajęcia to powinny być?

I druga kwestia, czy na wf, plastykę, muzykę mogłyby chodzić z polskimi dziećmi w ramach integracji? 

Jot16-03-2022 17:08:05   [#65]

Chyba się pogubiłam, bo drążę dalej,więc proszę wyjaśnijcie mi, jak rozumieć

Art.55.5. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone w oparciu o realizowane w szkole programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów."USTAWA z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa"

 

Wydawało mi się, że oznacza to konieczność realizacji wszystkich, a nie wybranych  przedmiotów z ramówki, z tym, że programy trzeba  dostosować jak wyżej napisane. Rozumiem, że po ludzku wypadało by zrobić inaczej i dać tylko niektóre przedmioty, ale wydaje mi się, że    ten przepis na to nie pozwala..

 

 

elrym17-03-2022 04:19:06   [#66]

§ 16. 5. Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym przeznacza się w tygodniowym
rozkładzie zajęć liczbę godzin:
1) w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejszą niż 20 godzin tygodniowo;
2) w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejszą niż 23 godziny tygodniowo;
3) w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejszą niż 25 godzin tygodniowo;
4) w szkole ponadpodstawowej – nie mniejszą niż 26 godzin tygodniowo.


post został zmieniony: 17-03-2022 04:20:54
Jot17-03-2022 08:15:59   [#67]

Dzięki elrym, znam ten zapis,ile godzin w oddziałach,  ale chodzi mi o to, czy może być mniej przedmiotów, niż w ramowym planie nauczania, skoro w art 55 jest napisane, że nauczanie realizuje się w oparciu o realizowane w szkole programy nauczania. Gdyby tam było napisane "wybrane programy realizowane w szkole" to by dla mnie było jasne, że nie wszystkie przedmioty.No nie wiem, może źle to rozumiem?

parkerpl17-03-2022 10:58:49   [#68]

Oddział przygotowawczy to forma taka sama jak każdy inny oddział więc realizuje w pełnym zakresie ramowy plan nauczania i wszystkie zajęcia. Jedyna różnica to tygodniowa liczba godzin mniejsza niż w typowym oddziale (bo masz w nim mniej uczniów) oraz zwiększenie liczby godzin języka polskiego i realizacja ich zgodnie z dodatkowym programem. Oddział ten podlega również normalnej klasyfikacji a uczniowie do niego uczęszczający otrzymują normalne świadectwo.

Jot17-03-2022 11:19:20   [#69]

Dzięki parkerpl:-) Czyli mają jednak być wszystkie przedmioty z ramówki, tylko kwestia liczby godzin polskiego. Tak rozumiem.

Jot17-03-2022 11:27:03   [#70]

A jeszcze : jak z przyrodą której nie ma w V i VI klasie? i biologia i geografią, których nie ma w IV? Jak to rozwiązaliście, skoro oddział jest od IV-VI?

Ala17-03-2022 12:50:57   [#71]

hm... kiedyś, całkiem niedawno, w klasach 4-6 była przyroda,

w ramch tej przyrody były zagadnienia z biologii i geografii ale też fizyki i chemii

może warto sięgnąć do tego

matyldaa17-03-2022 13:55:26   [#72]

Rodziny przyjechały po 24.02 ale nie przekraczały granicy polsko-ukraińskiej. Rozumiem, że do szkoły i przedszkola przyjmuję nawet, jeśli dzieci jest w grupie 25 (plus dzieci z Ukrainy)? 

Czy pomoc nauczyciela zatrudnia się tylko w oddziałach przygotowawczych?

barbaras217-03-2022 22:43:06   [#73]

Uczeń jest klasyfikowany i otrzymuje świadectwo w klasie przygotowawczej Czyli rozumiem ze jest oceniany ale w oparciu o statut szkoły i zasady oceniania ,które mamy przygotowane dla uczniów z klas przygotowawczych czy w oparciu o rozporządzenie o oceniania i o statut czyli skaŁa od 1-6 ?Jezeli tak to jaki to mniejszy stres dla uczniów ? I świadectwo promocyjne ???czy jakie ????

barbaras217-03-2022 22:46:08   [#74]

Aaa i jeszcze jedno jezeli w klasie 7-8 w oddziale przygotowawczym ma mieć wszystkie przedmioty to rozumiem ze kolejny j obcy czyli niemiecki ma mieć tez ??Uczy się polskiego angielskiego i niemieckiego ??? Ojjj marzy mi się żeby wreszcie KO stanęlo na wysokości zadania i rozwiązało te wszystkie wątpliwości 

Jot17-03-2022 23:23:12   [#75]

Tak prawdę mówiąc przedmioty przedmiotami- być muszą, ale trzeba się skupić przede wszystkim na tym, żeby zadbać o zdrowie psychiczne tych uczniów i to, żeby nauczyły się języka polskiego. Nie wyobrażam sobie skupiania się na tym, jaką posiądą wiedzę, jeśli znaleźli się u nas dlatego, że musieli uciekać ze swojego kraju z powodu wojny. Wielu uczniów/i ich rodziny/ na pewno ma traumatyczne przeżycia za sobą. Cierpliwie czekajmy, jak MEN ustosunkuje się do wniosku OSKKO w sprawie zmiany zasad oceniania, o którym mówił Marek odnośnie do tych uczniów. Miejmy nadzieję, że stosowne rozporządzenie zostanie szybko wydane, bo dla każdego powinno być to oczywiste, że nie można tych uczniów oceniać tak, jak pozostałych w tak trudnej sytuacji.

barbaras218-03-2022 07:34:04   [#76]

Obawiam się ,że to rozwiewa :((( wszelki nasze nadzieje na jakąkolwiek zmianę :(( Polecam wywiad Pani Justyny Sucheckiej z Panią Zalewską, która jest w radzie ds uchodźców powołanej przez ministra Czarnka . W tej radzie są sami politycy byli lub obecni i kuratorzy

https://tvn24.pl/premium/anna-zalewska-o-zmianach-w-edukacji-i-przyjmowaniu-do-szkol-ukrainskich-dzieci-5639349?fbclid=IwAR32d6e4p2LgJYmR_OpriKfmywT3qqQA7Cv9wCxXJoFEscJQ_jwnvK2bmng 


post został zmieniony: 18-03-2022 08:12:32
Jot18-03-2022 08:01:00   [#77]

.............

krywio18-03-2022 15:50:30   [#78]

A co z egzaminem ósmoklasisty dzieci z Ukrainy, które trafiły do oddziału przygotowawczego VII-VIII?

 

Malmar6419-03-2022 06:25:28   [#79]

Przyjęłam do drugiej klasy uczniów  z Ukrainy , którzy byli tam też  w drugiej klasie , ponieważ mieszkają u rodzin których  dzieci chodzą do tej klasy . Matki chciały żeby byli razem . 

Tylko czy oni nie powinni być  w pierwszej klasie?

 

KaPi19-03-2022 08:56:10   [#80]

Liczysz ich lata szkolne i tak przyjmujesz, w porozumieniu z rodzicami mogą być przyjęte do klasy niżej

 

Malmar6419-03-2022 09:21:56   [#81]

Dziękuję bardzo , ale jeszcze raz drążę , czy  mogłam przyjąć dziecko które chodziło, do klasy drugiej na Ukrainie do klsay drugiej w mojej szkole. 

Ala19-03-2022 10:02:35   [#82]

tak

Malmar6419-03-2022 10:11:41   [#83]

dziękuję

Malmar6419-03-2022 12:03:35   [#84]

Mam problem z dodawaniem dzieci z Ukrainy do klas , ponieważ one chcą być  zazwyczaj razem a powinni być w innych klasach. Dlatego dałam do drugiej klasy polskiej dwoje dzieci z drugiej klasy na Ukrainie . Choć lata zakończone  szkolne wskazują ,że powinny być w pierwszej klasie . Chyba to nie błąd?

Malmar6419-03-2022 16:47:56   [#85]

Mam prośbę , gdyby ktoś mógł udostępnić wzór oświadczenia rodzica z Ukrainy do której klasy zapisuje dziecko. 

izael19-03-2022 17:27:19   [#86]

Malmar64, nie ma takich wzorów.

Możesz po prostu napisać, że w trakcie rozmowy ustalono, że XY zostanie zapisany do klasy... i podpisy i finito:)

Malmar6419-03-2022 17:49:33   [#87]

Dziękuje , dopytuję bo moi rodzice chcą aby dzieci były w tym samych oddziałach jak na Ukrainie , a  wiem ,że zazwyczaj dyrektorzy umieszczają  uczniów o rok niżej do klasy .

Malmar6420-03-2022 08:57:23   [#88]

Ciągle mam dylemat czy dobrze zrobiłam , że przyjęłam dzieci z Ukrainy do tych samych klas  do których chodzili na Ukrainie ( druga do drugiej , szósta do szóstej)  . Rok urodzenia ucznia pasuje do roczników moich dzieci.  Kierowałam się tym ,że te dzieci są w grupie po 3 w klasie. 

Tylko ciągle mam wątpliwości czy nie lepiej by im było w oddziałach niżej.

 

 

AnJa20-03-2022 13:24:22   [#89]

Moim zdaniem dobrze to im nigdy nie będzie- a jesli są w grupie " ze swoimi" może jest i nieco mniej źle.

Dante20-03-2022 17:14:15   [#90]

W ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy zapisano :

Art. 58.

Od dnia 24 lutego 2022 r. przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 301) nie stosuje się w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, na stanowisku:

1) pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

2) nauczyciela, jeżeli w szkole utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki

dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1

 

Moje pytanie :

Jeśli mam potrzebę zatrudnienia nauczyciela j. polskiego (naucz. ten ma jeszcze kwalifikacje do naucz.  j. rosyjskiego)

do nauczania grupy dzieci z Ukrainy rozproszonych w różnych oddziałach i ten nauczyciel obecnie przebywa na

  na naucz. świadcz. kompensacyjnym to wg tego zapisu nie może. Czy dobrze myślę ???


post został zmieniony: 20-03-2022 17:16:41
malmar1520-03-2022 17:22:34   [#91]

możesz zatrudnić

Art. 58. Od dnia 24 lutego 2022 r. przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 301) nie stosuje się w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, na stanowisku:

1)  pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

2)  nauczyciela, jeżeli w szkole utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1.

n-l nie traci uprawnień do pobierania świadczenie kompensacyjnego

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583

 


post został zmieniony: 20-03-2022 17:26:53
Malmar6420-03-2022 17:26:10   [#92]

Czy asystentem w oddziałach przygotowawczych może być  rodzic ucznia z Ukrainy , który  mówi po polsku ? Bo taki jest chyba tam warunek ? U mnie OP myśli o otwarciu takich oddziałów dla IV- VI i VII- VIII

malmar1520-03-2022 17:30:51   [#93]

Art. 57. W roku szkolnym 2021/2022 na stanowisku pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, może być zatrudniona osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Wymogu znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, nie stosuje się.

bosia20-03-2022 17:31:52   [#94]

może

art. 165 ust. 8. Osoby, o których mowa w ust. 7, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

pomoc nauczyciela zatrudnia się tak jak pracowników niepedagogicznych 

Malmar6420-03-2022 17:35:07   [#95]

dziękuje  mam 10 uczniów dla których chcę wystąpić do OP o zgodę na otwarcie takiego oddziału przygotowawczego. Czy muszę się trzymać tego podziału dla IV- VI i VII- VIII?

Dante20-03-2022 17:57:15   [#96]

Nawiązując do swojego #90 :

Czy do nauczania języka polskiego międzyoddziałowej/międzyklasowej  grupy uczniów rozproszonych w kilku

oddziałach  mogę zatrudnić nauczyciela j. polskiego, który jest na naucz. świadczeniu kompensacyjnym ?

Nie jest to oddział przygotowawczy.

Wychodzi,  że nie mogę, bo to nie jest oddział przygotowawczy.

Czy dobrze myślę ?


post został zmieniony: 20-03-2022 18:02:07
Dante21-03-2022 12:01:20   [#97]

Nawiązując do swojego #96 :

Czy do nauczania języka polskiego międzyoddziałowej/międzyklasowej  grupy uczniów rozproszonych w kilku

oddziałach  mogę zatrudnić nauczyciela j. polskiego, który jest na naucz. świadczeniu kompensacyjnym ?

Nie jest to oddział przygotowawczy.

Wychodzi,  że nie mogę, bo to nie jest oddział przygotowawczy.

Czy dobrze myślę ?

 

Novice21-03-2022 18:45:23   [#98]

Odnajduję w sieci głównie dyskusje poświęcone szkołom podstawowym, a jest również wiele problemów ze szkołą średnią. Mój przykład: jedyna szkoła średnia w promieniu 30 km, klasy technikalne i branżowe. Zgłosiło mi się 7 osób deklarując chęć nauki, ale uczęszczali do szkoły licealnej na UA do różnych klas. Dodawanie ich do poszczególnych roczników mija się z celem - różnice w przedmiotach zawodowych są zbyt duże, a nie mam klas licealnych. Sugestia KO była, żeby przydzielać ich do klasy niżej, niż byli.

Tworzę oddział przygotowujący. Różowo nie jest, bo zgodnie z wytycznymi powinienem stworzyć 2 oddziały (klasy I-II i III-IV), tylko że wtedy miałbym 5 osób w jednym i 2 w drugim, co jest niewykonalne logistycznie. Nie wiem, jak to ugryźć.

 

asiawar22-03-2022 09:43:33   [#99]

W technikum i szkole branżowej uczniowie mogą być połączeni w klasach I-III.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-organizacji-oddzialow-przygotowawczych

kaef23-03-2022 15:03:28   [#100]

A tak trochę z innej beczki, czy do oddziału przygotowywawczego, czy do zwykłego - ile czasu można rozpatrywać wniosek rodzica o przyjęcie do szkoły? W pewnym momencie może dojść do tego, że będę pertraktował otwarzenie oddziału przygotowywawczego i najchętnej wstrzymałbym wtedy dzieci, by nie dopychać do klas naszych na np. 5 dni, tylko od razu puścić tam, gdzie uczeń trafi.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]