Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zamknięte przedszkola
strony: [ 1 ][ 2 ]
AnJa26-03-2021 13:07:07   [#51]

Jeszcze chyba wciaz żadne:-)

izael26-03-2021 13:08:36   [#52]

na to którego jeszcze nie ma:)

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty...

można też powołać się na konferencję w TV

i na wideokonferencję z KO

:)

 

 

AnJa26-03-2021 13:11:51   [#53]

i na forum oskko...

 

joljol26-03-2021 14:46:54   [#54]

Jeszcze nie opublikowane


post został zmieniony: 26-03-2021 15:01:27
Marek Pleśniar26-03-2021 15:20:38   [#55]

trzeba wydać Dekret Dyrektora

KaPi26-03-2021 18:18:53   [#56]

ze strony MEiN:

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

chodzi o opiekę stacjonarną

tarek26-03-2021 22:17:15   [#57]

Rozszerzyli w stosunku do projektu osoby uprawnione do zajęć w przedszkolu:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Zwłaszcza ostatni podpunkt :)


post został zmieniony: 26-03-2021 22:17:32
olekjurek27-03-2021 09:06:00   [#58]

Wciąż nie opublikowane , a na stronie KO jeszcze stara wersja, bez dodatkowych punktów:(

tarek27-03-2021 09:08:01   [#59]

Wczoraj opublikowane w Dzienniku Ustaw. 

KaPi27-03-2021 10:40:12   [#60]

w nocy z piątku na sobotę takie zmiany??? 

i weź człowieku zorganizuj wszystko w niedzielę...

w sumie standard, ale ciśnienie rośnie...

big Tom29-03-2021 11:40:07   [#61]

Czy pracownik Powiatowego Urzędu Pracy podlega pod punkt c?

c): realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, "

rzewa29-03-2021 12:01:25   [#62]

nie

Renatka29-03-2021 12:42:19   [#63]

A jak przyjmę wszystkich chętnych ,którzy złożą wniosek to co ??

Nie prościej było napisać dla pracujących. (bo niby czemu sprzedawca, szczególnie ze sklepów spożywczych -nie).

Marcin29-03-2021 13:16:44   [#64]

Pisałem  tym wcześniej... zaczynamy wkraczać w wymiar absurdu. Mądrość decyzji dyrektora - tyle w temacie...

aggra29-03-2021 13:20:29   [#65]

Czy dobrze rozumiem, że nauczyciele pracujący zdalnie, a więc nie spełniający warunku "i realizują zadania na terenie tych jednostek" teoretycznie nie mają podstaw do złożenia wniosku?

Betinas29-03-2021 13:22:57   [#66]

big Tom,

pod punkt c podlegają prawie wszyscy :)

 

Marcin29-03-2021 13:23:06   [#67]

Mają podstawy, przynajmniej niektórzy. Są szkoły gdzie dyrektorzy z zarządzeniu o zdalnym nauczaniu ujmują zapis że nauczyciele uczą zdalnie ze szkoły - w sensie z budynku szkoły. Są rekomendacje dla pracodawców żeby umożliwiać zdalną pracę z domu ale to nie jest twardy przepis. 


post został zmieniony: 29-03-2021 13:23:14
Zofia Steć29-03-2021 13:23:48   [#68]

A jak Waszym zdaniem interpretować zapisy ustępu 10 par 3 Rozp. M E i N z 26 marca 2021?

ust10. "O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej jednostki albo osoba kierująca inną forma wychowania przedszkolnego informuje organ prowadzący te jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny."

Czy to oznacza konieczność przesyłania informacji w każdej sytuacji, czy tylko w niekórych? W jakich?

 

aza29-03-2021 14:32:53   [#69]

Zosiu -

w każdej.

 

Np:

Informuję, że w dn. 29. 03 do 11. 04 przedszkole będzie pracować w systemie.....................

Zajęcia będą realizowane za pomocą metod i technik........................................................

Z poważaniem -

tarek29-03-2021 16:03:53   [#70]

Należy podać nie tylko jak będą realizowane zajęcia (np. zdalnie), ale i inne zadania jednostki. 

aza29-03-2021 16:29:07   [#71]

oczywiście

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]