Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy nauczyciela
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
rzewa28-09-2020 07:40:26   [#201]

Dante, to nowy staż wobec czego obowiązują obecne przepisy

Agnieszka, nie musi ale może robić aneks do PRZ

 

Agnieszka Ch28-09-2020 22:09:21   [#202]

Rzewa, jesteś nieoceniona .Ślicznie dziękuje;-)

gosiak29-09-2020 09:57:16   [#203]

Nauczyciel został zatrudniony za zgodą organu prowadzącego na podstawie Art. 15 ust. 6. UPO, posiada przygotowanie pedagogiczne. Czy może rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego?

rzewa29-09-2020 10:17:08   [#204]

nie

on nie jest n-lem w rozumieniu KN

gosiak29-09-2020 11:33:03   [#205]

Dziękuję Rzewa :)

inka230-09-2020 16:47:12   [#206]

Nauczycielka 1 września 2020 zaczęła staż na nauczyciele mianowanego w przedszkolu. Od 1 października b.r. zmienia pracę - dostaje umowę na czas określony, będzie przedłużona od 1 września 2021. Czy może przenieść staż do tej szkoły?

rzewa30-09-2020 18:05:33   [#207]

nie

jak będzie pracować to 1.09.2021 może rozpocząć staż, który będzie skrócony o miesiąc jeśli otrzyma ona w przedszkolu ocenę dorobku za przepracowany okres czyli m-c

inka230-09-2020 18:17:32   [#208]

Dzięki. Niestety, coś za coś. Jeszcze jedno pytanie: czy może robić awans zatrudniona w przedszkolu specjalnym fizjoterapeutka (ma przygotowanie pedagogiczne)?

AnJa30-09-2020 18:55:56   [#209]

A jest nauczycielem? Bo nie kojarze takiego stanowiska?

inka230-09-2020 19:53:02   [#210]

Nie wiem, jak sformułowana jest umowa (zawiera ją właściciel przedszkola), ale dziewczyna zrobiła kwalifikacje pedagogiczne, pracuje jako specjalista fizjo.

Ala30-09-2020 21:00:53   [#211]

no to raczej nie jest nauczycielem i z awansu nici :(

rzewa01-10-2020 07:24:09   [#212]

jeżeli kwalifikacje pedagogiczne są na tym stanowisku wymagane, to jest n-lem i może robić awans, o ile wymiar zatrudnienia nie jest niższy niż pół etatu

Ala01-10-2020 11:55:40   [#213]

tak, ale jakoś mi się nie widzi, że na stanowisku fizjoterapeuty wymagane są kwalifikacje pedagogiczne

ale trzeba sprawdzić jak została ta osoba zatrudniona, to przedszkole prywatne


post został zmieniony: 01-10-2020 11:57:10
beba105-10-2020 17:17:09   [#214]

#207

rzewo, a jakby dostała ocenę dorobku za okres 1 miesiąca? nie może powołać się na  Art. 9f. KN 2. Nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

rzewa05-10-2020 19:15:46   [#215]

ależ może i dlatego napisałam o ew. skróceniu stażu o 1 m-c

ale ten staż może być rozpoczęty dopiero 1.09.2021

beba105-10-2020 20:07:44   [#216]

a dlaczego dopiero we wrześniu?

rzewa06-10-2020 06:23:31   [#217]

bo staż rozpocząć można tylko w okresie od 1,09 do 14 dnia od rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym - art 9d ust 1 KN

beba107-10-2020 19:47:21   [#218]

tzn. że jeżeli nauczyciel zatrudniony od 1.09.2019 na zastępstwo (na czas nieobecności w pracy innego nauczyciela) i rozpoczął staż, będzie pracował  do końca grudnia 2020 w szkole A ,  a w szkole B znajdzie pracę od 1 stycznia lub 1 lutego 2021 nie może złożyć wniosku o rozpoczęcie stażu w szkole B w styczniu lub lutym, tylko od 1 września 2021

rzewa07-10-2020 19:54:29   [#219]

tak

beba107-10-2020 20:04:20   [#220]

sorry, że tak dopytuję, ale wielu dyrektorów pozwala na rozpoczęcie stażu w ciągu roku

znam nawet przypadki, gdzie stażyście, który zatrudniony był od 1.09. do 30.09 w przedszkolu, po czym przeszedł do szkoły 1 października i tam rozpoczął staż, który dyrektor szkoły skrócił o 1 m-c

co w takich przypadkach?

 

MKJ07-10-2020 20:16:33   [#221]

W takich przypadkach ma zastosowanie art. 9h ust. 2 KN:

Czynności, o których mowa w ust. 1, podjęte z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, są nieważne. Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny, kurator oświaty lub właściwy minister.

Choć, ściśle rzecz biorąc, przepis ten dotyczy samego postępowania, to jednak dopuszczenie do postępowania bez odbycia wymaganego stażu narusza przepisy ustawy.


post został zmieniony: 07-10-2020 20:18:32
olaszyma08-10-2020 12:57:45   [#222]

Mam pytanie ,czy w ostatnim okresie zmieniła się długość stażu na mianowanego? Ktos mi powiedział że z 2 lat i 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy?

rzewa08-10-2020 13:06:46   [#223]

nie, nie zmieniła się ale...

staż skrócony do 1 roku i 9 m-cy ma n-l, który legitymuje się tytułem doktora oraz dyrektor szkoły może skrócić staż do 1 roku i 9 m-cy n-lowi, który uzyskał stopień n-la kontraktowego w dniu zatrudnienia w szkole -> art 9a ust 3 KN


post został zmieniony: 08-10-2020 13:07:00
olaszyma08-10-2020 13:18:15   [#224]

Dziękuje Rzewo, ale jak należy rozumieć to "uzyskanie tytułu n-la kontrakowego w dniu zatrudnienia w szkole? Czy to dotyczy pracowników naukowych?

rzewa08-10-2020 22:04:42   [#225]

niekoniecznie

Art. 9a ust. 3. Nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

anialeh07-01-2021 21:05:39   [#226]

Ewo, MKJ

dziękuję że jesteście 

przeczytałam kolejny raz cały wątek bo już zwątpiłam w swą mądrość, na szczęście mam Was :))

niestety próbowałam na pewnej grupie dyrektorskiej tłumaczyć, że stażu nie można przenieść ani kontynuować w dowolnym momencie itd. w kontekście art 9d ust 1-2. Niestety przegrałam ze swoją jak to nazwano "nadinterpretacją" w obliczu innych dyrektorów i konsultacji z ekspertem;

przeraża mnie jak wielu dyrektorów "wie że tak się robi/robiło" , że przecież jak tak miałam i dalej powiela te same błędy. Wydawało mi się, że akurat przepisy dot. awansu zawodowego nie mają tylu korekt aby zrozumieć że było tak a teraz jest tak przepraszam nie chciałam nikogo urazić :)

a może ja naprawdę się mylę??

rzewa08-01-2021 09:54:47   [#227]

nie, nie mylisz się

a ci co twierdzą inaczej niech Ci pokażą w KN to miejsce, gdzie jest mowa o kontynuacji stażu

:-)

MKJ12-01-2021 16:29:51   [#228]

Potwierdzam - nie mylisz się.

joljol18-01-2021 10:07:40   [#229]

Mam następujący dylemat z przedłużeniem stażu nauczycielowi stażyście - zatrudnienie do 31 sierpnia

  • do kiedy można takiej osobie przedłużyć staż (czy do 31 sierpnia? - placówka nieferyjna) tak by zachować terminy, np.  obowiązek 14 dni zwrócenia się do rr
  • 1 września nie będzie już nauczycielem bo, wg mnie, nie można z taką osoba nawiązać kolejnego stosunku pracy a i dyrektor nie może powołać komisji bo ten nauczyciel nie  jest w zatrudnieniu

Czy taki nauczyciel kończy staż?

joljol18-01-2021 13:52:30   [#230]

podniosę 

 

czy wydać ocenę za ten okres stażu?

MKJ18-01-2021 14:01:01   [#231]

Można z taką osobą nawiązać kolejny stosunek pracy - kwestia realizacji stażu nie ma żadnego wpływu na nawiązanie stosunku pracy.

Konsekwencją nawiązania (albo przedłużenia) stosunku pracy będzie przedłużenie stażu.

Jeżeli stosunek pracy rozwiąże się z dniem 31 sierpnia, to tego dnia również zakończy się staż.

Oczywiście, w trakcie trwania bieżącego stosunku pracy, staż można przedłużyć tylko do zakończenia tego stosunku.

graraz28-01-2021 18:33:32   [#232]

Nauczycielka zatrudniona w szkole A od 1 września 2020r do 15 grudnia 2020r. odbywała staż na nauczyciela mianowanego. Od 8 lutego 2021r. będzie zatrudniona w zastępstwie nauczycielki przebywającej na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia w szkole B. I teraz:

1.nie może kontynuować stażu ani rozpocząć. Może rozpocząć staż z dniem 1 września ale poprzednio odbyty staż już się nie liczy bo minie 3 miesiące.

2. Umowę ma do 25 czerwca i później od 1 września do powrotu nauczycielki.

Czy ja dobrze myślę? 

rzewa28-01-2021 18:58:07   [#233]

1. Może rozpocząć staż z dniem 1 września - istotna tu jest długość przerwy w zatrudnieniu a ta nie będzie dłuższa niż 3 m-ce -> od 15.12.20 do 8.02.21 nie upłynie 3 m-ce

ale n-lce będzie potrzebna ocena dorobku za okres od 1.09.20 do 15.12.20

2. umowę powinna mieć co najmniej do 23.07.21 (by móc wykorzystać cały przysługujący urlop w naturze) - no i ta nowa przerwa (o ile w ogóle będzie) też będzie trwała krócej jak 3 m-ce

wobec czego jeśli będzie ona zatrudniona w dniu 1.09.21 może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z PRZ i oceną dorobku zawodowego ze szkoły A - na tej podstawie dyrektor powinien skrócić jej staż o 3 m-ce i 15 dni, czyli będzie odbywała staż do 14.02.2024 r.


post został zmieniony: 28-01-2021 18:59:16
MKJ28-01-2021 18:59:05   [#234]

1. W szkole B może rozpocząć staż od 1.09.2021 r., jeśli złoży wniosek o rozpoczęcie stażu i dołączy PRZ. Jeżeli dostarczy ocenę dorobku zawodowego za okres stażu w szkole B, to dyrektor jej skróci staż o ten okres (między 15.12.2020 r. a 8.02.2021 r. jest mniej niż 3 miesiące).

2. A dlaczego do 25 czerwca? A co z należnym jej urlopem w naturze? Powinna mieć umowę przedłużoną o należny jej urlop.

* Rzewa i szybsza, i precyzyjniejsza :-)


post został zmieniony: 28-01-2021 18:59:49
rzewa28-01-2021 18:59:42   [#235]

:-)

graraz28-01-2021 20:08:39   [#236]

Dziękuję za odpowiedzi.

Nasz OP każe nam zatrudniać do dnia zakończenia zajęć i jest wypłacany ekwiwalent.

 

Roman Langhammer28-01-2021 20:16:04   [#237]

@graraz, OP nie jest pracodawcą dla tego nauczyciela. Ty powinnaś go zatrudnić zgodnie z prawem czyli, tak aby wykorzystał urlop "w naturze". :)

Aga270929-01-2021 22:46:17   [#238]

Mam dokładnie taką samą sytuację jak graraz i też jestem nieco zaskoczona, że n-el nie może kontynuować tego rozpoczętego w innej szkole stażu.

Ale ok, rzewa napisała: " w dniu 1.09.21 może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z PRZ i oceną dorobku zawodowego ze szkoły A...". Rozjaśnijcie mnie tylko co to "PRZ" :)

 

Natka29-01-2021 22:51:10   [#239]

plan rozwoju zawodowego

MKJ29-01-2021 22:51:50   [#240]

PRZ = plan rozwoju zawodowego

Takie coś, co się produkuje przy użyciu technologii Ctrl+C - Ctrl+V.

Dan6716-04-2021 11:00:27   [#241]

Witam i proszę o radę

nauczyciel realizuje awans na kontraktowego od 01.09.20, w trakcie:

L- 4 - 29.09.20

L-4 - 01.10.20 do 23.10.20

opieka nad chorym dzieckiem  - 26.10.20 - 30.10.20

pytanie: czy sobota i niedziela / 24.10.20 i  25.10.20/ bez zwolnienia przerywa ciągłość nieobecności w pracy?

 

wydaje mi się, że kończy normalnie czyli 31.05.21

 

rzewa16-04-2021 11:12:07   [#242]

kończy normalnie

sobota i niedziela / 24.10.20 i  25.10.20/ bez zwolnienia przerywa ciągłość nieobecności w pracy

aga19627-04-2021 13:10:51   [#243]

Nauczycielka zatrudniona na zastępstwo, w dniu zatrudnienia złożyła wniosek o odstąpienie od stosowania do niej przepisów o awansie zawodowym.

Jak wykazać ją w SIO - jako stażystę czy nauczyciela bez stopnia awansu?

 

Skimir27-04-2021 14:25:32   [#244]

Przy okazji awansów i stażu...

Nauczycielka rozpoczęła staż na stopień nauczyciela mianowanego 1.09.2019 więc planowo kończy 31.05.2022...

Ponieważ oddział przedszkolny w szkole zostaje zlikwidowany, nauczycielka pracuje do 31.08.2021 a następnie zostaje zatrudniona w innym przedszkolu.

Za okres stażu powinienem dokonać dorobku zawodowego.

Na wniosek nauczyciela? Po złożeniu przez nauczyciela sprawozdania z realizacji PRZ? Jakich terminów tutaj należy dochować? Nauczyciel składa sprawozdanie z PRZ 31.08.20221 wraz z projektem oceny sporządzonym przez opiekuna stażu? Wtedy czynności związane z oceną dorobku zawodowego realizuję już po zakończeniu zatrudnienia tego nauczyciela?

Czy może wcześniej ten nauczyciel powinien złożyć sprawozdanie z realizacji PRZ?

joljol27-04-2021 15:00:35   [#245]

wszystko u Ciebie tak jakby kończyła staż: sprawozdanie za dwa lata, projekt oceny dorobku od opiekuna, opinia rodziców, ocena dorobku zawodowego

bo właściwie kończy u Ciebie 2-letni okres

w nowej pracy składa wniosek z planem rozwoju zawodowego o rozpoczęcie stażu i skrócenie go do 9 miesięcy

reszta po stronie dyrektora z drugiej placówki

rzewa27-04-2021 19:45:14   [#246]

do #243: uważam, że n-l bez stopnia awansu

MKJ28-04-2021 10:47:30   [#247]

W świetle prawa - jako stażystę. W świetle SIO - nie mam pojęcia.

rzewa28-04-2021 12:39:19   [#248]

nie - zgodnie z KN ma być TYLKO do celów płacowych traktowany jak n-l stażysta, a NIE JEST stażystą, gdyż nie realizuje stażu

MKJ28-04-2021 12:56:43   [#249]

Nie rzewo, nie musi realizować stażu, żeby być stażystą - art. 9a ust. 2 KN.

rzewa28-04-2021 13:41:22   [#250]

a jak to koresponduje z treścią art 10 ust 11 KN, bo dokładnie o ten przepis w tym wypadku chodzi?

w przypadku n-la z postu #243 art 9a ust 2 nie ma zastosowania, gdyż jego nie dotyczy CAŁY rozdział 3a KN

i to co napisałam w #248 wynika właśnie z art 10 KN, a to czego wymaga w tym wypadku SIO opiera się właśnie na tym przepisie

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]