Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 6 ][ 7 ][ 8 ]
rzewa24-06-2021 15:48:54   [#301]

do końca czerwca - art 9b ust 3 oraz art 39 ust 1 zdanie pierwsze KN

do #296

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)


post został zmieniony: 24-06-2021 15:50:46
mariz24-06-2021 16:35:51   [#302]

Dzięki

robson25-06-2021 13:00:36   [#303]

Witam. Mam takie organizacyjne pytanie. Czy w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego może być zastępca dyrektora pełniący swoją funkcję społecznie lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora? Wydaje mi się, że nie ale nie jestem pewien.

rzewa25-06-2021 13:07:22   [#304]

może być n-l zastępujący dyrektora wskazany przez OP - art 68 ust 9 u.P.o.

AnJa25-06-2021 13:07:28   [#305]

Ponieważ tworu pt. z-ca dyrektora pełniący funkcjęspołecznie nie ma - nie.

A to drugie to nie wiem- moim zdaniem, też nie- i merytorycznie nawet miałbym argumenty- ale tu chodzi chyba o stan prawny.

Edit: i oczywiście jak rzewa wyżej.

 

 


post został zmieniony: 25-06-2021 13:08:06
robson25-06-2021 13:13:22   [#306]

Ok, dzięki za odpowiedź

Iśka26-06-2021 14:23:47   [#307]

Dzień dobry

Mam nauczyciela który w okresie od dnia 01.09.2018 r. do dnia   31.05.2021 r. robi awans na mianowanego.

Od dnia 01.09.2018 r. do dnia   09.09.2018 r. był na urlopie rodzicielskim.

Czy staż przedłużam mu do 9 czerwca 2021 r. ? Czy będąc na urlopie rodzicielskim mógł zacząć staż od 01.09.2018 r.? Proszę o rozwianie moich wątpliwości...

Pozdrawiam

rzewa26-06-2021 17:53:56   [#308]

Czy staż przedłużam mu do 9 czerwca 2021 r. ? - tak

Czy będąc na urlopie rodzicielskim mógł zacząć staż od 01.09.2018 r.? - tak, o ile 1.09 lub wcześniej złożył wniosek wraz z PRZ

malmar1529-06-2021 01:36:43   [#309]

mam zagwozdkę i zastanawiam się co z tym zrobić

nauczyciel kontraktowy (przyszedł w tym roku) ma akt nadania stopnia niezgodny z wzorem z 2016 roku

tzn. nie ma nazwy organu nadającego stopień, natomiast jest przybita okrągła pieczęć szkoły i pieczątka dyrektora

dyrektor wydający ten akt już nie pracuje

co można zrobić?

rzewa29-06-2021 07:56:04   [#310]

niech pójdzie do tej szkoły, w której zrobił kontraktowego i niech mu (i na egz. pozostawionym w szkole) na górze aktu dopiszą  "Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Kowalskiego w Wólce"

Dan6702-07-2021 12:05:49   [#311]

Witam!

Nauczyciel otrzymał akt nadania stopnia kontraktowego 25.10.2019r. , staż na mianowanego może rozpocząć dopiero w roku szkolnym 2022/23 ?

 

joljol02-07-2021 12:47:41   [#312]

tak, musi minąć dwa lata

a staż rozpoczynamy w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć

IK26-07-2021 07:57:59   [#313]

Nauczyciel awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna z dniem 01.09 (niedziela), dnia 03.09 złożył plan rozwoju zawodowego, który zatwierdzony został przez dyrektora szkoły. W czasie awansu nauczyciel przeszedł do innej szkoły, gdzie kończy awans. Na zaświadczeniu data rozpoczęcia stażu jest 01.09. czyli niedziela czy jest to poprawne? 

pozdrawiam

I. K

joljol27-07-2021 08:48:53   [#314]

Do IK - wg mnie

staż rozpoczyna z chwilą złożenia wniosku wraz z planem, nie tak jak u stażysty, tu na swoją wyraźną wolę i ma czas 14 dni od rozpoczęcia zajęć by to zrobić

wg tego co napisane, dla mnie rozpoczął staż 3 września a nie 1 

żeby rozpoczął 1 powinien złożyć w sierpniu

rzewa29-07-2021 13:26:46   [#315]

mam takie samo zdanie jak joljol

no i... w innej szkole musi ZNOWU rozpocząć staż

Dan6702-08-2021 13:39:05   [#316]

Witam

Mam ogromną prośbę o potwierdzenie lub poprawę jeśli źle obliczyłam:

N-l kontraktowy rozpoczął staż na mianowanego 01.09.2018r.:

- chorobowe /ciąża/ - 01.08.2020 - 13.02.2021

- macierzyński - 14.02.2021 - 03.07.2021

- rodzicielski - 04.07.2021 - 12.02.2022

żeby mogła kontynuować staż powinna przyjść do pracy 01.02.2022 /01.08.2020 do 31.07.2021 - rok nieobecności i 01.08.2021 do 31.01.2022 - 6 miesięcy nieobecności/

czyli musi przyjść do pracy a potem można jej udzielić jeszcze urlopu uzupełniającego / 11 dni za 2020 i 56 dni za 2021/

może ktoś zerknie?

rzewa02-08-2021 13:51:59   [#317]

aby staż nie przepadł musi zakończyć urlop rodzicielski 31.01.2022

a od 1.02.2022 może korzystać z urlopu uzupełniającego w wymiarze 9 tygodni (1 tydzień za 2020 rok i 8 tygodni za 2021 rok), czyli do pracy może wrócić dopiero 5.04.2022 (o ile cały ten urlop uzupełniający wykorzysta bezpośrednio po zakończeniu rodzicielskiego)

n-l w czasie urlopu wypoczynkowego/uzupełniającego realizuje staż


post został zmieniony: 02-08-2021 13:52:32
Skimir03-08-2021 12:18:05   [#318]

Kontrolnie... :-)

Nauczycielka rozpoczęła staż na dyplomowanego 1.09.2019 (czyli planowo miał zakończyć 31.05.2022).

W okresie od 10.02.2020 do 25.06.2021 przebywała nieprzerwanie na L4 + macierzyński + rodzicielski.

Wydłużam staż do 14.10.2023 ??

rzewa03-08-2021 22:44:05   [#319]

staż należy wydłużyć o 1 rok  4 m-ce i 16 dni, czyli zakończy się on 16.10.2023 r.

(od 10.02.20 do 9.02.21 upłynął rok; od 10.02.21 do 9.06.21 upłynęły 4 m-ce; od 10.06.21 do 25.06.21 upłynęło 16 dni)

Skimir04-08-2021 19:58:17   [#320]

Hmm, to prawie…

Ja liczyłem w dniach za pomocą formuł w excelu… Gdzie się podziały dwa dni?

rzewa05-08-2021 07:26:48   [#321]

stażu nie liczy się w dniach, co wynika z KN -> staż trwa dwa lata i dziewięć m-cy a nie ileś tam dni

zatem staż liczy się tak samo jak staż pracy -> najpierw w latach, a jak nie ma pełnych lat, to w miesiącach, a jak już pozostaje mniej niż miesiąc to w dniach

lata i miesiące liczy się według zasad zapisanych w k.c. na mocy delegacji zawartej w art 300 k.p., który ma tu zastosowanie w związku z 91c ust 1 KN

Skimir05-08-2021 20:55:15   [#322]

Dziękuję :-)

KaPi06-08-2021 13:01:20   [#323]

pewnie durne pytanie, ale czy będąc z nauczycielem na dyplomowaniu, jako dyr, muszę się jakoś specjalnie przygotować?

to mój pierwszy raz, więc nie wiem, kto się bardziej stresuje... a dodatkowo w czasie odbywania stażu przez nauczyciela nie byłam jeszcze dyr...


post został zmieniony: 06-08-2021 13:01:45
AnJa06-08-2021 15:05:53   [#324]

O ile jeszcze pamiętam:
1. jeśli nie zamierzasz zadawać pytań i dać 9-10 pkt- to w zasadzie nie
2. jesli jak wyżej - to uzasadnienie jakieś można mieć
3. jeśli zamierzasz pytać- to warto sprawdzić jak zakres pytania ma sie do wymagań

Niezależnie od powyższego:
1.warto coś o nauczycielu wiedzieć - by go ewentualnie bronić lub pogrązyć,
2. być może zostaniesz protokolantem.

KaPi06-08-2021 15:36:04   [#325]

Ogarnę wszystko oprócz bycia protokolantem... ;) zawsze rozkładało mnie to na łopatki... to już wolę opowiadać...

 

KaPi09-08-2021 14:59:12   [#326]

a jeszcze jedno...

nauczyciel zakończył staż na dyplomowanego w 2018 r. - czy w opisie ("teczce") zamieszcza informacje z pracy w późniejszych latach szkolnych?

rzewa09-08-2021 21:24:24   [#327]

jak chce to jak najbardziej może -> z jakiegoś powodu dopiero teraz stara się o awans

matyldaa10-08-2021 23:55:25   [#328]

Nauczyciel zostaje zatrudniony na zastępstwo i będzie pracował do marca 2022 r. To jego druga praca, ale poprzednio został zatrudniony w październiku, więc stażu rozpocząć nie mógł. 

- 1 września rozpoczyna staż, przydzielam opiekuna, otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.

- W marcu 22 (najprawdopodobniej) otrzymuje ocenę dorobku za te 7 miesięcy.

- 1 września może rozpocząć staż, który będzie skrócony o 7 miesięcy (czyli będzie trwał 2 miesiące).

Czy tak jest prawidłowo?

 

Roman Langhammer11-08-2021 05:02:27   [#329]

art. 9f ust. 2 KN

"Nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego."

matyldaa11-08-2021 07:17:48   [#330]

Dziękuję, umknęły mi te 3 miesiące. Czyli jeśli podejmie pracę w kwietniu/maju/czerwcu (nawet, jeśli będzie to kolejne zastępstwo), to od września 22 może rozpocząć staż, tyle, że będzie można zaliczyć te 7 miesięcy?

rzewa11-08-2021 08:41:55   [#331]

tak

joljol17-08-2021 20:20:11   [#332]

czy urlop rodzicielski po uzyskaniu awansu liczy się do przepracowanych 2 lat, czy wydłuża, tak by spełnić warunek: 2 lata od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego może rozpocząć staż na mianowanego

joljol18-08-2021 11:18:12   [#333]

podniosę

fitter4818-08-2021 14:38:38   [#334]

czytam i czytam i czytam cały wątek i nadal mam watpliwości ...ale to chyba normalne przy tylu przypadkach każdy niby podobny a inny :( a ja nowa w temacie..

Przypadek:

Nauczycielka odbywa staz na mianowanie -1 rok - praca A szkoła , 2 rok praca B przedszkole /plus w mojej szkole też, ale to było zatrudnienie na podstawie zgody na zatrudnienie KO stąd brak mozliowści awansu/ 

zostaje jeszcze 9 m-cy ? Od wrzesnia 2021 zatrudniona bedzie u mnie /nauczycielka uzupełniła kwalifikacje/

Nauczycielka oznajmiła mi chęć dokończenia stazu u mnie jako n-ciel wspomagajcy, jednoczesnie rezygnując z pracy
w przedszkolu B

opcje:

  1. W przedszkolu B jest zatrudniona na czas nieokreślony, zamierza zrezygnować z tamtej pracy, w grę wchodzą opcje:
  • 3-miesięczne wypowiedzenie, co ze stazem u mnie? 
  • za porozumieniem stron i od 1.09 przedkłada cząstkową ocenę dorobku Dyr A,B., opiekuna, rodziców za okres 2 lat stażu ? i na tej podstawie jej staż u mnie ulega skróceniu 9-mcy

Czy dobrze zrozumiałam wniosek o rozpoczecie stazu złożony w sierpniu rozpoczyna się 1.09? a np. 10.09. od 10.09 i trwa do 30 maja 2022

Z góry dziękuję /prosze o wyrozumiałość jak coś pokręciłam:) 

 

joljol18-08-2021 14:46:35   [#335]

wraz z końcem stosunku pracy kończy staż w szkole B

dyrektor wydaje jej ocenę za staż uwzględniając ocenę za okres stażu ze szkoły A  (on pilnuje procedur)

w ciągu trzech miesięcy nauczycielka musi rozpocząć nowe zatrudnienie by jej tamten staż nie przepadł

składa wniosek z planem rozwoju zawodowego do Ciebie

Ty ustalasz czas trwania stażu w oparciu o przedstawione przez nią zakończone okresy stażowe - jeżeli dobrze zrozumiałam to powinna mieć już dwa lata 

staż może rozpocząć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć

jeżeli złoży 1 września to staż od 2 września do 1 czerwca

jeżeli złoży 10 września to staż do 9 czerwca

musi być jeszcze te 9 brakujących miesięcy


post został zmieniony: 18-08-2021 14:47:28
fitter4818-08-2021 15:10:19   [#336]

BAARDZO dziękuję :) 

Tzn. składa u nas wniosek nawet wtedy, gdy zakładając że w innej placówce będzie na 3- miesiecznym wypowiedzeniu? tzn dyr. placówki, w której do tej pory realizuje staż wystawi jej ocenę dorobku dopiero po upływie okresu wypowiedzenia i dopiero potem ja ustalam od tego czasu okres stazu /9mcy? wydłużając o ten okres?


post został zmieniony: 18-08-2021 15:11:03
joljol19-08-2021 07:43:34   [#337]

wniosek składa jak będzie Twoim pracownikiem

ocenę dorobku dyrektor wystawia w momencie zakończenia pracy - to jest koniec stażu w tej placówce

 

joljol19-08-2021 07:48:48   [#338]

 

podpowiedzcie mi, proszę

czy urlop rodzicielski po uzyskaniu awansu liczy się do przepracowanych 2 lat, czy wydłuża, tak by spełnić warunek: 2 lata od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego może rozpocząć staż na mianowanego

wg mnie tak ale pewna nie jestem:(

fitter4819-08-2021 08:03:07   [#339]

#337

Moim pracownikiem będzie już od września /a z tamtej placówki planuje rezygnować czyli składac wniosek z PRZ może już 1 wrzesnia u mnie? Mimo że u tamtego pracodawcy bedzie na wypowiedzeniu? 

joljol19-08-2021 09:32:53   [#340]

nie rozumiem

jeżeli Twoim pracownikiem będzie 1 września to składa u Ciebie 1 września

rzewa20-08-2021 01:32:00   [#341]

i 1 września rozpoczyna u Ciebie staż

jak zakończy się jej stosunek pracy w szkole B to złoży tam sprawozdanie i otrzyma ocenę dorobku, tę ocenę przyniesie do Ciebie - może być, ze w grudniu (może być też że np, w marcu przyszłego roku)- jak przyniesie to skracasz jej staż o okres wynikający z tej oceny (ona uwzględnia także okres stażu ze szkoły A)

joljol20-08-2021 08:04:46   [#342]

podpowiedzcie mi, proszę - podnoszę jeszcze raz

czy urlop rodzicielski po uzyskaniu awansu liczy się do przepracowanych 2 lat, czy wydłuża, tak by spełnić warunek: 2 lata od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego może rozpocząć staż na mianowanego

wg mnie tak ale pewna nie jestem:(

Jacek20-08-2021 08:06:21   [#343]

może rozpocząć staż

Moltena25-08-2021 22:45:11   [#344]

Nauczyciel na akcie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego ma datę 13.09.2019. 
Nauczyciel może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego 14.09.2021? 

spełniony będzie warunek art.9d 1 i 4?

 Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

 Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

 

Nie jestem pewna, bede wdzięczna za podpowiedz. 

elrym25-08-2021 23:31:10   [#345]

Tak, 14 września jest datą odpowiednią " w terminie"

Dorota ZZ26-08-2021 17:16:02   [#346]

Nauczyciel stażysta został nauczycielem kontraktowym 16 grudnia 2019, kiedy może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego?

Jacek26-08-2021 17:19:08   [#347]

1 września 2022

KaPi26-08-2021 17:43:46   [#348]

Nauczycielka rozpoczęła staż na mianowanego we wrześniu 2020 mając pełen etat

od tego września ma tylko 11/23 etatu 

w perspektywie miesiąca (mam nadzieję) może dostać zatrudnienie na pełen etat - czekamy na orzeczenie

czy może na 1 września 2021 kontynuować staż czy mniej niż pół etatu na to nie pozwala?

Ala26-08-2021 18:10:27   [#349]

a nie możesz jej przydzielić jakiejś 1 godziny?

byłoby po sprawie :)

KaPi26-08-2021 18:15:30   [#350]

no właśnie nie mam...

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 6 ][ 7 ][ 8 ]