Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pracownicze Plany Kapitałowe
strony: [ 1 ]
MMW02-10-2020 14:49:24   [#01]

Właśnie dostałam ofertę szkolenia z zakresu PPK i z informacją, że jako pracodawca mam obowiązek przeszkolić pracowników z tego zakresu. Ponadto "Do 27 października małe i średnie firmy muszą podpisać umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi z wybranymi przez siebie instytucjami finansowymi." 

Przyznaję, że przez pandemię temat mi umknął. 

Czy ktoś już zgłębiał temat?

juasia02-10-2020 18:34:27   [#02]

dla szkół PPK obowiązywać będą od 1 stycznia 2020. Zajrzyj na stronę www.mojeppk.pl 

mirzer02-10-2020 22:36:24   [#03]

A szkoły niesamorządowe?

MMW05-10-2020 08:28:37   [#04]

Dziękuję

gosiaes205-10-2020 09:04:24   [#05]

#2

jeśli będą obowiązywać ------ to od 1 stycznia 2021

- czy się mylę?

KaPi05-10-2020 09:38:03   [#06]

mamy inny organ niż JST, czyli niesamorządowa...

czy ktoś w takiej szkole przerabiał już PPK???

szczerze, nie wiem od czego zacząć, a chyba gonią nas terminy...

ktoś coś podpowie???

 

dorotagm05-10-2020 14:15:28   [#07]

powiem, że też nie wiedziałam, ale uczestniczyłam w dobrym szkoleniu i bardzo rozjaśniło mi ono w głowie.

Na razie poinformować pracowników i powiedzieć, że będą musieli podjąć decyzję, a teraz spytać o zamierzenia, bo przecież trzeba budżet płac planować i  uwzględnić wpłaty na PPK.

Ale jam samorządowa to nie wiem, czy terminy te same?

edithael07-10-2020 18:57:15   [#08]

KaPi, odnośnie niesamorządowych:

zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych obowiązek wdrożenia PPK stosuje się do:

1) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, które zatrudniają̨ co najmniej 50 osób zatrudnionych (definicja wg ustawy PPK Art.2 ust.1 pkt.18) według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,

2) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, które zatrudniają̨ co najmniej 20 osób zatrudnionych (definicja wg ustawy PPK Art.2 ust.1 pkt.18) według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.

Umowy o zarządzanie PPK podmioty te zobowiązane są zawrzeć do 27 października 2020 r., a umowy o prowadzenie PPK - do 10 listopada 2020 r.

Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucjami finansowymi, z którymi zawarto umowę o zarzadzanie PPK.

Wyboru instytucji finansowej, z którą̨ zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK dokonuje się w porozumieniu z zakładową organizacją związkową̨ działającą̨ u pracodawcy, a jeżeli taka organizacja nie działa - w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Jeżeli do 27 września 2020 r. nie zostanie osiągnięte takie porozumienie, to pracodawca sam wybiera instytucję finansową, z którą̨ zawrze umowę o zarządzanie PPK.

Utworzenie PPK jest obowiązkowe, nawet jeżeli wszyscy pracownicy zrezygnują z wpłat na PPK.

(Też jestem w lesie...)

KaPi07-10-2020 19:01:18   [#09]

Już to doczytałam...

za tydzień spotkanie wszystkich pracowników i przekazanie informacji

my wprawdzie publiczna, ale to nic nie zmienia...

marysia d08-10-2020 13:29:31   [#10]

Na stronie www.mojeppk.pl w dziale dla pracodawców są informacje o szkoleniach. Po wybraniu województwa wyświetli się lista nazwisk osób, które BEZPŁATNIE prowadzą szkolenia. Można napisać maila i zapytać o wolne terminy. Prowadzone są szkolenia w szkołach, szkoleniowcy przyjaźni, wszystko tłumaczą. Byłam na szkoleniu prowadzonym przez jedną z osób, napisałam zapytanie o wolne terminy.

olekjurek21-10-2020 18:14:07   [#11]

czy termin 27.10 obowiązuje również szkoły samorządowe?

Urszula Oprawska-Abdułłajew21-10-2020 20:56:48   [#12]

Nie, obowiązek w szkołach samorządowych od 1 stycznia 2021 r.

 


post został zmieniony: 21-10-2020 20:57:14
ewa22-10-2020 09:12:31   [#13]

dokładnie tak, szkoły, przedszkola, placówki  samorządowe od 1 stycznia 2021 i

  Umowa o zarządzanie  PPK do 26 marca 2021 r.

  Umowa o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r.

         

bardu30-10-2020 13:38:38   [#14]

a do kiedy pracownicy podejmują decyzję o przestąpieniu lub nie?

Skimir16-11-2020 14:45:39   [#15]

Obiła mi się o uszy informacja, że jeśli szkoła zawrze umowę z firmą obsługującą PPK do końca tego roku to robi to "z wolnej ręki" (oczywiście w porozumieniu z ZZ-tami), natomiast zawarcie umowy po 1 stycznia 2021 będzie wiązać się z ogłoszeniem przetargu lub jakąś inną procedurą.

Ktoś coś może wie?

ewa17-11-2020 08:15:42   [#16]

nie, w ustawie o PPK jest dodany w art.  7 ust. 2a, który wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.

art. 7 ust. 2a. Do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2919 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.

zemi23-12-2020 09:59:06   [#17]

Co znaczy porozumienie z ZZ- tami?

Czy to po prostu opinia ZZ jak przy innych sprawach, które ZZ opiniują?

Jeśli nie, to w jak to porozumienie ma wyglądać od strony dokumentacji?

izael23-12-2020 10:28:50   [#18]

u nas tak: 

zz-y się spotkały, ustaliły, jakie kryteria wezmą pod uwagę i jaką wagę punktową im dają

przeanalizowały 4 oferty

wypunktowały i spisały to jako taki protokół oceny ofert

zgodnie wskazały jedną firmę (z wyliczenia to wyszło)

dały protokół mnie - zapoznałam się z tym i, ponieważ nie miałam zastrzeżeń, spisałąm porozumienie, pod którym podpisali się przedstawiciele zz-ów i ja:)

izael23-12-2020 10:47:35   [#19]

umieściłam w wymianie plików przykładowe 2 dokumenty:)

AnJa23-12-2020 11:07:51   [#20]

Zdaje się, że mamy kolejny przypadek wprowadzenia do domu kozy - wywołuje to sporo szumu, a efektu nie będzie. Bo nawet jesłi program był sensowny to zakładał masowośc- tymczasem statystyki zdaje się, ze sa paskudne- i skala rezygnacji przerasta jakiekolwiek rokowania.
Oczywiscie- póki co dotyczy to tzw. normalnego życia i normalnych pracowników - teraz pojawi się budżetówka;-)

Skimir23-12-2020 11:14:58   [#21]

U nas ZZty stwierdziły, że uzgodnią to co wybiorą pracownicy większością.

Więc została przedstawiona oferta (ze strony mojeppk), odbyły się szkolenia dla nauczycieli, każdy nauczyciel mógł wskazać preferowaną przez siebie instytucję zarządzającą (niezależnie od tego czy ma zamiar korzystać z PPK czy nie). Pracował również zespół reprezentujący pracowników - nauczycieli i AiO... Większością głosów wybrano firmę... sporządzono protokół... ZZ-ty podpisują porozumienia.

 

Nurtuje mnie pytanie od to jak obliczyć czy zamówienie (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych) będzie przekraczać limity czy nie.

Po pierwsze - który limit dotyczy szkoły?

Po drugie - w jaki sposób obliczyć przybliżoną wartość zamówienia? Z tego co piszą na "mojeppk" tą wartość stanowi opłata za zarządzanie aktywami funduszu (nie wartość aktywów). Zakładając, że w ciągu roku do PPK zostanie przekazane 50 tys zł to przy opłacie za zarządzanie na poziomie 0,5% firma zarządzająca otrzyma 2500zł (to baaaardzo daleko do jakiegokolwiek progu UE). Czy wartość zamówienia obliczamy w skali roku czy należy symulować przez cały okres trwania umowy (byłoby to trudne bo trzeba by zakładać średni czas pracy pracowników w szkole...).


post został zmieniony: 23-12-2020 11:15:46
zemi23-12-2020 20:36:33   [#22]

U nas prowadzi to OP i w skład komisji do wyboru firmy weszli dyrektorzy wszystkich jednostek, w tym szkół.

A gdyby tak powołać jeszcze  prezesa ogniska w skład tej komisji?

ZZ-ty są tylko w mojej szkole. Byłoby o wiele łatwiej.

Skimir23-12-2020 22:55:37   [#23]

Ogólnie to przepisy nie wspominają o jakichkolwiek komisjach itp... U nas jakoś tak do wszystkiego próbuje się powoływać „komisje”.

Dyrektor w porozumieniu z ZZ-tami działającymi w szkole wybiera instytucję... (tak mówi prawo) Teraz pytanie, jaką formę ma przybrać wybór aby ZZ-ty podpisały porozumienie? Można sobie natworzyć komisji, zespołów lub innych organów „wybierających” a finalnie ZZ-ty powiedzą NIE i tak można będzie się bujać do któregośtam lutego. Jak ZZ-tów w szkole nie ma to w wyborze uczestniczy reprezentacja pracowników (ale to jak tych związków nie ma a w większości przypadków są) - wtedy można tą reprezentację jakoś wybrać a i tak byłbym daleki od wskazania tejże przez dyrektora bo byłaby ona reprezentacją dyrektora wybraną spośród pracowników :-)

Skoro tak związki zostały w ustawie wyróżnione to w mojej opinii powinny stanąć na wysokości zadania i przedstawić dyrektorowi czy tam OP-kowi przygotowaną przez siebie propozycję procedury wyboru instytucji zarządzającej. Jeśli dyrektor przystanie na tą procedurę i wybierze co tam z niej wyniknie to finałem takiej operacji byłoby podpisanie porozumienia.

Niestety, wszyscy są jakby zaskoczeni, nie bardzo wiedzą o co chodzi więc powstają komisje, zespoły... ZZ-ty chowają głowę w piasek bo jeszcze kiedyś ktoś będzie mieć pretensje, że uzgodniona z nimi firma X zarobi 3% mniej niż firma Y...

izael23-12-2020 23:21:03   [#24]

hmmm

to u nas jakiś mikroklimat, bo po prostu zz-y się spotkaly, popracowały (z tym ciężarem odpowiedzialności na ramionach) i wybrały instytucje do PPK

i podpisaliśmy już umowę o zarządzanie 

🙂

 

hania31-12-2020 00:05:52   [#25]

albo można inaczej: Dyrektor z tym ciężarem odpowiedzialności wybiera firmę, a zzty się nie czepiają, skutkiem tego podpisują porozumienie:-)

Roman Langhammer15-01-2021 14:30:01   [#26]

Czy jest tutaj ktoś, u kogo w całej gminie wspólnie się zajmowano ppk? U nas mają z tym jakiś opór i chcę dać przykłady gmin, gdzie takie rozwiązanie funkcjonuje. :)

kaef15-01-2021 18:00:01   [#27]

Czy to by było zgodne z prawem? Umowę zawiera pracodawca w porozumieniu z pracownikami lub, jeżeli takowe istnieją, ZZtami. Można założyć, że jedna gmina, jeden związek i wszystkie szkoły wybrały jedno PPK, ale smród się może ciągnąć.

hania16-01-2021 00:01:05   [#28]

u mnie - Skawina.

podstawa to przecież:

Rozdział  2

Umowa o zarządzanie PPK

Art.  7.  [Warunki zawarcia i forma umowy o zarządzanie PPK; wybór instytucji finansowej - strony umowy o zarządzanie PPK]

1.  Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której, zgodnie z przepisami rozdziału 3, jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

2.  Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana z instytucją finansową w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.

3.  Podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

4.  Jeżeli w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

4a.  Wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK. Wybór, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dokonywany jest w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem. Przepis ust. 3 zdanie drugie i trzecie oraz ust. 4 stosuje się.

5.  Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie, o którym mowa w ust. 3, 4 lub 4a, podmiot zatrudniający albo, w przypadku określonym w ust. 4a, wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa wybiera instytucję finansową, z którą podmiot zatrudniający zawrze umowę o zarządzanie PPK, z uwzględnieniem ust. 3.

6.  Umowa o zarządzanie PPK nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez instytucję finansową w portalu PPK w dniu zawarcia tej umowy.

 

Stroną umowy o PPK zawsze pracodawca

Stroną umowy o zarządzanie PPK jest zawsze pracodawca. W przypadku placówek oświatowych pracodawcą jest dyrektor szkoły, jako osoba działająca w imieniu szkoły. To dyrektor jest stroną umowy o pracę z potencjalnymi uczestnikami PPK (osobami zatrudnionymi). Podobnie będzie z umową o prowadzenie PPK, którą w imieniu i na rzecz uczestników PPK zawrze dyrektor szkoły najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2021 roku. 

Organ prowadzący może wybrać tylko instytucję finansową

kaef16-01-2021 00:20:15   [#29]

Szkoda, że wcześniej tego nie widziałem :(

matyldaa11-03-2021 11:28:40   [#30]

Mamy podpisaną umowę o zarządzania. Umowę o prowadzenie podpisuje się do 10 (?) kwietnia. Czy w takim razie z wpłaty na 1 kwietnia należy potrącić nauczycielom składki na PPK (jeszcze przed podpisaniem umowy o prowadzenie)?

Roman Langhammer11-03-2021 12:02:50   [#31]

Moim zdaniem, jeśli umowa o prowadzenie będzie po 1 kwietnia, to składki dopiero od maja.

Bona Fide12-03-2021 08:53:11   [#32]

matyldaa, jeśli podpiszesz umowę o prowadzenie, np. 7 kwietnia, to nie doprowadzasz składek na PPK naliczonych od wynagrodzenia wypłaconego 1 kwietnia ...

ale ...

odprowadzasz składki, od każdego innego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, które pracownik otrzyma po 7 kwietnia, np. za godziny ponadwymiarowe wypłacane do końca kwietnia lub nagrodę dyrektora wypłaconą również po 7 kwietnia.

 

Bona Fide12-03-2021 08:59:26   [#33]

Należy też pamiętać (to ważne), że pierwszych wpłat należy dokonywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK.

Kolejne wpłaty do PPK mogą być dokonywane już w dniu ich obliczenia i pobrania. Wpłaty powinny być przekazywane instytucji finansowej nie później niż do 15 następnego miesiąca.


post został zmieniony: 12-03-2021 08:59:57
gimnazjum12-03-2021 11:24:27   [#34]

a co jeśli żaden pracownik nie przystąpił do PPK( wszyscy złożyli rezygnację) ? jakie czynności powinien wówczas wykonać pracodawca?

Bona Fide12-03-2021 14:23:48   [#35]

Jedną czynność:-)

Musi pamiętać, że co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, informuje pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji, o ponownym dokonywaniu wpłat za niego.

Pierwsze wznowienie dokonywania wpłat od 1 kwietnia 2023 r.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]